MENADŽMENT KVALITETOM


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA JOVANOVIĆ1x1
12B
1x1
12B
ALEKSANDAR VUJOVIĆ1x1
12B
1x1
12B