Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2022. godina, I sjednica VII saziva Senata Univerziteta Crne Gore

 Predsjednik Senata, prof. dr Vladimir Božović, rektor

I sjednica VII saziva Senata zakazana je za utorak 17. maj 2022. godine, sa početkom u 11 časova.

Mjesto održavanja sjednice: Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica Cetinjska br. 2

 

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red I sjednice VII saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa Konstitutivne sjednice VII saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Verifikacija mandata novom članu -predstavniku saradnika u VII sazivu Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Razmatranje referata za izbor u akademska i naučna zvanja po Biltenu UCG br. 551, Biltenu UCG br.552 i Biltenu UCG, br. 553 
 Bilten br. 551: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Ekonomika i organizacija na Ekonomskom fakultetu, kandidatkinja doc. dr Mirjana Kuljak [download]
 Bilten br. 552: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Telekomunikacije na ETF-u, kandidatkinje dr Slavica Tomović i dr Maja Delibašić [download]
 Bilten br. 552: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Računarstvo na ETF-u, kandidat dr Miloš Brajović [download]
 Bilten br. 552: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Anglistika-Engleski jezik i prevodilaštvo na Filološkom fakultetu-kandidatkinja dr Branka Živković [download]
 Bilten br. 552: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Anglistika-Engleski jezik na Filološkom fakultetu-kandidatkinja dr Sandra Vukasojević [download]
 Bilten br. 552: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Medijske studije i novinarstvo na Fakultetu političkih nauka, kandidat prof. dr Nataša Ružić [download]
 Bilten br. 552: Referat za izbor u naučno zvanje za oblast Biomedicina-molekularna biologija u Institutu za napredne studije, kandidatkinja dr Maša Ždralević [download]
 Bilten br. 553: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Građevinska mehanika i teorija konstrukcija-kandidat doc. dr Milivoje Rogač [download]
 Bilten br. 553: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Fizička geografija na Filozofskom fakultetu-kandidat doc. dr Dragan Burić [download]
 Bilten br. 553: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Opšta i komparativna pedagogija na Filozofskom fakultetu-kandidatkinja dr Milica Jelić [download]
 Bilten br. 553: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Film i mediji na Fakultetu dramskih umjetnosti-kandidat, prof. mr Sehad Čekić [download]
 Bilten br. 553: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Gluma (Glas i Muzička umjetnost) na Fakultetu dramskih umjetnosti-kandidatkinja dr Sara Vujošević-Jovanović [download]
 Bilten br. 553: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Socijalna politika na Fakultetu političkih nauka, kandidat doc. dr Uglješa Janković [download]
 
2. Imenovanje komisija 
 Predlog Komisije za oblast Međunarodni odnosi i diplomatija na Fakultetu političkih nauka, kandidat prof. dr Saša Knežević [download]
 Predlog Komisije za oblast Ekonomska analiza i politika ( grupa pravnih poslova), kandidat prof. dr Mijat Jocović [download]
 Predlog Komisije za oblast Srbistika-Srpski jezik na Filološkom fakultetu, kandidatkinja dr Jelena Gazdić [download]
 Predlog komisije za oblast Film i Mediji na Fakultetu dramskih umjetnosti, kandidat doc. mr Dragutin Draško Đurović [download]
 Predlog Komiisja za inauguraciona predavanja [download]
 
3. Izbor u zvanje profesor emeritus Univerziteta Crne Gore 
 Predlog Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta za izbor prof. dr Žarka Pavićevića za profesora emeritusa [download]
 Predlog Vijeća Arhitektonskog fakulteta za izbor prof. dr Svetislava G. Popovića za profesora emeritusa [download]
 Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeriusa [download]
 
4. Organizacija nastave za studijsku 2021/22 godinu 
 Predlog Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta za angažovanje profesorica iz Ukrajine [download]
 Predlog Vijeća Građevinskog fakulteta za honorarno angažovanje [download]
 Predlog vijeća Medicinskog fakulteta za honorarno angažovanje [download]
 Predlog Vijeća Medicinskog fakulteta za honorarno angažovanje [download]
 
5. Usvajanje planova organizacije nastave za osnovne, master i specijalističke studije koje organizuje Univerziet Crne Gore za studijsku 2022/23. godinu 
 Predlozi planova-Arhitektonski fakultet [download]
 Predlozi planova-Biotehnički fakultet [download]
 Predlozi planova-Ekonomski fakultet [download]
 Predlozi planova-Elektrotehnički fakultet [download]
 Predlozi planova-Fakultet dramskih umjetnosti [download]
 Predlozi planova-Fakultet likovnih umjetnosti [download]
 Predlozi planova-Fakultet političkih nauka [download]
 Predlozi planova-Fakultet za turizam i hotelijerstvo [download]
 Predlozi planova-Filološki fakultet [download]
 Predlozi planova Filozofski fakultet [download]
 Predlozi planova-Građevinski fakultet [download]
 Predlozi planova-Mašinski fakultet [download]
 Predlozi planova-Metalurško-tehnološki fakultet [download]
 Predlozi planova-Medicinski fakultet [download]
 Predlozi planova-Muzička akademija [download]
 Predlozi planova-Pravni fakultet [download]
 Predlozi planova-Pomorski fakultet Kotor [download]
 Predlozi planova-Prirodno-matematički fakultet [download]
 
6. Mišljenje za raspisivanje konkursa za izbor u istraživačko zvanje-istraživač u Institutu za napredne studije UCG [download]
 
7. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za doktorske studije [download]
 
8. Predlog Odluke o formiranju Odbora za upravljanje sistemom kvaliteta [download]
 
9. Predlog Odluke o imenovanju Naučnog odbora [download]
 
10. Informacije i pitanja 
 Inicijativa za dopunu predloga za dodjelu Plakete Univerziteta Crne Gore [download]