Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2012. godina, SJEDNICA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

Predsjednik Senata, prof. dr Predrag Miranović, rektor

XXVII sjednica III saziva Senata zakazana je za  četvrtak,  21.  jun 2012 godine, sa početkom u 13 časova

Mjesto održavanja sjednice: Sala Senata Univerziteta, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red sjednice XXVII sjednice III saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Izbor sedam predstavnika akademskog osoblja u novi saziv Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore 
 Izvjestaj Izborne komisije za sprovoðenje postupka izbora sedam predstavnika akademskog osoblja u Upravnom odboru UCG i jedinstvena Lista kandidata, sa podlistama strukovnih oblasti [download]