Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2022. godina, VI ELEKTRONSKA SJEDNICA VII SAZIVA SENATA

 ELEKTRONSKA SJEDNICA VII SAZIVA SENATA 02-03. SEPTEMBAR

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red VI elektonske sjednice VII saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Imenovanje komisija 
 Predlog Komisije za oblast Hirurška grupa kliničkih medicinskih predmeta i Medicinska grupa predmeta na Medicinskom fakultetu, kandidat dr Sonja Milašinović [download]
 Predlog Komisije za oblast Hirurška grupa kliničkih medicinskih predmeta na Medicinskom fakultetu, kandidat prof. dr Saša Raičević [download]
 Predlog Komisije za oblast Vinogradarstvo na Biotehničkom fakultetu, kandidati dr Vesna Maraš i dr Svetozar Savić [download]
 
2. Predlog za upis dodatnog broja studenata na osnovne studije-studijski program Medicina na Medicinskom fakultetu [download]