Obavještenja za predmete - POMORSKI FAKULTET KOTOR


MENADŽMENT U POMORSTVU - FINANSIJE U POMORSTVU

Link predavanja - 14.04.2021

11.04.2021


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - OSNOVE FINANSIJA

Link predavanja - 14.04.2021

11.04.2021


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - OSNOVE FINANSIJA

Termini kolokvijuma

11.04.2021


MENADŽMENT U POMORSTVU - FINANSIJE U POMORSTVU

Termini kolokvijuma

11.04.2021


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - OSNOVE FINANSIJA

Prakticni rad

11.04.2021


MENADŽMENT U POMORSTVU - FINANSIJE U POMORSTVU

Prakticni rad

11.04.2021


POMORSKE NAUKE - Upravljanje kvalitetom u pomorstvu

Predavanje preko bbb i zoom platforme

08.04.2021


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - OSNOVE FINANSIJA

Link predavanja - 07.04.2021

07.04.2021


MENADŽMENT U POMORSTVU - FINANSIJE U POMORSTVU

Link predavanja - 07.04.2021

07.04.2021


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - ASTRONOMSKA I ELEKTRONSKA NAVIGACIJA

Najava prvog kolokvijuma

07.04.2021


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - OSNOVE FINANSIJA

Link predavanja - 31.03

30.03.2021


MENADŽMENT U POMORSTVU - FINANSIJE U POMORSTVU

Link predavanja - 31.03

30.03.2021


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - OSNOVE FINANSIJA

Predavanja link: 24.03

23.03.2021


MENADŽMENT U POMORSTVU - FINANSIJE U POMORSTVU

Predavanja link: 24.03

23.03.2021


POMORSKE NAUKE - Upravljanje kvalitetom u pomorstvu

Predavanje preko bbb i zoom platforme

23.03.2021


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - BRODSKI MAŠINSKI KOMPLEKS

Najava gostujućeg online predavanja

16.03.2021


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA - BRODSKI MAŠINSKI KOMPLEKS

Najava gostujućeg online predavanja

16.03.2021


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - OSNOVE FINANSIJA

Predavanja link: 17.03

16.03.2021


MENADŽMENT U POMORSTVU - FINANSIJE U POMORSTVU

Predavanja link: 17.03

16.03.2021


POMORSKE NAUKE - Upravljanje kvalitetom u pomorstvu

Predavanje preko bbb i zoom platforme

11.03.2021


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - OSNOVE FINANSIJA

Predavanje 10.03. link

08.03.2021


MENADŽMENT U POMORSTVU - FINANSIJE U POMORSTVU

Predavanje 10.03. link

08.03.2021


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - OSNOVE FINANSIJA

Materijali praktican rad

08.03.2021


MENADŽMENT U POMORSTVU - FINANSIJE U POMORSTVU

Materijali praktican rad

08.03.2021


POMORSKE NAUKE - Upravljanje kvalitetom u pomorstvu

Predavanje preko bbb i zoom platforme

04.03.2021


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - OSNOVE FINANSIJA

Predavanje 3.03. link

03.03.2021


POMORSKE NAUKE - Upravljanje kvalitetom u pomorstvu

Predavanje preko bbb i zoom platforme

26.02.2021


BRODOMAŠINSTVO - POZNAVANJE BRODA

Obavještenje 1

25.02.2021


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA - POZNAVANJE BRODA

Obavještenje 1

25.02.2021


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - KONSTRUKCIJA I STABILITET BRODA

Obavještenje 1

25.02.2021


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - OPERACIONA ISTRAŽIVANJA

OPERACIONA ISTRAŽIVANJA, obavezno se javiti nastavniku!

23.02.2021


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - OSNOVE FINANSIJA

Predavanje 24.02 link

23.02.2021


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - OSNOVE FINANSIJA

Materijali Osnove finansija

23.02.2021


POMORSKE NAUKE - PLANIRANJE PREVOZA TERETA

Odlaganje nastave

18.02.2021


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - TEORIJA MENADŽMENTA

Obavjestenje o pocetku nastave

17.02.2021


POMORSKE NAUKE - Upravljanje kvalitetom u pomorstvu

Predavanje preko bbb i zoom platforme

17.02.2021


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - OPERACIONA ISTRAŽIVANJA

OPERACIONA ISTRAŽIVANJA, potrebno da se studenti jave nastavniku

15.02.2021


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA - RAČUNARSKE MREŽE NA BRODOVIMA

Informacije o održavanju nastave

12.02.2021


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - OSNOVE FINANSIJA

Uvodno predavanje - link za pristup

12.02.2021


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - POZNAVANJE BRODA I PLOVIDBE

Konačni rezultati - Poznavanje broda i plovidbe

09.02.2021


BRODOMAŠINSTVO - KONSTRUKCIJA I STABILITET BRODA

Konačni rezultati - Konstrukcija i stabilitet broda

09.02.2021


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - INTERNET TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Ocjene - popravni ispitni rok

08.02.2021


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - ELEKTRONSKO POSLOVANJE U POMORSTVU

Rezultati popravnog ispita

08.02.2021


MENADŽMENT U POMORSTVU - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU

Rezultati popravnog ispita

08.02.2021


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU

Rezultati popravnog ispita

08.02.2021


NAUTIKA - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU

Rezultati popravnog ispita

08.02.2021


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - OSNOVE RAČUNOVODSTVA

konačne ocjene

05.02.2021


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - POZNAVANJE BRODA I PLOVIDBE

Rezultati - Poznavanje broda i plovidbe - Završni ispit

01.02.2021


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - RAČUNARI I INFORMATIKA U POMORSTVU

Rezultati popravnog završnog ispita

01.02.2021


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - POZNAVANJE BRODA I PLOVIDBE

Rezultati - Poznavanje broda i plovidbe - Završni ispit

01.02.2021


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 32