Rektorat, 31.12.2016

Upravni odborUpravni odbor Univerziteta Crne Gore je organ upravljanja Univerziteta

Kontakt

Adresa: Cetinjska 2

Telefon: +382 (0) 20 414 255

Faks: +382 (0) 20 414 230

Mail: uoucg@ac.me