Obavještenja za predmete - POMORSKI FAKULTET KOTOR


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA - TERMODINAMIKA I PRENOS TOPLOTE

Obavještenje o terminu VJEŽBI 17.02.2020.

17.02.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - OSNOVE FINANSIJA

Predavanja - termin

16.02.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - OSNOVE FINANSIJA

Materijali

16.02.2020


BRODOMAŠINSTVO - MAŠINSKI ELEMENTI

Obavještenje o terminu predavanja 17.02.2020.

14.02.2020


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA - INTERNET TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Uvod

14.02.2020


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA - INTERNET TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Nivo aplikacije

14.02.2020


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA - INTERNET TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Nivo transporta

14.02.2020


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA - INTERNET TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Nivo mreze

14.02.2020


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - OPERACIONA ISTRAŽIVANJA

Obavještenje o terminu predavanja

13.02.2020


BRODOMAŠINSTVO - OPERACIONA ISTRAŽIVANJA

Obavještenje o terminu predavanja

13.02.2020


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA - FIZIČKO VASPITANJE I

Termini predavanja i vježbi

12.02.2020


BRODOMAŠINSTVO - FIZIČKO VASPITANJE I

Termini predavanja i vježbi

12.02.2020


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - FIZIČKO VASPITANJE I

Termini predavanja i vježbi

12.02.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - TEORIJA MENADŽMENTA

Obavjestenje o pocetku nastave

12.02.2020


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - BRODSKI MAŠINSKI KOMPLEKS

Termin nastave

11.02.2020


POMORSKE NAUKE - POMORSKO IMOVINSKO PRAVO

Termin prvog predavanja

11.02.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - OSNOVE RAČUNOVODSTVA

zaključne ocjene

08.02.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - MATEMATIKA

Rezultati popravnog završnog ispita i ocjene

08.02.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - VJEROVATNOĆA I STATISTIKA

Ocjene

08.02.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - TEORIJA MENADŽMENTA

Termin kolokvijuma

07.02.2020


POMORSKE NAUKE - SPAŠAVANJE NA MORU

Konsultacije

07.02.2020


POMORSKE NAUKE - MEĐUNARODNI SISTEM POMORSKE SIGURNOSTI

Konsultacije

07.02.2020


BRODOMAŠINSTVO - BRODSKI PARNI KOTLOVI

Rezultati ispita

07.02.2020


BRODOMAŠINSTVO - RAD NA SIMULATORU I PLOVIDBENA PRAKSA

Rezultati ispita

07.02.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - LUKE I TERMINALI

Rezultati ispita

07.02.2020


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - NOVE TRANSPORTNE TEHNOLOGIJE

Rezultati ispita

07.02.2020


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - POMORSKE TEHNOLOGIJE TRANSPORTA I LOGISTIKA

Rezultati ispita

07.02.2020


BRODOMAŠINSTVO - ENGLESKI JEZIK I

Rezultati ispita

06.02.2020


BRODOMAŠINSTVO - ENGLESKI JEZIK III

Rezultati ispita

06.02.2020


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA - BRODSKA ELEKTIČNA PROPULZIJA

Rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita - 04.02.2020 11:00

04.02.2020


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - ENGLESKI JEZIK II

Rezultati

04.02.2020


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - ENGLESKI JEZIK IV

Rezultati

04.02.2020


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA - ENGLESKI JEZIK II

Rezultati

04.02.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - OSNOVE RAČUNOVODSTVA

Odlaganje ispita

04.02.2020


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - POZNAVANJE BRODA I PLOVIDBE

Rezultati ispita

03.02.2020


BRODOMAŠINSTVO - KONSTRUKCIJA I STABILITET BRODA

Rezultati ispita

03.02.2020


NAUTIKA - KONSTRUKCIJA I STABILITET BRODA

Rezultati ispita

03.02.2020


BRODOMAŠINSTVO - OTPOR I PROPULZIJA BRODA

Rezultati ispita

03.02.2020


NAUTIKA - OTPOR I PROPULZIJA BRODA

Rezultati ispita

03.02.2020


POMORSKE NAUKE - ODRŽAVANJE BRODSKOG POGONA

Rezultati ispita

03.02.2020


NAUTIKA - FIZIČKO VASPITANJE

Rezultati ispita

03.02.2020


BRODOMAŠINSTVO - FIZIČKO VASPITANJE I

Rezultati ispita

03.02.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - MATEMATIKA

Rezultati popravnog pismenog dijela završnog ispita

02.02.2020


NAUTIKA - SOCIOPSIHOLOGIJA POMORACA

Rezultati popravnog ispita, januarski rok

02.02.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - MATEMATIKA

Rezultati popravnog završnog ispita - ponovci

02.02.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - VJEROVATNOĆA I STATISTIKA

Rezultati popravnog završnog ispita

02.02.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - ELEKTRONSKO POSLOVANJE U POMORSTVU

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

31.01.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

31.01.2020


NAUTIKA - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

31.01.2020


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

31.01.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 25