Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2015. godina, XXX sjednica IV saziva Senata Univerziteta Crne Gore

Predsjednik Senata, prof. Radmila Vojvodić, rektor

Sjednica je zakazana za četvrtak 11 jun 2015. godine, sa počekom u 10 časova.

Mjesto održavanja sjednice, Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
1. Upisna politika na Univerzitetu Crne Gore (predlog broja studenata za upis na osnovne studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2015/16 godinu) 
 Tabelarni pregled prijedloga univerzitetskih jedinica [download]
 Rješenje Ministarstva prosvjete [download]
 Prijedlozi univerzitetskih jedinica [download]
 
2. Pitanja i prijedlozi 
 Imenovanje komisije za praćenje inauguracionog predavanja [download]
 Pokretanje procedure [download]