Obavještenja za predmete - POMORSKI FAKULTET KOTOR


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - Preduzetništvo u pomorstvu   14.03.2023
  Obavještenje - K1 17/03/2023 u 9.30h
MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - OSNOVE RAČUNOVODSTVA   20.02.2023
  Obavjestenje o dodatnom roku
MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - OSNOVE RAČUNOVODSTVA   20.02.2023
  Rezultati sa dodatnog roka
MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - TEORIJA MENADŽMENTA   13.02.2023
  Obavještenje o početku nastave
MENADŽMENT U POMORSTVU - EKONOMIJA ZNANJA I PREDUZETNIŠTVO   01.02.2023
  Obavještenje - ZI u 9.00h 02/02/2023
MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - EKONOMIJA ZA MENADŽERE   01.02.2023
  Obavještenje - ZI u 8.30h 02/02/2023
MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - MENADŽMENT MEĐUNARODNOG BIZNISA   01.02.2023
  Obavještenje - ZI u 12.30h 02/02/2023
MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - RAČUNARI I INFORMATIKA U POMORSTVU   25.01.2023
  Rezultati popravnog završnog ispita
MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - RAČUNARI I INFORMATIKA U POMORSTVU   19.01.2023
  Termin i grupe za izvodjenje popravnog završnog ispita
MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - MENADŽMENT MEĐUNARODNOG BIZNISA   17.01.2023
  Obavještenje - ZI u 10.00h 23/01/2023
MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - EKONOMIJA ZA MENADŽERE   17.01.2023
  Obavještenje - ZI u 9.30h 23/01/2023
MENADŽMENT U POMORSTVU - EKONOMIJA ZNANJA I PREDUZETNIŠTVO   17.01.2023
  Obavještenje - ZI u 11.00h 23/01/2023
MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - RAČUNARI I INFORMATIKA U POMORSTVU   12.01.2023
  Rezultati završnog ispita
MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - RAČUNARI I INFORMATIKA U POMORSTVU   09.01.2023
  Termin i grupe za izvodjenje završnog ispita
MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - RAČUNARI I INFORMATIKA U POMORSTVU   28.12.2022
  Rezultati popravnog kolokvijuma
MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - MENADŽMENT MEĐUNARODNOG BIZNISA   23.12.2022
  Obavještenje - K2pop u 8.30h 26/12/2022
MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - EKONOMIJA ZA MENADŽERE   23.12.2022
  Obavještenje - K2pop u 9.15h 29/12/2022
MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - RAČUNARI I INFORMATIKA U POMORSTVU   22.12.2022
  Termin polaganja popravnog kolokvijuma
MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - VJEROVATNOĆA I STATISTIKA   17.12.2022
  Vježbe 19.12.2022
MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - MATEMATIKA   17.12.2022
  Vježbe 19.12.2022
MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - MATEMATIKA   15.12.2022
  Rezultati kolokvijuma
MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - VJEROVATNOĆA I STATISTIKA   15.12.2022
  Rezultati kolokvijuma
MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - RAČUNARI I INFORMATIKA U POMORSTVU   12.12.2022
  Rezultati drugog kolokvijuma
MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - EKONOMIJA ZA MENADŽERE   08.12.2022
  Obavještenje - K2 u 9.15h 15/12/2022
MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - MENADŽMENT MEĐUNARODNOG BIZNISA   08.12.2022
  Obavještenje - K2 u 13.15h 15/12/2022
MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - Turistička valorizacija   06.12.2022
  Nova objava - 06.12.2022 12:57
MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - RAČUNARI I INFORMATIKA U POMORSTVU   30.11.2022
  Raspored grupa za polaganje drugog kolokvijuma
MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - EKONOMIJA ZA MENADŽERE   23.11.2022
  Obavještenje - K1pop u 9.15h 24/11/2022
MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - MENADŽMENT MEĐUNARODNOG BIZNISA   23.11.2022
  Obavještenje - K1pop u 13.15h 24/11/2022
MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - RAČUNARI I INFORMATIKA U POMORSTVU   21.11.2022
  Obavještenje za nastavu 22.11.2022.
POMORSKE NAUKE - Upravljanje inovacijama   10.11.2022
  Rezultati K1
MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - EKONOMIJA ZA MENADŽERE   08.11.2022
  Obavještenje - K1 u 9.15h 10/11/2022
MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - MENADŽMENT MEĐUNARODNOG BIZNISA   08.11.2022
  Obavještenje - K1 u 13.15h 10/11/2022
MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - RAČUNARI I INFORMATIKA U POMORSTVU   07.11.2022
  Rezultati prvog kolokvijuma
MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - RAČUNARI I INFORMATIKA U POMORSTVU   25.10.2022
  Raspored grupa za polaganje prvog kolokvijuma
MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - OSNOVE RAČUNOVODSTVA   10.10.2022
  predavanja za II sedmicu regulativa
MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - OSNOVE RAČUNOVODSTVA   10.10.2022
  bilans stanja i bilans uspjeha I preda vanje
POMORSKA ELEKTROTEHNIKA - BRODSKA AUTOMATIKA   27.09.2022
  Uvodno predavanje iz BA
POMORSKE NAUKE - Metodologija naučno-istraživačkog rada   26.09.2022
  Obavještenja i nastavni materijali
MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - Metodologija naučno-istraživačkog rada   26.09.2022
  Obavještenja i nastavni materijali
BRODOMAŠINSTVO - OSNOVE BRODSKE ELEKTROTEHNIKE I ELEKTRONIKE I   26.09.2022
  Obavještenja i nastavni materijali
POMORSKA ELEKTROTEHNIKA - OSNOVE BRODSKE ELEKTROTEHNIKE I ELEKTRONIKE I   26.09.2022
  Obavještenja i nastavni materijali
POMORSKE NAUKE - ELEKTRONSKO POSLOVANJE U POMORSTVU   26.09.2022
  Obavještenja i nastavni materijali
BRODOMAŠINSTVO - OSNOVI ELEKTROTEHNIKE I ELEKTRONIKE I   26.09.2022
  Obavještenja i nastavni materijali
BRODOMAŠINSTVO - OSNOVI ELEKTROTEHNIKE I ELEKTRONIKE I   26.09.2022
  Obavještenja i nastavni materijali
POMORSKE NAUKE - Odabrana poglavlja iz elektro.kompat. brod.uređaja   26.09.2022
  Obavještenja i nastavni materijali
POMORSKE NAUKE - Procesna mjerenja i instrumentacija   26.09.2022
  Obavještenja i nastavni materijali
BRODOMAŠINSTVO - OSNOVE BRODSKE ELEKTROTEHNIKE I ELEKTRONIKE II   26.09.2022
  Obavještenja i nastavni materijali
POMORSKA ELEKTROTEHNIKA - OSNOVE BRODSKE ELEKTROTEHNIKE I ELEKTRONIKE II   26.09.2022
  Obavještenja i nastavni materijali
MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - ELEKTRONSKO POSLOVANJE U POMORSTVU   26.09.2022
  Obavještenja i nastavni materijali

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 39