Luka Lazović

dr Luka Lazović

saradnik u nastavi dr | Elektrotehnički fakultet

Lazović Luka je rođen 7.10.1987. godine u Nikšiću. Osnovu školu i Gimnaziju je završio u Nikšiću. Nosilac je diplome Luča. Elektrotehnički fakultet u Podgorici završio je 2010. godine, odbranom diplomskog rada „Optimizacija potrošnje snage u integrisanim Charge pump kolima“. Magistarsku tezu pod nazivom „Analiza performansi adaptivnih algoritama za sintezu dijagrama zračenja planarnih antenskih nizova“ odbranio je 18.06.2015. godine. Doktorske studije na odsjeku za Mikrotalasnu tehniku...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne2OSNOVI ELEKTROTEHNIKE II0 x 02 x 21 x 6
MTFHemijska tehnologijaOsnovne3ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM2 x 12 x 10 x 0
MTFMETALURGIJA I MATERIJALIOsnovne3ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM0 x 00 x 00 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne3ELEKTROTEHNIKA0 x 02 x 10 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne3ELEKTROTEHNIKA0 x 02 x 10 x 0
MFMEHATRONIKAOsnovne1ELEKTROTEHNIKA0 x 02 x 10 x 0
ETFSTUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVAOsnovne1OSNOVI ELEKTROTEHNIKE0 x 01 x 10 x 0
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne5ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA - Projekat I0 x 00 x 00 x 0
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne4ELEKTROMAGNETIKA0 x 00 x 01 x 3
ETFELEKTRONIKA TLEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne4ELEKTROMAGNETIKA0 x 00 x 00 x 0
ETFSTUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVASpecijalisticke1TEORIJA INFORMACIJA I KODOVA0 x 02 x 10 x 0
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARISpecijalisticke1MIKROTALASNA TEHNIKA0 x 00 x 00 x 0
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARISpecijalisticke1NELINEARNA KOLA0 x 00 x 00 x 0
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARISpecijalisticke2MIKROTALASNA MJERENJA0 x 00 x 00 x 0
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARISpecijalisticke2MIKROTALASNA KOLA0 x 00 x 00 x 0
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARISpecijalisticke2MIKROTALASNE ANTENE0 x 00 x 00 x 0
ETFELEKTRONIKA TLEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne6PROSTIRANJE I ZRAČENJE EMT0 x 01 x 1.5 x 1
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARISpecijalisticke1PROSTIRANJE I ZRAČENJE EMT0 x 00 x 00 x 0
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne5Instalacije i osvjetljenje0 x 00 x 02 x 1
ETFSTUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVAOsnovne4Računarske vještine2 x 10 x 02 x 2
ETFTELEKOMUNIKACIJEMaster1Mikrotalasna tehnika0 x 01 x 11 x 1
ETFTELEKOMUNIKACIJEMaster1Nelinearna kola0 x 01 x 10 x 0
ETFTELEKOMUNIKACIJEMaster2Mikrotalasna kola i mjerenja1.5 x 10 x 01 x 1
ETFTELEKOMUNIKACIJEMaster2Mikrotalasne antene0 x 00 x 01 x 1
ETFPRIMIJENJENO RAČUNARSTVOMaster1Teorija informacija i kodova3 x 11 x 10 x 0
ETFTELEKOMUNIKACIJEMaster3Smart antene2 x 10 x 02 x 1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2022SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Lazović, L., Jokanović, B., Rubežić, V., Radovanović, M. & Jovanović, A., Fractal Cardioid Slot Antenna for Super Wideband ApplicationsElectronics
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Rubežić, V., Lazović, L. & Jovanović, A.Parameter identification of Jiles-Atherton model using the chaotic optimization methodCOMPEL-The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jovanović, A., Lazović, L & Rubežić, V.Radiation pattern synthesis using a Chaotic beamforming algorithmCOMPEL-The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jovanović, A, Lazović, L & Rubežić, V.Adaptive array beamforming using a Chaotic beamforming algorithmInternational Journal of Antennas and Propagation
2013SCOPUS
Lazovic, L. & Jovanovic, A.Comparative performance study of DOA algorithm applied on linear antenna array in smart antenna systemsProc. of 2nd Mediterranean Conference on Embedded Computing, MECO 2013

Obavjestenja iz nastave

Primijenjeno računarstvo-Računarske vještine

Drugi domaci i teme za seminarki

Primijenjeno računarstvo-Računarske vještine

Termin popravnog kolokvijuma

Popravni kolokvijum

Primijenjeno računarstvo-Računarske vještine

Uvid u radove

Uvid u radove

Primijenjeno računarstvo-Računarske vještine

Rezultati kolokvijuma

Primijenjeno računarstvo-Računarske vještine

Termin kolokvijuma