Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2014. godina, JAVNA SJEDNICA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

 Predsjednik Senata, prof. dr Predrag Miranović, rektor

 

JAVNA SJEDNICA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE, ZAKAZANA JE ZA PONEDJELJAK 31 MART 2014. GODINE, SA POČETKOM U 10 ČASOVA

MJESTO ODRŽAVANJA SJEDNICE: PLAVA SALA U PRIZEMLJU ZGRADE REKTORATA, PODGORICA, CETINJSKA BR. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
1. Izlaganje programa razvoja Univerziteta Crne Gore kandidata za rektora Univerziteta Crne Gore za mandatni period 2014-2017