Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2014. godina, XIV sjednica IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore

Predsjednik Senata, prof. dr Predrag Miranović, rektor

Mjesto održavanja sjednice, Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

XIV sjednica IV saziva Senata Univerziteta zakazana je za četvrtak 10 april 2014. godine, sa počekom u 10 časova.

 

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XIV sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnici sa XI. XII i XIII sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Razmatranje referata iz Biltena br 317, Biltena br. 316, Biltena br. 315 i ranije odloženih referata iz Biltena br 314 (Filozofski fakultet) 
 Bilten br. 317 [download]
 Izvještaji-inauguraciona predavanje po Biltenu br. 317 [download]
 Izvještaj-pristupno predavanje po Biltenu br. 317 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 317 [download]
 Bilten br. 316 [download]
 Izvještaj-pristupno predavanje po Biltenu br. 316 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 316 [download]
 Bilten br. 315 [download]
 Izvještaji-inauguraciono predavanje po Biltenu 315 [download]
 Izvještaj-pristupnno predavanje po Biltenu br. 315 [download]
 Predlozi po Biltenu br. 315 [download]
 Bilten br. 314 [download]
 Predlog po Biltenu br. 314 [download]
 Zahtjev za produzenje izbornog perioda [download]
 
 
2. Davanje saglasnosti na doktorske teme i imenovanje mentora i komisija  
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Graðevinski fakultet-Marija Jevrić [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Ekonomski fakultet-Tamara Ðuričković [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Ekonomski fakultet-Tatjana Laković [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Ekonomski fakultet-Branko Bulatovic [download]
 Predlog Komisije-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-Danilo Bojanić [download]
 Predlog teme i mentora-Fakultet političkih nauka-Mehmed Dječević [download]
 Verifikacija odluke o upisu na doktorske studije na Ekonomskom fakultetu [download]
 
3. Elaborat o opravanosti osnivanja postdiplomskih specijalističkih akademskih studija Pedagoško-psihološko i didaktičko-metodičko obrazovanje nastavnika za izvoðenje nastave iz uže stručnih oblasti u stručnim školama na Filozofskom fakultetu [download]
 
4. Zahtjev za akreditaciju studijskog programa Arhitektura, akademske osnovne studije (akademske magistarske studije) na Arhitektonskom fakultetu, u skladu sa Direktivom 2005/36 EC (Evropske komisije) za regulisane profesije  [download]
 
5. Zahtjev za akreditaciju-dopunu akreditovanog studijskog programa magistarskih studija Ekonomije, oblast Makroekonomija na Ekonomskom fakultetu  [download]
 
6. Izmjene u organizaciji nastave i angažovanje i nasatvi za ljetnji semestar studijske 2013/14 godine [download]
 
7. Predlog odluke o dodjeli Plakete svršenim studentima osnovnih studija Univerziteta Crne Gore koji su studije završili studijske 2012/13.godine [download]
 
8. Predlozi Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore [download]
 
9. Predlozi jedinica za izdavanje diplome bachelor [download]
 
10. Pitanja i predlozi [download]