Obavještenja za predmete - BIOTEHNIČKI FAKULTET


- EVALUACIJA INVESTICIJA U AGROBIZNISU   11.07.2024
  Rezultati popravnog završnog i prijedlog ocjena
- MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA   11.07.2024
  Rezultati popravnog završnog i prijedlog ocjena
- FIZIOLOGIJA BILJAKA   10.07.2024
  sumarna tabela uspeha
- DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA U PRERADI HRANE   09.07.2024
  Nova objava - 09.07.2024 08:35
- FIZIOLOGIJA BILJAKA   09.07.2024
  preliminarna sumarna tabela
- FIZIOLOGIJA BILJAKA   08.07.2024
  Rezultati drugog dela popravnog zavrsnog
- VINARSTVO   08.07.2024
  Rezultati popravnog zavrsnog ispit
- MIKROBIOLOGIJA   08.07.2024
  Rezultat popravnog zavrsnog ispita 08.07.2024
- BIOCIDI   08.07.2024
  Popravni zavrsnog ispita 08.07.2024
- BEZBJEDNOST HRANE ANIMALNOG PORIJEKLA   08.07.2024
  Nova objava - 08.07.2024 20:14evidencijaosvojenihpoena
- MIKROBIOLOGIJA   08.07.2024
  Nova objava - 08.07.2024 21:05
- MIKROBIOLOGIJA   08.07.2024
  Nova objava - 08.07.2024 21:35
- DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA U PRERADI HRANE   06.07.2024
  Nova objava - 06.07.2024 13:56
- KONTINENTALNO VOĆARSTVO   06.07.2024
  Rezultat popravnog završnog i predlog ocene
- MIKROBIOLOGIJA HRANE   04.07.2024
  Nova objava - 04.07.2024 13:45
- MODELIRANJE I ANALIZA PODATAKA U AGROBIZNISU   02.07.2024
  Popravni završni ispit - link
- DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA U PRERADI HRANE   02.07.2024
  Nova objava - 02.07.2024 14:09
- BOLESTI VOĆAKA I VINOVE LOZE   02.07.2024
  Rezultati popravnog završnog i osvojeni poeni
- TROŠKOVI I KALKULACIJE U POLJOPRIVREDI   01.07.2024
  Rezultati popravnog završnog i prijedlog ocjena
- ŠTETOČINE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA   01.07.2024
  Bodovi sa završnog
- FIZIOLOGIJA BILJAKA   01.07.2024
  Nova objava - 01.07.2024 Termin popravnog praktičnog
- FITOPATOGENI MIKROORGANIZMI U PROIZVODNJI HRANE   27.06.2024
  Rezultati popravnog završnog ispita i odbrana seminarskih radova
- GENETIČKI RESURSI U VOĆARSTVU   27.06.2024
  Rezultati završnog ispita
- SAMONIKLO VOĆE   27.06.2024
  Rezultati završnog ispita
- POLJOPRIVREDNA GENETIKA   27.06.2024
  Rezultati završnog ispita
- BIOHEMIJA BILJAKA   27.06.2024
  Rezultati popravnog završnog
- TRŽIŠTE ANIMALNIH PROIZVODA   26.06.2024
  Rezultati nakon popravnog završnog ispita
- EVALUACIJA INVESTICIJA U AGROBIZNISU   26.06.2024
  Rezultati zavrsnog ispita i prijedlog ocjena
- MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA   26.06.2024
  Rezultati zavrsnog ispita i prijedlog ocjena
- AGROMENADŽMENT   26.06.2024
  Rezultati popravnog zavrsnog i prijedlog ocjena
- PLANIRANJE I UPRAVLJANJE U VOĆARSTVU   25.06.2024
  Rezultati nakon popravnog završnog ispita
- EKONOMSKI ASPEKTI EKOLOŠKE PROIZVODNJE   25.06.2024
  Rezultati nakon popravnog završnog ispita
- TRŽIŠTE I MARKETING POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA   25.06.2024
  Rezultati nakon popravnog završnog ispita
- BIOHEMIJA ŽIVOTINJA   25.06.2024
  Rezultati zavrsnog ispita
- EKONOMIKA I ORGANIZACIJA RASADNIČKE PROIZVODNJE   24.06.2024
  Rezultati popravnog zavrsnog i prijedlog ocjena
- ENTOMOLOGIJA   24.06.2024
  Završni ispit
- POLJOPRIVREDNA GENETIKA   21.06.2024
  Promjena termina završnog ispita
- GENETIČKI RESURSI U VOĆARSTVU   21.06.2024
  Poeni ostvareni u toku semestra
- FIZIOLOGIJA BILJAKA   21.06.2024
  rezultat zavrsnog ispita drugi deo
- AGROMENADŽMENT   20.06.2024
  Rezultati zavrsnog ispita i prijedlog ocjena
- MENADŽMENT U STOČARSTVU   20.06.2024
  Prijedlog zavrsnih ocjena
- TROŠKOVI I KALKULACIJE U VOĆARSTVU   20.06.2024
  Rezultati zavrsnog ispita i prijedlog ocjena
- TRŽIŠTE I MARKETING AGROBIZNISA   19.06.2024
  Rezultati nakon popravnog završnog ispita
- BOLESTI VOĆAKA   19.06.2024
  Rezultati završnog ispita i osvojeni poeni
- KONTROLA KVALITETA VINA I JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA   19.06.2024
  Rezultati ispita
- OPŠTA GENETIKA   19.06.2024
  Poeni u toku semestra
- OPŠTA GENETIKA   19.06.2024
  Promjena termina završnog ispita

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 187