Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2022. godina, ELEKTRONSKA SJEDNICA SENATA, 31 MAJ

ELEKTRONSKA SJEDNICA SENATA, 31 maj 2022. godine 

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red elektonske sjednice Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa elektronske sjednice Vijeća za prirodne i tehničke nauke od 30.05.2022. godine [download]
 Zapisnik sa elektronske sjednice Vijeća za društvene nauke od 30.05.2021. godine [download]
 
1. Imenovanje komisija 
 Predlog Komisije za oblast Arhitektonsko projektovanje na Arhitektonskom fakultetu, kandidatkinja dr Marija Bojović [download]
 Predlog Komisije za oblast Drumska vozila i saobraćaj na Mašinskom fakultetu, kandidat prof. dr Radoje Vujadinović [download]
 Predlog komisije za oblast Primijenjena mehanika na Mašinskom fakultetu, kandidat dr Stefan Ćulafić [download]
 Predlog Komisije za oblast Integralna multitrofička akvakultura u Institutu za biologiju mora,kandidatkinja dr Slađana Nikolić Gvozdenović [download]
 Predlog Komisije za oblast Geohemija i bioakumulacija metala, u Institutu za biologiju mora, kandidatkinja dr Ana Perošević Bajčeta [download]
 
2. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena prijave doktorske teze kandidata i prihvatanje prijave, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-mr Ana Velimirović, BTF [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-kandidatkinja mr Jelena Mijušković, PMF [download]
 OBRAZAC D2-Ocjena ispunjenosti uslova i imenovanje Komisije za ocjenu doktorske disertacije, kandidat mr Milica Jovanović, PMF [download]
 OBRAZAC D2-Ocjena ispunjenosti uslova i imenovanje Komisije za ocjenu doktorske disertacije, kandidatkinja, Tijana Mićović, Medicinski fakultet [download]
 OBRAZAC D2-Ocjena ispunjenosti uslova i imenovanje Komisije za ocjenu doktorske disertacije, kandidatkinja mr Aleksandra Jovanović, Pravni fakultet [download]
 OBRAZAC D2-Ocjena ispunjenosti uslova i imenovanje Komisije za ocjenu doktorske disertacije, kandidatkinja mr Jovana Davidović, Fakultet političkih nauka [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o ocjeni prijave doktorske disertacije kandidata i prihvatanje prijave- mr Andrijana Baltić, Filološki fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o ocjeni prijave doktorske disertacije kandidata i prihvatanje prijave-kandidat mr Jovan Muhadinović, Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o ocjeni prijave doktorske disertacije kandidata i prihvatanje prijave- kandidat, mr Aldin Kajević-ETF [download]
 OBRAZAC D1-Izvještaj o ocjeni prijave doktorske disertacije kandidata i prihvatanje prijave, kandidat mr Ivan Martinović, ETF [download]
 OBRAZAC D1-Izvještaj o ocjeni prijave doktorske disertacije i prihvatanje prijave, kandidat mr Nikola Bulatović, ETF [download]
 OBRAZAC D1-Izvještaj o ocjeni prijave doktorske disertacije i prihvatanje prijave, kandidat mr Nikola Đorđević, PMF [download]
 Obrazac D1-Izvještaj o ocjeni prijave doktorske disertacije i prihvatanje prijave, kandidatknja Jelena Pipović, Medicinski fakultet [download]
 Predlog komisije za ocjenu prijave doktorske disertacije, mr Šemso Kalač-Građevinski fakultet [download]
 Predlog komisije za ocjenu prijave doktorske disertacije, Ilaz Miftari, Medicinski fakultet [download]
 Predlog za imenovanje mentora-Branko Čampar, Medicinski fakultet [download]
 Predlog za imenovanje mentora-Sanja Gluščević, Medicinski fakultet [download]
 Predlog za imenovanje mentora-Aldijana Zeković, Medicinski fakultet [download]
 Predlog za imenovanje mentora-mr Anđela Mijanović-PMF [download]
 Predlog za imenovanje mentora-mr Nikola Mrkić-ETF [download]
 Predlog za imenovanje mentora i komentora-Milena Ostojić, Građevinski fakultet [download]
 Predlog za imenovanje mentora, Tamara Tapušković, Medicinski fakultet [download]
 
3. Utvrđivanje predloga za raspisivanje konkursa za Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 
4. Predlog Odluke za raspisivanje Internog oglasa sa tabelarnim pregledom predmeta [download]
 
5. Predlog Odluke o usvajanju plana organizacije nastave na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje [download]
 
6. Prijedlog Plana rodne ravnopravnosti [download]
 
7. Informacije i pitanja 
 Mišljenje i preporuke Centra za unapređenje kvaliteta na samoevaluacione izvještaje organizacionih jedinica [download]
 Samoevaluacioni izvještaj-Arhitektonski fakultet [download]
 Samoevaluacioni izvještaj-Biotehnički fakultet [download]
 Samoevaluacioni izvještaj-Elektrotehnički fakultet [download]
 Samoevaluacioni izvještaj-Ekonomski fakultet [download]
 Samoevaluacioni izvještaj-Građevinski fakultet [download]
 Samoevaluacioni izvještaj-Institut za biologiju mora [download]
 Samoevaluacioni izvještaj- Istorijski Institut [download]
 Samoevaluacioni izvještaj-Mašinski fakultet [download]
 Samoevaluacioni izvještaj-Metalurško-tehnološki fakultet [download]
 Samoevaluacioni izvještaj-Muzička akademija [download]
 Samoevaluacioni izvještaj-Medicinski fakultet [download]
 Samoevaluacioni izvještaj-Pomorski fakultet [download]
 Samoevaluacioni izvještaj-Pravni fakultet [download]
 Samoevaluacioni izvještaj-Prirodno-matematički fakultet [download]
 Samoevaluacioni izvještaj-Fakultet dramskih umjetosti [download]
 Samoevaluacioni izvještaj-Fakultet likovnih umjetnosti [download]
 Samoevaluacioni izvještaj-Fakultet političkih nauka [download]
 Samoevaluacioni izvještaj-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Samoevaluacioni izvještaj-Filološki fakultet [download]
 Samoevaluacioni izvještaj-Filozofski fakultet [download]
 Samoevaluacioni izvještaj-Fakultet za turizam i hotelijerstvo [download]