Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2014. godina, XII sjednica IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore

Predsjednik Senata, prof. dr Predrag Miranović, rektor

XII sjednica IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore zakazana je za ponedjeljak 24 mart  2014. godine, sa početkom u 10 časova

Mjesto održavanja sjednice: Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica , Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Izvještaj Izborne komisije za sprovoðenje postupka izbora rektora Univerziteta Crne Gore za mandatni period 2014-2017 godine sa predlogom liste kandidata i preporukom o načinu predstavljanja kandidata  [download]