BRODOMAŠINSTVO - KONSTRUKCIJA I STABILITET BRODA

Rezultati - Konstrukcija i stabilitet broda - II kolokvijum

17.01.2021


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - POZNAVANJE BRODA I PLOVIDBE

Poznavanje broda - Priznavanje poena na završnom ispitu

17.01.2021


BRODOMAŠINSTVO - KONSTRUKCIJA I STABILITET BRODA

Priznavanje poena - Konstrukcija i stabilitet broda

17.01.2021


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - POZNAVANJE BRODA I PLOVIDBE

Rezultati - Poznavanje broda - II kolokvijum

16.01.2021


BRODOMAŠINSTVO - KONSTRUKCIJA I STABILITET BRODA

II kolokvijum

10.01.2021


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - POZNAVANJE BRODA I PLOVIDBE

II kolokvijum

10.01.2021


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - POZNAVANJE BRODA I PLOVIDBE

Rezultati - Poznavanje broda i plovidbe - I kolokvijum

02.01.2021


BRODOMAŠINSTVO - KONSTRUKCIJA I STABILITET BRODA

Rezultati - Konstrukcija i stabilitet broda - I kolokvijum

30.12.2020


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - POZNAVANJE BRODA I PLOVIDBE

I kolokvijum

09.12.2020


BRODOMAŠINSTVO - KONSTRUKCIJA I STABILITET BRODA

I kolokvijum

09.12.2020


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - POZNAVANJE BRODA I PLOVIDBE

Obavještenje 2

13.10.2020


BRODOMAŠINSTVO - KONSTRUKCIJA I STABILITET BRODA

Obavještenje 2

13.10.2020


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - POZNAVANJE BRODA I PLOVIDBE

Obavještenje 1

05.10.2020


BRODOMAŠINSTVO - KONSTRUKCIJA I STABILITET BRODA

Obavještenje 1

05.10.2020


BRODOMAŠINSTVO - POZNAVANJE BRODA

SEPTEMBAR - Poznavanje broda

25.09.2020


BRODOMAŠINSTVO - POZNAVANJE BRODA

SEPTEMBAR - Konstrukcija i stabilitet broda (stari)

25.09.2020


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - POZNAVANJE BRODA I PLOVIDBE

SEPTEMBAR - Poznavanje broda i plovidbe

25.09.2020


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA - POZNAVANJE BRODA

SEPTEMBAR - Poznavanje broda

25.09.2020


BRODOMAŠINSTVO - POZNAVANJE BRODA

Rezultati - Septembar - Konstrukcija i stabilitet broda (STARI)

24.09.2020


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - POZNAVANJE BRODA I PLOVIDBE

Rezultati - Septembar - Poznavanje broda i plovidbe

24.09.2020


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - POZNAVANJE BRODA I PLOVIDBE

Rezultati - Septembar - Konstrukcija i stabilitet broda (STARI)

24.09.2020


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA - POZNAVANJE BRODA

Rezultati - Septembar - Poznavanje broda

24.09.2020


POMORSKE NAUKE - KONSTRUKCIJA I STABILITET BRODA

Rezultati - Septembar - Konstrukcija i stabilitet broda (STARI)

24.09.2020


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - POZNAVANJE BRODA I PLOVIDBE

Rezultati - Septembar - Konstrukcija i stabilitet broda

24.09.2020


BRODOMAŠINSTVO - POZNAVANJE BRODA

Rezultati - Septembar - Poznavanje broda

24.09.2020


BRODOMAŠINSTVO - POZNAVANJE BRODA

Rezultati ispita II put

09.07.2020


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - KONSTRUKCIJA I STABILITET BRODA

Rezultati ispita II rok

09.07.2020


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA - POZNAVANJE BRODA

Rezultati ispita II rok konačni

09.07.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU - OSNOVE PLOVNIH SREDSTAVA

Rezultati ispita konačni

09.07.2020


POMORSKE NAUKE - KONSTRUKCIJA I STABILITET BRODA

Konačni rezultati ispita

09.07.2020


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA - POZNAVANJE BRODA

Završni ispit

29.06.2020


BRODOMAŠINSTVO - POZNAVANJE BRODA

Završni ispit

29.06.2020


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - KONSTRUKCIJA I STABILITET BRODA

Završni ispit

29.06.2020


POMORSKE NAUKE - KONSTRUKCIJA I STABILITET BRODA

Završni ispit

29.06.2020


MENADŽMENT U POMORSTVU - OSNOVE PLOVNIH SREDSTAVA

Završni ispit

29.06.2020


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - KONSTRUKCIJA I STABILITET BRODA

Rezultati I kolokvijum

17.06.2020


BRODOMAŠINSTVO - POZNAVANJE BRODA

II kolokvijum

16.06.2020


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - KONSTRUKCIJA I STABILITET BRODA

II kolokvijum

16.06.2020


POMORSKE NAUKE - KONSTRUKCIJA I STABILITET BRODA

Ispit JUN 2020

16.06.2020


BRODOMAŠINSTVO - POZNAVANJE BRODA

Rezultati I kolokvijum

15.06.2020


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA - POZNAVANJE BRODA

Rezultati ispita I put

15.06.2020


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA - POZNAVANJE BRODA

Raspored polaganja 13.06

10.06.2020


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - KONSTRUKCIJA I STABILITET BRODA

Raspored polaganja za 13.06.

10.06.2020


BRODOMAŠINSTVO - POZNAVANJE BRODA

Rezultati - Septembar - Plovna sredstva

09.06.2020


BRODOMAŠINSTVO - POZNAVANJE BRODA

Raspored polaganja za JUn 20

29.05.2020


BRODOMAŠINSTVO - POZNAVANJE BRODA

Raspored polaganja ispita po grupama za JUN 20

29.05.2020


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - KONSTRUKCIJA I STABILITET BRODA

Raspored polaganja ispita po grupama JUN 20

29.05.2020


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - KONSTRUKCIJA I STABILITET BRODA

Raspored polaganja za JUN 20

29.05.2020


BRODOMAŠINSTVO - POZNAVANJE BRODA

Dopunska nastava JUN 20

29.05.2020


NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ - KONSTRUKCIJA I STABILITET BRODA

Dopunska nastva JUN 20

29.05.2020


1 | 2