Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2014. godina, XVI sjednica IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore

Predsjednik Senata, prof. dr Predrag Miranović

XVI sjednica IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore zakazana je četvrtak 29 maj sa početkom u 10 časova

Mjesto održavanja sjednice.Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XVI sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XV sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XIV sjednice IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1.  [download]Predlog komisije za ocjenu doktorske disertacije-Medicinski fakultet-Marija Antunović [download]
 Predlog teme i mentora-Medicinskii fakultet -Biljana Milosevic- [download]
 Predlog teme i mentora-PMF-Violeta Zuka [download]
 Predlog komisije za odbranu doktorske disertacije-Elektrotehnički fakultet-Tomo Popović [download]
 Predlog komisije za ocjenu doktorske disertacije-Elektrotehnički fakultet-Nevena Radović [download]
 Predlog teme i mentora-Elektrotehnički fakultet-Snezana Vujosević [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Ekonomski fakultet-Miloš Bigović [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Ekonomski fakultet-Ana Gardašević [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Ekonomski fakultet-Gordana Nikčević [download]
 Predlog komisije za odbranu doktorske disertacije-Fakultet političkih nauka-Isidora Damjanović [download]
 Predlog teme i mentora-Filozofski fakultet-Adnan Prekić [download]
 Predlog teme i mentora-Filozofski fakultet-Afrim Sjerina [download]
 Predlog teme i mentora-Filozofski fakultet-Obrad Samardžić [download]
 Predlog teme i mentora-Filozofski fakultet-Zoran Jovović [download]
 Predlog teme i mentora-Filozofski fakultet-Jelena Vulanović [download]
 Predlog teme i mentora-Filozofski fakultet-Julija Jaramaz [download]
 Predlog teme i mentora-Filozofski fakultet-Omer Koljenović [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Dragana Čarapić [download]
 
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Gordana Bojičić [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Olga Vojičić-Komatina [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-TatjanaVujović [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Vladimir Ostojić [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Mirjana Popović [download]
 Predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Rade Šarović [download]
 Predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Danijela Ristić [download]
 Dopis prof. dr Vesne Vukićević-Janković i dopis prof. dr Lidije Tomić [download]
 Predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Filozofski fakultet-Vladimir Vojinović [download]
 Prigovor prof. dr Tatjane Bečanović [download]
 Predlog Komisije za ocjenu doktorske disertacije-Graðevinski fakultet-Marijana Lazarevska [download]
 Predlog teme i mentora-Fakultet za pomorstvo-Nikša Grgurević [download]
 Predlog teme i mentora-Pravni fakultet-Velibor Goranović [download]
 Predlog teme i mentora-PMF-Goran Popivoda [download]
 
2. Zahtjev za akreditaciju studijskog programa Arhitektura, akademske osnovne studije na Arhitektonskom fakultetu, u skladu sa Direktivom 2005/36 EC za regulisane profesije-inovirani Elaborat;  [download]
 
3. Predlog izmjena strukture i sadržine (nastavnog plana i programa - ECTS kataloga) osnovnog akademskog studijskog programa Dramaturgija na Fakultetu dramskih umjetnosti; [download]
 
4. Imenovanje Centralne komisije za upis za studijsku 2014/15 godinu; 
 
5. Organizacija nastave za studijsku 2014/15 godinu (osnovne i specijalističke studije 
 predlog organizacija nastave nalazi se na linku http://www.ucg.ac.me/cg/nastava/2014-2015.php [download]
 Dopis Mašinskog fakulteta i prof. dr Zdravka Krivkopica za organizaciju nastave [download]
 
6. Angažovanje u nastavi za studijsku 2013/14 godinu (Filozofski fakultet) [download]
 
7. Inicijativa Studentskog parlamenta za odobravanje dodatnog ispitnog roka [download]
 
8. Predmeti disciplinske odgovornosti studenata  
 Predlog Vijeća Ekonomskog fakulteta i Disciplinske komisije [download]
 Mišljenje i predlog Radne grupe  [download]
 
9. Predlozi jedinica za izdavanje diplome bachelor [download]
 
10. Imenovanje komisija za pisanje izvještaja za izbor u akademska i naučna zvanja 
 Predlog Komisije-Fakultet za pomorstvo [download]