Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2017. godina, XVIII sjednica V saziva Senata Univerziteta Crne Gore

Predsjednik Senata, prof. Radmila Vojvodić, rektor

XVIII sjednica V saziva Senata zakazana je za četvrtak 13. april 2017. godine, sa početkom u 10 časova.

Mjesto održavanja Senata: Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XVIII sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Davanje mišljenja o programu kandidata za rektora Univerziteta Crne Gore za mandatni period 2017-2020. godina 
 Razvojni program Univerziteta Crne Gore kandidata za rektora UCG, dostavljen od strane Izborne komisije za sprovođene postupka izbora Rektora UCG [download]
 Pravila o načinu i postupku davanja mišljenja o programima kandidata za rektora Univerziteta Crne Gore [download]