Obavještenja za predmete - BIOTEHNIČKI FAKULTET


KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - HEMIJA   25.01.2022
  Završni ispit (redovni termin)
ANIMALNA PROIZVODNJA - STOČARSTVO I ŽIVOTNA SREDINA   24.01.2022
  Nova objava - 24.01.2022 14:05
STOČARSTVO - STOČARSTVO I ŽIVOTNA SREDINA   24.01.2022
  Nova objava - 24.01.2022 14:09
RATARSTVO i POVRTARSTVO - ORGANSKA PROIZVODNJA U STOČARSTVU   24.01.2022
  Nova objava - 24.01.2022 17:46
ANIMALNA PROIZVODNJA - HEMIJA   23.01.2022
  Rezultati Završnog ispita
BILJNA PROIZVODNJA - HEMIJA   23.01.2022
  Rezultati Završnog ispita
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - BIOHEMIJA BILJAKA   23.01.2022
  Rezultat popravnog zavrsnog i predlog ocene
RASADNIČARSTVO - BIOMASA KAO ENERGENT   23.01.2022
  Broj bodova nakon prvog termina završnog ispita
BILJNA PROIZVODNJA - STATISTIKA   22.01.2022
  Predlog ocjena nakon skaliranja bodova i termin završnog ispita
ANIMALNA PROIZVODNJA - STATISTIKA   22.01.2022
  Predlog ocjena nakon skaliranja bodova i termin završnog ispita
BILJNA PROIZVODNJA - ENTOMOLOGIJA   21.01.2022
  Evidencija osvojenih poena i predlog ocjene
BILJNA PROIZVODNJA - EKONOMIKA I ORGANIZACIJA BILJNE PROIZVODNJE   21.01.2022
  Rezultati ispita i prijedlog ocjena
BEZBJEDNOST HRANE - MIKROBIOLOGIJA HRANE   20.01.2022
  Nova objava - 20.01.2022 11:29rezultati drugog kolokvijuma19januar
MEDITERANSKO VOĆARSTVO - BIOHEMIJA BILJAKA   20.01.2022
  evidencija poena nakon zavrsnog /prvi termin/
ANIMALNA PROIZVODNJA - MATEMATIKA SA INFORMATIKOM   20.01.2022
  Rezultati nakon završnog ispita
BILJNA PROIZVODNJA - AGROHEMIJA   19.01.2022
  Predlog ocjena (redovni termin ZI)
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - AGRARNA POLITIKA   18.01.2022
  Rezultati nakon završnog ispita
AGROBIZNIS I RURALNI RAZVOJ - AGROMARKETING   18.01.2022
  Rezultati nakon završnog ispita
BEZBJEDNOST HRANE - SERTIFIKACIJA I AKREDITACIJA U PR. I KONTROLI HRAN   18.01.2022
  Nova objava - 18.01.2022 11:39
TEHNOLOGIJE U ANIMALNOJ PROIZVODNJI - ORGANSKA PROIZVODNJA U STOČARSTVU   18.01.2022
  Nova objava - 18.01.2022 13:07
ANIMALNA PROIZVODNJA - ZOOLOGIJA   18.01.2022
  Evidencija poena
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - KORIŠĆENJE BIOMASE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA   17.01.2022
  Rezultati nakon prvog termina završnog ispita
ANIMALNA PROIZVODNJA - SOCIOLOGIJA SELA   16.01.2022
  Rezultati zavrsnog ispita i prijedlog ocjena
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - STATISTIKA U POLJOPRIVREDI   16.01.2022
  Rezultati ispita i prijedlog ocjena
MEDITERANSKO VOĆARSTVO - STATISTIKA U POLJOPRIVREDI   16.01.2022
  Rezultati zavrsnog ispita i prijedlog ocjena
STUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - MEDITERANSKO VOĆARSTVO - STATISTIKA U POLJOPRIVREDI   16.01.2022
  Rezultati zavrsnog ispita i prijedlog ocjena
ANIMALNA PROIZVODNJA - OPŠTE STOČARSTVO   14.01.2022
  Rezultati popravnog drugog kolokvijuma
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U KONT.VOĆARSTVU   14.01.2022
  Rezultati završnog ispita 09:37
BILJNA PROIZVODNJA - AGROHEMIJA   14.01.2022
  Termini polaganja završnog ispita i kolokvijuma
STOČARSTVO - ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI   14.01.2022
  Nova objava - 14.01.2022 13:25evidencijapoena
ZAŠTITA BILJA - BOLESTI VOĆAKA I VINOVE LOZE   14.01.2022
  Konsultacije vezane za završni ispit
ZAŠTITA BILJA - BOLESTI VOĆAKA I VINOVE LOZE   14.01.2022
  Teme za seminarske radove
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - JABUČASTE VOĆKE   14.01.2022
  REZULTAT popravnog kolokvijuma 2
ANIMALNA PROIZVODNJA - ZOOLOGIJA   14.01.2022
  Rezultati popravnog kolokvijuma II
ANIMALNA PROIZVODNJA - OSNOVI ISHRANE I HRANIVA   13.01.2022
  Termin prvog završnog ispita
ANIMALNA PROIZVODNJA - OVČARSTVO I KOZARSTVO   13.01.2022
  Rezultati popravnog drugog kolokvijuma
STOČARSTVO - TEHNOLOGIJA PRERADE MLIJEKA   13.01.2022
  Nova objava - 13.01.2022 12:37
ANIMALNA PROIZVODNJA - OSNOVI AGROEKONOMIJE   13.01.2022
  Rezultati nakon završnog ispita
BILJNA PROIZVODNJA - OSNOVI AGROEKONOMIJE   13.01.2022
  Rezultati nakon završnog ispita
BILJNA PROIZVODNJA - TRŽIŠTE I MARKETING POLJOPRIVREDNO-PREH. PROIZVODA   13.01.2022
  Rezultati nakon završnog ispita
BEZBJEDNOST HRANE - TRŽIŠTE HRANE   13.01.2022
  Rezultati nakon završnog ispita
BILJNA PROIZVODNJA - BOTANIKA   13.01.2022
  REZULTATI PRVOG JANUARSKOG ROKA
BILJNA PROIZVODNJA - PČELARSTVO   13.01.2022
  Novi termin zavrsnog ispita
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - FIZIOLOGIJA BILJAKA   13.01.2022
  evidencija poena prije zavrsnog
ZAŠTITA BILJA - BOLESTI VOĆAKA I VINOVE LOZE   12.01.2022
  Rezultati popravnog drugog kolokvijuma
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - BIOHEMIJA BILJAKA   12.01.2022
  Rezultat zavrsnog ispita /REDOVNI termin/ i ocene
MEDITERANSKO VOĆARSTVO - BIOHEMIJA BILJAKA   11.01.2022
  evidencija poena prije zavrsnog
ANIMALNA PROIZVODNJA - MATEMATIKA SA INFORMATIKOM   11.01.2022
  Termini kolokvijuma

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 135