Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2016. godina, TEMATSKA SJEDNICA SENATA

Predsjednik Senata, prof. Radmila Vojvodić, rektor

Tematska sjednica Senata zakazana je za cetvrak 30 jun 2016. godine, sa početkom u 10 časova.

Mjesto održavanja sjednice, Sala Senata u Zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
1. REFORMISANA STRUKTURA STUDIJA UNIVERZITETA CRNE GORE (Akreditacija 2017 ) PREGLED SPROVEDENIH AKTIVNOSTI, REFORMSKA NAČELA I RJEŠENJA [download]
 
2. STRUKTURA OSNOVNIH I MASTER AKADEMSKIH STUDIJA NA UNIVERZITETU CRNE GORE [download]
 
3. RADNI MATERIJAL ZA KURIKULUME 
 Osnovne i master akademske studije-Arhitektonski fakultet [download]
 Osnovne i master akademske studije-Biotehnički fakultet [download]
 Osnovne i master akademske studije-Elektrotehnički fakultet [download]
 Osnovne i master akademske studije-Ekonomski fakultet [download]
 Osnovne i master akademske studije-Fakultet dramskih umjetnosti [download]
 Osnovne i master akademske studije-Fakultet likovnih umjetnosti [download]
 Osnovne i master akademske studije-Fakultet političkih nauka [download]
 Osnovne i master akademske studije-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Osnovne i master akademske studije-Fakultet za turizam i hotelijerstvo [download]
 Osnovne i master akademske studije-Filološki fakultet [download]
 Osnovne i master akademske studije-Filozofski fakultet [download]
 Osnovne i master akademske studije-Građevinski fakultet [download]
 Osnovne i master akademske studije-Mašinski fakultet [download]
 Osnovne i master akademske studije-Medicinski fakultet [download]
 Osnovne i master akademske studije-Metalurško-tehnološki fakultet [download]
 Osnovne i master akademske studije-Muzička akademija [download]
 Osnovne i master akademske studije-Prirodno-matematički fakultet [download]
 Osnovne i master akademske studije-Pomorski fakultet [download]
 Osnovne i master akademske studije-Pravni fakultet [download]
 Osnovne i master primijenjene studije-Biotehnički fakultet [download]
 Osnovne i master primijenjene studije-Ekonomski fakultet [download]
 Osnovne i master primijenjene studije-Elektrotehnički fakultet-Primijenjeno računarstvo [download]
 Osnovne i master primijenjene studije-Medicinski fakultet- Primijenjena fizioterapija [download]
 Osnovne i master primijenjene studije-Medicinski fakultet- Visoka medicinska škola [download]
 Osnovne i master primijenjene studije-Metalurško-tehnološki fakultet- Zaštita životne sredine [download]
 Interdisciplinarne studije- Energetska efikasnost [download]
 Interdisciplinarne studije- Mehatronika [download]
 Interdisciplinarne studije-Agrobiznis i ruralni razvoj [download]
 Interdisciplinarne studije-Bezbjednost hrane [download]
 Interdisciplinarne studije-Kvalitet i standardizacija [download]
 Interdisciplinarne studije-Menadžment u građevinarstvu [download]
 Osnovne i master akademske studije-Prirodno-matematički fakultet - Prijedlog Radnog tima PMF-a [download]