Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2012. godina, XXIX SJEDNICA III SAZIVA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

Predsjednik Senata, prof. dr Predrag Miranović, rektor

XXIX sjednica III saziva Senata zakazana je za  četvrtak 30 avgust 2012 godine, sa početkom u 10 časova.

Mjesto održavanja sjednice, Sala Senata Univerziteta Crne Gore, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXIX sjednice III saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XXVIII sjednice III saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Razmatranje referata iz Biltena br. 286 i ranije odloženih referata iz Biltena br. 284  
 Bilten br. 286 [download]
 Izvjestaji -pristupna predavanja po Biltenu 286 [download]
 Predlog po Biltenu br. 286 [download]
 Bilten br. 284 [download]
 Izvjestaj- pristupno predavanja po Biltenu br. 284 [download]
 Predlog po Biltenu br. 284 [download]
 
2. Imenovanje komisija za pisanje izvjestaja za izbor u akademska i naučna zvanja 
 Predlog Komisija-Institut za biologiju mora [download]
 Predlog komisija-Graðevinski fakultet [download]
 Predlog Komisije-Elektrotehnički fakultet [download]
 Predlog Komisije-Institut za strane jezike [download]
 Predlog Komisije-Fakultet likovnih umjetnosti [download]
 Predlog Komisije-Farmaceutski fakultet [download]
 
3. Davanje saglasnosti na doktorske teme i imenovanje mentora i komisije 
 Predlog teme i mentora-Prirodno-matematicki fakultet - Bogić Gligorović [download]
 Predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Medicinski fakultet-Lidija Banjac [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Ekonomski fakultet-Tajana Janković [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-FPN-Isidora Damjanović [download]
 Predlog teme i mentora-Filozofski fakultet-Vladimir Ostojic [download]
 Predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Fakultet za pomorstvo Špiro Ivoševic [download]
 
4. Donošenje odluke o angažovanju u nastavi u studijskoj 2012/13 godini 
 -Predlozi za angazovanje po eksternom konkursu [download]
 -Predlozi za angazovanje po internim konkursima [download]
 
5. Predlozi jedinica za proširenje lista za upis studenata na osnovne studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2012/13 godinu [download]
 
6. Predlog broja studenata za upis na: 
 a) postdiplomske magistarske studije na Muzičkoj akademiji [download]
 b)postdiplomske magistarske studije na Graðevinskom fakultetu [download]
 c) doktorske studije na Graðevinskom fakultetu [download]
 d) doktorske studije na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje [download]
 e)postdiplomske magistarske i doktorske studije na Fakultetu za pomorstvo [download]
 
7. Predlog Centra za studije i kotrolu kvaliteta za realizaciju magistarskih studija na studijskom programu Geodezija [download]
 
8. Predlozi jedinica za izdavanje diplome bachelor [download]
 
9. Pitanja i predlozi [download]