Mirjana Grdinić


Mirjana Grdinić
Šifra: 900155
Prezime i ime: Mirjana Grdinić
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Mašinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJSpecijalisticke1TRANSPORT PUTNIKA0 x 03 x 10 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJMaster1BEZBJEDNOST DRUMSKOG SAOBRAĆAJA 10 x 02 x 10 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJMaster1TRANSPORT ROBE0 x 02 x 10 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne1UVOD U SAOBRAĆAJ I TRANSPORT0 x 02 x 20 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJSpecijalisticke1TRANSPORT ROBE0 x 02 x 10 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJMaster2INTELIGENTNI TRANSPORTNI SISTEMI0 x 02 x 10 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJMaster2MODELIRANJE I PLANIRANJE SAOBRAĆAJA0 x 02 x 10 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJMaster2BEZBJEDNOST VOZILA U SAOBRAĆAJU I TRANSPORTU0 x 02 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOSpecijalisticke2ODABRANA POGLAVLJA IZ MOTORA0 x 02 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOSpecijalisticke2ODABRANA POGLAVLJA IZ EKOLOGIJE0 x 02 x 10 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJSpecijalisticke2SAOBRAĆAJNO PROJEKTOVANJE0 x 00 x 00 x 0
MFMAŠINSTVOSpecijalisticke2ODABRANA POGLAVLJA IZ VOZILA0 x 02 x 10 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne3TEORIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA0 x 02 x 10 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne4OSNOVE BEZBIJEDNOSTI SAOBRAĆAJA0 x 02 x 10 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne4POLITIKA,STRATEGIJA I EKONO.ODRŽ. RAZV. TRANSPORTA0 x 02 x 10 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne5REGULISANJE SAOBRAĆAJNIH TOKOVA0 x 02 x 10 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne5PLANIRANJE SAOBRAĆAJA0 x 02 x 10 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne6TRANSPORT PUTNIKA0 x 00 x 00 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne6SAOBRAĆAJNO PROJEKTOVANJE0 x 02 x 10 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne6OSNOVE PLANIRANJA SAOBRAĆAJA0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije