Igor Pajović


Igor Pajović
Šifra: 290605
Prezime i ime: Igor Pajović
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Biotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
BTFZAŠTITA BILJAMagistarske1METODE ISTRAŽIVAČKOG RADA U FITOMEDICINI.44 x 10 x 0.22 x 1
BTFZAŠTITA BILJAMagistarske1KARANTINSKI ŠTETNI ORGANIZMI.66 x 10 x 0.33 x 1
BTFZAŠTITA BILJAMagistarske1ŠTETOČINE U POLJOPRIVREDI.75 x 1.5 x 10 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne2MIKROBIOLOGIJA3 x 10 x 01 x 4
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne2MIKROBIOLOGIJA2 x 10 x 02 x 1
BTFSTUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVOOsnovne2MIKROBIOLOGIJA2 x 10 x 02 x 1
BTFKONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJEOsnovne2MIKROBIOLOGIJA2 x 12 x 10 x 0
BTFZAŠTITA BILJASpecijalisticke2NEMATOLOGIJA2 x 10 x 01 x 1
BTFSTUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVOOsnovne5FITOFARMACIJA3 x 11 x 11 x 1
BTFSTUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVOOsnovne5SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U KONT.VOĆARSTVU3 x 12 x 10 x 0
BTFKONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJEOsnovne5SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U KONT.VOĆARSTVU2 x 10 x 01 x 1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2007SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Pajović, I., Širca, S., Gerič Štare, B., Urek, G.The Incidence of Root-Knot Nematodes Meloidogyne arenaria, M. incognita and M. javanica on Vegetables and Weeds in MontenegroPlant Disease
Opširnije