Rektorat, 13.06.2017

Poslovi i prakseStudente redovno obavještavamo o aktuelnim slobodnim radnim mjestima i praksama, kod nas i u inostranstvu. Nastojimo da pružamo pravovremene i korisne informacije, savjete i lične konsultacije u cilju boljeg pozicioniranja na tržištu rada i donošenja karijernih odluka. Organizujemo susrete studenata sa poslodavcima i omogućavamo poslodavcima da predstave svoje kompanije i programe namjenjene studentima. Takođe, organizujemo sajmove praksi, poslova i stipendija.