Obavještenja za predmete - POMORSKI FAKULTET KOTOR


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - TEHNIČKA MEHANIKA

Rezultati nakon II septembarskog roka

21.09.2020


BRODOMAŠINSTVO - TEHNIČKA MEHANIKA

Rezultati nakon II septembarskog roka

21.09.2020


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA - TEHNIČKA MEHANIKA

Rezultati nakon II septembarskog roka

21.09.2020


BRODOMAŠINSTVO - OTPORNOST MATERIJALA

Rezultati septembarskog roka

21.09.2020


BRODOMAŠINSTVO - TEHNIČKA MEHANIKA

Rezultati nakon septembarskog roka

21.09.2020


POMORSKE NAUKE - OTPORNOST MATERIJALA

Rezultati nakon septembarskog roka

21.09.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - ELEKTRONSKO POSLOVANJE U POMORSTVU

Rezultati u sept. roku

18.09.2020


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU

Rezultati u sept. roku

18.09.2020


NAUTIKA - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU

Rezultati u sept. roku

18.09.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - MATEMATIKA

Rezultati usmenog dijela završnog ispita

16.09.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - VJEROVATNOĆA I STATISTIKA

Rezultati usmenog dijela završnog ispita

16.09.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - OSNOVE RAČUNOVODSTVA

rezultati II sep roka

15.09.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - TEORIJA MENADŽMENTA

Rezultati ispita nakon II septembarskog roka

15.09.2020


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA - IMPULSNA I DIGITALNA ELEKTRONIKA

Rezultati polaganja u prvom septembarskom roku

14.09.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - MATEMATIKA

Rezultati ispita

13.09.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - VJEROVATNOĆA I STATISTIKA

Rezultati ispita

13.09.2020


BRODOMAŠINSTVO - OTPORNOST MATERIJALA

Materijal za pripremu ispita

08.09.2020


BRODOMAŠINSTVO - TEHNIČKA MEHANIKA

Materijal za pripremu ispita

08.09.2020


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - RUKOVANJE TERETOM

Rezultati septembarskog roka

07.09.2020


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - TEHNIČKA MEHANIKA

Rezultati nakon septembarskog roka

07.09.2020


BRODOMAŠINSTVO - TEHNIČKA MEHANIKA

Rezultati nakon septembarskog roka

07.09.2020


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA - TEHNIČKA MEHANIKA

Rezultati nakon septembarskog roka

07.09.2020


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA - BRODSKA ELEKTIČNA PROPULZIJA

Rezultati - prvi septembarski rok - 07.09.2020 11:52

07.09.2020


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA - MULTIMEDIJALNI SISTEMI U POMORSTVU

Rezultati polaganja u prvom septembarskom roku

06.09.2020


POMORSKE NAUKE - MULTIMEDIJALNI SISTEMI U POMORSTVU

Rezultati polaganja u prvom septembarskom roku

06.09.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - TEORIJA MENADŽMENTA

Rezultati ispita nakon I septembarskog roka

04.09.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - OSNOVE RAČUNOVODSTVA

bodovi nakon I septembarskog roka

03.09.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU - SOCIOLOGIJA

Prvi termin ispita iz Sociologije

31.08.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - OSNOVE RAČUNOVODSTVA

Termini polaganja kolokvijuma u septembarskom roku

31.08.2020


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - TEHNOLOGIJA JAHTI I MARINA

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

10.07.2020


BRODOMAŠINSTVO - POZNAVANJE BRODA

Rezultati ispita II put

09.07.2020


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - KONSTRUKCIJA I STABILITET BRODA

Rezultati ispita II rok

09.07.2020


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA - POZNAVANJE BRODA

Rezultati ispita II rok konačni

09.07.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU - OSNOVE PLOVNIH SREDSTAVA

Rezultati ispita konačni

09.07.2020


BRODOMAŠINSTVO - KONSTRUKCIJA I STABILITET BRODA

Konačni rezultati II ispitni rok

09.07.2020


POMORSKE NAUKE - KONSTRUKCIJA I STABILITET BRODA

Konačni rezultati ispita

09.07.2020


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - ASTRONOMSKA I ELEKTRONSKA NAVIGACIJA

Obavještenje za studente koji nisu u Crnoj Gori

02.07.2020


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA - POZNAVANJE BRODA

Završni ispit

29.06.2020


BRODOMAŠINSTVO - POZNAVANJE BRODA

Završni ispit

29.06.2020


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - KONSTRUKCIJA I STABILITET BRODA

Završni ispit

29.06.2020


BRODOMAŠINSTVO - KONSTRUKCIJA I STABILITET BRODA

Završni ispit

29.06.2020


POMORSKE NAUKE - KONSTRUKCIJA I STABILITET BRODA

Završni ispit

29.06.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU - OSNOVE PLOVNIH SREDSTAVA

Završni ispit

29.06.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA - TEORIJA MENADŽMENTA

Ukupni rezultati nakon popravnog završnog ispita

26.06.2020


POMORSKE NAUKE - POMORSKA MEDICINA

Rezultati ispita i teme za seminarski rad

24.06.2020


POMORSKE NAUKE - INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU

Rezultati ispita

22.06.2020


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA - INTERNET TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Rezultati ispita

22.06.2020


POMORSKE NAUKE - POMORSKO IMOVINSKO PRAVO

REZULTATI ZAVRSNOG ISPITA - 20.06.2020 12:32

20.06.2020


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - ASTRONOMSKA I ELEKTRONSKA NAVIGACIJA

Raspored završnog ispita po grupama

17.06.2020


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - KONSTRUKCIJA I STABILITET BRODA

Rezultati I kolokvijum

17.06.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 29