Obavještenja za predmete - POMORSKI FAKULTET KOTOR


- STRATEGIJSKI MENAŽMENT U POMORSTVU   19.04.2024
  Obavještenje - K2 24/04/2024 u 9.00h
- STRATEGIJSKI MENAŽMENT U POMORSTVU   02.04.2024
  Obavještenje - Odlaganje K1pop za 10/04/2024 u 9.00h
- STRATEGIJSKI MENAŽMENT U POMORSTVU   01.04.2024
  Obavještenje - K1pop 03/04/2024 u 9.00h
- Preduzetništvo u pomorstvu   01.04.2024
  Obavještenje - K1pop 05/04/2024 u 9.15h
- Preduzetništvo u pomorstvu   26.03.2024
  Obavještenje - Rokovi za pristupne radove
- STRATEGIJSKI MENAŽMENT U POMORSTVU   19.03.2024
  Obavještenje - K1 20/03/2024 u 9.00h
- Preduzetništvo u pomorstvu   19.03.2024
  Obavještenje - K1 22/03/2024 u 9.15h
- MULTIMEDIJALNI SISTEMI U POMORSTVU   12.03.2024
  Konsultacije
- MULTIMEDIJALNI SISTEMI U POMORSTVU   12.03.2024
  Konsultacije
- RAČUNARI I INFORMATIKA U POMORSTVU   11.02.2024
  Rezultati popravnog završnog ispita
- VJEROVATNOĆA I STATISTIKA   01.02.2024
  Rezultati završnog ispita
- Upravljanje inovacijama   30.01.2024
  Obavještenje - Rezultati ZI unijeti u EINDEX
- Upravljanje inovacijama   30.01.2024
  Obavještenje - Rezultati ZI unijeti u EINDEX
- MATEMATIKA   26.01.2024
  Rezultati nakon završnog ispita
- RAČUNARI I INFORMATIKA U POMORSTVU   26.01.2024
  Rezultati završnog ispita
- RAČUNARI I INFORMATIKA U POMORSTVU   26.01.2024
  Termin POPRAVNOG završnog ispita
- VJEROVATNOĆA I STATISTIKA   26.01.2024
  Usmeni dio ispita
- RAČUNARI I INFORMATIKA U POMORSTVU   24.01.2024
  Konsultacije za popravni završni ispit
- MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA   24.01.2024
  Obavještenje - ZI 25/01/2024 u 11.00h
- MATEMATIKA   18.01.2024
  Rezultati i usmeni dio ispit
- EKONOMIJA ZA MENADŽERE   17.01.2024
  Obavještenje - ZI 18/01/2024 u 14h
- MENADŽMENT MEĐUNARODNOG BIZNISA   17.01.2024
  Obavještenje - ZI 18/01/2024 u 16h
- VJEROVATNOĆA I STATISTIKA   13.01.2024
  Usmeni dio ispita
- MATEMATIKA   13.01.2024
  Usmeni dio ispita
- RAČUNARI I INFORMATIKA U POMORSTVU   11.01.2024
  Termin završnog ispita - raspored grupa
- RAČUNARI I INFORMATIKA U POMORSTVU   29.12.2023
  Rezultati popravnog kolokvijuma
- RAČUNARI I INFORMATIKA U POMORSTVU   19.12.2023
  Termin popravnog kolokvijuma
- MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA   19.12.2023
  Obavještenje - K2pop 20/12/2023 u 15.15h
- MENADŽMENT MEĐUNARODNOG BIZNISA   19.12.2023
  Obavještenje - K2pop 21/12/2023 u 13.15h
- VJEROVATNOĆA I STATISTIKA   18.12.2023
  Termin drugog kolokvijuma
- MATEMATIKA   18.12.2023
  Termin drugog kolokvijuma
- MATEMATIKA   15.12.2023
  Domaći zadatak 2
- VJEROVATNOĆA I STATISTIKA   15.12.2023
  Domaći zadatak 2
- EKONOMIJA ZA MENADŽERE   12.12.2023
  Obavještenje - K2pop 14/12/2023
- MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA   12.12.2023
  Obavještenje - K2 13/12/2023 u 15.15h
- MENADŽMENT MEĐUNARODNOG BIZNISA   12.12.2023
  Obavještenje - K2 14/12/2023 u 13.15h
- EKONOMIJA ZNANJA I PREDUZETNIŠTVO   12.12.2023
  Obavještenje - K1 13/12/2023 u 15.15h
- RAČUNARI I INFORMATIKA U POMORSTVU   08.12.2023
  Rezultati drugog kolokvijuma
- EKONOMIJA ZA MENADŽERE   06.12.2023
  Obavještenje - Nastava u četvrtak 07/12/2023
- RAČUNARI I INFORMATIKA U POMORSTVU   27.11.2023
  Raspored grupa za polaganje drugog kolokvijuma
- EKONOMIJA ZA MENADŽERE   27.11.2023
  Obavještenje - K2 u 8.15 30/11/2023
- Upravljanje inovacijama   27.11.2023
  Rezultati K1pop
- Upravljanje inovacijama   27.11.2023
  Rezultati K1pop
- MENADŽMENT MEĐUNARODNOG BIZNISA   21.11.2023
  Obavještenje - K1pop 24/11/2023 u 13.15h
- VJEROVATNOĆA I STATISTIKA   14.11.2023
  Prvi kolokvijum
- MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA   14.11.2023
  K1pop 15/11/2023 u 15.15h
- MATEMATIKA   13.11.2023
  Prvi kolokvijum iz Matematike
- MENADŽMENT MEĐUNARODNOG BIZNISA   07.11.2023
  Obavještenje - K1 09/11/2023 u 13.15h
- EKONOMIJA ZA MENADŽERE   07.11.2023
  Obavještenje - K1pop 09/11/2023 u 8.15h

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 40