Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2016. godina, XI sjednica V saziva Senata

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XI sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Verifikacija upisa na postdiplomske magistarske studije na Univerzitetu Crne Gore, za studijsku 2016/17. godinu [download]
 
2. Verifikacija upisa na doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore, za studijsku 2016/17. godinu (II upisni rok) [download]
 
3. Prijedlog za dopunu licence za upis na doktorske studije na Medicinskom fakultetu [download]
 
4. Prijedlozi za imenovanje komisija za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u akademska zvanja 
 Prijedlog komisije - Ekonomski fakultet za oblast Makroekonomija, kandidat prof.dr Maja Baćović [download]
 Prijedlog komisije - Fakultet dramskih umjetnosti za oblast Filmska i televizijska kamera, kandidat mr Relja Eraković [download]
 Prijedlog komisije - Medicinski fakultet za oblast Neurologija, kandidat prof.dr Slavica Vujisić [download]
 Prijedlog komisije - Fakultet za sport i fizičko vaspitanje za oblast Sportske nauke - Košarka i fizičko vaspitanje, kandidat dr Milovan Ljubojević [download]
 Prijedlog komisije - Fakultet sport i fizičko vaspitanje za oblast Sportske nauke - Odbojka i fizičko vaspitanje, kandidat dr Danilo Bojanić [download]
 Prijedlog komisije - Filološki fakultet za oblast Engleski jezik i književnost, kandidat dr Saša Simović [download]
 Prijedlog komisije - Filološki fakultet za oblast Engleski jezik i književnost, kandidat dr Vanja Vukićević- Garić [download]
 Prijedlog komisije - Filološki fakultet za oblast Engleski jezik, kandidat dr Marjana Cerović [download]
 Prijedlog komisije - Filološki fakultet, za oblast Engleski jezik - Prevodilaštvo, kandidat dr Igor Ivanović [download]
 Prijedlog komisije - Filološki fakultet za oblast Italijanski jezik, kandidat dr Radmila Lazarević [download]
 Prijedlog komisije - Filološki fakultet za oblast Nastava i metodika jezika i književnosti - kandidat dr Dušanka Popović [download]
 
5. Prijedlog izmjena organizacije nastave za studijsku 2016/17. godinu na Građevinskom fakultetu [download]
 
6. Prelazak samofinansirajućih studenata u status studenata koji se finansiraju iz budžeta 
 Prijedlog Ekonomskog fakulteta [download]
 Prijedlog Biotehničkog fakulteta [download]