Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2022. godina, V SJEDNICA VII SAZIVA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

  Predsjednik Senata, prof. dr Vladimir Božović, rektor

V sjednica VII saziva Senata zakazana je za srijedu, 20. jul 2022. godine, sa početkom u 11 časova

Mjesto održavanja sjednice:Sala Senata u zgradi Rektorata, Cetinja br. 2 , Podgorica

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red IV sjednice VII saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa IV sjednice VII saziva Senata od 04.07.2022. godine [download]
 
1. Razmatranje referata iz Biltena UCG, br. 555, Biltena UCG, br. 557 i Biltena UCG, br. 558 
 Bilten br. 555: Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete: Tumačenje književnog djela I, Tumačenje knjiženog djela II, na osnovnom akademskom studijskom programu Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti, Teorija književnosti I i Teorija književnosti II, na osnovnim akademskim studijskim programima: Ruski jezik i književnost, Italijanski jezik i književnost, Francuski jezik i književnost i Njemački jezik i književnost na Filološkom fakultetu-kandidatkinja, prof. dr Tatjana Đurišić Bečanović-izvršenje pravosnažne sudske presude [download]
 Bilten br. 557: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Izvođačke umjetnosti na Muzičkoj akademiji, kandidatkinja, mr Marija Đurđević-Ilić [download]
 Bilten br. 558: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblasti Opšta istorija i Pomoćne istorijske nauke na Filozofskom fakultetu, kandidat dr Dalibor Elezović [download]
 Bilten br. 558: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblasti Opšta istorija i Nacionalna istorija na Filozofskom fakultetu, kandidat dr Nenad Perošević [download]
 Bilten br. 558: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblasti Anglistika - Engleski jezik i Prevodilaštvo na Filološkom fakultetu, kandidat dr Igor Ivanović [download]
 Bilten br. 558: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Italijanistika - Italijansi jezik na Filološkom fakultetu, kandidatkinja dr Radmila Lazarević [download]
 Bilten br. 558: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Anglistika - Anglofona književnost i civilizacija i Engleski jezik Filološkom fakultetu, kandidatkinja dr Vanja Vukićević Garić [download]
 Bilten br. 558: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Računarske nauke na Prirodno-matematičkom fakultetu, kandidat dr Savo Tomović [download]
 Bilten br. 558: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Botanika na Prirodno-matematičkom fakultetu, kandidatkinja dr Slađana Krivokapić [download]
 Bilten br. 558: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Geotehnika na Građevinskom fakultetu, kandidat dr Slobodan Živaljević [download]
 Bilten br. 558: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Međunarodni odnosi i diplomatija na Fakultetu političkih nauka, kandidat dr Saša Knežević [download]
 Bilten br. 558: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Muzička pedagogija na Muzičkoj akakdemiji, kandidatkinja dr Jelena Martinović Bogojević [download]
 Bilten br. 558: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Arhitektonsko projektovanje na Arhitektonskom fakultetu, kandidatkinja dr Gordana Rovčanin Premović [download]
 Bilten br. 558: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Arhitektonsko projektovanje na Arhitektonskom fakultetu, kandidatkinja dr Ema Alihodžić Jašarović [download]
 
2. Imenovanje komisija 
 Predlog Komisije za oblast Botanika i Opšta grupa bioloških predmeta na Prirodno-matematičkom fakultetu, kandidat dr Mijat Božović [download]
 Predlog Komisije za oblast Ekologija i Opšta grupa bioloških predmeta na Prirodno-matematičkom fakultetu, kandidatkinja dr Dragana Petrović [download]
 Predlog Komisije za oblast Internistička grupa kliničkih medicinskih predmeta na Medicinskom fakultetu, kandidatkinje dr Sanja Medenica i dr Irena Radoman Vujačić [download]
 Predlog Komisije za oblast Farmaceutska hemija na Medicinskom fakultetu, kandidat dr Nemanja Turković [download]
 Predlog Komisije za oblast Hirurška grupa kliničkih medicinskih predmeta i Medicinska grupa predmeta na Medicinskom fakultetu, kandidat dr Veselin Stanišić [download]
 Predlog Komisije za oblast Stomatološka protetika na Medicinskom fakultetu, kandidatkinja dr Biljana Milošević [download]
 Predlog Komisije za oblast Anglistika-Engleski jezik na Filološkom fakultetu, kandidatkinja dr Sanja Ćetković [download]
 Predlog Komisije za oblast Engleski jezik-pomorstvo na Pomorskom fakultetu, kandidatkinja dr Zorica Đurović [download]
 
3. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-mr Aleksandra Jovanović, Pravni fakultet [download]
 Obrazac D2-Ocjena ispunjenosti uslova i imenovanje Komisije za ocjenu doktorske disertacije, kandidatkinja mr Teodora Stanković, Fakultet političkih nauka [download]
 Predlog komisije za ocjenu prijave doktorske disertacije, kandidakinja Đulija Hadžibeti, Medicinski fakultet [download]
 Predlog komisije za ocjenu prijave doktorske disertacije,mr Milena Aćimić Remiković, Pravni fakultet [download]
 Predlog komisije za ocjenu prijave doktorske disertacije, mr Nina Krivokapić, FPN [download]
 Predlog komisije za ocjenu prijave doktorske disertacije, mr Novak Adžić,Filozofski fakultet [download]
 Predlog komisije za ocjenu prijave doktorske disertacije, mr Todor Lakić, FPN [download]
 Predlog za imenovanje mentora-Azra Soljanin, Medicinski fakultet [download]
 Predlog za imenovanje mentora-Balša Stanišić, Medicinski fakultet [download]
 Predlog za imenovanje mentora- Boško Čejović, Medicinski fakultet [download]
 Predlog za imenovanje mentora-Danilo Pot, Medicinski fakultet [download]
 Predlog za imenovanje mentora-Milica Bojić, Medicinski fakultet [download]
 Predlog za imenovanje mentora-mr Velibor Goranović-Pravni fakultet [download]
 
4. Izvještaj Centralne komisije za upis u I godinu osnovnih studija na studijske programe Univerziteta Crne Gore za studijsku 2022/23. godinu [download]
 
5. Predlog za upis dodatnog broja studenata na osnovne studije-studijski program Arhitektura na Arhitektonskom fakultetu [download]
 
6. Predlozi za izdavanje diplome bachelor 
 Predlog Pravnog fakulteta-Nerma Lekić [download]
 Predlog Pravnog Fakulteta-Radmila Čagorović [download]
 Predlog Pravnog fakulteta-Sanja Ivanović [download]
 
7. Izvještaj sa Predlogom Uređivačkog odbora UCG [download]