Upravni odbor




Organ upravljanja Univerziteta Crne Gore je Upravni odbor. U ostvarivanju funkcije upravljanja, Upravni odbor obavlja poslove utvrđene zakonom i Statutom Univerziteta Crne Gore. 

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore ima 15 članova, i čine ga:
- pet predstavnika osnivača, koje imenuje Vlada Crne Gore
- šest predstavnika akademskog osoblja 
- jedan predstavnik drugih zaposlenih
- tri predstavnika studenata, vodeći računa da u strukturi budu zastupljeni studenti svih nivoa studija (osnovne, postdiplomske i doktorske).
Izbor članova definisan je Statutom Univerziteta Crne Gore, dok predstavnike osnivača imenuje Vlada.
Upravni odbor se bira na period od četiri godine, osim predstavnika studenata koji se biraju na period od dvije godine. Na čelu UO UCG je predsjednik koji se bira iz reda članova Upravnog odbora. 

U pripremi materijala za razmatranje pitanja iz nadležnosti Upravnog odbora, predsjednik Upravnog odbora može obrazovati savjetodavna i druga radna tijela i zatražiti potrebne informacije i podatke.

Način rada i odlučivanja Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore detaljno je regulisan Poslovnikom o radu Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore.

Članovi Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore:
- Predsjednica, Prof. dr Rajka Glušica, predstavnica osnivača
- Prof. dr Gordana Paović-Jeknić, predstavnica akademskog osoblja sa akademskim zvanjem

- Prof. dr Nevena Mijajlović, predstavnik akademskog osoblja sa akademskim zvanjem
- Dr Mirko Đurović, predstavnik akademskog osoblja sa akademskim zvanjem
- Prof. mr Miran Begić, predstavnik akademskog osoblja sa akademskim zvanjem
- Prof. dr Dijana Vučković, predstavnik akademskog osoblja sa akademskim zvanjem
- Dr Filip Ivanović, predstavnik osnivača
- Dr Milena Burić, predstavnica osnivača
- Prof. dr Milijana Novović-Burić, predstavnica osnivača
- dr Rajka Đoković, predstavnica saradnika
- Sekule Raičević, predstavnik stručnog i neakademskog osoblja
- Tijana Đerić, predstavnica studenata
- Nikola Rondović, predstavnik studenata
- Danilo Banović, predstavnik studenata

 



Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.