Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2014. godina, X sjednica IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore

Predsjednik Senata, prof. dr Predrag Miranović

X sjednica IV saziva Senata zakazana je za četvrtak 30 januar 2014 godine, sa početkom u 10 časova

Mjesto održavanja sjednice:Sala Senata u zgradi Rektorata,Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red X sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa IX sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Razmatranje samoevaluacionog izvještaja za Univerzitet Crne Gore (Institucionalna evaluacija Univerziteta pripremljena za Program institucionalne evaluacije, Evropska asocijacija univerziteta) 
 
2. Imenovanje komisija za pisanje izvještaja za izbor u akademska i naučna zvanja 
 Predlog komisije-Arhitektonski fakultet [download]
 
3. Odluke Suda časti Univerziteta Crne Gore [download]
 
4. Predlog sastava Radnog tijela za obavljanje poslova iz nadležnosti Vijeća za Farmaceutski fakultet [download]
 
5. Izmjene u organizaciji nastave za ljetnji semestar studijske 2013/14 godine [download]
 
6. Inicijativa Arhitektonskog fakulteta za izmjenu Pravilnika o uslovima kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore [download]
 
7. Pitanja i predlozi [download]