Obavještenja za predmete - BIOTEHNIČKI FAKULTET


BILJNA PROIZVODNJA - MEDITERANSKO VOĆARSTVO

05.04.2020


BILJNA PROIZVODNJA - FITOFARMACIJA

Bezbjedan rad sa sredstvima za zaštitu bilja

05.04.2020


KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - AGROHEMIJA

Termini polaganja I kolokvijuma

05.04.2020


MEDITERANSKO VOĆARSTVO - AGROHEMIJA

Termini polaganja I kolokvijuma

05.04.2020


RASADNIČARSTVO - KONTEJNERSKA PROIZVODNJA VOĆNIH SADNICA

Nova objava - FITOHORMONI, SUPSTRATI I KONTEJNERI

05.04.2020


RASADNIČARSTVO - KONTEJNERSKA PROIZVODNJA VOĆNIH SADNICA

Nova objava - fitohormoni, supstrati i kontejneri

05.04.2020


ZAŠTITA BILJA - NEMATOLOGIJA

Predavanje 07 - 05.04.2020 17:26

05.04.2020


RASADNIČARSTVO - KONTEJNERSKA PROIZVODNJA VOĆNIH SADNICA

Nova objava FITOHORMONI I KONTRJNERI

05.04.2020


BILJNA PROIZVODNJA - MIKROBIOLOGIJA

Predavanje 07 - 05.04.2020 18:05

05.04.2020


RASADNIČARSTVO - KONTEJNERSKA PROIZVODNJA VOĆNIH SADNICA

Nova objava -SUPSTRATI I FITOREGULATORI

05.04.2020


RASADNIČARSTVO - KONTEJNERSKA PROIZVODNJA VOĆNIH SADNICA

Nova objava -KONTEJNERI

05.04.2020


MEDITERANSKO VOĆARSTVO - MIKROBIOLOGIJA

Predavanje 07 - 05.04.2020 18:20

05.04.2020


KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - MIKROBIOLOGIJA

Predavanje 07 - 05.04.2020 18:34

05.04.2020


RASADNIČARSTVO - KONTEJNERSKA PROIZVODNJA VOĆNIH SADNICA

Nova objava - KONTEJNERIII

05.04.2020


RASADNIČARSTVO - KONTEJNERSKA PROIZVODNJA VOĆNIH SADNICA

Nova objava - KONTEJNERI - ZA SADNICE

05.04.2020


STOČARSTVO - MLJEKARSTVO

Nova objava - 04.04.2020 12:04

04.04.2020


ANIMALNA PROIZVODNJA - MLJEKARSTVO

Nova objava - 04.04.2020 12:07

04.04.2020


BILJNA PROIZVODNJA - KRMNO BILJE

Teme za seminarske radove

04.04.2020


MEDITERANSKO VOĆARSTVO - GAJENJE VOĆAKA NA OKUĆNICI

Nova objava - GAJENJE VOĆAKA NA OKUĆNICI - 3

04.04.2020


MEDITERANSKO VOĆARSTVO - GAJENJE VOĆAKA NA OKUĆNICI

Nova objava - GAJENJE VOĆAKA NA OKUĆNICI-III

04.04.2020


ANIMALNA PROIZVODNJA - OPŠTA GENETIKA

Predavanje

03.04.2020


BILJNA PROIZVODNJA - LOVSTVO

Obavjestenje

03.04.2020


ANIMALNA PROIZVODNJA - LOVSTVO

Obavjestenje

03.04.2020


MEDITERANSKO VOĆARSTVO - RASADNIČKA PROIZVODNJA

Nova objava - KALEMLJENJE NA ZELENO

03.04.2020


ANIMALNA PROIZVODNJA - PČELARSTVO

Nova objava - 03.04.2020 17:04 III dio

03.04.2020


STUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVO - PČELARSTVO

Nova objava - 03.04.2020 17:07 III dio predavanja

03.04.2020


KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - PČELARSTVO

Nova objava - 03.04.2020 17:09 III dio predavanja

03.04.2020


STOČARSTVO - PČELARSTVO

Nova objava - 03.04.2020 17:15 III dio predavanja

03.04.2020


KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - PČELARSTVO

Nova objava - 03.04.2020 17:18 III dio predavanja

03.04.2020


STUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVO - BOLESTI VOĆAKA

Rezultati I kolokvijuma

03.04.2020


KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - BOLESTI VOĆAKA

Rezultati I kolokvijuma

03.04.2020


BILJNA PROIZVODNJA - OPŠTE VOĆARSTVO

Nova objava - RAZMNOŽAVANJE VOĆAKA-2

02.04.2020


BILJNA PROIZVODNJA - ENTOMOLOGIJA

VAŽNO OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE

02.04.2020


BILJNA PROIZVODNJA - OPŠTE VOĆARSTVO

Nova objava -RAZMNOŽAVANJE VOĆAKA 2

02.04.2020


BILJNA PROIZVODNJA - SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU

Nova objava - SAVREMENA KROŠNJA-2

02.04.2020


ANIMALNA PROIZVODNJA - PROIZVODNJA KRMNOG BILJA

Teme za seminarske radove

02.04.2020


RASADNIČARSTVO - ZAKONSKA REGULATIVA U RASADNIČKOJ PROIZVODNJI

Termin polaganja kolokvijuma I online

01.04.2020


BILJNA PROIZVODNJA - FITOFARMACIJA

Rezultati I Kolokvijuma

01.04.2020


BILJNA PROIZVODNJA - LOVSTVO

Materijal sa predavanja

01.04.2020


ANIMALNA PROIZVODNJA - LOVSTVO

Materijal sa predavanja

01.04.2020


BILJNA PROIZVODNJA - MIKROBIOLOGIJA

Obaveza prijave na moodle platformu - 01.04.2020 16:57

01.04.2020


KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - MIKROBIOLOGIJA

Obaveza prijave na moodle platformu - 01.04.2020 16:59

01.04.2020


MEDITERANSKO VOĆARSTVO - MIKROBIOLOGIJA

Obaveza prijave na moodle platformu - 01.04.2020 17:00

01.04.2020


STUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVO - BOLESTI VOĆAKA

Termini polaganja prvog kolokvijuma

01.04.2020


KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - BOLESTI VOĆAKA

Termini polaganja prvog kolokvijuma

01.04.2020


BILJNA PROIZVODNJA - FIZIOLOGIJA BILJAKA

predavanje prezentacija od 01.04.

01.04.2020


BILJNA PROIZVODNJA - STRANI JEZIK II

Ruski jezik 2- 31.03.2020 00:44

31.03.2020


MEDITERANSKO VOĆARSTVO - GAJENJE VOĆAKA NA OKUĆNICI

Nova objava - IZBOR VRSTA I SORTI ZA GAJENJE NA OKUĆNICI - II

31.03.2020


ANIMALNA PROIZVODNJA - ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Predavanja - 31.03.2020 10:09

31.03.2020


STOČARSTVO - REPRODUKCIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Predavanja i vježbe - 31.03.2020 10:57

31.03.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 62