Obavještenja za predmete - Pomorski fakultet Kotor


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA - TEHNOLOGIJA MATERIJALA

Rezultati popravnog kolokvijuma

10.12.2019


BRODOMAŠINSTVO - TEHNOLOGIJA MATERIJALA

Rezultati popravnog kolokvijuma

10.12.2019


MENADŽMENT U POMORSTVU - MENADŽMENT POMORSKIH RESURSA

Ocjene

09.12.2019


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - PRIMJENA RAČUNARA U POMORSTVU

Odlaganje drugog kolokvijuma i nastava u ponedjeljak, 9.12.2019.

08.12.2019


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA - PRIMJENA RAČUNARA U POMORSTVU

Odlaganje drugog kolokvijuma i nastava u ponedjeljak, 9.12.2019.

08.12.2019


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - RAČUNARI I INFORMATIKA U POMORSTVU

REZULTATI POSLIJE DRUGOG KOLOKVIJUMA

08.12.2019


POMORSKE NAUKE - EKONOMIKA BRODARSTVA ( NAPREDAN KURS)

Rezultati II kolokvijuma

08.12.2019


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA - PRIMJENA RAČUNARA U POMORSTVU

Termini i grupe za polaganje drugog kolokvijuma

07.12.2019


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - PRIMJENA RAČUNARA U POMORSTVU

Termini i grupe za polaganje drugog kolokvijuma

07.12.2019


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - RAČUNARI I INFORMATIKA U POMORSTVU

Termini održavanja popravnih kolokvijuma iz predmeta "Računari i Informatika u Pomorstvu"

05.12.2019


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - ELEKTRONSKO POSLOVANJE U POMORSTVU

Rezultati popravnog kolokvijuma

05.12.2019


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - ELEKTRONSKO POSLOVANJE U POMORSTVU

Prvi termin za odbranu seminarskih radova

05.12.2019


MENADŽMENT U POMORSTVU - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU

Rezultati popravnog kolokvijuma

05.12.2019


MENADŽMENT U POMORSTVU - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU

Prvi termin za odbranu seminarskih radova

05.12.2019


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU

Rezultati kolokvijuma

05.12.2019


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU

Termin popravnog kolokvijuma

05.12.2019


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU

Prvi termin za odbranu seminarskih radova

05.12.2019


NAUTIKA - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU

Termin popravnog kolokvijuma

05.12.2019


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - OSNOVE RAČUNOVODSTVA

rezultati II kolokvijuma

04.12.2019


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - TERESTRIČKA NAVIGACIJA

Termin održavanja II kolokvijuma iz predmeta Terestrička navigacija

03.12.2019


POMORSKE NAUKE - BRODSKE ELEKTRIČNE MAŠINE I POGONI

Konsultacije iz predmeta Brodske električne mapine i pogoni, III god, PN

03.12.2019


MENADŽMENT U POMORSTVU - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU

IT - 7

02.12.2019


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU

IT - 7

02.12.2019


BRODOMAŠINSTVO - TEHNOLOGIJA MATERIJALA

Rezultati I kolokvijuma

02.12.2019


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA - TEHNOLOGIJA MATERIJALA

Rezultati I kolokvijuma

02.12.2019


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - RAČUNARI I INFORMATIKA U POMORSTVU

Termini održavanja II kolokvijuma iz predmeta "Računari i Informatika u Pomorstvu"

01.12.2019


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - MATEMATIKA

Rezultati I kolokvijuma

29.11.2019


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - ELEKTRONSKO POSLOVANJE U POMORSTVU

Rezultati kolokvijuma

29.11.2019


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - ENGLESKI JEZIK II

II KOLOKVIJUM

29.11.2019


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - ENGLESKI JEZIK IV

II KOLOKVIJUM

29.11.2019


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA - ENGLESKI JEZIK III

II KOLOKVIJUM

29.11.2019


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA - PRIMJENA RAČUNARA U POMORSTVU

Nastava u ponedjeljak, 2.12.2019. godine

29.11.2019


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - MULTIMEDIJALNI SISTEMI U POMORSTVU

Materijal za pripremu ispita

28.11.2019


BRODOMAŠINSTVO - MULTIMEDIJALNI SISTEMI U POMORSTVU

Materijal za pripremu ispita

28.11.2019


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA - MULTIMEDIJALNI SISTEMI U POMORSTVU

Materijal za pripremu ispita

28.11.2019


MENADŽMENT U POMORSTVU - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU

Termin popravnog kolokvijuma

28.11.2019


MENADŽMENT U POMORSTVU - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU

Rezultati kolokvijuma

28.11.2019


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - ELEKTRONSKO POSLOVANJE U POMORSTVU

Termin popravnog kolokvijuma

28.11.2019


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU

Termin kolokvijuma

28.11.2019


NAUTIKA - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU

Termin kolokvijuma

28.11.2019


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - RAČUNARI I INFORMATIKA U POMORSTVU

Termin održavanja časova predavanja iz predmeta "Računari i Informatika u Pomorstvu" u četvrtak 28. 11. 2019. god.

27.11.2019


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - VJEROVATNOĆA I STATISTIKA

Rezultati I kolokvijuma

27.11.2019


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - VJEROVATNOĆA I STATISTIKA

PONOVCI - Rezultati I kolokvijuma (Kotor i Cetinje)

27.11.2019


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - RAČUNARI I INFORMATIKA U POMORSTVU

Materijal za izvodjenje nastave 28. 11. 2019.

26.11.2019


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - RAČUNARI I INFORMATIKA U POMORSTVU

Primjer drugog kolokvijuma

26.11.2019


MENADŽMENT U POMORSTVU - MENADŽMENT POMORSKIH RESURSA

Rezultati I kolikvijuma

25.11.2019


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA - RAD NA SIMULATORU I PLOVIDBENA PRAKSA

Rezultati kolokvijuma

25.11.2019


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA - ELEKTRONSKI NAVIGACIONI UREĐAJI

Odlaganje nastave

24.11.2019


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - PRIMJENA RAČUNARA U POMORSTVU

Odlaganje nastave

24.11.2019


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA - PRIMJENA RAČUNARA U POMORSTVU

Odlaganje nastave

24.11.2019


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 22