Luka Lazović

mr Luka Lazović

saradnik u nastavi dr | Elektrotehnički fakultet

Lazović Luka je rođen 7.10.1987. godine u Nikšiću. Osnovu školu i Gimnaziju je završio u Nikšiću. Nosilac je diplome Luča. Elektrotehnički fakultet u Podgorici završio je 2010. godine, odbranom diplomskog rada „Optimizacija potrošnje snage u integrisanim Charge pump kolima“. Magistarsku tezu pod nazivom „Analiza performansi adaptivnih algoritama za sintezu dijagrama zračenja planarnih antenskih nizova“ odbranio je 18.06.2015. godine. Doktorske studije na odsjeku za Mikrotalasnu tehniku...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2022SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Lazović, L., Jokanović, B., Rubežić, V., Radovanović, M. & Jovanović, A., Fractal Cardioid Slot Antenna for Super Wideband ApplicationsElectronics
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Rubežić, V., Lazović, L. & Jovanović, A.Parameter identification of Jiles-Atherton model using the chaotic optimization methodCOMPEL-The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jovanović, A., Lazović, L & Rubežić, V.Radiation pattern synthesis using a Chaotic beamforming algorithmCOMPEL-The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jovanović, A, Lazović, L & Rubežić, V.Adaptive array beamforming using a Chaotic beamforming algorithmInternational Journal of Antennas and Propagation
2013SCOPUS
Lazovic, L. & Jovanovic, A.Comparative performance study of DOA algorithm applied on linear antenna array in smart antenna systemsProc. of 2nd Mediterranean Conference on Embedded Computing, MECO 2013

Obavjestenja iz nastave

Popravni kolokvijum

Drumski saobraćaj (2017)-Elektrotehnika

Popravni kolokvijum

Popravni kolokvijum

Hemijska tehnologija-Elektrotehnika sa elektronikom

Popravni kolokvijum

Primijenjeno računarstvo-Osnove Elektrotehnike

Popravni kolokvijum

Hemijska tehnologija-Elektrotehnika sa elektronikom

Promjena termina kolokvijuma

Drumski saobraćaj (2017)-Elektrotehnika

Termin kolokvijuma

Termin kolokvijuma

Drumski saobraćaj (2017)-Elektrotehnika

Termin ispita u kovid roku

Konsultacije