Obavještenja za predmete - BIOTEHNIČKI FAKULTET


ANIMALNA PROIZVODNJA - BIOHEMIJA ŽIVOTINJA

Pristupnica za zoom predavanje - 1.03.2021.

27.02.2021


ANIMALNA PROIZVODNJA - MIKROBIOLOGIJA

obavještenje o održavanju nastave

26.02.2021


STOČARSTVO - MIKROBIOLOGIJA

obavještenje o održavanju nastave

26.02.2021


ANIMALNA PROIZVODNJA - ŽIVINARSTVO

Prdavanje

26.02.2021


BILJNA PROIZVODNJA - MIKROBIOLOGIJA

03 predavanje (01.03.2021.) - 26.02.2021 12:38

26.02.2021


BILJNA PROIZVODNJA - BIOHEMIJA BILJAKA

najava online predavanja 01.03.2021

26.02.2021


STOČARSTVO - TROŠKOVI I KALKULACIJE

Nastava 01.03.2021

26.02.2021


AGROBIZNIS I RURALNI RAZVOJ - MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA

Nastava 01.03.2021

26.02.2021


STOČARSTVO - MLJEKARSTVO

Nova objava - 26.02.2021 19:00

26.02.2021


ANIMALNA PROIZVODNJA - MLJEKARSTVO

Nova objava - 26.02.2021 19:06

26.02.2021


ZAŠTITA BILJA - EKOTOKSIKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

konsultacije

25.02.2021


ANIMALNA PROIZVODNJA - OPŠTA GENETIKA

Obavjestenje o online nastavi 25.02.

25.02.2021


ANIMALNA PROIZVODNJA - PROIZVODNJA KRMNOG BILJA

Termin predavanja putem ZOOM aplikacije

25.02.2021


ANIMALNA PROIZVODNJA - PROIZVODNJA KRMNOG BILJA

Termin vježbi putem ZOOM aplikacije

25.02.2021


BILJNA PROIZVODNJA - FIZIOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 25.02.2021 14:42 Obavještenje za vježbe

25.02.2021


RASADNIČARSTVO - EKONOMIKA I ORGANIZACIJA RASADNIČKE PROIZVODNJE

Nastava

25.02.2021


MEDITERANSKO VOĆARSTVO - EKONOMSKI ASPEKTI EKOLOŠKE PROIZVODNJE

Nastava

25.02.2021


STOČARSTVO - REPRODUKCIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Organizacija nastave - 24.02.2021 09:04

24.02.2021


VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO - BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE VOĆA I GROŽĐA

vježbe 24.02.

24.02.2021


ANIMALNA PROIZVODNJA - MENADŽMENT U STOČARSTVU

Nastava

24.02.2021


BILJNA PROIZVODNJA - MENADŽMENT U BILJNOJ PROIZVODNJI

Nastava

24.02.2021


AGROBIZNIS I RURALNI RAZVOJ - EVALUACIJA INVESTICIJA U AGROBIZNISU

Nastava

24.02.2021


KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - BOLESTI VOĆAKA

Predavanja petak 26. februar

24.02.2021


STUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVO - BOLESTI VOĆAKA

Predavanja petak 26. februar

24.02.2021


STOČARSTVO - BIOTEHNOLOGIJA U STOČARSTVU

Online vježbe - Zoom aplikacija

24.02.2021


KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - BERBA ČUVANJE I PAKOVANJE LJEK.ARO.BILJA

Nova objava - 24.02.2021 17:33

24.02.2021


KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - PRAKTIČNA OBUKA IZ OBLASTI LJEKOVITOG BILJA

on line nastava

24.02.2021


ZAŠTITA BILJA - ŠTETOČINE VOĆAKA I VINOVE LOZE

PREDAVANJA 25.02.2021.

23.02.2021


KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - ŠTETOČINE VOĆAKA

PREDAVANJE 26.02.2021.

23.02.2021


BILJNA PROIZVODNJA - POVRTARSTVO

Obavještenje o realizaciji nastave

23.02.2021


ANIMALNA PROIZVODNJA - ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Organizacija nastave- 23.02.2021 09:52

23.02.2021


VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO - POMOTEHNIKA

Vježbe 23.02.

23.02.2021


VOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO i VINARSTVO - RASADNIČARSTVO

23.02.2021 10:08

23.02.2021


ANIMALNA PROIZVODNJA - KONJARSTVO

Predavanje

23.02.2021


ZAŠTITA BILJA - AKAROLOGIJA

On line nastava - 24.02.2021.

23.02.2021


ZAŠTITA BILJA - AKAROLOGIJA

On line nastava - 24.02.2021.

23.02.2021


BILJNA PROIZVODNJA - FIZIOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 23.02.2021 12:12

23.02.2021


BILJNA PROIZVODNJA - BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE VOĆA

Termin predavanja putem ZOOM aplikacije

23.02.2021


ZAŠTITA BILJA - TEHNOLOGIJA ZAŠTITE BILJA

Konsultacije

23.02.2021


ZAŠTITA BILJA - BOLESTI VOĆAKA I VINOVE LOZE

Predavanje 23. februar

23.02.2021


ANIMALNA PROIZVODNJA - ISHRANA NEPREŽIVARA

Termin predavanja

23.02.2021


ANIMALNA PROIZVODNJA - ISHRANA PREŽIVARA

Termin predavanja

23.02.2021


ANIMALNA PROIZVODNJA - OSNOVE PROIZVODNJE I PRERADE MESA

Online vježbe - Zoom aplikacija

23.02.2021


KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - SAKUPLJANJE, PAKOVANJE I ČUVANJE KONT.LJ.BILJA

Termin

23.02.2021


KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - SAKUPLJANJE, PAKOVANJE I ČUVANJE KONT.LJ.BILJA

Termin

23.02.2021


KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - ODRŽIVI RAZVOJ PRIRODNIH RESURSA LJEK. I ARO.BILJA

Termin

23.02.2021


KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - ODRŽIVI RAZVOJ PRIRODNIH RESURSA LJEK. I ARO.BILJA

Termin

23.02.2021


TEHNOLOGIJE U ANIMALNOJ PROIZVODNJI - TROŠKOVI I KALKULACIJE U STOČARSTVU

Nastava

23.02.2021


BILJNA PROIZVODNJA - ZAŠTITA BILJA U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI

nastava 24.02.2021.

23.02.2021


BILJNA PROIZVODNJA - OPŠTE VOĆARSTVO

Vježbe 24.02.

23.02.2021


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 101