Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2014. godina, XV sjednica IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore

Predsjednik Senata, prof. dr Predrag Miranović, rektor

Mjesto održavanja sjednice: Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

XV sjednica IV saziva  Senata Univerziteta Crne Gore zakazana je za četvrtak, 24 april sa početkom u 10 časova

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XV sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Upisna politika za studijsku 2014/2015. godinu (broj studenata za upis na osnovne i postdiplomske specijalističke studije i Predlog izmjena Pravilnika o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore) 
 -Predlog broja studenata za upis na osnovne studije za studijsku 2014/15 godinu [download]
 -predlog broja studenata za upis na postdiplomske specijalističke studije za studijsku 2014/15 godinu [download]
 -Predlozi jedinica o broju studenata za upis sa obrazloženjem [download]
 -Analiza ponude, tražnje i zapošljavanja na tržištu rada u Crnoj Gori u 2013. godini  [download]
 -Predlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore [download]
 -Važeći Pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore (prečišćen tekst) [download]