Obavještenja rukovodilaca - Pomorski fakultet Kotor


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA

Uspješan početak plovidbe budućeg ETO oficira

14.10.2020


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA

Praktična nastava - onlajn gostujuća predavanja MSc Nikole Marvučića, oficira za elektrotehniku

18.05.2020


BRODOMAŠINSTVO

Praktična nastava na Podmornici P-821 „HEROJ“

12.03.2020


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA

Emisija za pomorce RTCG, 24.5.2019.

17.06.2019


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA

Obezbjeđivanje prvog ukrcaja kadeta i asistenata, Pomorski fakultet Kotor 2019

11.03.2019


NAUTIKA

Završni i specijalistički radovi

23.02.2019


BRODOMAŠINSTVO

Završni i specijalistički radovi

23.02.2019


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA

Konsultacije kod rukovodioca studijskog programa Pomorska elektrotehnika - 18.02.2019 23:10

18.02.2019


NAUTIKA

Teme za diplomske i zavrsne radove kod doc. dr Rino Bosnjak

25.11.2018


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA

Preporuka studentima za autentičnost pisanja seminarskih, diplomskih i drugih radova

24.11.2018


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA

Praktične nastave na simulatoru za Visoki napon (HV), 5.12.2018

15.11.2018


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA

Održane praktične vježbe u Laboratoriji za elektrotehniku

17.05.2018


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA

Raspored ispita ljetnji 2017/18

07.05.2018


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA

Raspored časova za ljetnji semestar - Pomorska elektrotehnika

11.02.2018


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA

Raspored ispita za zimski semestar 2017/18.

04.01.2018


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA

Održane praktične vježbe u Laboratoriji za elektrotehniku na akademskom studijskom programu Pomorska elektrotehnika

13.12.2017


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA

Nastava, subota, 18.11.2017

17.11.2017


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA

Nastava, subota, 4.11.2017

03.11.2017


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA

Nastava, subota, 28.10.2017.

26.10.2017


POMORSKA ELEKTROTEHNIKA

Predavanje ETO oficira - 24.10.2017.

23.10.2017


POMORSKE NAUKE

Raspored časova za zimski semestar 2017/18

30.09.2017


MENADŽMENT U POMORSTVU

Raspored časova za zimski semestar 2017/18

30.09.2017


BRODOMAŠINSTVO

Raspored časova za zimski semestar 2017/18

30.09.2017


NAUTIKA

Raspored časova za zimski semestar 2017/18

30.09.2017


NAUTIKA

Obavještenje o odlaganju početka nastave na Pomorskom fakultetu Kotor

21.09.2017


BRODOMAŠINSTVO

Obavještenje o odlaganju početka nastave na Pomorskom fakultetu Kotor

21.09.2017


MENADŽMENT U POMORSTVU

Obavještenje o odlaganju početka nastave na Pomorskom fakultetu Kotor

21.09.2017


BRODOMAŠINSTVO

Upis u drugu i treću godinu osnovnih studija

01.09.2017


NAUTIKA

Upis u drugu i treću godinu osnovnih studija

01.09.2017


BRODOMAŠINSTVO

Raspored ispita dodatnog ispitnog roka BM 2016/17

24.07.2017


MENADŽMENT U POMORSTVU

Raspored ispita dodatnog ispitnog roka MN 2016/17

24.07.2017


NAUTIKA

Raspored ispita dodatnog ispitnog roka NA 2016/17

24.07.2017