Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2017. godina, XIVsjednica V saziva Senata Univerziteta Crne Gore

Predsjednik Senata, prof. Radmila Vojvodić, rektor

XIV sjednica V saziva Senata zakazana je za četvrtak 12.  januar 2017. godine,  sa počekom u 10 časova

Mjesto održavanja sjednice: Sala Senata u Zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XIV sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Referati za izbor u akademska zvanja po Biltenu br. 381 i Biltena br. 384 
 Bilten 381:Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete: Elektrotehnički materijali na Elektrotehničkom fakultetu, Osnovi elektrotehnike i elektronike I i Osnovi elektrotehnike i elektronike II na Fakultetu za pomorstvo Univerziteta Crne Gore [download]
 Bilten 384: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast: Menadment u kulturi na Fakultetu dramskih umjetnosti i na nematičnim fakultetima [download]
 Bilten 384: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast: Medijska produkcija na Fakultetu dramskih umjetnosti i na nematičnim fakultetima [download]
 Bilten 384: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast: Istorija arhitekture i Zaštita kulturnog nasljeđa, grupa predmeta: Istorija arhitekture I, Istorija arhitekture II, Istorija arhitekture III, Zaštita i revitalizacija graditeljskog nasljeđa i Sintezni projekat VI na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta Crne Gore [download]
 Bilten 384: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast: Digitalna obrada signala i adaptivni sistemi na Elektrotehničkom fakultetu i nematičnim fakultetima [download]
 Bilten 384: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Elektroenegentika na Elektrotehničkom fakultetu [download]
 Bilten 384: Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete:Antropologija, Filozofska antropologija i Moderni savremeni pravci u ontologiji na Filozofskom fakultetu [download]
 Bilten 384: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Engleski jezik - engleska književnost Filološkom fakultetu i nematičnim fakultetima [download]
 
2. Imenovanje komisija 
 Prijedlog komisije- Istorijski institut- za oblast Kasnoantička i srednjovjekovna umjetnost na tlu Crne Gore-kandidat dr Tatjana Koprivica [download]
 Prijedlog Komisije-Fakultet političkih nauka za oblasti-Diplomatija i međunarodni odnosi, kandidat prof. dr Sasa Knežević [download]
 Prijedlog komisije-Fakultet dramskih umjetnosti, za oblast: Filmska i televizijska režija-kandidat mr Draško Đurović [download]
 Prijedlog komisije-Fakultet dramskih umjetnosti, za oblast: Psihologija-dr Danijela Rakočević Medojević [download]
 Prijedlog komisija-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, za oblast:Sportske nauke -kandidat doc. dr Dragan Krivokapić [download]
 Prijedlog komisija za inauguraciona predavanja [download]
 Prijedlog komisije za pristupno predavanje [download]
 
3. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije 
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Miomirka Lučić- Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Mihailo Vukmirović -Medicinski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme i imenovanje mentora, mr Jovana Marojević-Filozofski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata- Nikoleta Sjekloća-Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata-Marina Jakšić Kavarić [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Gentiana Beqa Ahmeti -Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, Ognjen Kovačević -Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Sanja Čejović-Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje komentora, Isidora Rovčanin-Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje komentora, Bjanka Božović-Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog Odbora za doktorske studije [download]
 
4. Zahtjevi za angažovanje na drugim visokoobrazovnim ustanovama 
 Zahtjev-prof. dr Duško Bjelica [download]