Obavještenja za predmete - Prirodno-matematički fakultet


Računarske nauke-Analiza 3

Prvi kolokvijum

18.11.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Finansijska matematika-Aktuarska matematika

Termin održavanja vježbi

18.11.2018


Biologija-Molekulska biologija I

Nova objava - 17.11.2018 03:56

17.11.2018


Matematika i računarske nauke-Mjera i integral

Termin prvog kolokvijuma

17.11.2018


Matematika-Uvod u geometriju

Kolokvijum

17.11.2018


Matematika-Analiza 3

Rezultati kolokvijuma

17.11.2018


Računarske nauke-Uvod u kompjuterske nauke

Rezultati kolokvijuma

17.11.2018


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka I

promjena termina predavanja

17.11.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Periferije i interfejsi

Први домаћи задатак

16.11.2018


Računarske nauke-Vještačka inteligencija

Forward i backward chaining - zadaci

16.11.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Uvod u kompjuterske nauke

Grupe za kolokvijum

16.11.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Programiranje I

Kad ce biti kolokvijum?

16.11.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Programiranje I

Pitanja i rjesenja za kolokvijum

16.11.2018


Matematika-Računari i programiranje

Kad ce biti prvi kolokvijum (A i B)?

16.11.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Mašinsko učenje

Seminarski radovi

16.11.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Finansijska matematika-Aktuarska matematika

Колоквијум

15.11.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika I

Rezultati prvog kolokvijuma

15.11.2018


Matematika-Programiranje 1

Kad ce biti kolokvijum (A, B, C)?

15.11.2018


Računarske nauke-Programiranje I

Kad ce biti kolokvijum (A, B, C)?

15.11.2018


Računarske nauke-Programiranje I

Pitanja i rjesenja za kolokvijum (A, B, C)

15.11.2018


Matematika-Algebra 1

Termin kolokvijuma

15.11.2018


Računarske nauke-Analiza 1

Grupne konsultacije

15.11.2018


Računarske nauke-Analiza 1

Prvi kolokvijum

15.11.2018


Računarske nauke-Programski jezici

Predavanje 5

15.11.2018


Računarske nauke-Geografski informacioni sistem

Slajdovi

15.11.2018


Računarske nauke-Programski jezici

Projektni zadatak

15.11.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Matematičko modeliranje-Metode optimizacije

Termin prvog kolokvijuma

14.11.2018


Fizika-Atomska fizika

Rezultati I kolokvijuma iz Atomske fizike

14.11.2018


Matematika-Analiza 3

Obavještenje

14.11.2018


Matematika i računarske nauke-Slučajni procesi

Rezultati prvog kolokvijuma

13.11.2018


Biologija-Fiziologija biljaka

I KOLOKVIJUM - RASPORED GRUPA

13.11.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Algoritmi na grafovima

Измјена термина одржавања поправног теста

13.11.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Arhitektura računarskih sistema

Priprema za kolokvijum

13.11.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Uvod u kompjuterske nauke

Vježbe 14.11.2018.

13.11.2018


Računarske nauke-Vještačka inteligencija

Seminarski radovi

13.11.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Mašinsko učenje

Drugi domaći zadatak i termin kolokvijuma

13.11.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Distribuirani računarski sistemi

Резултати првог колоквијума.

12.11.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka I

Najava kolokvijuma

12.11.2018


Biologija (2017)-Sistematika i filogenija necvjetnica

Najava kolokvijuma

12.11.2018


Fizika (2017)-Engleski jezik III

Kolokvijum

12.11.2018


Računarske nauke-Multimedija

Termin nastave 19.11.2018

12.11.2018


Biologija-Sistematika algi

Materijal za PETU laboratorijsku vježbu: silikatne alge

12.11.2018


Biologija-Anatomija i morfologija biljaka

REZULTATI I KOLOKVIJUMA

12.11.2018


Matematika-Analiza 3

Termin prvog kolokvijuma

12.11.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Mobilne i bežične komunikacije

Резултати првог колоквијума

11.11.2018


Računarske nauke-Analiza 1

Termin održavanja još jednih vanrednih vježbi

11.11.2018


Matematika i računarske nauke-Programiranje 1

Termin prvog kolokvijuma

11.11.2018


Računarske nauke-Programiranje I

Termin prvog kolokvijuma

11.11.2018


Matematika-Programiranje 1

Termin prvog kolokvijuma

11.11.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Programiranje I

Termin prvog kolokvijuma

11.11.2018


Matematika i računarske nauke-Operativni sistemi

Rezultati prvog testa

11.11.2018


Računarske nauke-Operativni sistemi

Rezultati prvog testa

11.11.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Operativni sistemi

Rezultati prvog testa

11.11.2018


Matematika i računarske nauke-Računarske mreže

Резултати првог колоквијума

11.11.2018


Matematika-Kompleksna analiza 1

Rezultati prvog kolokvijuma

10.11.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Algoritmi na grafovima

Термини одржавања теста и колоквијума

10.11.2018


Matematika (2017)-Diskretna matematika 1

Поправни тест

10.11.2018


Matematika-Analiza 1

Termin prvog kolokvijuma

10.11.2018


Matematika i računarske nauke-Analiza 1

Termin prvog kolokvijuma

10.11.2018


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka I

Rezultati kolokvijuma I

10.11.2018


Matematika > modul: Nastava matematike-Metodika nastave matematike 1

Резултати колоквијума

10.11.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Periferije i interfejsi

Резултати првог теста.

09.11.2018


Računarske nauke-Vještačka inteligencija

Logika - zadaci

09.11.2018


Fizika-Matematičke metode u fizici

Rezultati kolokvijuma iz Matematickih metoda u fizici

09.11.2018


Matematika-Statistika

Kolokvijum

09.11.2018


Računarske nauke-Bezbjednost računarskih sistema

Резултати првог колоквијума

08.11.2018


Biologija-Fizika

08.11.2018


Biologija-Fizika

08.11.2018


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka I

Informacije o vjezbama

08.11.2018


Računarske nauke-Diskretna matematika 1

Поправни тест

08.11.2018


Računarske nauke-Uvod u kompjuterske nauke

Grupe za kolokvijum

08.11.2018


Matematika i računarske nauke, modul Finansijska matematika-osiguranje

Nova objava - 08.11.2018 14:08

08.11.2018


Računarske nauke-Diskretna matematika 1

Vježbe - šesta sedmica

08.11.2018


Matematika (2017)-Diskretna matematika 1

Vježbe - šesta sedmica

08.11.2018


Biologija-Sistematika algi

TEST I: osvojeni poeni

08.11.2018


Matematika (2017)-Diskretna matematika 1

Izmjena termina za konsultacije

07.11.2018


Računarske nauke-Bioinformatika

Raspored izlaganja - 07.11.2018 13:17

07.11.2018


Biologija-Sistematika algi

Rezultati prvog kolokvijuma

07.11.2018


Matematika (2017)-Diskretna matematika 1

Резултати теста на студијским програмима Математика и Математика и рачунарске науке

07.11.2018


Biologija-Fizika

06.11.2018


Biologija-Fizika

06.11.2018


Biologija-Fizika

06.11.2018


Biologija-Fizika

06.11.2018


Biologija-Fizika

06.11.2018


Biologija-Fizika

06.11.2018


Biologija-Fizika

06.11.2018


Biologija-Fizika

06.11.2018


Fizika-Atomska fizika

Евиденција поена после трећег теста

06.11.2018


Matematika-Kompleksna analiza 1

Termin kolokvijuma

06.11.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Uvod u kompjuterske nauke

Termin vježbi

06.11.2018


Matematika (2017)-Diskretna matematika 1

Резултати теста

06.11.2018


Matematika i računarske nauke-Slučajni procesi

Termin prvog kolokvijuma

06.11.2018


Biologija-Fizika

05.11.2018


Računarske nauke-Matematičko modeliranje

Резултати колоквијума

05.11.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Operativni sistemi

Prvi test

05.11.2018


Računarske nauke-Operativni sistemi

Prvi test

05.11.2018


Matematika i računarske nauke-Operativni sistemi

Prvi test

05.11.2018


Računarske nauke-Multimedija

Резултати првог колоквијума

05.11.2018


Biologija-Sistematika algi

Materijal za ČETVRTU laboratorijsku vježbu: silikatne alge

05.11.2018


Matematika i računarske nauke-Računarske mreže

Prvi domaći zadatak

04.11.2018


Računarske nauke-Diskretna matematika 1

Резултати теста

04.11.2018


Matematika-Parcijalne jednačine

Prvi kolokvijum

04.11.2018


Matematika i računarske nauke-Parcijalne jednačine

Prvi kolokvijum

04.11.2018


Matematika i računarske nauke-Operativni sistemi

Konsultacije

04.11.2018


Računarske nauke-Operativni sistemi

Konsultacije

04.11.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Operativni sistemi

Konsultacije

04.11.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Algoritmi na grafovima

Резултати теста

04.11.2018


Računarske nauke-Bioinformatika

Izabrane teme

03.11.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Sistemi za elektronsko poslovanje

Novi spisak za izbor alata

03.11.2018


Računarske nauke-Vještačka inteligencija

Slajdovi i primjeri

03.11.2018


Fizika-Računari u nastavi fizike I

Nova objava - 03.11.2018 20:21

03.11.2018


Računarske nauke-Paralelni algoritmi

Kolokvijumi

03.11.2018


Matematika i računarske nauke-Paralelni algoritmi

Kolokvijumi

03.11.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Paralelno programiranje

Kolokvijumi

03.11.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Programski prevodioci

Drugi domaci zadatak

02.11.2018


Biologija-Anatomija i morfologija biljaka

PRVI KOLOKVIJUM

02.11.2018


Biologija-Fiziologija biljaka

PRVI KOLOKVIJUM

02.11.2018


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka I

Rezultati testa

02.11.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Periferije i interfejsi

Резултати првог колоквијума

01.11.2018


Fizika-Matematičke metode u fizici

Skalarna i vektorska polja

01.11.2018


Računarske nauke-Programski jezici

Predavanje 4

01.11.2018


Biologija (2017)-Sistematika i filogenija necvjetnica

Laboratorijska vježba

31.10.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika V

Prvi domaći zadatak

30.10.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Arhitektura računarskih sistema

Termin kolokvijuma

29.10.2018


Računarske nauke-Analiza 1

Termin održavanja vanrednih vježbi

29.10.2018


Biologija-Sistematika algi

Test I: termini za polaganje

29.10.2018


Računarske nauke-Vještačka inteligencija

Drugi i treći domaći zadatak

27.10.2018


Računarske nauke-Uvod u informacione sisteme

Slajdovi

27.10.2018


Biologija-Ekologija biljaka I

Nova objava - 27.10.2018 10:19

27.10.2018


Matematika-Engleski jezik 1

Raspored za održavanje prezentacija

27.10.2018


Matematika i računarske nauke-Engleski jezik 1

Raspored za održavanje prezentacija

27.10.2018


Fizika-Engleski jezik 1

Raspored za održavanje prezentacija

27.10.2018


Računarske nauke-Uvod u kompjuterske nauke

Rezultati prvog testa

27.10.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Uvod u kompjuterske nauke

Rezultati prvog testa

27.10.2018


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka I

Raspoed polaganja testa

26.10.2018


Matematika-Uvod u matematičku logiku

Plan 2017

26.10.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Mašinsko učenje

Prvi domaći zadatak

26.10.2018


Fizika-Atomska fizika

Евиденција поена после другог теста

25.10.2018


Računarske nauke-Uvod u kompjuterske nauke

Cas 5

25.10.2018


Fizika (2017)-Matematika III

Termin vježbi

25.10.2018


Matematika > modul: Teorijska matematika-Optimalno upravljanje

Seminarski radovi

25.10.2018


Matematika (2017)-Diskretna matematika 1

Термини одржавања теста и колоквијума

25.10.2018


Matematika i računarske nauke (2017)-Diskretna matematika

Термини одржавања теста и колоквијума

25.10.2018


Matematika (2017)-Diskretna matematika 1

Вјежбе - пета седмица

25.10.2018


Računarske nauke-Metode optimizacije

Seminarski radovi

25.10.2018


Računarske nauke-Diskretna matematika 1

Vježbe - peta sedmica

25.10.2018


Matematika i računarske nauke, modul Finansijska matematika-vremenske serije

Dogovorni čas

24.10.2018


Matematika i računarske nauke, modul Matematičko modeliranje-Vremenske serije

Dogovorni čas

24.10.2018


Matematika i računarske nauke, modul Računarstvo-Vremenske serije

Dogovorni čas

24.10.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Programski prevodioci

Materijali sa vjezbi

23.10.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Napredne programske tehnike

Presjek stanja po projektima

23.10.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka I

Najava aktivnosti za tekuću sedmicu

23.10.2018


Računarske nauke-Diskretna matematika 1

Термини одржавања теста и колоквијума

23.10.2018


Biologija-Sistematika algi

Praktična nastava 22/10/2018

22.10.2018


Biologija-Sistematika algi

Termini nadoknade III laboratorijske vježbe

22.10.2018


Biologija-Sistematika algi

Predispitne konsultacije za PRVI TEST: termini

22.10.2018


Biologija-ekologija-Biocenologija

Predavanje

21.10.2018


Biologija-Hidrobiologija

Poeni sa testa za studente ponovce

21.10.2018


Računarske nauke-Programski jezici

Predavanje 3

19.10.2018


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka I

Informacija o testu i kolokvijumu I

19.10.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Programski prevodioci

Prvi domaći zadatak

19.10.2018


Biologija-Ekologija biljaka I

Nova objava - 19.10.2018 18:16

19.10.2018


Fizika-Računari i programiranje

Rezultati testa

18.10.2018


Biologija-Sistematika algi

Materijal za TREĆU laboratorijsku vježbu: vatrene, zlatne alge i euglena

17.10.2018


Računarske nauke-Multimedija

I kolokvijum - termin - oko odbrana projekata

16.10.2018


Računarske nauke-Uvod u kompjuterske nauke

Četvrti čas

16.10.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Algoritmi na grafovima

Литература

16.10.2018


Računarske nauke-Vještačka inteligencija

Prvi domaći zadatak

14.10.2018


Računarske nauke-Uvod u informacione sisteme

Prvi domaći zadatak

14.10.2018


Matematika-Analiza 3

Termin vježbi

14.10.2018


Računarske nauke-Uvod u kompjuterske nauke

Termin prvog testa

13.10.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Uvod u kompjuterske nauke

Termin prvog testa

13.10.2018


Biologija-Ekologija biljaka I

Nova objava - 13.10.2018 20:14

13.10.2018


Matematika-Programiranje 1

Prezentacija sa vježbi

11.10.2018


Računarske nauke-Programiranje I

Prezentacija sa vježbi

11.10.2018


Matematika i računarske nauke-Programiranje 1

Prezentacija sa vježbi

11.10.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Programiranje I

Prezentacija sa vježbi

11.10.2018


Računarske nauke-Programski jezici

Predavanje 2

11.10.2018


Matematika-Algebra 1

Obavještenje

10.10.2018


Biologija-Hidrobiologija

Podjela na grupe za vjezbe iz Hidrobiologije i informacije za studente ponovce

10.10.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Napredne programske tehnike

Raspored po grupama

09.10.2018


Fizika-Laboratorijski praktikum I (mehanika)

Rezultati testa - 09.10.2018 11:01

09.10.2018


Biologija-Sistematika algi

Materijal za DRUGU laboratorijsku vježbu: crvene alge

09.10.2018


Fizika-Laboratorijski praktikum II (elektromagnetizam)

Nova objava - 09.10.2018 13:07

09.10.2018


Računarske nauke-Uvod u kompjuterske nauke

Treći čas

09.10.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Sistemi za elektronsko poslovanje

Izbor frejmovorka za kolokvijum

08.10.2018


Matematika-Programiranje 1

Primjeri za prvi kolokvijum

07.10.2018


Matematika i računarske nauke-Programiranje 1

Primjeri za prvi kolokvijum

07.10.2018


Računarske nauke-Programiranje I

Primjeri za prvi kolokvijum

07.10.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Programiranje I

Primjeri za prvi kolokvijum

07.10.2018


Matematika-Analiza 3

Termin vježbi

07.10.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Matematičko modeliranje-Matematičko modeliranje

Neke teme iz Matematičkog modeliranja

07.10.2018


Biologija-Ekologija biljaka I

Nova objava - 07.10.2018 20:07

07.10.2018


Računarske nauke-Programski jezici

Predavanje 1

06.10.2018


Računarske nauke-Diskretna matematika 1

Материјали са предавања

04.10.2018


Računarske nauke-Geografski informacioni sistem

Promjena termina predavanja

03.10.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Programiranje I

Promjena termina vježbi

03.10.2018


Računarske nauke-Uvod u kompjuterske nauke

Materijali sa drugog časa

02.10.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Uvod u kompjuterske nauke

Materijali sa prvog i drugog časa

02.10.2018


Računarske nauke-Vještačka inteligencija

Lekcije 1-5

02.10.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Programski prevodioci

Lekcije (slajdovi)

02.10.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka I

Najava terenske nastave, petak 5.10.2018.

02.10.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka I

Slajdovi sa uvodnog predavanja i ECTS katalog

02.10.2018


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka I

Raspored po grupama

01.10.2018


Matematika-Kompleksna analiza 1

Termin vježbi

01.10.2018


Biologija-Sistematika algi

Praktična nastava: informacije i izmijenjen raspored

01.10.2018


Fizika-Fizika jonizovanog gasa

Nova objava - 01.10.2018 12:47 Materijal

01.10.2018


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka I

Nova objava - 28.09.2018 09:12

28.09.2018


Fizika-Matematičke metode u fizici

Materijali za nastavu iz Matematickih metoda u fizici

28.09.2018


Fizika-Matematičke metode u fizici

Nova objava - 28.09.2018 11:30

28.09.2018


Fizika-Matematičke metode u fizici

Tenzori

28.09.2018


Biologija-Fiziologija biljaka

POCETAK VJEZBI

28.09.2018


Fizika-Laboratorijski praktikum II (elektromagnetizam)

Nova objava - 28.09.2018 21:22

28.09.2018


Biologija-Sistematika algi

Materijal za PRVU laboratorijsku vježbu: modrozelene alge

28.09.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka I

Terenska nastava

27.09.2018


Računarske nauke-Uvod u kompjuterske nauke

Materijali za vježbe, lekcije 1 i 2

27.09.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Uvod u kompjuterske nauke

Materijali za vježbe, lekcije 1 i 2

27.09.2018


Računarske nauke-Analiza 3

Nova objava - 27.09.2018 18:51

27.09.2018


Matematika i računarske nauke-Računarske mreže

Термини одржавања колоквијума

26.09.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Distribuirani računarski sistemi

Термини одржавања колоквијума

26.09.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Periferije i interfejsi

Распоред одржавања тестова и колоквијума

26.09.2018


Fizika-Laboratorijski praktikum III (atomska fizika)

Nova objava - 26.09.2018 10:36 Fizički praktikum III(atomska fizika)-skripta

26.09.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Fizičke i elektronske osnove računarskih sistema

Nova objava - 26.09.2018 10:50 Materijal za predmet

26.09.2018


Matematika-Algebra 1

Termin vježbi

26.09.2018


Fizika-Računari i programiranje

Plan rada za 2018/2019

26.09.2018


Fizika-Fizika elementarnih čestica

Plan rada za 2018/19

26.09.2018


Matematika-Linearna algebra 1

Skripta za predmete LA1 i LA2

26.09.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Finansijska matematika-Aktuarska matematika

Literatura iz Aktuarske matematike

26.09.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Mobilne i bežične komunikacije

Термини одржавања колоквијума

26.09.2018


Računarske nauke-Bezbjednost računarskih sistema

Термини одржавања колоквијума

26.09.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Programiranje I

Plan rada (prikacen je jedan fajl)

25.09.2018


Računarske nauke-Programiranje I

Prog1 A, B, C - predavanja (prikacena je skripta)

25.09.2018


Računarske nauke-Programiranje I

Plan rada A, B, C (prikacen je jedan fajl)

25.09.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Programiranje I

Prog1 predavanja - kompletan tekst predavanja

25.09.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika IV

Konacni rezultati

25.09.2018


Računarske nauke-Analitička obrada podataka - data mining

Ocjene, avgust-septembar 2018.

25.09.2018


Matematika-Mjera i integral

Nova objava - 25.09.2018 16:50

25.09.2018


Računarske nauke-Uvod u kompjuterske nauke

Materijali sa prvog časa

25.09.2018


Matematika-Računari i programiranje

Racunari i programiranje A, B - predavanja (prikacena je skripta)

24.09.2018


Matematika-Računari i programiranje

Plan rada A, B (prikacen je jedan fajl)

24.09.2018


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka I

SKOLSKA 2018 2019

24.09.2018


Matematika-Teorija vjerovatnoće

Evidencija

24.09.2018


Matematika i računarske nauke-Teorija vjerovatnoće

Evidencija

24.09.2018


Računarske nauke-Vjerovatnoća i statistika

Evidencija

24.09.2018


Fizika-Elektromagnetizam

Plan rada za 2018/19

24.09.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika IV

Rezultati drugog ispitnog roka

24.09.2018


Računarske nauke-Strukture podataka

Rezultati 22.9.

24.09.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Strukture podataka

Rezultati ispita 22.9.

24.09.2018


Matematika-Algebra 3

Rezultati septembarskog roka

24.09.2018


Matematika-Analitička geometrija

Rezultati u septembarskom roku i predlozi ocjena

24.09.2018


Matematika i računarske nauke-Analitička geometrija

Rezultati u septembarskom roku i predlozi ocjena

24.09.2018


Biologija-Zoologija nižih beskičmenjaka

ECTS Katalog

24.09.2018


Biologija-Anatomija i morfologija biljaka

POCETAK NASTAVE U STUDIJSKOJ 2018/19 GODINI

24.09.2018


Biologija-Fiziologija biljaka

POCETAK NASTAVE U STUDIJSKOJ 2018/19 GODINI

24.09.2018


Računarske nauke-Analiza 3

Rezultati nakon drugog dodatnog ispitnog roka

23.09.2018


Računarske nauke-Analiza 1

Rezultati nakon drugog dodatnog ispitnog roka

23.09.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika II

Rezultati ispita

23.09.2018


Matematika-Diferencijalne jednačine

Rezultati u septembarskom roku i predlozi ocjena

23.09.2018


Matematika i računarske nauke-Diferencijalne jednačine

Rezultati u septembarskom roku i predlozi ocjena

23.09.2018


Fizika-Diferencijalne jednačine

Rezultati u septembarskom roku i predlozi ocjena

23.09.2018


Računarske nauke-Diferencijalne jednačine

Rezultati u septembarskom roku i predlozi ocjena

23.09.2018


Matematika-Računari i programiranje

Grupe za vjezbe

23.09.2018


Matematika i računarske nauke-Računari i programiranje

Grupe za vjezbe

23.09.2018


Matematika-Linearna algebra 2

Rezultati drugog ispita u septembarskom roku

23.09.2018


Matematika-Analiza 4

Nova objava - 23.09.2018 19:30

23.09.2018


Računarske nauke-Principi programiranja

Avgustovki rok - konačne ocjene

23.09.2018


Fizika-Fizička mehanika

План рада за академску 2018/19

23.09.2018


Matematika-Programiranje 1

Raspored po grupama

23.09.2018


Matematika i računarske nauke-Programiranje 1

Raspored po grupama

23.09.2018


Računarske nauke-Programiranje I

Raspored po grupama

23.09.2018


Računarske nauke-Periferije i interfejsi

Резултати испитују у септембарском испитном року

22.09.2018


Biologija-Fiziologija biljaka

EVIDENCIJA POENA I PREDLOG OCJENE_DRUGI TERMIN SEPTEMBARSKOG ROKA

22.09.2018


Računarske nauke-Strukture podataka

Rezultati 22.9.

22.09.2018


Fizika-Fizička mehanika

Nova objava - 21.09.2018 00:39

21.09.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Uvod u programski jezik C

Rezultati popravnog završnog ispita i predlog ocjena

21.09.2018


Matematika-Mjera i integral

Nova objava - 21.09.2018 17:52

21.09.2018


Matematika-Mjera i integral

Nova objava - 21.09.2018 18:06

21.09.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Arhitektura računarskih sistema

ECTS katalog za 2018/2019

20.09.2018


Matematika-Diskretna matematika

Rezultati završnog ispita u septembarskom roku

20.09.2018


Matematika i računarske nauke-Diskretna matematika

Rezultati završnog ispita u septembarskom roku

20.09.2018


Računarske nauke-Diskretna matematika 2

Евиденција поена и предлог оцјена по завршеном августовском року

20.09.2018


Fizika-Matematika II

Analiza 2

20.09.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika II

Rezultati drugog septembarskog roka

20.09.2018


Matematika-Analiza 1

Rezultati nakon drugog dodatnog ispitnog roka

20.09.2018


Matematika i računarske nauke-Analiza 1

Rezultati nakon drugog dodatnog ispitnog roka

20.09.2018


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka II

Evidencija osvojenih poenanakon odrzanog zavrsnog ispita

20.09.2018


Matematika-Kompleksna analiza 1

Nova objava - 20.09.2018 21:20

20.09.2018


Matematika-Linearna algebra 2

Rezultati drugog ispita u septembarskom roku

19.09.2018


Matematika-Algebra 1

Konačni rezultati

19.09.2018


Matematika-Analiza 4

Rezultati ispita

19.09.2018


Matematika-Teorija vjerovatnoće

Konsultacije

19.09.2018


Matematika i računarske nauke-Teorija vjerovatnoće

Konsultacije

19.09.2018


Fizika-Oscilacije i talasi

REZULTATI ZAVRSNOG ISPITA IZ OSCILACIJA I TALASA

18.09.2018


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka II

Promjena satnice odrzavanaj usmenog

18.09.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Distribuirani računarski sistemi

Резултати испита у септембарском испитном року

18.09.2018


Računarske nauke-Analiza 3

Novi termin polaganja prvog kolokvijuma u drugom dodatnom roku

18.09.2018


Biologija-Anatomija i morfologija biljaka

EVIDENCIJA POENA I PREDLOG OCJENA_DRUGI TERMIN SEPTEMBARSKOG ROKA

18.09.2018


Računarske nauke-Analiza 2

Rezultati nakon drugog dodatnog ispitnog roka

18.09.2018


Matematika-Teorija vjerovatnoće

Rezultati kolokvijuma u septembarskom roku

18.09.2018


Matematika i računarske nauke-Teorija vjerovatnoće

Rezultati kolokvijuma u septembarskom roku

18.09.2018


Računarske nauke-Vjerovatnoća i statistika

Rezultati kolokvijuma u septembarskom roku

18.09.2018


Fizika-Vjerovatnoća i statistika

Rezultati kolokvijuma u septembarskom roku

18.09.2018


Matematika-Statistika

Rezultati kolokvijuma u septembarskom roku

18.09.2018


Matematika i računarske nauke-Statistika

Rezultati kolokvijuma u septembarskom roku

18.09.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

TERMIN PREUZIMANJA HERBARSKIH ZBIRKI

17.09.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Računarske mreže i komunikacije

Резултати испита у септембарском испитном року

17.09.2018


Računarske nauke-Arhitektura računarskih sistema

Rezultati drugog avg/sept roka

17.09.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Arhitektura računarskih sistema

Rezultati drugog avg/sept roka

17.09.2018


Računarske nauke-Analitička geometrija

Dodatni rok - drugi termin

17.09.2018


Matematika i računarske nauke-Analiza 2

Rezultati ispita u drugom terminu dodatnog roka

17.09.2018


Matematika-Analiza 2

Rezultati ispita u drugom terminu dodatnog roka

17.09.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika I

Konačni rezultati ispita u dodatnom roku

17.09.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika III

Konačni rezultati ispita u dodatnom roku

17.09.2018


Matematika-Algebra 1

Rezultati ispita

17.09.2018


Računarske nauke-Programski prevodioci

Rezultati ispita

17.09.2018


Računarske nauke-Distribuirani računarski sistemi

Резултати испита у септембарском испитном року

17.09.2018


Matematika-Mjera i integral

Nova objava - 17.09.2018 20:07

17.09.2018


Matematika-Parcijalne jednačine

Dodatni rok - drugi termin

16.09.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Uvod u programski jezik C

Popravni završnog ispita

16.09.2018


Matematika i računarske nauke-Parcijalne jednačine

Dodatni rok - drugi termin

16.09.2018


Računarske nauke-Strukture podataka

Rezultati ispita 8.9.

15.09.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Strukture podataka

Rezultati ispita 8.9.

15.09.2018


Računarske nauke-Analiza 3

Rezultati nakon prvog dodatnog ispitnog roka

15.09.2018


Računarske nauke-Računarske mreže i komunikacije

Резултати испита у септембарском испитном року

15.09.2018


Matematika i računarske nauke-Računarske mreže

Резултати испита у септембарском испитном року

15.09.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka I

Rezultati ispita, avgustovsko-septembarski rok

15.09.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Rezultati ispita, avgustovsko-septembarski rok

15.09.2018


Biologija-Ekologija biljaka II

Rezultati ispita, avgustovsko-septembarski rok

15.09.2018


Matematika-Uvod u kombinatoriku

Rezultati ispita u septembarskom roku

14.09.2018


Matematika i računarske nauke-Uvod u kombinatoriku

Rezultati ispita u septembarskom roku

14.09.2018


Računarske nauke-Principi programiranja

Avgustovski rok

14.09.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Uvod u programski jezik C

Rezultati poslije završnog ispita

14.09.2018


Matematika-Mjera i integral

Dodatni rok - drugi termin

14.09.2018


Matematika i računarske nauke-Mjera i integral

Dodatni rok - drugi termin

14.09.2018


Matematika-Parcijalne jednačine

Rezultati ispita u prvom terminu dodatnog roka

14.09.2018


Matematika i računarske nauke-Parcijalne jednačine

Rezultati ispita u prvom terminu dodatnog roka

14.09.2018


Matematika-Uvod u diferencijalnu geometriju

Rezultati ispita

14.09.2018


Matematika-Analiza 3

Rezultati ispita

14.09.2018


Računarske nauke-Uvod u kompjuterske nauke

Rezultati ispita

13.09.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Uvod u kompjuterske nauke

Rezultati ispita

13.09.2018


Matematika-Uvod u matematičku logiku

Konacni rezultati ispita 10.9.

13.09.2018


Biologija-Sistematika algi

Tabela sa poenima nakon septembarskog ispitnog roka

13.09.2018


Biologija-Alge, gljive i lišajevi

Tabela sa poenima nakon septembarskog ispitnog roka

13.09.2018


Biologija-ekologija-Biocenologija

Tabela sa poenima nakon septembarskog ispitnog roka

13.09.2018


Fizika-Laboratorijski praktikum I (termodinamika)

Drugi termin ispita iz Labaratorijskog praktikuma I (termodinamika) - 13.09.2018 18:22

13.09.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Satnica polaganja

13.09.2018


Računarske nauke-Diskretna matematika 1

Резултати завршног испита у агустовском року, евиденција укупно освојених поена и предлог оцјене

13.09.2018


Matematika-Algebra 3

Termin održavanja ispita

13.09.2018


Matematika-Diskretna matematika

Rezultati kolokvijuma u septembarskom roku

13.09.2018


Matematika i računarske nauke-Diskretna matematika

Rezultati kolokvijuma u septembarskom roku

13.09.2018


Matematika i računarske nauke-Internet tehnologije

Rezultati ispita

12.09.2018


Računarske nauke-Internet tehnologije

Rezultati ispita

12.09.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika II

Rezultati prvog septembarskog roka

12.09.2018


Matematika-Funkcionalna analiza

Dodatni rok- rezultati završnog ispita (Teorija)

12.09.2018


Matematika i računarske nauke-Funkcionalna analiza

Dodatni rok- rezultati završnog ispita (Teorija)

12.09.2018


Biologija-Organska hemija

REZULTATI KOLOKVIJUMA I ZAVRSNOG ISPITA IZ ORGANSKE HEMIJE (Septembar, 2. termin)

12.09.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika II

Termin pregleda i usmenog ispita

12.09.2018


Matematika-Analitička geometrija

Rezultati kolokvijuma

12.09.2018


Matematika i računarske nauke-Analitička geometrija

Rezultati kolokvijuma

12.09.2018


Biologija-Organska hemija

REZULTATI KOLOKVIJUMA I ZAVRSNOG ISPITA IZ OPSTE I NEORGANSKE HEMIJE

11.09.2018


Matematika-Funkcionalna analiza

Dodatni rok- rezultati završnog ispita (zadaci)

11.09.2018


Matematika i računarske nauke-Funkcionalna analiza

Dodatni rok- rezultati završnog ispita (zadaci)

11.09.2018


Matematika-Geometrija ravni i prostora

Rezultati septembarskog roka

11.09.2018


Matematika-Uvod u geometriju

Rezultati septembarskog roka

11.09.2018


Matematika i računarske nauke-Geometrija ravni i prostora

Rezultati septembarskog roka

11.09.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika IV

Rezultati prvog dodatnog roka

11.09.2018


Matematika-Linearna algebra 1

Резултати испита у августовском року (други испит)

11.09.2018


Matematika i računarske nauke-Linearna algebra 1

Резултати испита у августовском року (други испит)

11.09.2018


Matematika-Uvod u matematičku logiku

Rezultati ispita 10.9.

11.09.2018


Matematika-Kompleksna analiza 2

Nova objava - 11.09.2018 21:35

11.09.2018


Računarske nauke-Uvod u matematičku logiku

Rezultati ispita 10.9.

11.09.2018


Matematika i računarske nauke-Uvod u matemematičku logiku

Rezultati ispita 10.9.

11.09.2018


Matematika i računarske nauke-Programski prevodioci

Pregled radova

10.09.2018


Računarske nauke-Programski prevodioci

Pregled radova

10.09.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Programski prevodioci

Pregled radova

10.09.2018


Matematika-Engleski jezik 1

Popravni ispit u septembarskom roku

10.09.2018


Matematika i računarske nauke-Engleski jezik 1

Popravni ispit u septembarskom roku

10.09.2018


Fizika-Diferencijalne jednačine

Termin završnog ispita

10.09.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika III

Rezultati kolokvijuma u dodatnom roku

10.09.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika I

Rezultati ispita u drugom terminu dodatnog roka

10.09.2018


Matematika-Mjera i integral

Rezultati ispita u prvom terminu dodatnog roka

10.09.2018


Matematika i računarske nauke-Mjera i integral

Rezultati ispita u prvom terminu dodatnog roka

10.09.2018


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka II

Rezultati septembarskog roka

10.09.2018


Fizika-Matematika II

Analiza 2

09.09.2018


Računarske nauke-Analiza 1

Rezultati nakon prvog dodatnog ispitnog roka

09.09.2018


Matematika-Analiza 1

Rezultati nakon prvog dodatnog ispitnog roka

09.09.2018


Matematika i računarske nauke-Analiza 1

Rezultati nakon prvog dodatnog ispitnog roka

09.09.2018


Matematika-Kompleksna analiza 1

Rezultati kolokvijuma

08.09.2018


Matematika i računarske nauke-Programski prevodioci

Rezultati teorijskog kolokvijuma u septembarskom roku

08.09.2018


Računarske nauke-Programski prevodioci

Rezultati teorijskog kolokvijuma u septembarskom roku

08.09.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Programski prevodioci

Rezultati teorijskog kolokvijuma u septembarskom roku

08.09.2018


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka I

Rezultati septembarskog roka

08.09.2018


Biologija-Genetika

Kolokvijum iz vježbi iz Genetike - 07.09.2018 09:17

07.09.2018


Fizika-Diferencijalne jednačine

Rezultati kolokvijuma

07.09.2018


Matematika-Analiza 4

Rezultati kolokvijuma

07.09.2018


Matematika-Diferencijalne jednačine

Rezultati kolokvijuma

07.09.2018


Računarske nauke-Diferencijalne jednačine

Rezultati kolokvijuma

07.09.2018


Računarske nauke-Periferije i interfejsi

Резултати испита у додатном (септембарском) року

07.09.2018


Matematika i računarske nauke-Programski prevodioci

Rezultati prakticnog kolokvijuma (MIPS) u septembarskom roku

06.09.2018


Računarske nauke-Programski prevodioci

Rezultati prakticnog kolokvijuma (MIPS) u septembarskom roku

06.09.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Programski prevodioci

Rezultati prakticnog kolokvijuma (MIPS) u septembarskom roku

06.09.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Termin predaje herbara

06.09.2018


Računarske nauke-Diskretna matematika 2

Резултати поправног колоквијума - августовски рок

06.09.2018


Eksperimentalna biologija i biotehnologija-Kurs laboratorijskih tehnika

EVIDENCIJA POENA I PREDLOG OCJENE NAKON SEPTEMBARSKOG ISPITNOG ROKA

06.09.2018


Matematika-Engleski jezik 2

Popravni ispit u septembarskom roku

06.09.2018


Matematika i računarske nauke-Engleski jezik 2

Popravni ispit u septembarskom roku

06.09.2018


Matematika-Analiza 3

Rezultati kolokvijuma

05.09.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Uvod u programski jezik C

Rezultati popravnih testova

05.09.2018


Računarske nauke-Arhitektura računarskih sistema

Rezultati prvog avg/sept roka

05.09.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika IV

Termin dodatnog ispitnog roka

05.09.2018


Biologija-Sistematika gljiva i lišajeva

Rezultati prvog dijela septembarskog ispitnog roka

05.09.2018


Biologija-Hidrobiologija

Rezultati prvog dijela septembarskog ispitnog roka i novi termin za Zavrsni ispit

05.09.2018


Biologija-Fiziologija biljaka

EVIDENCIJA POENA I PREDLOG OCJENE_PRVI TERMIN SEPTEMBARSKOG ROKA

05.09.2018


Biologija-ekologija-Biocenologija

Rezultati prvog dijela septembarskog ispitnog roka

05.09.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Bezbjednost računarskih sistema

Резултати испита у додатном (септембарском) року

05.09.2018


Biologija-Anatomija i morfologija biljaka

EVIDENCIJA POENA I PREDLOG OCJENE_PRVI TERMIN SEPTEMBARSKOG ROKA

05.09.2018


Fizika-Oscilacije i talasi

Rezultati kolokvijuma iz Oscilacija i talasa-septembar

04.09.2018


Biologija-ekologija-Ekofiziologija

Rezultati I kolokvijuma (Avgustovski rok) - 04.09.2018 13:17

04.09.2018


Fizika-Oscilacije i talasi

Oscilacije i talasi-pregled radova

04.09.2018


Fizika-Laboratorijski praktikum I (termodinamika)

Ispit ce se odrzati 11.09. u 10 sati - 04.09.2018 17:53

04.09.2018


Matematika-Funkcionalna analiza

Dodatni rok- rezultati kolokvijuma (zadaci)

04.09.2018


Matematika i računarske nauke-Funkcionalna analiza

Dodatni rok- rezultati kolokvijuma (zadaci)

04.09.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Distribuirani računarski sistemi

Резултати испита у додатном (септембарском) року

04.09.2018


Računarske nauke-Distribuirani računarski sistemi

Резултати испита у додатном (септембарском) року

04.09.2018


Računarske nauke-Linearna algebra

Rezultati dodatnog ispitnog roka

04.09.2018


Računarske nauke-Računarske mreže i komunikacije

Резултати испита у додатном (септембарском) року

03.09.2018


Matematika-Funkcionalna analiza

Dodatni rok- rezultati kolokvijuma (teorija)

03.09.2018


Matematika i računarske nauke-Funkcionalna analiza

Dodatni rok- rezultati kolokvijuma (teorija)

03.09.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka I

Rezultati avgustovskog roka

03.09.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Računarske mreže i komunikacije

Резултати испита у додатном (септембарском) року

03.09.2018


Matematika-Kompleksna analiza 2

03.09.2018


Matematika i računarske nauke-Algebra 2

Rezultati septembarskog roka

03.09.2018


Matematika-Linearna algebra 2

Резултати првог испита у августовском року

03.09.2018


Matematika i računarske nauke-Linearna algebra 2

Резултати првог испита у августовском року

03.09.2018


Računarske nauke-Analiza 2

Rezultati nakon prvog dodatnog ispitnog roka

03.09.2018


Matematika-Analiza 2

Rezultati nakon prvog dodatnog ispitnog roka

03.09.2018


Matematika i računarske nauke-Analiza 2

Rezultati ispita u prvom terminu dodatnog roka

03.09.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika I

Rezultati ispita u prvom terminu dodatnog roka

02.09.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika I

Dodatni rok

02.09.2018


Računarske nauke-Objektno orijentisano programiranje

Rezultati popravnih kolokvijuma

02.09.2018


Matematika i računarske nauke-Objektno orjentisano programiranje

Rezultati popravnih kolokvijuma

02.09.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Objektno-оrijentisano programiranje

Rezultati popravnih kolokvijuma

02.09.2018


Matematika-Uvod u diferencijalnu geometriju

Rezultati kolokvijuma

02.09.2018


Računarske nauke-Analiza 3

Novi termini polaganja

02.09.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Mobilne i bežične komunikacije

Резултати испита у додатном (септембарском) року

02.09.2018


Računarske nauke-Diskretna matematika 1

Резултати поправног колоквијума у августовском року

02.09.2018


Matematika i računarske nauke-Računarske mreže

Резултати испита у додатном (септембарском) року

02.09.2018


Biologija-Ekologija biljaka II

Rezultati avgustovskog roka

01.09.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Rezultati avgustovskog roka

01.09.2018


Biologija-Ekologija biljaka I

Rezultati avgustovskog roka - 01.09.2018 22:58

01.09.2018


Matematika i računarske nauke-Baze podataka

Termin ispita

31.08.2018


Računarske nauke-Baze podataka

Termin ispita

31.08.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Baze podataka I

Termin ispita

31.08.2018


Matematika-Uvod u kombinatoriku

Rezultati kolokvijuma u septembarskom roku

31.08.2018


Matematika i računarske nauke-Uvod u kombinatoriku

Rezultati kolokvijuma u septembarskom roku

31.08.2018


Matematika i računarske nauke-Programski prevodioci

Termin ispita

31.08.2018


Računarske nauke-Programski prevodioci

Termin ispita

31.08.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Programski prevodioci

Termin ispita

31.08.2018


Matematika-Parcijalne jednačine

Dodatni rok - termin završnog ispita

30.08.2018


Matematika i računarske nauke-Parcijalne jednačine

Dodatni rok - termin završnog ispita

30.08.2018


Matematika-Algebra 1

Rezultati

30.08.2018


Računarske nauke-Algebra

Rezultati

30.08.2018


Matematika-Uvod u matematičku logiku

Rezultati ispita

29.08.2018


Računarske nauke-Uvod u matematičku logiku

Rezultati ispita

29.08.2018


Matematika i računarske nauke-Uvod u matemematičku logiku

Rezultati ispita

29.08.2018


Računarske nauke-Arhitektura računarskih sistema

Novi termin za polaganje u avg/sep roku

29.08.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Arhitektura računarskih sistema

Novi termin za polaganje u avg/sep roku

29.08.2018


Biologija-Organska hemija

REZULTATI KOLOKVIJUMA I ISPITA IZ OPSTE I NEORGANSKE HEMIJE

29.08.2018


Biologija-Organska hemija

REZULTATI KOLOKVIJUMA I ZAVRSNOG ISPITA IZ ORGANSKE HEMIJE (Avgust, prvi termin)

29.08.2018


Računarske nauke-Uvod u kompjuterske nauke

Rezultati ispita

29.08.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Uvod u kompjuterske nauke

Rezultati ispita

29.08.2018


Fizika-Elektromagnetizam

Raspored ispita

28.08.2018


Biologija-Matematika

Nova objava - 28.08.2018 12:43

28.08.2018


Računarske nauke-Arhitektura računarskih sistema

Termin polaganja u avg/sept roku

28.08.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Arhitektura računarskih sistema

Termin polaganja u avg/sept roku

28.08.2018


Računarske nauke-Uvod u kompjuterske nauke

Raspored polaganja ispita u avgustovskom roku

28.08.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Uvod u kompjuterske nauke

Raspored polaganja ispita u avgustovskom roku

28.08.2018


Biologija-Alge, gljive i lišajevi

Rezultati prvog dijela septembarskog ispitnog roka

28.08.2018


Matematika-Linearna algebra 1

Резултати испита у августовском року (први испит)

28.08.2018


Matematika i računarske nauke-Linearna algebra 1

Резултати испита у августовском року (први испит)

28.08.2018


Računarske nauke-Strukture podataka

Informacije o septembarskom roku

27.08.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Strukture podataka

Informacije o septembarskom roku

27.08.2018


Fizika-Oscilacije i talasi

OSCILACIJE I TALASI

26.08.2018


Biologija-Genetika

Nova objava - 26.08.2018 19:52

26.08.2018


Biologija-Molekulska biologija I

Nova objava - 26.08.2018 20:01

26.08.2018


Biologija-Molekulska biologija II

Nova objava - 26.08.2018 20:06

26.08.2018


Matematika-Linearna algebra 1

Правила полагања испита у августовском (септембарском) року

25.08.2018


Matematika-Linearna algebra 2

Правила полагања испита у августовко-септембарском року

25.08.2018


Računarske nauke-Analiza 1

Termini polaganja u dodatnom ispitnom roku

24.08.2018


Računarske nauke-Analiza 2

Termini polaganja u dodatnom ispitnom roku

24.08.2018


Računarske nauke-Analiza 3

Termini polaganja u dodatnom ispitnom roku

24.08.2018


Matematika-Analiza 1

Termini polaganja u dodatnom ispitnom roku

24.08.2018


Matematika i računarske nauke-Analiza 1

Termini polaganja u dodatnom ispitnom roku

24.08.2018


Matematika-Analiza 2

Termini polaganja u dodatnom ispitnom roku

24.08.2018


Matematika i računarske nauke-Analiza 2

Termini polaganja u dodatnom ispitnom roku

24.08.2018


Matematika-Uvod u matematičku logiku

Dodatni rok

24.08.2018


Računarske nauke-Uvod u matematičku logiku

Dodatni rok

24.08.2018


Matematika i računarske nauke-Uvod u matemematičku logiku

Dodatni rok

24.08.2018


Biologija-Ekologija biljaka I

Nova objava - 23.08.2018 10:16

23.08.2018


Matematika-Algebra 2

Način polaganja

23.08.2018


Matematika i računarske nauke-Algebra 2

Način polaganja

23.08.2018


Matematika-Analitička geometrija

Način polaganja

23.08.2018


Matematika i računarske nauke-Analitička geometrija

Način polaganja

23.08.2018


Računarske nauke-Analitička geometrija

Dodatni rok

23.08.2018


Matematika-Mjera i integral

Dodatni rok

23.08.2018


Matematika i računarske nauke-Mjera i integral

Dodatni rok

23.08.2018


Matematika-Parcijalne jednačine

Dodatni rok

23.08.2018


Matematika i računarske nauke-Parcijalne jednačine

Dodatni rok

23.08.2018


Matematika-Funkcionalna analiza

Dodatni rok

23.08.2018


Matematika i računarske nauke-Funkcionalna analiza

Dodatni rok

23.08.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika III

Dodatni rok

23.08.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematičko modeliranje

Dodatni rok

23.08.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika I

Dodatni rok

23.08.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka I

Avgustovsko-septembarski rok

22.08.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Avgustovsko-septembarski rok

22.08.2018


Biologija-Ekologija biljaka II

Avgustovsko-septembarski rok

22.08.2018


Matematika-Algebarska topologija

Ispitni rok

22.08.2018


Matematika-Geometrija ravni i prostora

Ispitni rok

22.08.2018


Matematika i računarske nauke-Geometrija ravni i prostora

Ispitni rok

22.08.2018


Matematika-Uvod u geometriju

Ispitni rok

22.08.2018


Matematika-Uvod u diferencijalnu geometriju

Ispitni rok

21.08.2018


Matematika i računarske nauke-Uvod u diferencijalnu geometriju

Ispitni rok

21.08.2018


Računarske nauke-Algebra

Način polaganja

21.08.2018


Matematika-Algebra 1

Način polaganja

21.08.2018


Matematika-Kompleksna analiza 1

Način polaganja

21.08.2018


Matematika-Analiza 3

Način polaganja

21.08.2018


Matematika i računarske nauke-Analiza 4

Način polaganja

21.08.2018


Fizika-Diferencijalne jednačine

Način polaganja

21.08.2018


Matematika-Diferencijalne jednačine

Način polaganja

21.08.2018


Računarske nauke-Diferencijalne jednačine

Način polaganja

21.08.2018


Računarske nauke-Arhitektura računarskih sistema

Nacin polaganja u avgustovsko-septembarskom ispitnom roku

20.08.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Arhitektura računarskih sistema

Nacin polaganja u avgustovsko-septembarskom ispitnom roku

20.08.2018


Matematika-Teorija vjerovatnoće

Septembarski rok

20.08.2018


Računarske nauke-Vjerovatnoća i statistika

Septembarski rok

20.08.2018


Fizika-Vjerovatnoća i statistika

Septembarski rok

20.08.2018


Matematika-Statistika

Septembarski rok

20.08.2018


Matematika i računarske nauke-Slučajni procesi

Septembarski rok

20.08.2018


Matematika-Uvod u kombinatoriku

Начин полагања у августовском року

20.08.2018


Matematika i računarske nauke-Uvod u kombinatoriku

Начин полагања у августовском року

20.08.2018


Računarske nauke-Diskretna matematika 1

Начин полагања у августовском року

20.08.2018


Računarske nauke-Diskretna matematika 2

Начин полагања у августовском року

20.08.2018


Matematika-Diskretna matematika

Начин полагања у августовском року

20.08.2018


Matematika i računarske nauke-Diskretna matematika

Начин полагања у августовском року

20.08.2018


Biologija-Hidrobiologija

Septembarski rok

19.08.2018


Biologija-ekologija-Biocenologija

Septembarski rok

19.08.2018


Biologija-Anatomija i morfologija biljaka

SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK

15.08.2018


Biologija-Fiziologija biljaka

SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK

15.08.2018


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka I

Polaganje u avgustovskom-septembarskom roku

10.08.2018


Biologija-Sistematika algi

Polaganje u avgustovskom roku

06.08.2018


Biologija-Alge, gljive i lišajevi

Polaganje u avgustovskom roku

06.08.2018


Biologija-Sistematika gljiva i lišajeva

Polaganje u avgustovskom roku

06.08.2018


Matematika-Uvod u matematičku logiku

Prijave za ispit

27.07.2018


Računarske nauke-Uvod u matematičku logiku

Prijave za ispit

27.07.2018


Matematika i računarske nauke-Uvod u matemematičku logiku

Prijave za ispit

27.07.2018


Računarske nauke-Multimedija

Promjena termina septembar

24.07.2018


Matematika i računarske nauke-Softver inženjering

Rezultati - 09.07.2018 00:14

09.07.2018


Računarske nauke-Napredne programske tehnike

Rezultati - 09.07.2018 00:46

09.07.2018


Računarske nauke-Softver inženjering

Rezultati - 09.07.2018 01:08

09.07.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Programski jezici

Konačne ocjene

09.07.2018


Računarske nauke-Analitička obrada podataka - data mining

Obrasci za konačne ocjene

09.07.2018


Računarske nauke-Principi programiranja

Obrasci za konačne ocjene

08.07.2018


Računarske nauke-Softver za mobilne platforme

Rezultati - 08.07.2018 18:02

08.07.2018


Računarske nauke-Računarska grafika i vizuelizacija

Rezultati - 08.07.2018 18:43

08.07.2018


Matematika i računarske nauke-Vizuelizacija i računarska grafika

Rezultati - 08.07.2018 19:10

08.07.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Vizuelizacija i računarska grafika

Rezultati - 08.07.2018 19:34

08.07.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Završni projekat

Rezultati - 08.07.2018 23:26

08.07.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Softver inženjering

Rezultati - 08.07.2018 23:49

08.07.2018


Biologija-Sistematika gljiva i lišajeva

Konacna tabela sa poenima i ocjenama

06.07.2018


Biologija-Alge, gljive i lišajevi

Konacna tabela sa poenima i ocjenama

06.07.2018


Matematika-Uvod u diferencijalnu geometriju

Konacni rezultati

06.07.2018


Matematika i računarske nauke-Uvod u diferencijalnu geometriju

Konacni rezultati

06.07.2018


Matematika-Algebarska topologija

Konacni rezultati

06.07.2018


Matematika-Geometrija ravni i prostora

Konacni rezultati

06.07.2018


Matematika i računarske nauke-Geometrija ravni i prostora

Konacni rezultati

06.07.2018


Biologija-Ekologija biljaka II

Evidencija poena poslije drugog termina Završnog ispita

05.07.2018


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka II

Nova objava - 05.07.2018 23:35

05.07.2018


Matematika i računarske nauke-Analiza 2

Rezultati ispita

04.07.2018


Matematika-Analiza 2

Rezultati ispita

04.07.2018


Računarske nauke-Analiza 2

Rezultati ispita

04.07.2018


Matematika-Funkcionalna analiza

Rezultati popravnog završnog ispita (zadaci)

04.07.2018


Matematika i računarske nauke-Funkcionalna analiza

Rezultati popravnog završnog ispita (zadaci)

04.07.2018


Matematika-Funkcionalna analiza

Rezultati popravnog završnog ispita (teorija)

04.07.2018


Matematika i računarske nauke-Funkcionalna analiza

Rezultati popravnog završnog ispita (teorija)

04.07.2018


Matematika-Funkcionalna analiza

Pregled radova popravnog završnog ispita

04.07.2018


Matematika i računarske nauke-Funkcionalna analiza

Pregled radova popravnog završnog ispita

04.07.2018


Matematika-Uvod u diferencijalnu geometriju

Popravni zavrsni ispit

03.07.2018


Matematika i računarske nauke-Uvod u diferencijalnu geometriju

Popravni zavrsni ispit

03.07.2018


Matematika-Analiza 2

Rezultati popravnog završnog ispita i predlog ocjena

03.07.2018


Matematika i računarske nauke-Analiza 2

Rezultati popravnog završnog ispita i predlog ocjena

03.07.2018


Računarske nauke-Analiza 2

Rezultati popravnog završnog ispita

03.07.2018


Biologija-Engleski jezik I

Rezultati nakon popravnog roka

02.07.2018


Računarske nauke-Napredne baze podataka

Termin popravnog zavrsnog ispita

02.07.2018


Matematika i računarske nauke-Napredne baze podataka

Termin popravnog zavrsnog ispita

02.07.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Baze podataka II

Termin popravnog zavrsnog ispita

02.07.2018


Matematika-Analiza 4

Nova objava - 02.07.2018 20:27

02.07.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Termin o preuzimanju herbara

01.07.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Evidencija poena poslije drugog termina Završnog ispita

30.06.2018


Biologija-Ekologija biljaka II

Satnica ispita

30.06.2018


Matematika-Funkcionalna analiza

Rezultati završnog ispita (teorija)

30.06.2018


Matematika i računarske nauke-Funkcionalna analiza

Rezultati završnog ispita (teorija)

30.06.2018


Matematika i računarske nauke-Funkcionalna analiza

Rezultati završnog ispita (zadaci)

29.06.2018


Matematika-Funkcionalna analiza

Rezultati završnog ispita (zadaci)

29.06.2018


Fizika-Fizika čvrstog stanja

Rezultati popravnog završnog ispita

29.06.2018


Fizika-Statistička fizika

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma

29.06.2018


Fizika-Engleski jezik IV

Konacni rezultati

28.06.2018


Matematika-Analitička geometrija

Konacni rezultati i predlozi ocjena

28.06.2018


Matematika i računarske nauke-Analitička geometrija

Konacni rezultati i predlozi ocjena

28.06.2018


Biologija-Organska hemija

Rezultati zavrsnog ispita iz Organske hemije za studente BIOLOGIJE (junski popravni rok)

28.06.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Satnica polaganja ispita 29.06.2018.

28.06.2018


Računarske nauke-Diskretna matematika 2

Евиденција укупно освојених поена и предлог оцјене

28.06.2018


Matematika-Uvod u diferencijalnu geometriju

Popravni zavrsni ispit

28.06.2018


Matematika i računarske nauke-Uvod u diferencijalnu geometriju

Popravni zavrsni ispit

28.06.2018


Fizika-Vjerovatnoća i statistika

Evidencija

27.06.2018


Računarske nauke-Vjerovatnoća i statistika

Evidencija

27.06.2018


Matematika-Teorija vjerovatnoće

Evidencija

27.06.2018


Matematika i računarske nauke-Teorija vjerovatnoće

Evidencija

27.06.2018


Fizika-Matematika II

Popravni ispit - Matematika 2 i Analiza 2

27.06.2018


Računarske nauke-Arhitektura računarskih sistema

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

27.06.2018


Fizika-Statistička fizika

Rezultati završnog ispita

27.06.2018


Fizika-Diferencijalne jednačine

Predlog ocjena

27.06.2018


Računarske nauke-Diferencijalne jednačine

Konani rezultati i predlozi ocjena

27.06.2018


Matematika-Diferencijalne jednačine

Nova objava - 27.06.2018 16:57

27.06.2018


Matematika i računarske nauke-Diferencijalne jednačine

Rezultati i predlozi ocjena

27.06.2018


Računarske nauke-Strukture podataka

Popravni zavrsni ispit - rezultati

26.06.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Strukture podataka

Popravni zavrsni ispit - rezultati

26.06.2018


Matematika i računarske nauke-Analitička geometrija

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

26.06.2018


Eksperimentalna biologija i biotehnologija-Biostatistika

konacni rezultati - 26.06.2018 14:57

26.06.2018


Biologija-ekologija-Biostatistika

konacni rezultati - 26.06.2018 14:58

26.06.2018


Matematika i računarske nauke-Analiza 2

Rezultati završnog ispita i predlog ocjena

26.06.2018


Matematika-Analiza 2

Rezultati završnog ispita i predlog ocjena

26.06.2018


Računarske nauke-Analiza 2

Rezultati završnog ispita

26.06.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Strukture podataka

Konacni rezultati i predlog ocjena

26.06.2018


Računarske nauke-Strukture podataka

Konacni rezultati i predlog ocjena

26.06.2018


Matematika i računarske nauke-Analitička geometrija

Popravni zavrsni ispit

26.06.2018


Matematika-Analitička geometrija

Popravni zavrsni ispit

26.06.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Teorija složenosti algoritama

Konacni rezultati i predlog ocjena

26.06.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Računarstvo-Teorija složenosti algoritama

Konacni rezultati i predlog ocjena

26.06.2018


Računarske nauke-Teorija složenosti algoritama

Konacni rezultati i predlog ocjena

26.06.2018


Matematika > modul: Teorijska matematika- Teorija složenostI algoritama

Konacni rezultati i predlog ocjena

26.06.2018


Računarske nauke-Principi programiranja

Predlog ocjena 2

26.06.2018


Računarske nauke-Programski prevodioci

Rezultati ispita

25.06.2018


Računarske nauke-Principi programiranja

Predlog ocjena

25.06.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Uvod u programski jezik C

Rezultati poprvnog završnog ispita

25.06.2018


Fizika-Optika

Nova objava - 25.06.2018 15:01

25.06.2018


Računarske nauke-Napredne baze podataka

Rezultati kolokvijuma i termin završnog ispita

24.06.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Baze podataka II

Rezultati kolokvijuma i termin završnog ispita

24.06.2018


Matematika-Diferencijalne jednačine

Rezultati popravnog ispita

24.06.2018


Računarske nauke-Diferencijalne jednačine

Rezultati popravnog ispita

24.06.2018


Fizika-Diferencijalne jednačine

Rezultati popravnog ispita

24.06.2018


Matematika i računarske nauke-Algebra 2

Rezultati

24.06.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika II

Konačno stanje bodova i predlog ocjena

24.06.2018


Računarske nauke-Softver inženjering

Termin za pregled radova

24.06.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Strukture podataka

Rezultati zavrsni ispit

22.06.2018


Računarske nauke-Strukture podataka

Rezultati zavrsni ispit

22.06.2018


Računarske nauke-Arhitektura računarskih sistema

Rezultati zavrsnog ispita radjenog 11.06.2018.

22.06.2018


Računarske nauke-Arhitektura računarskih sistema

Termin popravnog zavrsnog ispita

22.06.2018


Računarske nauke-Strukture podataka

Rezultati-zavrsni ispit

22.06.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Strukture podataka

Rezultati-zavrsni ispit

22.06.2018


Matematika-Algebra 2

Rezultati

22.06.2018


Matematika i računarske nauke-Algebra 2

Rezultati

22.06.2018


Matematika-Teorija vjerovatnoće

Konsultacije

21.06.2018


Matematika i računarske nauke-Teorija vjerovatnoće

Konsultacije

21.06.2018


Računarske nauke-Vjerovatnoća i statistika

Konsultacije i vrijeme početka ispita

21.06.2018


Fizika-Vjerovatnoća i statistika

Konsultacije i vrijeme početka ispita

21.06.2018


Računarske nauke-Softver inženjering

Dodatni termin

21.06.2018


Matematika-Algebra 2

Pregled radova

21.06.2018


Matematika i računarske nauke-Algebra 2

Pregled radova

21.06.2018


Računarske nauke-Programski prevodioci

Novi termin završnog ispita

21.06.2018


Fizika-Fizika čvrstog stanja

Rezultati završnog ispita

21.06.2018


Računarske nauke-Principi programiranja

Korigovani bodovi

21.06.2018


Matematika i računarske nauke-Analitička geometrija

Popravni zavrsni ispit

21.06.2018


Fizika-Optika

Nova objava - 20.06.2018 00:15

20.06.2018


Matematika-Uvod u diferencijalnu geometriju

Zavrsni ispit

20.06.2018


Matematika i računarske nauke-Uvod u diferencijalnu geometriju

Zavrsni ispit

20.06.2018


Fizika-Kompleksna analiza

Nova objava - 20.06.2018 17:48

20.06.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Programski jezici

Ispitni rok

19.06.2018


Matematika-Uvod u kombinatoriku

Rezultati popravnog završnog ispita

19.06.2018


Računarske nauke-Vjerovatnoća i statistika

Vrijeme početka popravnog ispita, izmjena

19.06.2018


Fizika-Vjerovatnoća i statistika

Vrijeme početka popravnog ispita, izmjena

19.06.2018


Računarske nauke-Engleski jezik 2

Konacni rezultati

19.06.2018


Matematika-Engleski jezik 4

Konacni rezultati

19.06.2018


Matematika i računarske nauke-Engleski jezik 4

Konacni rezultati

19.06.2018


Računarske nauke-Engleski jezik 4

Konacni rezultati

19.06.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Engleski jezik IV

Konacni rezultati

19.06.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Engleski jezik II

Konacni rezultati

19.06.2018


Biologija-Engleski jezik I

Rezultati završnog ispita

19.06.2018


Biologija-Genetika

Nova objava - 19.06.2018 22:52

19.06.2018


Biologija-Molekulska biologija II

Nova objava - 19.06.2018 23:01

19.06.2018


Računarske nauke-Strukture podataka

Podsjecanje Zavrsni ispit

18.06.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Strukture podataka

Podsjecanje Zavrsni ispit

18.06.2018


Računarske nauke-Arhitektura računarskih sistema

Rezultati zavrsnog ispita radjenog 8.06.2018.

18.06.2018


Matematika-Linearna algebra 2

Резултати поправног завршног испита и коначне оцјене

18.06.2018


Matematika i računarske nauke-Linearna algebra 2

Резултати поправног завршног испита и коначне оцјене

18.06.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika IV

Rezultati popravnog zavrsnog

18.06.2018


Matematika i računarske nauke-Analitička geometrija

Rezultati zavrsnog ispita

17.06.2018


Računarske nauke-Distribuirani računarski sistemi

Резултати поправног завршног испита

17.06.2018


Eksperimentalna biologija i biotehnologija-Biostatistika

POPRAVNI IZ BIOSTATISTIKE - 17.06.2018 12:42

17.06.2018


Matematika-Kompleksna analiza 2

Nova objava - 17.06.2018 13:00

17.06.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika II

Usmeni dio ispita

17.06.2018


Računarske nauke-Internet tehnologije

Završni ispit - dodatni termin

17.06.2018


Računarske nauke-Vjerovatnoća i statistika

Rezultati popravnog kolokvijuma

17.06.2018


Fizika-Vjerovatnoća i statistika

Rezultati popravnog kolokvijuma

17.06.2018


Matematika-Engleski jezik 4

Rezultati zavrsnog ispita

16.06.2018


Matematika i računarske nauke-Engleski jezik 4

Rezultati zavrsnog ispita

16.06.2018


Matematika-Analiza 4

Nova objava - 16.06.2018 13:09

16.06.2018


Računarske nauke-Programski prevodioci

Rezultati ispita

16.06.2018


Matematika-Diferencijalne jednačine

Nova objava - 15.06.2018 09:12

15.06.2018


Računarske nauke-Diferencijalne jednačine

Nova objava - 15.06.2018 09:14

15.06.2018


Biologija-ekologija-Ekofiziologija

Evidencija poena 2018 - 15.06.2018 09:45

15.06.2018


Računarske nauke-Strukture podataka

Formulari s bodovima

15.06.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Strukture podataka

Formulari s bodovima

15.06.2018


Matematika-Teorija vjerovatnoće

Rezultati popravnog kolokvijuma

15.06.2018


Računarske nauke-Diskretna matematika 2

Резултати завршног испита, евиденција укупно освојених поена и предлог оцјене

15.06.2018


Računarske nauke-Engleski jezik 2

Rezultati zavrsnog ispita

15.06.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Engleski jezik IV

Rezultati zavrsnog ispita

15.06.2018


Računarske nauke-Engleski jezik 4

Rezultati zavrsnog ispita

15.06.2018


Biologija-Alge, gljive i lišajevi

Tabela sa do sada osvojenim poenima na predmetu

14.06.2018


Biologija-Sistematika gljiva i lišajeva

Tabela sa do sada osvojenim poenima na predmetu

14.06.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika II

Rezultati nakon popranog završnog

14.06.2018


Biologija-Matematika

konacni rezultati - 14.06.2018 17:25

14.06.2018


Biologija-Organska hemija

REZULTATI ZAVRSNOG ISPITA (redovni rok) IZ ORGANSKE HEMIJE

14.06.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Računarske mreže i komunikacije

Резултати поправног завршног испита

14.06.2018


Računarske nauke-Analitička obrada podataka - data mining

Završni ispit

14.06.2018


Fizika-Oscilacije i talasi

Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Oscilacija i talasa i predlog ocjena

13.06.2018


Fizika-Školska laboratorija i praksa II

ocjene iz skolske labaratorije i prakse - 13.06.2018 11:17

13.06.2018


Matematika-Teorija vjerovatnoće

Konsultacije

13.06.2018


Matematika i računarske nauke-Teorija vjerovatnoće

Konsultacije

13.06.2018


Računarske nauke-Vjerovatnoća i statistika

Konsultacije

13.06.2018


Fizika-Vjerovatnoća i statistika

Konsultacije

13.06.2018


Računarske nauke-Periferije i interfejsi

Резултати поправног завршног испита

13.06.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika IV

Seminarski rad

12.06.2018


Matematika i računarske nauke-Engleski jezik 2

Rezultati ispita nakon popravnog roka

12.06.2018


Matematika-Engleski jezik 2

Rezultati ispita nakon popravnog roka

12.06.2018


Matematika > modul: Teorijska matematika-Logika

Резултати теста 2

12.06.2018


Matematika > modul: Nastava matematike-Metodika nastave matematike 2

Поправни колоквијуми

12.06.2018


Računarske nauke-Strukture podataka

Bodovno stanje prije završnog ispita

11.06.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Strukture podataka

Bodovno stanje prije završnog ispita

11.06.2018


Biologija-Matematika

rezultati popravnog kolokvijuma - 11.06.2018 10:09

11.06.2018


Biologija-Matematika

termin popravnog zavrsnog je pomjeren za dan ranije! - 11.06.2018 10:12

11.06.2018


Matematika-Kompleksna analiza 2

Nova objava - 11.06.2018 13:03

11.06.2018


Fizika-Matematika II

Rezultati zavrsnog ispita iz Matematike 2 i Analize 2

11.06.2018


Eksperimentalna biologija i biotehnologija-Biostatistika

Nova objava - 11.06.2018 17:15

11.06.2018


Biologija-Ekologija biljaka II

Rezultati prvog termina Završnog ispita

11.06.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Najava drugog termina završnog ispita

11.06.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Evidencija poena uključujući i Završni ispit

11.06.2018


Biologija-ekologija-Adventivne biljne vrste i životna sredina

Rezultati Završnog ispita

11.06.2018


Matematika-Uvod u kombinatoriku

Rezultati završnog ispita

10.06.2018


Računarske nauke-Engleski jezik 2

Rezultati završnog ispita

09.06.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Engleski jezik II

Rezultati završnog ispita

09.06.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Uvod u programski jezik C

Rezultati završnog ispita

09.06.2018


Računarske nauke-Principi programiranja

Rezultati završnog ispita

09.06.2018


Matematika i računarske nauke-Programski prevodioci

Primjer definisanja prioriteta unarnih operatora u Bison-u

09.06.2018


Računarske nauke-Programski prevodioci

Primjer definisanja prioriteta unarnih operatora u Bison-u

09.06.2018


Računarske nauke-Softver inženjering

Termini polaganja ispita

09.06.2018


Fizika-Računari u nastavi fizike II

Nova objava - 08.06.2018 10:19

08.06.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Matematičko modeliranje-Matematički softverski paketi

Rezultati završnog ispita

08.06.2018


Računarske nauke-Matematički softverski paketi

Rezultati završnog ispita

08.06.2018


Matematika-Algebarska topologija

Rezultati kolokvijuma

08.06.2018


Računarske nauke-Principi programiranja

Raspored po grupama

08.06.2018


Fizika-Diferencijalne jednačine

Rezultati završnog ispita

08.06.2018


Matematika-Diferencijalne jednačine

Rezultati završnog ispita

08.06.2018


Računarske nauke-Diferencijalne jednačine

Rezultati završnog ispita

08.06.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Satnica polaganja Završnog ispita

08.06.2018


Računarske nauke-Softver inženjering

Obavezni zadatak za web servise

07.06.2018


Matematika-Uvod u kombinatoriku

Rezultati popravnog kolokvijuma

07.06.2018


Računarske nauke-Vjerovatnoća i statistika

Popravni kolokvijum

07.06.2018


Fizika-Vjerovatnoća i statistika

Popravni kolokvijum

07.06.2018


Računarske nauke-Principi programiranja

korigovani bodovi

07.06.2018


Matematika-Funkcionalna analiza

Rezultati popravnog kolokvijuma (teorija)

07.06.2018


Matematika i računarske nauke-Funkcionalna analiza

Rezultati popravnog kolokvijuma (teorija)

07.06.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematičko modeliranje

Преостали термини за презентацију и одбрану пројеката

07.06.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika II

Rezultati domaćeg i završnog ispita

06.06.2018


Biologija-Genetika

Nova objava - 06.06.2018 00:54

06.06.2018


Biologija-Molekulska biologija II

Nova objava - 06.06.2018 01:00

06.06.2018


Matematika-Analiza 4

Trenutno stanje

06.06.2018


Biologija-Ekologija biljaka II

Satnica ispita

06.06.2018


Biologija-ekologija-Adventivne biljne vrste i životna sredina

Završni ispit

06.06.2018


Matematika-Kompleksna analiza 2

Nova objava - 06.06.2018 09:12

06.06.2018


Računarske nauke-Algebra

Zbirni rezultati

06.06.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Matematičko modeliranje-Matematički softverski paketi

Promjena termina završnog ispita

06.06.2018


Računarske nauke-Matematički softverski paketi

Promjena termina završnog ispita

06.06.2018


Računarske nauke-Principi programiranja

Bodovi sa kolokvijuma

06.06.2018


Fizika-Statistička fizika

Rezultati drugog kolokvijuma

05.06.2018


Matematika-Linearna algebra 2

Резултати завршног испита

05.06.2018


Matematika i računarske nauke-Linearna algebra 2

Резултати завршног испита

05.06.2018


Matematika-Linearna algebra 2

Збирни резултати и предлози оцјена

05.06.2018


Matematika i računarske nauke-Linearna algebra 2

Збирни резултати и предлози оцјена

05.06.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika II

Usmeni dio ispita

05.06.2018


Matematika-Analiza 4

Termin završnog ispita

05.06.2018


Računarske nauke-Distribuirani računarski sistemi

Резултати завршног испита

04.06.2018


Računarske nauke-Strukture podataka

Zavrsni ispit - novi termin

04.06.2018


Računarske nauke-Arhitektura računarskih sistema

Rezultati popravnih kolokvijuma

04.06.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Strukture podataka

Zavrsni ispit - novi termin

04.06.2018


Matematika-Analiza 4

Termin popravnog kolokvijuma

04.06.2018


Računarske nauke-Algebra

Obavještenje

04.06.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika IV

Rezultati završnog ispita

04.06.2018


Matematika-Geometrija ravni i prostora

Rezultati

03.06.2018


Matematika i računarske nauke-Geometrija ravni i prostora

Rezultati

03.06.2018


Računarske nauke-Strukture podataka

Termin polaganja popravnog kolokvijuma

03.06.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Strukture podataka

Termin polaganja popravnog kolokvijuma

03.06.2018


Matematika i računarske nauke-Napredne baze podataka

Termini kolokvijuma

03.06.2018


Računarske nauke-Napredne baze podataka

Termini kolokvijuma

03.06.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Baze podataka II

Termini kolokvijuma

03.06.2018


Biologija-Alge, gljive i lišajevi

Test 2, popravni rok - osvojeni poeni

02.06.2018


Biologija-Sistematika gljiva i lišajeva

Test, popravni rok - osvojeni poeni

02.06.2018


Matematika-Algebra 2

Nova objava - 02.06.2018 11:20

02.06.2018


Matematika i računarske nauke-Algebra 2

Nova objava - 02.06.2018 11:32

02.06.2018


Računarske nauke-Vjerovatnoća i statistika

Rezultati drugog kolokvijuma

02.06.2018


Fizika-Vjerovatnoća i statistika

Rezultati drugog kolokvijuma

02.06.2018


Matematika-Teorija vjerovatnoće

Predavanja

02.06.2018


Matematika i računarske nauke-Teorija vjerovatnoće

Predavanja

02.06.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Termin predaje herbara

02.06.2018


Računarske nauke-Algebra

Trenutno stanje

02.06.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Statistička obrada podataka

Rezultati popravnog kolokvijuma

02.06.2018


Matematika > modul: Nastava matematike-Metodika nastave matematike 2

Резултати колоквијума

01.06.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Uvod u programski jezik C

Rezultati popravnog testa

01.06.2018


Fizika-Kompleksna analiza

Nova objava - 01.06.2018 17:24

01.06.2018


Računarske nauke-Strukture podataka

Rezultati drugog kolokvijuma

01.06.2018


Matematika-Uvod u diferencijalnu geometriju

Rezultati popravnih kolokvijuma

01.06.2018


Računarske nauke-Internet tehnologije

Rezultati ispita

31.05.2018


Matematika i računarske nauke-Engleski jezik 2

Rezultati ispita u redovnom roku

31.05.2018


Matematika-Engleski jezik 2

Rezultati ispita u redovnom roku

31.05.2018


Fizika-Engleski jezik II

Novi termin za ispit u popravnom roku

31.05.2018


Biologija-Engleski jezik I

Završni ispit

31.05.2018


Računarske nauke-Analiza 2

Rezultati popravnih kolokvijuma

31.05.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Strukture podataka

Rezultati drugog kolokvijuma

31.05.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Računarske mreže i komunikacije

Резултати завршног испита

31.05.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Bezbjednost računarskih sistema

Резултати завршног испита

31.05.2018


Fizika-Metodika nastave fizike II

Rezultati zavrsnog ispita - 30.05.2018 10:25

30.05.2018


Fizika-Oscilacije i talasi

Oscilacije i talasi-rezultati zavrsnog ispita

30.05.2018


Fizika-Oscilacije i talasi

Oscilacije i talasi-pregled radova

30.05.2018


Matematika-Geometrija ravni i prostora

Nova objava - 30.05.2018 21:35

30.05.2018


Matematika i računarske nauke-Geometrija ravni i prostora

Nova objava - 30.05.2018 21:37

30.05.2018


Računarske nauke-Periferije i interfejsi

Резултати завршног испита

30.05.2018


Matematika-Geometrija ravni i prostora

Rezultati

29.05.2018


Matematika i računarske nauke-Geometrija ravni i prostora

Rezultati

29.05.2018


Biologija-Matematika

stanje pred popravne kolokvijume i zavrsni ispit - 29.05.2018 10:08

29.05.2018


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka II

Rezultati popravnih kolokvijuma

29.05.2018


Računarske nauke-Arhitektura računarskih sistema

Termini zavrsnog i popravnog zavrsnog ispita

29.05.2018


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka II

Evidencija osvojenih poena

29.05.2018


Biologija-Organska hemija

Zbir predispitnih poena iz ORGANSKE HEMIJE za studente Biologije

29.05.2018


Računarske nauke-Distribuirani računarski sistemi

Резултати поправног практичног дијела колоквијума

29.05.2018


Matematika-Geometrija ravni i prostora

Nova objava - 29.05.2018 20:34

29.05.2018


Matematika i računarske nauke-Geometrija ravni i prostora

Nova objava - 29.05.2018 20:36

29.05.2018


Matematika-Analiza 4

Rezultati drugog kolokvijuma

29.05.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika II

Pregled radova i domaći

28.05.2018


Fizika-Laboratorijski praktikum II (optika)

Nova objava - 28.05.2018 09:49

28.05.2018


Fizika-Statistička fizika

Drugi kolokvijum

28.05.2018


Fizika-Kompleksna analiza

Nova objava - 28.05.2018 12:01

28.05.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika IV

Konsultacije

28.05.2018


Računarske nauke-Vjerovatnoća i statistika

Kolokvijum

28.05.2018


Fizika-Vjerovatnoća i statistika

Kolokvijum

28.05.2018


Matematika-Linearna algebra 2

Резултати поправног колоквијума

28.05.2018


Matematika i računarske nauke-Linearna algebra 2

Резултати поправног колоквијума

28.05.2018


Biologija-Matematika

rezultati II kolokvijuma i obavjestenje za popravni kolokvijum - 28.05.2018 16:21

28.05.2018


Eksperimentalna biologija i biotehnologija-Biostatistika

rezultati II kolokvijuma - 28.05.2018 16:32

28.05.2018


Eksperimentalna biologija i biotehnologija-Biostatistika

rezultati I kolokvijuma - 28.05.2018 17:43

28.05.2018


Eksperimentalna biologija i biotehnologija-Biostatistika

Ocjene - 28.05.2018 18:20

28.05.2018


Biologija-Alge, gljive i lišajevi

Termini za Zavrsni i Popravni zavrsni ispit iz oblasti gljiva

28.05.2018


Fizika-Matematika II

Rezultati popravnog kolokvijuma

28.05.2018


Fizika-Matematika II

Rezultati popravnog kolokvijuma

28.05.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Spisak vrsta sakupljenih na terenskoj nastavi u ljetnjem semestru školske 2017/18, termin za predaju herbarskog materijala na provjeru, najava prvog termina završnog ispita

27.05.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Matematičko modeliranje-Matematički softverski paketi

Rezultati prvog kolokvijuma

27.05.2018


Računarske nauke-Matematički softverski paketi

Rezultati prvog kolokvijuma

27.05.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Matematičko modeliranje-Matematički softverski paketi

Popravni kolokvijum

27.05.2018


Računarske nauke-Matematički softverski paketi

Popravni kolokvijum

27.05.2018


Matematika-Geometrija ravni i prostora

Rezultati

27.05.2018


Matematika i računarske nauke-Geometrija ravni i prostora

Rezultati

27.05.2018


Računarske nauke-Softver inženjering

Kod aplikacijie

27.05.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika II

Rezultati popravnog kolokvijuma

26.05.2018


Računarske nauke-Računarska grafika i vizuelizacija

Pregled radova 28.05.2018, informacija o terminu polaganja

26.05.2018


Računarske nauke-Algebra

Rezultati popravnog kolokvijuma

26.05.2018


Matematika i računarske nauke-Vizuelizacija i računarska grafika

Promjena datuma za polaganje ispita - 28.05

26.05.2018


Matematika i računarske nauke-Analiza 4

Termin drugog kolokvijuma

26.05.2018


Matematika-Analiza 4

Termin drugog kolokvijuma

26.05.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Vizuelizacija i računarska grafika

Pregled radova 28.05.2018, informacija o terminu polaganja

26.05.2018


Matematika i računarske nauke-Uvod u diferencijalnu geometriju

Termini popravnih kolokvijuma

26.05.2018


Matematika-Uvod u diferencijalnu geometriju

Termini popravnih kolokvijuma

26.05.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika IV

Seminarski rad

26.05.2018


Računarske nauke-Periferije i interfejsi

Резултати поправног теста и колоквијума

26.05.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Uvod u programski jezik C

Rezultati trećeg testa

25.05.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Uvod u programski jezik C

Popravni test

25.05.2018


Fizika-Kompleksna analiza

Nova objava - 25.05.2018 11:25

25.05.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Bezbjednost računarskih sistema

Резултати поправног колоквијума

25.05.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Bezbjednost računarskih sistema

Термини завршног и поправног завршног испита

25.05.2018


Matematika-Uvod u diferencijalnu geometriju

Rezultati drugog kolokvijuma

25.05.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Strukture podataka

Termin polaganja drugog kolokvijuma

24.05.2018


Računarske nauke-Strukture podataka

Termin polaganja drugog kolokvijuma

24.05.2018


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka II

Ispitna pitanja

24.05.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Aktivnosti u poslednjoj radnoj sedmici

24.05.2018


Matematika-Funkcionalna analiza

Rezultati popravnog kolokvijuma (zadaci)

24.05.2018


Računarske nauke-Napredne baze podataka

Materijal za oporavak od kvara i kontrolu konkurentnosti

24.05.2018


Matematika i računarske nauke-Funkcionalna analiza

Rezultati popravnog kolokvijuma (zadaci)

24.05.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Baze podataka II

Oporavak od kvara i kontrola konkurentnosti

24.05.2018


Matematika-Analiza 2

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma i drugog testa

24.05.2018


Matematika i računarske nauke-Napredne baze podataka

Materijal za oporavak od kvara i kontrolu konkurentnosti

24.05.2018


Matematika i računarske nauke-Analiza 2

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma i drugog testa

24.05.2018


Biologija-Sistematika gljiva i lišajeva

Test, popravni rok - termin za polaganje

24.05.2018


Biologija-Alge, gljive i lišajevi

Test II, popravni rok - termin za polaganje

24.05.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Teorija složenosti algoritama

Bodovi i popravni kolokvijum

24.05.2018


Računarske nauke-Teorija složenosti algoritama

Bodovi i popravni kolokvijum

24.05.2018


Matematika > modul: Teorijska matematika- Teorija složenostI algoritama

Popravni kolokvijum

24.05.2018


Fizika-Fizika čvrstog stanja

Rezultati drugog kolokvijuma

24.05.2018


Biologija-Organska hemija

Rezultati popravnih kolokvijuma

24.05.2018


Matematika-Analiza 2

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma i drugog testa

24.05.2018


Matematika i računarske nauke-Analiza 2

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma i drugog testa

24.05.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematičko modeliranje

Rezultati popravnog kolokvijuma

24.05.2018


Računarske nauke-Teorija složenosti algoritama

Bodovi

24.05.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Računarstvo-Teorija složenosti algoritama

Bodovi

24.05.2018


Matematika > modul: Teorijska matematika- Teorija složenostI algoritama

Bodovi

24.05.2018


Računarske nauke-Linearna algebra

Osvojeni poeni prije zavrsnog

24.05.2018


Biologija-Matematika

Nova objava - 24.05.2018 22:51

24.05.2018


Biologija-Sistematika gljiva i lišajeva

Test - osvojeni poeni

24.05.2018


Matematika i računarske nauke-Analitička geometrija

Rezultati popravnog kolokvijuma - 23.05.2018 00:13

23.05.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Računarske mreže i komunikacije

Резултати поправних тестова

23.05.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika II

Dodatne vježbe

23.05.2018


Računarske nauke-Arhitektura računarskih sistema

Termin popravnog kolokvijuma

23.05.2018


Računarske nauke-Linearna algebra

bodovno stanje prije zavrsnog

23.05.2018


Računarske nauke-Diskretna matematika 2

Резултати поправног колоквијума

22.05.2018


Računarske nauke-Periferije i interfejsi

Резултати другог колоквијума

22.05.2018


Matematika-Teorija vjerovatnoće

Rezultati drugog kolokvijuma

22.05.2018


Biologija-Organska hemija

Rezultati II KOLOVIJUMA i II TESTA iz Organske hemije

22.05.2018


Biologija-Ekologija biljaka II

Evidencija semestralnih poena

22.05.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Evidencija semestralnih poena

22.05.2018


Računarske nauke-Linearna algebra

Rezultati popravnog kolokvijuma

22.05.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika II

Termin popravnog kolokvijuma

22.05.2018


Matematika-Uvod u kombinatoriku

Rezultati kolokvijuma

22.05.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematičko modeliranje

Rezultati kolokvijuma

21.05.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematičko modeliranje

Termin popravnog kolokvijuma

21.05.2018


Računarske nauke-Analiza 2

Popravni kolokvijumi

21.05.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Računarstvo-Teorija složenosti algoritama

Nova objava - 21.05.2018 21:41

21.05.2018


Fizika-Laboratorijski praktikum II (optika)

Nova objava - 21.05.2018 21:43

21.05.2018


Matematika-Geometrija ravni i prostora

Drugi kolokvijum

21.05.2018


Matematika i računarske nauke-Geometrija ravni i prostora

Drugi kolokvijum

21.05.2018


Matematika-Algebra 2

Popravni kolokvijum

21.05.2018


Matematika i računarske nauke-Algebra 2

Popravni kolokvijum

21.05.2018


Računarske nauke-Programski prevodioci

Četvrti domaći zadatak i materijali iz TAC-a

20.05.2018


Matematika i računarske nauke-Programski prevodioci

Četvrti domaći zadatak i materijali iz TAC-a

20.05.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika II

Rezultati II kolokvijuma

20.05.2018


Računarske nauke-Distribuirani računarski sistemi

Резултати практичног дијела другог колоквијума и поправног теоријског дијела колоквијума

20.05.2018


Matematika-Diferencijalne jednačine

Rezultati popravnog kolokvijuma

20.05.2018


Matematika i računarske nauke-Diferencijalne jednačine

Rezultati popravnog kolokvijuma

20.05.2018


Fizika-Diferencijalne jednačine

Rezultati popravnog kolokvijuma

20.05.2018


Računarske nauke-Diferencijalne jednačine

Rezultati popravnog kolokvijuma

20.05.2018


Matematika-Linearna algebra 2

Резултати другог колоквијума

19.05.2018


Matematika i računarske nauke-Linearna algebra 2

Резултати другог колоквијума

19.05.2018


Računarske nauke-Algebra

Rezultati drugog kolokvijuma

19.05.2018


Matematika-Algebra 2

Rezultati drugog kolokvijuma

19.05.2018


Matematika i računarske nauke-Algebra 2

Rezultati drugog kolokvijuma

19.05.2018


Računarske nauke-Algebra

Obavještenje

19.05.2018


Matematika-Kompleksna analiza 2

Nova objava - 18.05.2018 11:05

18.05.2018


Fizika-Oscilacije i talasi

Rezultati popravnog kolokvijuma

18.05.2018


Računarske nauke-Internet tehnologije

Rezultati testova

18.05.2018


Matematika-Uvod u diferencijalnu geometriju

Termin drugog kolokvijuma

18.05.2018


Matematika > modul: Teorijska matematika- Teorija složenostI algoritama

Trenutni broj bodova

17.05.2018


Fizika-Laboratorijski praktikum I (termodinamika)

Evidencija poena - 17.05.2018 10:49

17.05.2018


Računarske nauke-Periferije i interfejsi

Други домаћи задатак

17.05.2018


Matematika-Algebarska topologija

Rezultati kolokvijuma

17.05.2018


Računarske nauke-Arhitektura računarskih sistema

Konsultacije

17.05.2018


Matematika-Analiza 2

Rezultati drugog kolokvijuma

17.05.2018


Matematika i računarske nauke-Analiza 2

Rezultati drugog kolokvijuma

17.05.2018


Matematika-Analiza 2

Termin popravnog drugog kolokvijuma

17.05.2018


Matematika i računarske nauke-Analiza 2

Termin popravog drugog kolokvijuma

17.05.2018


Računarske nauke-Analiza 2

Termin pregleda radova

17.05.2018


Matematika > modul: Teorijska matematika- Teorija složenostI algoritama

Bodovi i popravni kolokvijum

17.05.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Računarstvo-Teorija složenosti algoritama

Bodovi i popravni kolokvijum

17.05.2018


Računarske nauke-Teorija složenosti algoritama

Bodovi i popravni kolokvijum

17.05.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Teorija složenosti algoritama

Bodovi i popravni kolokvijum

17.05.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Aktivnosti u tekućoj radnoj sedmici

17.05.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Predavanje Asteranae

17.05.2018


Računarske nauke-Principi programiranja

Odlaganje predavanja

17.05.2018


Računarske nauke-Analiza 2

Rezultati drugog kolokvijuma

17.05.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Teorija složenosti algoritama

Trenutni broj bodova

16.05.2018


Računarske nauke-Arhitektura računarskih sistema

Termin popravnog kolokvijuma

16.05.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Računarstvo-Teorija složenosti algoritama

Trenutni broj bodova

16.05.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Arhitektura računarskih sistema

Termin predroka zavrsnog ispita u avgustovsko/septembarskom roku

16.05.2018


Računarske nauke-Arhitektura računarskih sistema

Termin predroka zavrsnog ispita

16.05.2018


Matematika i računarske nauke-Engleski jezik 2

Rezultati popravnog kolokvijuma

16.05.2018


Matematika-Engleski jezik 2

Rezultati popravnog kolokvijuma

16.05.2018


Računarske nauke-Teorija složenosti algoritama

Trenutni broj bodova

16.05.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematičko modeliranje

Termin kolokvijuma

16.05.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika IV

Rezultati popravnog kolokvijuma

16.05.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Bezbjednost računarskih sistema

Резултати другог колоквијума

16.05.2018


Računarske nauke-Internet tehnologije

Četvrti i peti domaći zadatak

16.05.2018


Biologija-Matematika

Nova objava - 15.05.2018 09:04

15.05.2018


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka II

Popravni kolokvijum

15.05.2018


Računarske nauke-Distribuirani računarski sistemi

Drugi domaći zadatak

15.05.2018


Računarske nauke-Analiza 2

Drugi kolokvijum

15.05.2018


Fizika-Kompleksna analiza

Nova objava - 15.05.2018 14:29

15.05.2018


Računarske nauke-Internet tehnologije

JavaScript - klase, canvas.

15.05.2018


Matematika-Teorija vjerovatnoće

Konsultacije i predrok

15.05.2018


Matematika i računarske nauke-Teorija vjerovatnoće

Konsultacije i predrok

15.05.2018


Računarske nauke-Vjerovatnoća i statistika

Konsultacije

15.05.2018


Računarske nauke-Periferije i interfejsi

Резултати другог теста

15.05.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Računarstvo-Teorija složenosti algoritama

Ispiti

14.05.2018


Matematika-Analiza 2

Termin drugog kolokvijuma i drugog testa

14.05.2018


Matematika i računarske nauke-Analiza 2

Termin drugog kolokvijuma i drugog testa

14.05.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika II

Drugi kolokvijum

14.05.2018


Fizika-Statistička fizika

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

14.05.2018


Računarske nauke-Algebra

Termin časova

14.05.2018


Biologija-Alge, gljive i lišajevi

Rezultati II kolokvijuma - gljive

14.05.2018


Fizika-Računari u nastavi fizike II

Nova objava - 14.05.2018 21:21

14.05.2018


Biologija-Sistematika gljiva i lišajeva

Rezultati popravnog kolokvijuma

14.05.2018


Biologija-Ekologija biljaka II

Raspored polaganja testa

14.05.2018


Matematika-Teorija vjerovatnoće

Kolokvijum

14.05.2018


Biologija-Ekologija biljaka II

Terimin za prezentaciju seminarskih radova i popravnog kolokvijuma

13.05.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Najava poporavnog kolokvijuma

13.05.2018


Računarske nauke-Algebra

Promjena termina drugog kolokvijuma

13.05.2018


Biologija-ekologija-Adventivne biljne vrste i životna sredina

Rezultati kolokvijuma

13.05.2018


Matematika-Algebra 2

Drugi kolokvijum

13.05.2018


Matematika i računarske nauke-Algebra 2

Drugi kolokvijum

13.05.2018


Računarske nauke-Programski prevodioci

Rezultati popravnog kolokvijuma - prakticni dio

13.05.2018


Računarske nauke-Strukture podataka

Zadaci za vježbu (liste, stabla, stek, red, prioritetni red)

12.05.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Strukture podataka

Zadaci za vježbu (liste, stabla, stek, red, prioritetni red)

12.05.2018


Računarske nauke-Linearna algebra

Rezultati drugog kolokvijuma

12.05.2018


Računarske nauke-Distribuirani računarski sistemi

Пријава за поправни

11.05.2018


Računarske nauke-Distribuirani računarski sistemi

Резултати теоријског дијела другог колоквијума

11.05.2018


Računarske nauke-Principi programiranja

Kolokvijum

11.05.2018


Računarske nauke-Diferencijalne jednačine

Nadoknadni čas

11.05.2018


Fizika-Diferencijalne jednačine

Nadoknadni cas

11.05.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Teorija složenosti algoritama

Ispiti

11.05.2018


Matematika > modul: Teorijska matematika- Teorija složenostI algoritama

Ispiti

11.05.2018


Računarske nauke-Teorija složenosti algoritama

Ispiti

11.05.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika II

Termin vježbi

11.05.2018


Matematika i računarske nauke-Funkcionalna analiza

Termin popravnog kolokvijuma

11.05.2018


Matematika-Funkcionalna analiza

Termin popravnog kolokvijuma

11.05.2018


Računarske nauke-Principi programiranja

kolokvijum

11.05.2018


Računarske nauke-Algebra

Termin drugog kolokvijuma

11.05.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Teren na Velikoj plaži u Ulcinju

10.05.2018


Biologija-Ekologija biljaka II

Najava terena za petak 11. maj

10.05.2018


Matematika-Algebarska topologija

Kolokvijumi, zadaci

10.05.2018


Matematika > modul: Teorijska matematika-Geometrija

Kolokvijum II

10.05.2018


Fizika-Oscilacije i talasi

Termin za popravni kolokvijum iz Oscilacija i talasa

09.05.2018


Fizika-Oscilacije i talasi

Zavrsni ispit iz Oscilacija i talasa

09.05.2018


Matematika i računarske nauke-Analitička geometrija

Termin popravnog kolokvijuma

09.05.2018


Matematika-Analitička geometrija

Termin popravnog kolokvijuma

09.05.2018


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka II

rezultati popravnih testova

08.05.2018


Računarske nauke-Programski prevodioci

Rezultati popravnog kolokvijuma - teorija

08.05.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Računarske mreže i komunikacije

Резултати другог теоријског теста

08.05.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Računarske mreže i komunikacije

Пријава за поправни тест

08.05.2018


Računarske nauke-Engleski jezik 2

Rezultati prvog kolokvijuma

07.05.2018


Računarske nauke-Engleski jezik 4

Rezultati prvog kolokvijuma

07.05.2018


Matematika-Engleski jezik 4

Rezultati prvog kolokvijuma

07.05.2018


Matematika i računarske nauke-Engleski jezik 4

Rezultati prvog kolokvijuma

07.05.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Engleski jezik II

Rezultati prvog kolokvijuma

07.05.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Engleski jezik IV

Rezultati prvog kolokvijuma

07.05.2018


Biologija-Uporedna fiziologija

Nova objava - 07.05.2018 00:18

07.05.2018


Računarske nauke-Teorija izračunljivosti

Kolokvijum

07.05.2018


Matematika i računarske nauke-Uvod u kombinatoriku

Термин одржавања колоквијума

07.05.2018


Matematika-Uvod u kombinatoriku

Термин одржавања колоквијума

07.05.2018


Računarske nauke-Diskretna matematika 2

Термин одржавања поправног колоквијума

07.05.2018


Matematika-Algebarska topologija

Zadaci

07.05.2018


Matematika-Uvod u diferencijalnu geometriju

Termin vježbi

07.05.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Rezultati drugog kolokvijuma

06.05.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Rezultati testa

06.05.2018


Biologija-ekologija-Ekofiziologija

Ekofiziologija- 05.05.2018 19:02

05.05.2018


Računarske nauke-Arhitektura računarskih sistema

Rezultati drugog kolokvijuma

05.05.2018


Računarske nauke-Internet tehnologije

Rezultati domaćih zadataka

05.05.2018


Računarske nauke-Periferije i interfejsi

Први домаћи задатак

04.05.2018


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka II

Raspored polaganja popravnog testa

04.05.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Računarske mreže i komunikacije

Резултати другог практичног теста

04.05.2018


Računarske nauke-Arhitektura računarskih sistema

Termin predroka zavrsnog ispita

04.05.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Arhitektura računarskih sistema

Termin predroka zavrsnog ispita u avgustovsko/septembarskom roku

04.05.2018


Računarske nauke-Programski prevodioci

Popravni kolokvijum - termini

04.05.2018


Računarske nauke-Programski prevodioci

Treći domaći zadatak

04.05.2018


Računarske nauke-Distribuirani računarski sistemi

Измјена термина одржавање практичног дијела другог колоквијума

04.05.2018


Fizika-Laboratorijski praktikum I (termodinamika)

Osvojeni poeni - 03.05.2018 11:15

03.05.2018


Fizika-Talasi I termofizika

II Kolokvijum

03.05.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Raspored polaganja testa i najava aktivnosti

03.05.2018


Računarske nauke-Principi programiranja

Operativni sistemi

03.05.2018


Računarske nauke-Principi programiranja

Asembler za Intel 8086

03.05.2018


Računarske nauke-Principi programiranja

Primjeri zadataka

03.05.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika IV

termin popravnog kolokvijuma

03.05.2018


Računarske nauke-Linearna algebra

Termini kolokvijuma i popravnog kolokvijuma

03.05.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Računarstvo-Teorija složenosti algoritama

Odbrana projekta

02.05.2018


Računarske nauke-Teorija složenosti algoritama

Odbrana projekta

02.05.2018


Matematika > modul: Teorijska matematika- Teorija složenostI algoritama

Odbrana projekta

02.05.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Teorija složenosti algoritama

Odbrana projekta

02.05.2018


Računarske nauke-Diskretna matematika 2

Резултати колоквијума

02.05.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Strukture podataka

Rezultati prvog kolokvijuma

01.05.2018


Biologija-Sistematika gljiva i lišajeva

Šesta laboratorijska vježba - Lišajevi (materijal)

01.05.2018


Računarske nauke-Programski prevodioci

Flex i Bison

01.05.2018


Matematika i računarske nauke-Programski prevodioci

Flex i Bison

01.05.2018


Računarske nauke-Distribuirani računarski sistemi

Резултати првог домаћег задатка

01.05.2018


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka II

promjena termina predavanja

01.05.2018


Matematika i računarske nauke-Engleski jezik 2

Prijava za popravni kolokvijum

30.04.2018


Matematika-Engleski jezik 2

Prijava za popravni kolokvijum

30.04.2018


Fizika-Kompleksna analiza

Nova objava - 29.04.2018 12:48

29.04.2018


Matematika-Funkcionalna analiza

Rezultati kolokvijuma

29.04.2018


Matematika i računarske nauke-Funkcionalna analiza

Rezultati kolokvijuma

29.04.2018


Računarske nauke-Principi programiranja

Bodovi sa kolokvijuma

29.04.2018


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka II

Rezultati kolokvijuma II i informacije o popravnom testu

29.04.2018


Biologija-Alge, gljive i lišajevi

Test II - termin za polaganje

28.04.2018


Biologija-Sistematika gljiva i lišajeva

Test - termin za polaganje

28.04.2018


Biologija-Sistematika gljiva i lišajeva

Šesta laboratorijska vježba - termin održavanja

28.04.2018


Matematika-Principi programiranja

Materijal o asembleru (prakticna vjezba) - A, B

28.04.2018


Matematika-Principi programiranja

Materijal o asembleru (laboratorija) - A, B

28.04.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Principi programiranja

Materijal o asembleru (prakticna vjezba)

28.04.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Principi programiranja

Materijal o asembleru (laboratorija)

28.04.2018


Biologija-Sistematika gljiva i lišajeva

Rezultati II kolokvijuma

28.04.2018


Matematika-Analiza 2

Rezultati prvog testa i popravnog prvog kolokvijuma

28.04.2018


Matematika i računarske nauke-Analiza 2

Rezultati prvog testa i popravnog prvog kolokvijuma

28.04.2018


Biologija-Engleski jezik I

Rezultati kolokvijuma

27.04.2018


Računarske nauke-Matematički softverski paketi

Rezultati drugog testa

27.04.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Matematičko modeliranje-Matematički softverski paketi

Rezultati drugog testa

27.04.2018


Računarske nauke-Distribuirani računarski sistemi

Термини одржавања колоквијума

26.04.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Uvod u programski jezik C

Rezultati drugog testa

26.04.2018


Eksperimentalna biologija i biotehnologija-Biostatistika

Nova objava - 26.04.2018 12:09

26.04.2018


Biologija-ekologija-Biostatistika

Nova objava - 26.04.2018 12:10

26.04.2018


Računarske nauke-Analiza 2

Današnje vježbe neće biti održane

26.04.2018


Računarske nauke-Strukture podataka

Rezultati prvog kolokvijuma

26.04.2018


Matematika i računarske nauke-Analiza 4

Nova objava - 26.04.2018 15:32

26.04.2018


Računarske nauke-Softver inženjering

Materijali sa vjezbi

26.04.2018


Biologija-Genetika

Nova objava - 26.04.2018 18:07

26.04.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika IV

termin vjezbi

26.04.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Materijali za vježbu o krstašicama i glavočikama

26.04.2018


Fizika-Diferencijalne jednačine

Termin popravnog kolokvijuma

26.04.2018


Matematika-Diferencijalne jednačine

Termin popravnog kolokvijuma

26.04.2018


Računarske nauke-Diferencijalne jednačine

Termin popravnog kolokvijuma

26.04.2018


Fizika-Statistička fizika

Popravni prvog kolokvijuma

25.04.2018


Biologija-Ekologija biljaka II

Najava kolokvijuma

25.04.2018


Biologija-Alge, gljive i lišajevi

Predispitne konsultacije za test II - termin

25.04.2018


Matematika-Engleski jezik 2

Rezultati redovnog kolokvijuma

25.04.2018


Matematika i računarske nauke-Engleski jezik 2

Rezultati redovnog kolokvijuma

25.04.2018


Matematika i računarske nauke-Analitička geometrija

Kolokvijum iz Analiticke geometrije rezultati

24.04.2018


Fizika-Laboratorijski praktikum I (mehanika)

24.04.2018


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka II

Rezultati testa II

24.04.2018


Matematika-Algebra 2

Termin održavanja vježbi

24.04.2018


Matematika i računarske nauke-Algebra 2

Termin održavanja vježbi

24.04.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Raspored aktivnosti u tekućoj radnoj sedmici

24.04.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Provjera herbarijuma za studente starijih godina

24.04.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Najava testa

24.04.2018


Računarske nauke-Diskretna matematika 2

Термини одржавања колоквијума

23.04.2018


Matematika i računarske nauke-Programski prevodioci

Popravni kolokvijum

23.04.2018


Računarske nauke-Programski prevodioci

Popravni kolokvijum

23.04.2018


Matematika > modul: Teorijska matematika-Geometrija

Kolokvijum I

23.04.2018


Matematika-Diferencijalne jednačine

Rezultati prvog kolokvijuma

23.04.2018


Matematika i računarske nauke-Diferencijalne jednačine

Rezultati prvog kolokvijuma

23.04.2018


Računarske nauke-Diferencijalne jednačine

Rezultati prvog kolokvijuma

23.04.2018


Fizika-Diferencijalne jednačine

Rezultati prvog kolokvijuma

23.04.2018


Računarske nauke-Internet tehnologije

Treći domaći zadatak - pojašnjenje

22.04.2018


Biologija-Molekulska biologija II

Nova objava - 21.04.2018 05:44

21.04.2018


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka II

Raspored polaganja testa II

21.04.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Teorija složenosti algoritama

Rezultati kolokvijuma

20.04.2018


Računarske nauke-Internet tehnologije

Trećí domaći zadatak

20.04.2018


Matematika i računarske nauke-Teorija vjerovatnoće

Rezultati kolokvijuma

19.04.2018


Matematika-Teorija vjerovatnoće

Rezultati kolokvijuma

19.04.2018


Računarske nauke-Diskretna matematika 2

Резултати поправног теста

19.04.2018


Matematika > modul: Teorijska matematika- Teorija složenostI algoritama

Rezultati kolokvijuma

19.04.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Računarstvo-Teorija složenosti algoritama

Rezultati kolokvijuma

19.04.2018


Računarske nauke-Teorija složenosti algoritama

Rezultati kolokvijuma

19.04.2018


Matematika i računarske nauke-Engleski jezik 2

Kolokvijum u redovnom roku

19.04.2018


Matematika-Engleski jezik 2

Kolokvijum u redovnom roku

19.04.2018


Računarske nauke-Internet tehnologije

JavaScript - primjeri.

19.04.2018


Računarske nauke-Principi programiranja

Kolokvijum

19.04.2018


Matematika-Funkcionalna analiza

Termin kolokvijuma

19.04.2018


Matematika i računarske nauke-Funkcionalna analiza

Termin kolokvijuma

19.04.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Materijal za lab. vježbu

19.04.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Najava 2. kolokvijuma 27.04.2018.godine

19.04.2018


Matematika-Kompleksna analiza 2

Nova objava - 18.04.2018 09:55

18.04.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika II

Rezultati prvog kolokvijuma

18.04.2018


Fizika-Fizika čvrstog stanja

Rezultati prvog kolovkijuma

18.04.2018


Računarske nauke-Strukture podataka

InfixToPostfix

18.04.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Strukture podataka

InfixToPostfix

18.04.2018


Matematika i računarske nauke-Analitička geometrija

Kolokvijum

18.04.2018


Matematika-Analitička geometrija

Kolokvijum

18.04.2018


Biologija-Sistematika gljiva i lišajeva

Termini za kolokvijume

18.04.2018


Biologija-Alge, gljive i lišajevi

Termin za II kolokvijum - GLJIVE

18.04.2018


Računarske nauke-Analitička obrada podataka - data mining

Advertising on the Web

17.04.2018


Fizika-Kompleksna analiza

Nova objava - 17.04.2018 10:43

17.04.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika IV

Rezultati prvog kolokvijuma

17.04.2018


Matematika-Kompleksna analiza 2

Nova objava - 17.04.2018 20:29

17.04.2018


Biologija-Engleski jezik I

Kolokvijum

17.04.2018


Matematika-Uvod u kombinatoriku

Резултати поправног теста

16.04.2018


Matematika i računarske nauke-Uvod u kombinatoriku

Резултати поправног теста

16.04.2018


Biologija-Matematika

Rezultati I kolokvijuma

16.04.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Računarske mreže i komunikacije

Други домаћи задатак

16.04.2018


Matematika-Linearna algebra 2

Резултати првог колоквијума

16.04.2018


Matematika i računarske nauke-Linearna algebra 2

Резултати првог колоквијума

16.04.2018


Matematika i računarske nauke-Programski prevodioci

Rezultati prakticnog kolokvijuma

16.04.2018


Računarske nauke-Programski prevodioci

Rezultati prakticnog kolokvijuma

16.04.2018


Matematika-Analiza 2

Termin popravog prvog kolokvijuma

15.04.2018


Matematika i računarske nauke-Analiza 2

Termin popravog prvog kolokvijuma

15.04.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Računarske mreže i komunikacije

Други практични тест

15.04.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Teorija složenosti algoritama

Kolokvijum 12.4. u 17h

13.04.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Rezultati kolokvijuma

13.04.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Materijali za vježbu o mlječikama i ružama

13.04.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Predavanja Rosanae, I, II

13.04.2018


Računarske nauke-Matematički softverski paketi

Drugi test

13.04.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Matematičko modeliranje-Matematički softverski paketi

Drugi test

13.04.2018


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka II

Test II

13.04.2018


Fizika-Statistička fizika

Rezultati prvog kolokvijuma

13.04.2018


Biologija-Organska hemija

Rezultati II domaceg zadatka iz Organske hemije

13.04.2018


Matematika-Analiza 4

Rezultati popravnog kolokvijuma

13.04.2018


Matematika i računarske nauke-Analiza 4

Rezultati popravnog kolokvijuma

13.04.2018


Računarske nauke-Teorija složenosti algoritama

Kolokvijum u 17h

12.04.2018


Fizika-Oscilacije i talasi

Rezultati kolokvijuma iz Oscilacija i talasa

12.04.2018


Fizika-Praktikum iz računara II

Nova objava - 12.04.2018 11:47

12.04.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Strukture podataka

Termin održavanja prvog kolokvijuma

12.04.2018


Računarske nauke-Strukture podataka

Termin održavanja prvog kolokvijuma

12.04.2018


Računarske nauke-Algebra

Rezultati prvog kolokvijuma

12.04.2018


Biologija-Genetika

Nova objava - 12.04.2018 22:59

12.04.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Računarstvo-Teorija složenosti algoritama

Kolokvijum u 17h

11.04.2018


Matematika > modul: Teorijska matematika- Teorija složenostI algoritama

Kolokvijum u 17h

11.04.2018


Biologija-Sistematika gljiva i lišajeva

Peta laboratorijska vježba - termin održavanja

11.04.2018


Biologija-Sistematika gljiva i lišajeva

Peta laboratorijska vježba - Prave gljive: Basidiomycotina (materijal)

11.04.2018


Računarske nauke-Arhitektura računarskih sistema

Termin drugog kolokvijuma

11.04.2018


Matematika-Analiza 2

Rezultati prvog kolokvijuma

11.04.2018


Matematika i računarske nauke-Analiza 2

Rezultati prvog kolokvijuma

11.04.2018


Matematika-Algebra 2

Termin vježbi

11.04.2018


Matematika i računarske nauke-Algebra 2

Termin vježbi

11.04.2018


Računarske nauke-Analiza 2

Rezultati prvog kolokvijuma

11.04.2018


Matematika-Kompleksna analiza 2

Nova objava - 11.04.2018 22:46

11.04.2018


Fizika-Kompleksna analiza

Nova objava - 11.04.2018 22:48

11.04.2018


Biologija-Matematika

KOLOKVIJUM - 10.04.2018 10:39

10.04.2018


Računarske nauke-Analitička obrada podataka - data mining

Klasterizacija

10.04.2018


Računarske nauke-Analitička obrada podataka - data mining

Teme za seminarski rad - dopuna

10.04.2018


Računarske nauke-Distribuirani računarski sistemi

Резултати практичног дијела првог колоквијума

10.04.2018


Matematika-Analiza 2

Termin prvog testa

10.04.2018


Matematika i računarske nauke-Analiza 2

Termin prvog testa

10.04.2018


Fizika-Vjerovatnoća i statistika

Rezultati kolokvijuma

10.04.2018


Računarske nauke-Vjerovatnoća i statistika

Rezultati kolokvijuma

10.04.2018


Biologija-Ekologija biljaka II

Terenska vježba

09.04.2018


Matematika-Kompleksna analiza 2

Nova objava - 09.04.2018 17:55

09.04.2018


Matematika-Algebra 2

Rezultati

09.04.2018


Matematika i računarske nauke-Algebra 2

Rezultati

09.04.2018


Računarske nauke-Programski prevodioci

Prijava za kolokvijum

08.04.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematičko modeliranje

Резултати колоквијума

07.04.2018


Matematika > modul: Nastava matematike-Metodika nastave matematike 2

Резултати колоквијума

07.04.2018


Računarske nauke-Programski prevodioci

Rezultati kolokvijuma

06.04.2018


Računarske nauke-Analitička obrada podataka - data mining

Predlog tema za seminarske radove

06.04.2018


Biologija-ekologija-Ekofiziologija

Nova objava - 05.04.2018 00:32

05.04.2018


Biologija-ekologija-Ekofiziologija

Nova objava - 05.04.2018 00:39

05.04.2018


Biologija-Fizika

Rezultati III testa iz Fizike 05.04.2018 12:13

05.04.2018


Računarske nauke-Programski prevodioci

Kolokvijum MIPS

05.04.2018


Računarske nauke-Internet tehnologije

Pomjeranje predavanja

05.04.2018


Računarske nauke-Diskretna matematika 2

Термин одржавања поправног тестова

05.04.2018


Matematika-Uvod u kombinatoriku

Термин одржавања поправног тестова

05.04.2018


Matematika i računarske nauke-Uvod u kombinatoriku

Термин одржавања поправног тестова

05.04.2018


Biologija-Matematika

Nova objava - 05.04.2018 21:12

05.04.2018


Računarske nauke-Algebra

Termin prvog kolokvijuma

05.04.2018


Matematika-Analiza 4

Termin popravnog kolokvijuma

05.04.2018


Fizika-Diferencijalne jednačine

Termin prvog kolokvijuma

05.04.2018


Matematika-Diferencijalne jednačine

Termin prvog kolokvijuma

05.04.2018


Računarske nauke-Diferencijalne jednačine

Termin prvog kolokvijuma

05.04.2018


Biologija-Molekulska biologija II

Nova objava - 05.04.2018 21:57

05.04.2018


Matematika > modul: Teorijska matematika- Teorija složenostI algoritama

Materijali sa vjezbi

05.04.2018


Računarske nauke-Teorija složenosti algoritama

Materijali sa vjezbi

05.04.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Računarstvo-Teorija složenosti algoritama

Materijali sa vjezbi

05.04.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Uvod u programski jezik C

Drugi test

04.04.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Uvod u programski jezik C

Slajdovi

04.04.2018


Biologija-Fizika

Raspored polaganja u labaratoriji za Fiziku- 04.04.2018 10:09

04.04.2018


Računarske nauke-Periferije i interfejsi

Резултати првог колоквијума

04.04.2018


Računarske nauke-Arhitektura računarskih sistema

Materijal za nastavu

03.04.2018


Matematika-Teorija vjerovatnoće

Kolokvijum

03.04.2018


Matematika i računarske nauke-Teorija vjerovatnoće

Kolokvijum

03.04.2018


Matematika-Analiza 4

Vježbe

03.04.2018


Matematika i računarske nauke-Analiza 4

Vježbe

03.04.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika II

Prvi kolokvijum

02.04.2018


Matematika-Uvod u kombinatoriku

Резултати теста

02.04.2018


Matematika i računarske nauke-Uvod u kombinatoriku

Резултати теста

02.04.2018


Fizika-Metodika nastave fizike II

Evidencija poena - 02.04.2018 13:16

02.04.2018


Računarske nauke-Analiza 2

Prvi kolokvijum

02.04.2018


Računarske nauke-Analiza 2

Grupne konsultacije

02.04.2018


Matematika-Uvod u diferencijalnu geometriju

Termin vježbi

01.04.2018


Matematika i računarske nauke-Uvod u diferencijalnu geometriju

Termin vježbi

01.04.2018


Matematika-Analiza 4

Obavještenje

01.04.2018


Matematika i računarske nauke-Analiza 4

Obavještenje

01.04.2018


Matematika-Algebra 2

Nova objava - 01.04.2018 21:00

01.04.2018


Matematika i računarske nauke-Algebra 2

Nova objava - 01.04.2018 21:08

01.04.2018


Računarske nauke-Programski prevodioci

Drugi domaći zadatak

01.04.2018


Matematika i računarske nauke-Programski prevodioci

Drugi domaći zadatak

01.04.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Bezbjednost računarskih sistema

Резултати првог колоквијума

31.03.2018


Matematika-Teorija vjerovatnoće

Konsultacije

31.03.2018


Matematika i računarske nauke-Teorija vjerovatnoće

Konsultacije

31.03.2018


Računarske nauke-Teorija složenosti algoritama

Kolokvijum - 31.03.2018 13:16

31.03.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Računarstvo-Teorija složenosti algoritama

Kolokvijum - 31.03.2018 13:20

31.03.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Teorija složenosti algoritama

Kolokvijum - 31.03.2018 13:21

31.03.2018


Matematika > modul: Teorijska matematika- Teorija složenostI algoritama

Kolokvijum - 31.03.2018 13:22

31.03.2018


Računarske nauke-Linearna algebra

Rezultati prvog kolokvijuma

31.03.2018


Fizika-Statistička fizika

Prvi kolokvijum

30.03.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Matematičko modeliranje-Matematički softverski paketi

Rezultati prvog testa

30.03.2018


Računarske nauke-Matematički softverski paketi

Rezultati prvog testa

30.03.2018


Računarske nauke-Diskretna matematika 2

Резултати теста

30.03.2018


Biologija-Organska hemija

Rezultati I KOLOKVIJUMA iz Organske hemije

30.03.2018


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka II

Rezultati kolokvijuma I

30.03.2018


Računarske nauke-Vjerovatnoća i statistika

Kolokvijum

30.03.2018


Fizika-Vjerovatnoća i statistika

Kolokvijum

30.03.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Strukture podataka

Zadaci za vježbu (Java Apleti, GUI, rad sa fajlovima)

29.03.2018


Računarske nauke-Strukture podataka

Zadaci za vježbu (Java Apleti, GUI, rad sa fajlovima)

29.03.2018


Fizika-Oscilacije i talasi

Mehanicki talasi-materijal

29.03.2018


Računarske nauke-Vjerovatnoća i statistika

Konsultacije

29.03.2018


Fizika-Vjerovatnoća i statistika

Konsultacije

29.03.2018


Računarske nauke-Principi programiranja

Arhitektura osnovnog računara

29.03.2018


Računarske nauke-Principi programiranja

Softver za osnovni računar

29.03.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Teren

29.03.2018


Računarske nauke-Distribuirani računarski sistemi

Prvi domaći zadatak

29.03.2018


Matematika-Analiza 2

Termin prvog kolokvijuma

29.03.2018


Matematika i računarske nauke-Analiza 2

Termin prvog kolokvijuma

29.03.2018


Računarske nauke-Periferije i interfejsi

Резултати првог теста

28.03.2018


Biologija-ekologija-Ekofiziologija

Nova objava - 28.03.2018 00:21

28.03.2018


Fizika-Oscilacije i talasi

Termin za kolokvijum-Oscilacije i talasi

28.03.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Uvod u programski jezik C

Rezultati prvog testa

28.03.2018


Fizika-Metodika nastave fizike II

Rezultati testa Metodike II - 28.03.2018 12:51

28.03.2018


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka II

Kolokvijum I

28.03.2018


Matematika-Analiza 4

Rezultati prvog kolokvijuma

28.03.2018


Matematika i računarske nauke-Analiza 4

Rezultati prvog kolokvijuma

28.03.2018


Biologija-Sistematika gljiva i lišajeva

Četvrta laboratorijska vježba - Prave gljive: Deuteromycotina, Zygomycotina, Basidiomycotina (materijal)

28.03.2018


Računarske nauke-Distribuirani računarski sistemi

Измјена сале за одржавање практичног дијела првог колоквијума

28.03.2018


Biologija-Sistematika gljiva i lišajeva

Četvrta laboratorijska vježba - termin održavanja

27.03.2018


Računarske nauke-Analitička obrada podataka - data mining

pdf miner

27.03.2018


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka II

Rezultati testa I

27.03.2018


Računarske nauke-Analitička obrada podataka - data mining

Link analysis

27.03.2018


Fizika-Računari u nastavi fizike II

Nova objava - 27.03.2018 13:24

27.03.2018


Fizika-Statistička fizika

Prvi domaći zadatak

27.03.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika IV

Teermin vježbi

27.03.2018


Biologija-Fizika

Termin za polaganje kolokvijuma iz Fizike - 26.03.2018 12:38

26.03.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Računarske mreže i komunikacije

Први домаћи задатак

26.03.2018


Matematika i računarske nauke-Analiza 4

Termin prvog kolokvijuma

26.03.2018


Matematika-Analiza 4

Termin prvog kolokvijuma

26.03.2018


Biologija-Sistematika gljiva i lišajeva

Rezultati I kolokvijuma

26.03.2018


Računarske nauke-Internet tehnologije

JavaScript slajdovi

25.03.2018


Matematika i računarske nauke-Engleski jezik 2

Termini za kolokvijume i prezentacije

25.03.2018


Matematika-Engleski jezik 2

Termini za kolokvijume i prezentacije

25.03.2018


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka II

Raspored polaganja Testa I

24.03.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Programski jezici

Ispitni zadatak

24.03.2018


Matematika > modul: Teorijska matematika-Logika

Резултати теста

24.03.2018


Biologija-Ekologija biljaka II

Rezultati kolokvijuma

23.03.2018


Računarske nauke-Linearna algebra

Termin kolokvijuma

23.03.2018


Matematika-Uvod u kombinatoriku

Термини одржавања теста

23.03.2018


Matematika i računarske nauke-Uvod u kombinatoriku

Термини одржавања теста

23.03.2018


Računarske nauke-Internet tehnologije

Grupe za prvi test

23.03.2018


Računarske nauke-Distribuirani računarski sistemi

Резултати теоријског дијела првог колоквијума

23.03.2018


Računarske nauke-Principi programiranja

Odlaganje predavanja

22.03.2018


Računarske nauke-Internet tehnologije

Teme za završni projekat

22.03.2018


Matematika-Algebra 2

Termin održavanja vježbi

22.03.2018


Matematika i računarske nauke-Algebra 2

Termin održavanja vježbi

22.03.2018


Biologija-Matematika

Nova objava - 22.03.2018 15:35

22.03.2018


Biologija-Organska hemija

Rezultati I domaceg zadatka iz Organske hemije za studente biologije

22.03.2018


Računarske nauke-Internet tehnologije

Predaja domaćih zadataka

22.03.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Materijal za vježbu o Ranunculaceae i Caryophyllaceae

22.03.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Najava kolokvijuma

22.03.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Eudikotile 1. dio

22.03.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Računarske mreže i komunikacije

Резултати првог теоријског теста

21.03.2018


Računarske nauke-Distribuirani računarski sistemi

Термин одржавања практичног дијела првог колоквијума

21.03.2018


Biologija-Fizika

Rezultati drugog testa - 21.03.2018 13:25

21.03.2018


Biologija-Fizika

Nova objava - 21.03.2018 13:33

21.03.2018


Matematika-Algebarska topologija

Kolokvijum

21.03.2018


Matematika-Uvod u diferencijalnu geometriju

Rezultati prvog kolokvijuma

20.03.2018


Matematika i računarske nauke-Uvod u diferencijalnu geometriju

Rezultati prvog kolokvijuma

20.03.2018


Računarske nauke-Analitička obrada podataka - data mining

Mining data streams

20.03.2018


Računarske nauke-Analitička obrada podataka - data mining

Klasifikacija dokumenata

20.03.2018


Računarske nauke-Internet tehnologije

CSS - dopunski slajdovi.

20.03.2018


Računarske nauke-Internet tehnologije

Prvi test

20.03.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Računarske mreže i komunikacije

Резултати првог практичног теста

19.03.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Bezbjednost računarskih sistema

Термин одржавања првог колоквијума

19.03.2018


Biologija-Ekologija biljaka II

Raspored polaganja kolokvijuma u grupama

18.03.2018


Računarske nauke-Softver inženjering

Napomena

18.03.2018


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka II

Prijava za test I

17.03.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Predavanje o skupinama: ANITA i magnolidni kompleks

16.03.2018


Matematika-Algebarska topologija

Zadaci

15.03.2018


Matematika > modul: Teorijska matematika-Geometrija

Zadaci

15.03.2018


Fizika-Talasi I termofizika

Talasi i termofizika-I kolokvijum

15.03.2018


Biologija-Organska hemija

Rezultati I TESTA iz organske hemije za studente biologije

15.03.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Materijal za narednu vježbu

15.03.2018


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka II

Izmjena termina predavanja za 15.03.2018

14.03.2018


Biologija-Sistematika gljiva i lišajeva

Treća laboratorijska vježba - Prave gljive: Ascomycotina (materijal)

14.03.2018


Biologija-Sistematika gljiva i lišajeva

Treća laboratorijska vježba - termin održavanja

14.03.2018


Računarske nauke-Principi programiranja

Obavještenje

14.03.2018


Računarske nauke-Internet tehnologije

Odlaganje predavanja

13.03.2018


Računarske nauke-Programski prevodioci

Odlaganje predavanja

13.03.2018


Matematika-Uvod u diferencijalnu geometriju

Termin prvog kolokvijuma

13.03.2018


Matematika i računarske nauke-Uvod u diferencijalnu geometriju

Termin prvog kolokvijuma

13.03.2018


Računarske nauke-Internet tehnologije

Nova forma za prijavu završnog projekta

13.03.2018


Računarske nauke-Distribuirani računarski sistemi

Термин одржавања теоријског дијела првог колоквијума

13.03.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Računarske mreže i komunikacije

Први теоријски тест

13.03.2018


Računarske nauke-Arhitektura računarskih sistema

Rezultati prvog kolokvijuma

12.03.2018


Računarske nauke-Strukture podataka

Zadaci za vježbu (klase, nasljeđivanje, interfejsi, polimorfizam)

12.03.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Strukture podataka

Zadaci za vježbu (klase, nasljeđivanje, interfejsi, polimorfizam)

12.03.2018


Biologija-ekologija-Ekofiziologija

Nova objava - 11.03.2018 15:25

11.03.2018


Biologija-Organska hemija

I test iz organske hemije

11.03.2018


Računarske nauke-Programski prevodioci

Prvi domaći zadatak

09.03.2018


Računarske nauke-Internet tehnologije

Kombinovani prvi i drugi domaći zadatak

08.03.2018


Računarske nauke-Programski prevodioci

Lekcije 2018.

08.03.2018


Računarske nauke-Internet tehnologije

Prijave za završni projekat

07.03.2018


Biologija-Fizika

Rezultati I testa - 07.03.2018 10:26

07.03.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Materijal za vježbu o travama

07.03.2018


Matematika > modul: Teorijska matematika-Logika

Измјена термина одржавања теста

07.03.2018


Računarske nauke-Analitička obrada podataka - data mining

Finding similar itemsets

06.03.2018


Računarske nauke-Internet tehnologije

CSS - primjeri

06.03.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Računarske mreže i komunikacije

Први практични тест

05.03.2018


Računarske nauke-Strukture podataka

JavaEvents

05.03.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Strukture podataka

JavaEvents

05.03.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Strukture podataka

Konačan termin vježbi

05.03.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Predavanje o komelidnim lilianama i materijal za vježbu

01.03.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Strukture podataka

Novi termin vježbi

28.02.2018


Računarske nauke-Internet tehnologije

HTML - primjeri.

28.02.2018


Računarske nauke-Algebra

Vježbe iz algebre

28.02.2018


Biologija-Alge, gljive i lišajevi

Interni materijal za oblast mikologija-lihenologija

28.02.2018


Biologija-Sistematika gljiva i lišajeva

Interni materijal (praktikum) za laboratorijske vježbe

28.02.2018


Matematika > modul: Teorijska matematika- Teorija složenostI algoritama

Novi termini predavanja i vježbi

28.02.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Računarstvo-Teorija složenosti algoritama

Novi termini predavanja i vježbi

28.02.2018


Računarske nauke-Teorija složenosti algoritama

Novi termini predavanja i vježbi

28.02.2018


Matematika i računarske nauke-Programski prevodioci

Novi termini predavanja i vježbi

28.02.2018


Računarske nauke-Programski prevodioci

Novi termini predavanja i vježbi

28.02.2018


Računarske nauke-Principi programiranja

Primjeri digitalnih mreža

27.02.2018


Računarske nauke-Principi programiranja

Strukture podataka

27.02.2018


Biologija-Sistematika gljiva i lišajeva

Druga laboratorijska vježba - termin održavanja

27.02.2018


Računarske nauke-Arhitektura računarskih sistema

Termin prvog kolokvijuma

27.02.2018


Biologija-Fizika

raspodjela rada za tri grupe- 27.02.2018 12:50

27.02.2018


Računarske nauke-Distribuirani računarski sistemi

Prezentacija sa vježbi

27.02.2018


Biologija-Sistematika gljiva i lišajeva

Druga laboratorijska vježba - Prave gljive: Mastigomycotina i Ascomycotina (materijal)

27.02.2018


Biologija-ekologija-Ekofiziologija

Ekofiziologija (prvo i drugo predavanje) - 27.02.2018 19:42

27.02.2018


Računarske nauke-Softver inženjering

Relacije na dijagramima klasa

27.02.2018


Matematika > modul: Nastava matematike-Metodika nastave matematike 2

Термини одржавања колоквијума

26.02.2018


Računarske nauke-Arhitektura računarskih sistema

Primjeri proslogodisnjih kolokvijuma i zavrsnog ispita

26.02.2018


Biologija-Ekologija biljaka II

Prezentacije...

25.02.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Uvodno predavanje i predavanje o nekomelindim monokotilama

25.02.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Materijal sa vježbi

25.02.2018


Računarske nauke-Softver inženjering

Literatura za ICONIX

25.02.2018


Računarske nauke-Računarska grafika i vizuelizacija

Predavanje 06.03.2018

25.02.2018


Matematika i računarske nauke-Vizuelizacija i računarska grafika

Predavanje 06.03.2018

25.02.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Vizuelizacija i računarska grafika

Predavanje 06.03.2018

25.02.2018


Računarske nauke-Diskretna matematika 2

Термини одржавања теста и колоквијума

24.02.2018


Matematika > modul: Teorijska matematika-Logika

Термини одржавања тестова

24.02.2018


Matematika-Uvod u diferencijalnu geometriju

Katalog

23.02.2018


Matematika i računarske nauke-Uvod u diferencijalnu geometriju

Katalog

23.02.2018


Matematika > modul: Teorijska matematika-Geometrija

Katalog

23.02.2018


Matematika-Algebarska topologija

Katalog

23.02.2018


Matematika > modul: Teorijska matematika- Teorija složenostI algoritama

Odlaganje vježbi

22.02.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Računarstvo-Teorija složenosti algoritama

Odlaganje vježbi

22.02.2018


Računarske nauke-Teorija složenosti algoritama

Odlaganje vježbi

22.02.2018


Matematika i računarske nauke-Programski prevodioci

Odlaganje časa

22.02.2018


Računarske nauke-Programski prevodioci

Odlaganje časa

22.02.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Teorija složenosti algoritama

Odlaganje vježbi

22.02.2018


Matematika i računarske nauke-Engleski jezik 2

Prijava teme za prezentaciju

21.02.2018


Biologija-Fizika

Raspored rada u labaratoriji za fiziku - 21.02.2018 11:05

21.02.2018


Biologija-Fizika

Nova objava - 21.02.2018 11:08

21.02.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Strukture podataka

Nova objava - 21.02.2018 12:11

21.02.2018


Matematika-Engleski jezik 2

Prijava teme za prezentaciju

20.02.2018


Biologija-Ekologija biljaka II

Podjela po grupama

19.02.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Podjela po grupama

19.02.2018


Računarske nauke-Analitička obrada podataka - data mining

Asocijativna analiza

19.02.2018


Biologija-Engleski jezik I

Materijali

18.02.2018


Matematika-Teorija vjerovatnoće

ECTS+Materijali

17.02.2018


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka II

Raspored studenata po grupama

17.02.2018


Matematika i računarske nauke-Teorija vjerovatnoće

ECTS + Materijali

16.02.2018


Računarske nauke-Periferije i interfejsi

Информације и План рада

15.02.2018


Računarske nauke-Periferije i interfejsi

Термини одржавања тестова и колоквијума

15.02.2018


Fizika-Laboratorijski praktikum II (elektromagnetizam)

Nova objava - 15.02.2018 10:35

15.02.2018


Računarske nauke-Internet tehnologije

Uvod, HTML, CSS

15.02.2018


Biologija-Ekologija biljaka II

Najava aktivnosti za drugu radnu sedmicu

15.02.2018


Fizika-Oscilacije i talasi

Materijal za predmet Oscilacije i talasi

14.02.2018


Računarske nauke-Diskretna matematika 2

Предавање ,,Усмјерени графови и јаке компоненте повезаности. Тарјанов алгоритам"

14.02.2018


Matematika i računarske nauke-Diskretna matematika

Предање ,,Усмјерени графови и јаке компоненте повезаности. Тарјанов алгоритам."

14.02.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

14.02.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

RASPORED AKTIVNOSTI U TEKUĆOJ RADNOJ SEDMICI

14.02.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Teorija složenosti algoritama

Spisak studenata

14.02.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Računarstvo-Teorija složenosti algoritama

Spisak studenata

14.02.2018


Računarske nauke-Teorija složenosti algoritama

Spisak studenata

14.02.2018


Matematika > modul: Teorijska matematika- Teorija složenostI algoritama

Spisak studenata

14.02.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Statistička obrada podataka

Skripta iz Statističke obrade podataka

14.02.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Računarske mreže i komunikacije

Информације и План рада

14.02.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Računarske mreže i komunikacije

Термини одржавања тестова

14.02.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Bezbjednost računarskih sistema

Информације и План рада

14.02.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Bezbjednost računarskih sistema

Термини одржавања колоквијума

14.02.2018


Računarske nauke-Distribuirani računarski sistemi

Информације и План рада

14.02.2018


Računarske nauke-Analitička obrada podataka - data mining

Uvod

13.02.2018


Računarske nauke-Analitička obrada podataka - data mining

Podaci za data mining

13.02.2018


Računarske nauke-Analitička obrada podataka - data mining

Datawarehousing

13.02.2018


Računarske nauke-Arhitektura računarskih sistema

Materijali sa predavanja

13.02.2018


Matematika > modul: Teorijska matematika-Logika

Присуство настави ОБАВЕЗНО

12.02.2018


Matematika > modul: Nastava matematike-Metodika nastave matematike 2

Присуство настави ОБАВЕЗНО

12.02.2018


Fizika-Laboratorijski praktikum II (elektromagnetizam)

Nova objava - 12.02.2018 10:18

12.02.2018


Fizika-Laboratorijski praktikum I (termodinamika)

Nova objava - 12.02.2018 11:07

12.02.2018


Biologija-Sistematika gljiva i lišajeva

Prva laboratorijska vježba - Sluzave gljive, Prave gljive (materijal)

12.02.2018


Matematika i računarske nauke-Engleski jezik 1

Materijal za prvi susret

12.02.2018


Matematika-Engleski jezik 2

Materijal za prvi susret

12.02.2018


Računarske nauke-Analitička obrada podataka - data mining

Prvi čas

12.02.2018


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka II

Vjezbe

11.02.2018


Računarske nauke-Strukture podataka

Spisak studenata

10.02.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Strukture podataka

Spisak studenata

10.02.2018


Računarske nauke-Arhitektura računarskih sistema

Plan rada - ECTS katalog

09.02.2018


Matematika-Algebra 1

Konačni rezultati

08.02.2018


Matematika i računarske nauke-Algebra 1

Konačni rezultati

08.02.2018


Matematika-Principi programiranja

P. p. - kompletan tekst predavanja (A, B), 81 pages

08.02.2018


Matematika-Principi programiranja

Informacija o predmetu i plan rada za semestar (A, B)

08.02.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Principi programiranja

P. p. D smjer - kompletan tekst predavanja, 96 pages

08.02.2018


Biologija-Molekulska biologija I

Nova objava - 08.02.2018 14:30

08.02.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Principi programiranja

Informacija o predmetu i plan rada za semestar

08.02.2018


Matematika-Numerička analiza

N. a. - kompletan tekst predavanja (A, B), 110 pages

08.02.2018


Matematika-Numerička analiza

Informacija o predmetu i plan rada za semestar (A, B)

08.02.2018


Matematika-Analiza 3

Analiza III

07.02.2018


Matematika-Kompleksna analiza 1

Nova objava - 07.02.2018 11:44

07.02.2018


Računarske nauke-Programski jezici

Konačne ocjene

07.02.2018


Računarske nauke-Analiza 3

Nova objava - 07.02.2018 16:47

07.02.2018


Matematika-Uvod u matematičku logiku

Rezultati i predlog ocjena - 06.02.2018 01:16

06.02.2018


Računarske nauke-Uvod u matematičku logiku

Rezultati i predlog ocjena - 06.02.2018 01:19

06.02.2018


Matematika i računarske nauke-Uvod u matemematičku logiku

Rezultati i predlog ocjena - 06.02.2018 01:21

06.02.2018


Računarske nauke-Objektno orijentisano programiranje

Zaključne ocjene

06.02.2018


Matematika i računarske nauke-Objektno orjentisano programiranje

Zaključne ocjene

06.02.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Objektno-оrijentisano programiranje

Zaključne ocjene

06.02.2018


Računarske nauke-Uvod u informacione sisteme

Zaključne ocjene

06.02.2018


Računarske nauke-Geografski informacioni sistem

Zaključne ocjene

06.02.2018


Matematika-Algebra 3

Rezultati

06.02.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Projektovanje informacionih sistema

Zaključne ocjene

06.02.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Realizacija baza podataka

Zaključne ocjene

06.02.2018


Biologija-Sistematika gljiva i lišajeva

Početak laboratorijskih vježbi

06.02.2018


Računarske nauke-Analiza 1

Rezultati popravnog završnog ispita

06.02.2018


Matematika i računarske nauke-Slučajni procesi

Evidencija

06.02.2018


Matematika > modul: Teorijska matematika-Slučajni procesi

Evidencija

06.02.2018


Matematika-Uvod u geometriju

Konacni rezultati

06.02.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika III

Rezultati popravnog završnog ispita

06.02.2018


Računarske nauke-Programiranje II

Prog2 - kompletan tekst predavanja (A, B, C), 102 pages

06.02.2018


Računarske nauke-Programiranje II

Informacija o predmetu i plan rada za semestar (A, B, C)

06.02.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Programiranje II

Prog2 - kompletan tekst predavanja, 102 pages

06.02.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Programiranje II

Informacija o predmetu i plan rada za semestar

06.02.2018


Biologija-Ekologija biljaka I

Nova objava - 06.02.2018 17:49

06.02.2018


Fizika-Optika

Nova objava - 06.02.2018 21:57

06.02.2018


Matematika-Algebra 1

Rezultati popravnog završnog ispita

06.02.2018


Matematika i računarske nauke-Algebra 1

Rezultati popravnog završnog ispita

06.02.2018


Matematika-Linearna algebra 1

Резултати поправног завршног испита

05.02.2018


Matematika-Linearna algebra 1

Збирни резултати и оцјене студената

05.02.2018


Računarske nauke-Multimedija

Rezultati obnove kolokvijuma u drugom roku

05.02.2018


Računarske nauke-Diskretna matematika 1

Резултати поправног завршног и предлог оцјена

05.02.2018


Matematika-Kompleksna analiza 1

Nova objava - 05.02.2018 13:31

05.02.2018


Biologija-Fiziologija biljaka

PREDLOG OCJENE

05.02.2018


Matematika-Diskretna matematika

Резултати поправног завршног испита и евиденција укупно освојених поена

04.02.2018


Matematika i računarske nauke-Diskretna matematika

Резултати поправног завршног испита и евиденција укупно освојених поена

04.02.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika V

Pregled radova sa završnog

04.02.2018


Računarske nauke-Bioinformatika

Bodovi i predlog ocjena

04.02.2018


Računarske nauke-Paralelni algoritmi

Bodovi i predlog ocjena

04.02.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Paralelno programiranje

Bodovi i predlog ocjena

04.02.2018


Matematika-Mjera i integral

Nova objava - 04.02.2018 22:51

04.02.2018


Matematika-Engleski jezik 3

Konačni rezultati

02.02.2018


Matematika i računarske nauke-Engleski jezik 3

Konačni rezultati

02.02.2018


Računarske nauke-Engleski jezik 1

Konačni rezultati

02.02.2018


Računarske nauke-Engleski jezik 3

Konačni rezultati

02.02.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Engleski jezik I

Konačni rezultati

02.02.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Engleski jezik III

Konačni rezultati

02.02.2018


Fizika-Engleski jezik III

Konačni rezultati

02.02.2018


Računarske nauke-Programski jezici

Završni ispit

02.02.2018


Računarske nauke-Analiza 3

Nova objava - 02.02.2018 21:57

02.02.2018


Računarske nauke-Analiza 1

Rezultati završnog ispita

01.02.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Distribuirani računarski sistemi

Резултати поправног завршног испита

01.02.2018


Matematika-Statistika

Evidencija

01.02.2018


Matematika i računarske nauke-Statistika

Evidencija

01.02.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Mobilne i bežične komunikacije

Резултати поправног завршног испита

01.02.2018


Biologija-Anatomija i morfologija biljaka

PREDLOG OCJENE

01.02.2018


Fizika-Računari u nastavi fizike I

Nova objava - 01.02.2018 20:45

01.02.2018


Eksperimentalna biologija i biotehnologija-Kurs laboratorijskih tehnika

EVIDENCIJA POENA I PREDLOG OCJENE

01.02.2018


Biologija-Ekologija biljaka I

Nova objava - 01.02.2018 21:07

01.02.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka I

Evidencija poena i predlog ocjena

01.02.2018


Matematika > modul: Teorijska matematika-Slučajni procesi

31.01.2018


Matematika > modul: Teorijska matematika-Slučajni procesi

Evidencija

31.01.2018


Matematika i računarske nauke-Slučajni procesi

Evidencija

31.01.2018


Biologija-Fiziologija biljaka

Rezultati popravnog praktičnog ispita iz Fiziologije biljaka - 31.01.2018 11:49

31.01.2018


Matematika-Analiza 1

Rezultati popravnog završnog ispita

31.01.2018


Matematika i računarske nauke-Analiza 1

Rezultati popravnog završnog ispita

31.01.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Arhitektura računarskih sistema

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

31.01.2018


Fizika-Fizička mehanika

Евиденција поена

30.01.2018


Biologija-ekologija-Biocenologija

Konacna tabela sa poenima i predlogom ocjene

30.01.2018


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka I

Evidencija osvojenih poena i predlog ocjena nakon odrzanog popravnog zavrsnog ispita

30.01.2018


Računarske nauke-Bezbjednost računarskih sistema

Резултати поправног завршног испита

30.01.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika V

Novi termin popravnog završnog ispita

29.01.2018


Matematika-Engleski jezik 3

Rezultati zavrsnog ispita

29.01.2018


Matematika i računarske nauke-Engleski jezik 3

Rezultati zavrsnog ispita

29.01.2018


Računarske nauke-Engleski jezik 1

Rezultati zavrsnog ispita

29.01.2018


Računarske nauke-Engleski jezik 3

Rezultati zavrsnog ispita

29.01.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Engleski jezik I

Rezultati zavrsnog ispita

29.01.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Engleski jezik III

Rezultati zavrsnog ispita

29.01.2018


Fizika-Engleski jezik III

Rezultati zavrsnog ispita

29.01.2018


Fizika-Fizička mehanika

Резултати са поправног рока другог колоквијума

29.01.2018


Biologija-Sistematika algi

Konacna tabela sa brojem osvojenih poena i ocjenama

29.01.2018


Biologija-Alge, gljive i lišajevi

Konacna tabela sa brojem poena osvojenih za oblast ALGE

29.01.2018


Računarske nauke-Vještačka inteligencija

Rezultati popravnog ispita

29.01.2018


Matematika-Uvod u matematičku logiku

Zavrsni ispit - zadaci

29.01.2018


Matematika i računarske nauke-Uvod u matemematičku logiku

Zavrsni ispit - zadaci

29.01.2018


Računarske nauke-Uvod u matematičku logiku

Zavrsni ispit - zadaci

29.01.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Mašinsko učenje

Popravni ispit- rezultati

28.01.2018


Biologija-Anatomija i morfologija biljaka

Rezultati popravnog prakticnog iz Anatomije biljaka - 28.01.2018 18:55

28.01.2018


Matematika-Algebra 3

Rezultati

28.01.2018


Fizika-Računari u nastavi fizike I

Nova objava - 27.01.2018 09:31

27.01.2018


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka I

Rezultati popravnog prakticnog

27.01.2018


Biologija-Fiziologija biljaka

EVIDENCIJA POENA PRIJE POPRAVNOG ISPITA

27.01.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Uvod u kompjuterske nauke

Popravni završni ispit - rezultati

27.01.2018


Matematika-Mjera i integral

Nova objava - 26.01.2018 00:04

26.01.2018


Matematika-Uvod u matematičku logiku

Konsultacije

26.01.2018


Matematika i računarske nauke-Uvod u matemematičku logiku

Konsultacije

26.01.2018


Računarske nauke-Uvod u matematičku logiku

Konsultacije

26.01.2018


Biologija-Fiziologija biljaka

Popravni prakticni ispit- Fiziologija biljaka- 26.01.2018 11:38

26.01.2018


Matematika-Statistika

Nova objava - 26.01.2018 11:51

26.01.2018


Matematika i računarske nauke-Statistika

Nova objava - 26.01.2018 11:53

26.01.2018


Biologija-Molekulska biologija I

Nova objava - 26.01.2018 13:26

26.01.2018


Matematika-Mjera i integral

Termin pregleda radova završnog ispita (zadaci) i informacije o popravnom završnom ispitu

26.01.2018


Matematika i računarske nauke-Mjera i integral

Termin pregleda radova završnog ispita (zadaci) i informacije o popravnom završnom ispitu

26.01.2018


Fizika-Elektromagnetizam

Rezultati završnog ispita

26.01.2018


Matematika-Algebra 1

Rezultati završnog ispita

26.01.2018


Matematika i računarske nauke-Algebra 1

Rezultati završnog ispita

26.01.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika III

Rezultati završnog ispita

26.01.2018


Matematika-Analiza 3

Preliminarni rezultati zavrsnog ispita

26.01.2018


Računarske nauke-Računarske mreže i komunikacije

Резултати поправног завршног испита

26.01.2018


Matematika i računarske nauke-Slučajni procesi

Evidencija i rješenja

25.01.2018


Matematika > modul: Teorijska matematika-Slučajni procesi

Evidencija i rješenja

25.01.2018


Računarske nauke-Programski jezici

Rezultati popravnog kolokvijuma

25.01.2018


Biologija-Anatomija i morfologija biljaka

Popravni prakticni iz Anatomije biljaka - 25.01.2018 12:00

25.01.2018


Računarske nauke-Uvod u kompjuterske nauke

Rezultati popravnog ispita

25.01.2018


Biologija-Fiziologija biljaka

POPRAVNI ZAVRSNI ISPIT

25.01.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Periferije i interfejsi

Резултати поправног завршног испита

25.01.2018


Matematika i računarske nauke-Računarske mreže

Резултати поправног завршног испита

25.01.2018


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka I

Popravni prakticnog

25.01.2018


Računarske nauke-Diskretna matematika 1

Резултати завршног испита

25.01.2018


Računarske nauke-Vještačka inteligencija

Popravni završni ispit

25.01.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Programski prevodioci

Rezultati popravnog ispita

25.01.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Sistemi za elektronsko poslovanje

Završni ispit

25.01.2018


Računarske nauke-Analiza 3

Nova objava - 24.01.2018 14:55

24.01.2018


Matematika-Uvod u geometriju

Nova objava - 24.01.2018 20:59

24.01.2018


Matematika-Diskretna matematika

Rezultati popravnog kolokvijuma i završnog ispita

24.01.2018


Biologija-Fiziologija biljaka

REZULTATI ZAVRSNOG DIJELA ISPITA

24.01.2018


Računarske nauke-Vještačka inteligencija

Rezultati drugog i četvrtog domaćeg zadatka

24.01.2018


Matematika i računarske nauke-Operativni sistemi

Dodatni popravni rok

23.01.2018


Računarske nauke-Operativni sistemi

Dodatni popravni rok

23.01.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Operativni sistemi

Dodatni popravni rok

23.01.2018


Matematika-Analiza 1

Rezultati završnog ispita

23.01.2018


Matematika i računarske nauke-Analiza 1

Rezultati završnog ispita

23.01.2018


Biologija-Alge, gljive i lišajevi

Tabela sa evidencijom do sada osvojenih poena za oblast ALGE (zakljucno sa zavrsnim)

23.01.2018


Računarske nauke-Bioinformatika

Bodovi i predlog ocjena

23.01.2018


Računarske nauke-Multimedija

Rezultati popravnih kolokvijuma I termin u januarskom roku

22.01.2018


Biologija-Fiziologija biljaka

Popravni prakticni ispit iz Fiziologije biljaka - 22.01.2018 11:17

22.01.2018


Biologija-Anatomija i morfologija biljaka

Popravni prakticni ispit iz Anatomije biljaka - 22.01.2018 11:25

22.01.2018


Fizika-Metodika nastave fizike I

Rezultati zavrsnog ispita- 22.01.2018 11:57

22.01.2018


Fizika-Školska laboratorija i praksa I

Poeni osvojeni na praksi - 22.01.2018 12:02

22.01.2018


Fizika-Matematičke metode u fizici

Rezultati zavrsnog ispita iz Matematickih metoda u fizici

22.01.2018


Matematika-Statistika

Rezultati popravnog kolokvijuma

22.01.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika V

Rezultati završnog ispita

22.01.2018


Računarske nauke-Diskretna matematika 1

Вријеме одржавања завршног испита

22.01.2018


Računarske nauke-Diskretna matematika 1

Резултати поправног колоквијума

22.01.2018


Matematika i računarske nauke-Slučajni procesi

Nova objava - 22.01.2018 22:34

22.01.2018


Matematika-Linearna algebra 1

Резултати завршног испита

22.01.2018


Matematika-Linearna algebra 1

Збирни резултати и предлози оцјена

22.01.2018


Matematika-Diskretna matematika

Резултати теоријског дијела завршног испита

21.01.2018


Matematika i računarske nauke-Diskretna matematika

Резултати теоријског дијела завршног испита

21.01.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Algoritmi na grafovima

Евиденција остварених поена и термин одбране завршног пројекта

21.01.2018


Računarske nauke-Analiza 1

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma

21.01.2018


Biologija-Hidrobiologija

Tabela sa evidencijom do sada osvojenih poena (zakljucno sa zavrsnim)

21.01.2018


Računarske nauke-Matematičko modeliranje

Додатни термини за презентацију и одбране пројеката

21.01.2018


Računarske nauke-Vještačka inteligencija

Preliminarni rezultati ispita

21.01.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka I

Evidencija poena i prijava za drugi rok završnog ispita

20.01.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Programski prevodioci

Preliminarni rezultati ispita

20.01.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Sistemi za elektronsko poslovanje

Doadtni termini završnog ispita

20.01.2018


Biologija-Ekologija biljaka I

Nova objava - 20.01.2018 19:13

20.01.2018


Računarske nauke-Analiza 3

Nova objava - 20.01.2018 22:17

20.01.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Arhitektura računarskih sistema

Rezultati zavrsnog ispita

19.01.2018


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka I

Popravni rok prakticnog dijela zavrsnog ispita

19.01.2018


Matematika-Kompleksna analiza 1

Rezultati završnog ispita

19.01.2018


Matematika i računarske nauke-Kompleksna analiza 1

Rezultati završnog ispita

19.01.2018


Matematika i računarske nauke-Baze podataka

Rezultati drugog kolokvijuma

19.01.2018


Računarske nauke-Baze podataka

Rezultati drugog kolokvijuma

19.01.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Baze podataka I

Rezultati drugog kolokvijuma

19.01.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Distribuirani računarski sistemi

Резултати завршног испита

18.01.2018


Fizika-Fizička mehanika

Резултати са другог колоквијума

18.01.2018


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka I

Evidencija osvojenih poena i predlog ocjena nakon odrzanog zavrsnog ispita

18.01.2018


Matematika > modul: Teorijska matematika-Optimalno upravljanje

Evidencija poena

18.01.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Matematičko modeliranje-Metode optimizacije

Evidencija poena

18.01.2018


Računarske nauke-Metode optimizacije

Evidencija poena

18.01.2018


Računarske nauke-Uvod u kompjuterske nauke

Preliminarni rezultati ispita

18.01.2018


Računarske nauke-Analiza 3

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma

18.01.2018


Biologija-Anatomija i morfologija biljaka

REZULTATI ZAVRSNOG ISPITA

18.01.2018


Matematika-Engleski jezik 1

Ukupni rezultati i predlozi ocjena (popravni rok)

17.01.2018


Matematika i računarske nauke-Engleski jezik 1

Ukupni rezultati i predlozi ocjena (popravni rok)

17.01.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Mobilne i bežične komunikacije

Резултати завршног испита

17.01.2018


Računarske nauke-Programski jezici

Završni ispit

17.01.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka I

Rezultati završnog ispita

17.01.2018


Matematika-Analiza 3

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma

17.01.2018


Matematika i računarske nauke-Analiza 3

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma

17.01.2018


Biologija-Sistematika algi

Tabela sa evidencijom do sada osvojenih poena (zakljucno sa zavrsnim)

17.01.2018


Biologija-ekologija-Biocenologija

Tabela sa evidencijom do sada osvojenih poena (zakljucno sa zavrsnim)

17.01.2018


Računarske nauke-Objektno orijentisano programiranje

Rezultati popravnog kolokvijuma

16.01.2018


Matematika i računarske nauke-Objektno orjentisano programiranje

Rezultati popravnog kolokvijuma

16.01.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Objektno-оrijentisano programiranje

Rezultati popravnog kolokvijuma

16.01.2018


Matematika i računarske nauke-Računarske mreže

Резултати завршног испита

16.01.2018


Fizika-Laboratorijski praktikum I (mehanika)

16.01.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika I

Rezultati popravnog završnog ispita

16.01.2018


Matematika-Analiza 1

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma

16.01.2018


Matematika i računarske nauke-Analiza 1

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma

16.01.2018


Računarske nauke-Bezbjednost računarskih sistema

Резултати завршног испита

16.01.2018


Matematika-Kompleksna analiza 1

Termin pregleda radova

15.01.2018


Matematika i računarske nauke-Kompleksna analiza 1

Termin pregleda radova

15.01.2018


Fizika-Matematičke metode u fizici

Zavrsni ispit iz Matematickih metoda u fizici

15.01.2018


Fizika-Matematičke metode u fizici

Popravni kolovijum iz Matematickih metoda u fizici

15.01.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Mašinsko učenje

Rezultati ispita

15.01.2018


Matematika-Algebra 1

Termin završnog ispita

15.01.2018


Računarske nauke-Uvod u kompjuterske nauke

Grupe završni ispit

15.01.2018


Matematika i računarske nauke-Algebra 1

Termin završnog ispita

15.01.2018


Matematika-Kompleksna analiza 1

Trenutno stanje

14.01.2018


Matematika i računarske nauke-Kompleksna analiza 1

Trenutno stanje

14.01.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Periferije i interfejsi

Резултати завршног испита

14.01.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Uvod u kompjuterske nauke

Završni ispit - rezultati

14.01.2018


Računarske nauke-Multimedija

Промјена термина завршног испита (поправног колоквијума)

13.01.2018


Matematika-Kompleksna analiza 1

Rezultati prvog popravnog

13.01.2018


Matematika i računarske nauke-Kompleksna analiza 1

Rezultati prvog popravnog

13.01.2018


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka I

Rezultati prakticnog i informacija o usmenom

13.01.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Engleski jezik I

Rezultati popravnog kolokvijuma

13.01.2018


Računarske nauke-Engleski jezik 1

Rezultati popravnog kolokvijuma

13.01.2018


Matematika-Mjera i integral

Termin pregleda radova

13.01.2018


Matematika i računarske nauke-Mjera i integral

Termin pregleda radova

13.01.2018


Matematika-Parcijalne jednačine

Termin popravnog završnog ispita

13.01.2018


Matematika i računarske nauke-Parcijalne jednačine

Termin popravnog završnog ispita

13.01.2018


Računarske nauke-Računarske mreže i komunikacije

Резултати завршног испита

13.01.2018


Matematika-Uvod u matematičku logiku

Bodovi nakon zavrsnog ispita

12.01.2018


Računarske nauke-Uvod u matematičku logiku

Bodovi nakon zavrsnog ispita

12.01.2018


Matematika i računarske nauke-Uvod u matemematičku logiku

Bodovi nakon zavrsnog ispita

12.01.2018


Matematika i računarske nauke-Objektno orjentisano programiranje

Promjena satnice popravnog kolokvijuma

12.01.2018


Biologija-Anatomija i morfologija biljaka

Rezultati praktičnog ispita - Anatomija i morfologija biljaka - 12.01.2018 11:17

12.01.2018


Fizika-Fizička mehanika

Резултати са поправног рока првог колоквијума

12.01.2018


Matematika-Uvod u geometriju

Nova objava - 12.01.2018 21:23

12.01.2018


Računarske nauke-Računari i programiranje

Bodovi sa kolokvijuma

11.01.2018


Biologija-Alge, gljive i lišajevi

Prijava za popravni kolokvijum (alge) je obavezna

11.01.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Uvod u kompjuterske nauke

Grupe za završni ispit

11.01.2018


Matematika i računarske nauke-Engleski jezik 1

Rezultati ispita (redovni rok)

11.01.2018


Matematika-Engleski jezik 1

Rezultati ispita (redovni rok)

11.01.2018


Matematika-Statistika

Popravni kolokvijum

11.01.2018


Računarske nauke-Računari i programiranje

Korigovani bodovi

11.01.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Računari i programiranje

Korigovani bodovi

11.01.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika I

Rezultati završnog ispita

11.01.2018


Fizika-Laboratorijski praktikum I (mehanika)

10.01.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Uvod u kompjuterske nauke

Rezultati trećeg testa i drugog seminarskog rada (novi spisak)

10.01.2018


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka I

Prakticni dio zavrsnog ispita

10.01.2018


Matematika i računarske nauke > modul: Matematičko modeliranje-Metode optimizacije

Rezultati popravnog kolokvijuma

10.01.2018


Matematika i računarske nauke-Baze podataka

Termin drugog kolokvijuma i završnog ispita

10.01.2018


Računarske nauke-Baze podataka

Termin drugog kolokvijuma i završnog ispita

10.01.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Baze podataka I

Termin drugog kolokvijuma i završnog ispita

10.01.2018


Biologija-Fiziologija biljaka

Nova objava - 09.01.2018 00:29

09.01.2018


Računarske nauke-Analiza 1

Termin popravnog drugog kolokvijuma

09.01.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Periferije i interfejsi

Резултати поправног теста и поправног колоквијума

09.01.2018


Biologija-Fiziologija biljaka

REZULTATI PRAKTICNOG ISPITA

09.01.2018


Biologija-Anatomija i morfologija biljaka

Prakticni ispit - Anatomija i morfologija biljaka - 09.01.2018 13:42

09.01.2018


Matematika i računarske nauke-Baze podataka

Konsultacije za II kolokvijum

09.01.2018


Računarske nauke-Baze podataka

Konsultacije za II kolokvijum

09.01.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Baze podataka I

Konsultacije za II kolokvijum

09.01.2018


Fizika-Računari u nastavi fizike I

Nova objava - 09.01.2018 21:47

09.01.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Računari i programiranje

Bodovi sa kolokvijuma

09.01.2018


Matematika i računarske nauke-Slučajni procesi

Nova objava - 09.01.2018 23:28

09.01.2018


Matematika-Statistika

Nova objava - 09.01.2018 23:32

09.01.2018


Računarske nauke-Analitička geometrija

Pregled radova

08.01.2018


Matematika-Analiza 1

Termin popravnog kolokvijuma

08.01.2018


Matematika i računarske nauke-Analiza 1

Termin popravnog kolokvijuma

08.01.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka I

Prijava za polaganje završnog ispita u prvom terminu

08.01.2018


Matematika-Analiza 3

Popravni kolokvijum

07.01.2018


Matematika i računarske nauke-Analiza 3

Popravni kolokvijum

07.01.2018


Matematika-Kompleksna analiza 1

Popravni kolokvijumi

07.01.2018


Matematika i računarske nauke-Kompleksna analiza 1

Popravni kolokvijumi

07.01.2018


Računarske nauke-Računarske mreže i komunikacije

Резултати поправног колоквијума

07.01.2018


Matematika i računarske nauke-Računarske mreže

Резултати другог домаћег задатка

07.01.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Arhitektura računarskih sistema

Rezultati popravnog kolokvijuma

07.01.2018


Računarske nauke-Vještačka inteligencija

Rezultati trećeg domaćeg zadatka i seminarskog rada

06.01.2018


Računarske nauke-Vještačka inteligencija

Neuronske mreže - BP primjeri

06.01.2018


Matematika-Uvod u geometriju

Popravni kolokvijumi

06.01.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika III

Rezultati popravnog kolokvijuma

05.01.2018


Matematika-Parcijalne jednačine

Rezultati popravnog kolokvijuma

05.01.2018


Matematika i računarske nauke-Parcijalne jednačine

Rezultati popravnog kolokvijuma

05.01.2018


Računarske nauke-Objektno orijentisano programiranje

Rezultati drugog kolokvijuma

05.01.2018


Računarske nauke-Objektno orijentisano programiranje

Popravni kolokvijum

05.01.2018


Matematika i računarske nauke-Objektno orjentisano programiranje

Popravni kolokvijum

05.01.2018


Matematika i računarske nauke-Objektno orjentisano programiranje

Rezultati drugog kolokvijuma

05.01.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Objektno-оrijentisano programiranje

Popravni kolokvijum

05.01.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Objektno-оrijentisano programiranje

Rezulati drugog kolokvijuma

05.01.2018


Računarske nauke-Uvod u informacione sisteme

Rezultati drugog testa

05.01.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Projektovanje informacionih sistema

Rezultati popravnog i drugog kolokvijuma

05.01.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Realizacija baza podataka

Rezultati drugog kolokvijuma

05.01.2018


Računarske nauke-Analitička geometrija

Rezultati popravnog kolokvijuma

05.01.2018


Matematika-Analiza 1

Rezultati drugog kolokvijuma i drugog testa

05.01.2018


Matematika i računarske nauke-Analiza 1

Rezultati drugog kolokvijuma i drugog testa

05.01.2018


Biologija-Fiziologija biljaka

REZULTATI II KOLOKVIJUMA

05.01.2018


Matematika-Statistika

Drugi kolokvijum

04.01.2018


Računarske nauke-Uvod u kompjuterske nauke

Rezultati trećeg testa i drugog seminarskog rada

04.01.2018


Računarske nauke-Vještačka inteligencija

Termin ispita

04.01.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Programski prevodioci

Novi termin završnog ispita

04.01.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Uvod u kompjuterske nauke

Rezultati trećeg testa i drugog seminarskog rada

04.01.2018


Matematika i računarske nauke-Računarske mreže

Резултати поправног колоквијума

04.01.2018


Računarske nauke-Uvod u kompjuterske nauke

Java klase

04.01.2018


Fizika-Matematičke metode u fizici

Popravni kolokvijumi iz Matematickih metoda u fizici bice odrzani 11.1. u 8h, sala 013.

03.01.2018


Računarske nauke-Analiza 1

Rezultati drugog kolokvijuma

03.01.2018


Računarske nauke-Analiza 3

Popravni drugi kolokvijum

03.01.2018


Matematika-Algebra 1

Rezultati popravnog kolokvijuma

03.01.2018


Matematika i računarske nauke-Algebra 1

Rezultati popravnog kolokvijuma

03.01.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Operativni sistemi

Rezultati trećeg testa

03.01.2018


Matematika-Kompleksna analiza 1

Popravni kolokvijum

03.01.2018


Matematika i računarske nauke-Kompleksna analiza 1

Popravni kolokvijum

03.01.2018


Matematika-Mjera i integral

Rezultati popravnog kolokvijuma

03.01.2018


Matematika i računarske nauke-Mjera i integral

Rezultati popravnog kolokvijuma

03.01.2018


Matematika i računarske nauke-Operativni sistemi

Rezultati trećeg testa

03.01.2018


Računarske nauke-Operativni sistemi

Rezultati trećeg testa

03.01.2018


Računarstvo i informacione tehnologije-Programski prevodioci

Rezultati drugog domaćeg zadatka

03.01.2018


Računarske nauke-Programski jezici

Popravni kolokvijum

02.01.2018


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka I

Evidencija osvojenih poena

02.01.2018


Matematika-Analiza 3

Rezultati drugog kolokvijuma

31.12.2017


Matematika i računarske nauke-Analiza 3

Rezultati drugog kolokvijuma

31.12.2017


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka I

Rezultati popravnih kolokvijuma i herbara

31.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Mobilne i bežične komunikacije

Резултати поправног колоквијума

31.12.2017


Računarske nauke-Bezbjednost računarskih sistema

Резултати поправног колоквијума

30.12.2017


Računarske nauke-Uvod u informacione sisteme

Rezultati trećeg domaćeg zadatka

30.12.2017


Matematika i računarske nauke-Engleski jezik 1

Prezentacije

30.12.2017


Matematika-Engleski jezik 1

Prezentacije

30.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika I

Rezultati popravnog kolokvijuma

30.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika I

Termin završnog ispita

30.12.2017


Računarske nauke-Programski jezici

Biblioteka za PDF

29.12.2017


Računarske nauke-Analiza 3

Rezultati drugog kolokvijuma

29.12.2017


Matematika-Uvod u matematičku logiku

Bodovi u toku semestra

29.12.2017


Matematika i računarske nauke-Uvod u matemematičku logiku

Bodovi u toku semestra

29.12.2017


Računarske nauke-Uvod u matematičku logiku

Bodovi u toku semestra

29.12.2017


Matematika-Linearna algebra 1

Резултати поправног колоквиујма

29.12.2017


Biologija-Sistematika algi

Test II - osvojeni poeni

29.12.2017


Biologija-Alge, gljive i lišajevi

29.12.2017


Biologija-Alge, gljive i lišajevi

Test I - osvojeni poeni

29.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika V

Drugi domaći zadatak

28.12.2017


Fizika-Engleski jezik 1

Rezultati

28.12.2017


Matematika i računarske nauke-Engleski jezik 1

Rezultati popravnog kolokvijuma

28.12.2017


Matematika-Engleski jezik 1

Rezultati popravnog kolokvijuma

28.12.2017


Matematika-Engleski jezik 1

Termini za zavrsni ispit

28.12.2017


Matematika i računarske nauke-Engleski jezik 1

Termini za zavrsni ispit

28.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Algoritmi na grafovima

Резултати поправног теста и колоквијума

28.12.2017


Fizika-Fizička mehanika

Термин за поправни први колоквијум

28.12.2017


Matematika-Algebra 1

Termin vježbi

28.12.2017


Matematika i računarske nauke-Algebra 1

Termin vježbi

28.12.2017


Matematika-Uvod u geometriju

Rezultati drugog kolokvijuma

28.12.2017


Matematika-Kompleksna analiza 1

Rezultati drugog kolokvijuma

28.12.2017


Matematika i računarske nauke-Kompleksna analiza 1

Rezultati drugog kolokvijuma

28.12.2017


Računarske nauke-Bioinformatika

Rezultati testa i seminarskog

28.12.2017


Matematika i računarske nauke-Slučajni procesi

Nova objava - 28.12.2017 23:33

28.12.2017


Računarske nauke-Analiza 1

Rezultati popravnog kolokvijuma

27.12.2017


Računarske nauke-Analiza 1

Termin kolokvijuma

27.12.2017


Matematika-Analiza 1

Termin kolokvijuma

27.12.2017


Matematika i računarske nauke-Analiza 1

Termin kolokvijuma

27.12.2017


Računarske nauke-Uvod u informacione sisteme

Odbrana treceg domaceg zadatka

27.12.2017


Biologija-Anatomija i morfologija biljaka

SEMINARSKI RAD _POENI

27.12.2017


Biologija-Anatomija i morfologija biljaka

ZAVRSNI ISPIT

27.12.2017


Matematika-Diskretna matematika

Измијењени термини одржавања поправног колоквијума и завршног испита

27.12.2017


Matematika i računarske nauke-Diskretna matematika

Измијењени термини одржавања поправног колоквијума и завршног испита

27.12.2017


Biologija-Fiziologija biljaka

Nova objava - 27.12.2017 12:21

27.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Distribuirani računarski sistemi

Резултати поправног колоквијума

27.12.2017


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka I

Raspored polaganja herbarijuma

27.12.2017


Fizika-Laboratorijski praktikum I (mehanika)

Rezultati zavrsnog ispita - 27.12.2017 12:35

27.12.2017


Fizika-Metodika nastave fizike I

poeni osvojeni tokom semestra - 27.12.2017 13:22

27.12.2017


Matematika-Analiza 3

Podsjetnik

27.12.2017


Matematika i računarske nauke-Analiza 3

Podsjetnik

27.12.2017


Biologija-ekologija-Biogeografija

Rezultati II kolokvijuma

27.12.2017


Matematika i računarske nauke-Slučajni procesi

Nova objava - 27.12.2017 17:55

27.12.2017


Matematika-Parcijalne jednačine

Rezultati kolokvijuma

27.12.2017


Matematika i računarske nauke-Parcijalne jednačine

Rezultati kolokvijuma

27.12.2017


Matematika-Parcijalne jednačine

Termin popravnog kolokvijuma

27.12.2017


Matematika i računarske nauke-Parcijalne jednačine

Termin popravnog kolokvijuma

27.12.2017


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka I

Rezultati testa

27.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika V

Rezultati popravnog kolokvijuma

27.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Programski prevodioci

Četvrti domaći zadatak

27.12.2017


Računarske nauke-Diskretna matematika 1

Izmijenjeni termini održavanja popravnog kolokvijuma i završnog ispita

26.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Objektno-оrijentisano programiranje

Kolokvijum

26.12.2017


Računarske nauke-Objektno orijentisano programiranje

Termini održavanja drugog kolokvijuma

26.12.2017


Matematika i računarske nauke-Objektno orjentisano programiranje

Termini održavanja drugog kolokvijuma

26.12.2017


Računarske nauke-Uvod u informacione sisteme

Odlaganje drugog testa

26.12.2017


Računarske nauke-Multimedija

Rezultati II kolokvijuma iz Multimedijalnih sistema

26.12.2017


Biologija-Fiziologija biljaka

RASPORED GRUPA ZA II KOLOKVIJUM

26.12.2017


Biologija-ekologija-Biogeografija

Rezultati testa

26.12.2017


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka I

Ispitna pitanja i prakticni ispit

26.12.2017


Biologija-Anatomija i morfologija biljaka

REZULTATI TESTA II

25.12.2017


Biologija-Fiziologija biljaka

Raspored grupa za prakticni dio ispita

25.12.2017


Fizika-Engleski jezik III

Rezultati prvog kolokvijuma

25.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Periferije i interfejsi

Нови термин поправног теста и колоквијума

25.12.2017


Računarske nauke-Računarske mreže i komunikacije

Нови термин поправног колоквијум

25.12.2017


Matematika i računarske nauke-Računarske mreže

Нови термин поправног колоквијум

25.12.2017


Računarske nauke-Uvod u matematičku logiku

Rezultati popravni kol.

25.12.2017


Matematika-Uvod u matematičku logiku

Rezultati popravni kol.

25.12.2017


Matematika i računarske nauke-Uvod u matemematičku logiku

Rezultati popravni kol.

25.12.2017


Računarske nauke-Uvod u kompjuterske nauke

Predavanja

25.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Programski prevodioci

Predavanja - novi termin

25.12.2017


Fizika-Atomska fizika

Rezultati drugog kolokvijuma iz Atomske fizike

25.12.2017


Biologija-Anatomija i morfologija biljaka

REZULTATI II KOLOKVIJUMA

25.12.2017


Računarske nauke-Bioinformatika

Test

25.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Programski prevodioci

Materijali - TAC

24.12.2017


Računarske nauke-Računarske mreže i komunikacije

Drugi domaći zadatak

24.12.2017


Matematika i računarske nauke-Računarske mreže

Drugi domaći zadatak

24.12.2017


Računarske nauke-Uvod u kompjuterske nauke

Zadaci - stringovi.

24.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Uvod u kompjuterske nauke

Zadaci - stringovi.

24.12.2017


Računarske nauke-Vještačka inteligencija

Neuronske mreže, SVM, boosting.

24.12.2017


Računarske nauke-Uvod u kompjuterske nauke

Treći test

24.12.2017


Matematika-Mjera i integral

Termin predavanja i vježbi

24.12.2017


Matematika i računarske nauke-Mjera i integral

Termin predavanja i vježbi

24.12.2017


Računarske nauke-Analiza 3

Rezultati popravnog kolokvijuma

24.12.2017


Matematika-Statistika

Testiranje statističkih hipoteza.

24.12.2017


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka I

Reultati popravnih kolokvijuma

24.12.2017


Biologija-Ekologija biljaka I

Nova objava - 24.12.2017 21:33

24.12.2017


Računarske nauke-Računari i programiranje

termini kolokvijuma

24.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Periferije i interfejsi

Други домаћи задатак

24.12.2017


Računarske nauke-Bezbjednost računarskih sistema

Промјена термина одржавања поправног колоквијума из предмета Безбједност рачунарских система.

23.12.2017


Matematika > modul: Teorijska matematika-Jednačine matematičke fizike

Nova objava - 23.12.2017 14:11

23.12.2017


Fizika-Matematičke metode u fizici

Rezultati drugog kolokvijuma iz Matematickih metoda u fizici

23.12.2017


Matematika i računarske nauke > modul: Matematičko modeliranje-Metode optimizacije

Popravni kolokvijum

23.12.2017


Računarske nauke-Vještačka inteligencija

Rezultati prvog domaćeg zadatka

23.12.2017


Matematika-Analiza 3

Obavještenje

22.12.2017


Matematika i računarske nauke-Analiza 3

Obavještenje

22.12.2017


Fizika-Elektromagnetizam

Rezultati popravnog kolokvijuma

22.12.2017


Matematika-Diskretna matematika

Материјал са предавања ,,Алгоритми на графовима у програмском језику JAVA"

22.12.2017


Računarske nauke-Računarske mreže i komunikacije

Поправни колоквијум

22.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Operativni sistemi

Treći test

22.12.2017


Računarske nauke-Operativni sistemi

Treći test

22.12.2017


Računarske nauke-Paralelni algoritmi

Bodovi i predlog ocjena

22.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Paralelno programiranje

Bodovi i predlog ocjena

22.12.2017


Računarske nauke-Programski jezici

Primjeri aplikacija

22.12.2017


Računarske nauke-Programski jezici

Literatura

22.12.2017


Matematika-Uvod u geometriju

Nova objava - 22.12.2017 21:36

22.12.2017


Matematika i računarske nauke-Računarske mreže

Резултати другог колоквијума

21.12.2017


Matematika i računarske nauke-Računarske mreže

Пријава за поправни колоквијум

21.12.2017


Računarske nauke-Paralelni algoritmi

Rezultati kolokvijuma - 21.12.2017 09:14

21.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Paralelno programiranje

Rezultati kolokvijuma- 21.12.2017 09:17

21.12.2017


Biologija-Sistematika algi

Test II - termini za polaganje

21.12.2017


Biologija-Alge, gljive i lišajevi

Test I - termini za polaganje

21.12.2017


Računarske nauke-Diskretna matematika 1

Термин одржавања поправног колоквијума

21.12.2017


Računarske nauke-Računarske mreže i komunikacije

Promjena termina vježbi

21.12.2017


Matematika-Linearna algebra 1

Резултати другог колоквијума

21.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Periferije i interfejsi

Резултати другог теста

21.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Periferije i interfejsi

Пријава за поправни тест (колоквијум)

21.12.2017


Biologija-Hidrobiologija

Rezultati popravnog kolokvijuma i dalje polaganje ispita

21.12.2017


Biologija-ekologija-Biocenologija

Rezultati popravnog kolokvijuma

21.12.2017


Računarske nauke-Engleski jezik 3

Rezultati prvog kolokvijuma

21.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Engleski jezik III

Rezultati prvog kolokvijuma

21.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika I

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

21.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika I

Termin popravnog kolokvijuma

21.12.2017


Računarske nauke-Analiza 3

Termin kolokvijuma

21.12.2017


Matematika i računarske nauke > modul: Matematičko modeliranje-Metode optimizacije

Drugi kolokvijum

20.12.2017


Računarske nauke-Računarske mreže i komunikacije

Резултати другог колоквијума.

20.12.2017


Računarske nauke-Računarske mreže i komunikacije

Пријава за поправни колоквијум

20.12.2017


Matematika-Analiza 1

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma i prvog testa

20.12.2017


Matematika i računarske nauke-Analiza 1

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma i prvog testa

20.12.2017


Matematika i računarske nauke-Analiza 1

Termin testa

20.12.2017


Matematika-Analiza 1

Termin testa

20.12.2017


Biologija-Ekologija biljaka I

Nova objava - 20.12.2017 08:08

20.12.2017


Biologija-Anatomija i morfologija biljaka

ANATOMIJA 18, 19, 20

20.12.2017


Biologija-Fiziologija biljaka

FIZIOLOGIJA 14, 15, 16

20.12.2017


Biologija-Fiziologija biljaka

FIZIOLOGIJA 17, 18

20.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Uvod u kompjuterske nauke

Treći test

20.12.2017


Računarske nauke-Vještačka inteligencija

Prolog - materijali

20.12.2017


Fizika-Metodika nastave fizike I

bodovi osvojeni na kolokvijumu - 20.12.2017 12:55

20.12.2017


Računarske nauke-Računarske mreže i komunikacije

Termin vježbi

20.12.2017


Matematika > modul: Teorijska matematika-Slučajni procesi

Vježbe

20.12.2017


Matematika-Parcijalne jednačine

Termin kolokvijuma

20.12.2017


Matematika i računarske nauke-Parcijalne jednačine

Termin kolokvijuma

20.12.2017


Matematika i računarske nauke-Parcijalne jednačine

Termin kolokvijuma, ispravka

20.12.2017


Matematika-Parcijalne jednačine

Termin kolokvijuma, ispravka

20.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Mašinsko učenje

Četvrti domaći zadatak

20.12.2017


Računarske nauke-Vještačka inteligencija

Termin predavanja

20.12.2017


Računarske nauke-Vještačka inteligencija

Četvrti domaći zadatak

20.12.2017


Računarske nauke-Uvod u matematičku logiku

Popravni kolokvijum - 19.12.2017 12:45

19.12.2017


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka I

Seminarski radovi

19.12.2017


Biologija-Hidrobiologija

Spisak studenata prijavljenih za popravni kolokvijum

19.12.2017


Matematika-Uvod u matematičku logiku

Popravni kolokvijum - 19.12.2017 23:44

19.12.2017


Računarske nauke-Analitička geometrija

Rezultati drugog kolokvijuma

18.12.2017


Računarske nauke-Analitička geometrija

Termin popravnog kolokvijuma

18.12.2017


Fizika-Laboratorijski praktikum II (elektromagnetizam)

Nova objava - 18.12.2017 10:05

18.12.2017


Fizika-Atomska fizika

DRUGI KOLOKIVIJUM IZ ATOMSKE FIZIKE

18.12.2017


Biologija-ekologija-Biogeografija

TEST

18.12.2017


Matematika i računarske nauke-Uvod u matemematičku logiku

Popravni kolokvijum - 18.12.2017 17:02

18.12.2017


Matematika-Analiza 1

Termin vježbi

18.12.2017


Matematika i računarske nauke-Analiza 1

Termin vježbi

18.12.2017


Biologija-Sistematika algi

Rezultati popravnog kolokvijuma

18.12.2017


Računarske nauke-Multimedija

Rezultati odbrana seminarskog

18.12.2017


Matematika-Algebra 1

Termin popravnog kolokvijuma

18.12.2017


Matematika i računarske nauke-Algebra 1

Termin popravnog kolokvijuma

18.12.2017


Matematika-Engleski jezik 3

Rezultati prvog kolokvijuma

17.12.2017


Matematika i računarske nauke-Engleski jezik 3

Rezultati prvog kolokvijuma

17.12.2017


Matematika > modul: Teorijska matematika-Slučajni procesi

Rezultati kolokvijuma

17.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Mobilne i bežične komunikacije

Резултати другог колоквијума

17.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Mobilne i bežične komunikacije

Пријава за поправни колоквијум

17.12.2017


Matematika-Diskretna matematika

Предавање ,,Алгоритми на графовима у програмском језику JAVA"

17.12.2017


Matematika i računarske nauke-Operativni sistemi

Treći test

17.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Algoritmi na grafovima

Поправни тест и поправни колоквијум

17.12.2017


Računarske nauke-Uvod u kompjuterske nauke

Rezultati popravnog kolokvijuma

17.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Uvod u kompjuterske nauke

Rezultati popravnog kolokvijuma

17.12.2017


Biologija-Ekologija biljaka I

Nova objava - 17.12.2017 20:12

17.12.2017


Računarske nauke-Uvod u informacione sisteme

Termin održavanja drugog testa (teorija)

17.12.2017


Biologija-Hidrobiologija

Rezultati II kolokvijuma

16.12.2017


Biologija-Sistematika algi

Spisak studenata prijavljenih za popravni kolokvijum

16.12.2017


Biologija-Ekologija biljaka I

Nova objava - 16.12.2017 11:56

16.12.2017


Biologija-Ekologija biljaka I

Nova objava - 16.12.2017 11:58

16.12.2017


Biologija-Istorija biologije

Nova objava - 16.12.2017 13:34

16.12.2017


Fizika-Elektromagnetizam

Popravni kolokvijum

15.12.2017


Računarske nauke-Diskretna matematika 1

Резултати колоквијума

15.12.2017


Matematika-Diskretna matematika

Rezultati kolokvijuma

15.12.2017


Fizika-Fizička mehanika

Први колоквијум

15.12.2017


Računarske nauke-Bezbjednost računarskih sistema

Резултати другог колоквијума

15.12.2017


Računarske nauke-Bezbjednost računarskih sistema

Пријава за поправни колоквијум

15.12.2017


Fizika-Fizička mehanika

Консултације за први колоквијум

15.12.2017


Matematika-Engleski jezik 1

Rezultati redovnog kolokvijuma

15.12.2017


Matematika i računarske nauke-Engleski jezik 1

Rezultati redovnog kolokvijuma

15.12.2017


Matematika-Engleski jezik 1

Prijava za popravni kolokvijum

15.12.2017


Matematika i računarske nauke-Engleski jezik 1

Prijava za popravni kolokvijum

15.12.2017


Računarske nauke-Analiza 3

Termin vježbi

15.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Mašinsko učenje

Rezultati domaćih zadataka

15.12.2017


Računarske nauke-Vještačka inteligencija

Termin predavanja

15.12.2017


Matematika-Kompleksna analiza 1

Termin drugog kolokvijuma

15.12.2017


Matematika i računarske nauke-Kompleksna analiza 1

Termin drugog kolokvijuma

15.12.2017


Biologija-Sistematika algi

Imena studenata sa nedozvoljenim brojem izostanaka - laboratorijske vježbe

14.12.2017


Računarske nauke-Uvod u informacione sisteme

Termin nadoknade časova

14.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Arhitektura računarskih sistema

Vrijeme odrzavanja popravnog kolokvijuma

14.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Periferije i interfejsi

Резултати другог колоквијума

14.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Programski jezici

Odlaganje nastave

14.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika I

Rezultati drugog kolokvijuma

14.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika I

Termin popravnog kolokvijuma

14.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika III

Termin popravnog kolokvijuma

14.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Programski prevodioci

Treći domaći zadatak

14.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Programski prevodioci

Rezultati popravnog kolokvijuma i domaćeg zadatka

14.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Distribuirani računarski sistemi

Резултати другог колоквијума.

13.12.2017


Fizika-Atomska fizika

ЕВИДЕНЦИЈА ПОЕНА

13.12.2017


Biologija-Anatomija i morfologija biljaka

ANATOMIJA 17

13.12.2017


Biologija-Fiziologija biljaka

FIZIOLOGIJA 11, 12, 13

13.12.2017


Biologija-Fiziologija biljaka

FIZIOLOGIJA BILJAKA II KOLOKVIJUM

13.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Distribuirani računarski sistemi

Пријава за поправни колоквијум

13.12.2017


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka I

Rezultati drugog kolokvijuma

13.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Operativni sistemi

Rezultati drugog testa

13.12.2017


Matematika i računarske nauke-Operativni sistemi

Rezultati drugog testa

13.12.2017


Računarske nauke-Operativni sistemi

Rezultati drugog testa

13.12.2017


Biologija-Anatomija i morfologija biljaka

II KOLOKVIJUM

13.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Programski prevodioci

Kodovi - Flex i Bison

13.12.2017


Matematika i računarske nauke > modul: Finansijska matematika-Aktuarska matematika

Резултати колоквијума и предлози оцјена

12.12.2017


Računarske nauke-Matematičko modeliranje

Додатни термини за презентацију и одбране пројеката

12.12.2017


Matematika-Statistika

Hipoteze

12.12.2017


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka I

Termini provjera znanja

12.12.2017


Biologija-Sistematika algi

Deveta laboratorijska vježba - mrke, žutozelene alge i pršljenčice (materijal)

12.12.2017


Biologija-Sistematika algi

Rezultati II kolokvijuma

12.12.2017


Matematika-Diskretna matematika

Кориговани резултати поправног теста

12.12.2017


Matematika i računarske nauke-Diskretna matematika

Кориговани резултати поправног теста

12.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Algoritmi na grafovima

Резултати колоквијума

12.12.2017


Računarske nauke-Uvod u kompjuterske nauke

Grupe za popravni kolokvijum

12.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Uvod u kompjuterske nauke

Grupe za popravni kolokvijum

12.12.2017


Računarske nauke-Uvod u kompjuterske nauke

Rezultati testova i seminarskog rada

12.12.2017


Biologija-ekologija-Biocenologija

Rezultati II kolokvijuma

12.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Uvod u kompjuterske nauke

Rezultati testova i seminarskog rada

12.12.2017


Računarske nauke-Uvod u matematičku logiku

Popravni kolokvijum

12.12.2017


Matematika i računarske nauke-Uvod u matemematičku logiku

Popravni kolokvijum

12.12.2017


Matematika-Uvod u matematičku logiku

Popravni kolokvijum

12.12.2017


Matematika i računarske nauke-Uvod u matemematičku logiku

Rezultati kolokvijuma

11.12.2017


Računarske nauke-Uvod u matematičku logiku

Rezultati kolokvijuma

11.12.2017


Računarske nauke-Geografski informacioni sistem

Rezultati prvog kolokvijuma

11.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Arhitektura računarskih sistema

Termin popravnog kolokvijuma

11.12.2017


Računarske nauke-Paralelni algoritmi

Nova objava - 11.12.2017 13:02

11.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Paralelno programiranje

Nova objava - 11.12.2017 13:04

11.12.2017


Fizika-Laboratorijski praktikum II (elektromagnetizam)

Nova objava - 11.12.2017 18:48

11.12.2017


Matematika-Uvod u matematičku logiku

Rezultati kolokvijuma

10.12.2017


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka I

Rezultati kolokvijuma II

10.12.2017


Matematika-Računari i programiranje

(Predavanja A, B) Pascal 1-60

10.12.2017


Računarske nauke-Engleski jezik 1

Rezultati prvog kolokvijuma

10.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Engleski jezik I

Rezultati prvog kolokvijuma

10.12.2017


Matematika-Diskretna matematika

Резултати поправног теста

09.12.2017


Matematika i računarske nauke-Diskretna matematika

Резултати поправног теста

09.12.2017


Biologija-Ekologija biljaka I

Nova objava - 09.12.2017 12:54

09.12.2017


Računarske nauke-Analiza 3

Termin popravnog kolokvijuma

09.12.2017


Biologija-Alge, gljive i lišajevi

PRVI KOLOKVIJUM - ALGE (stari studenti)

09.12.2017


Biologija-Fiziologija biljaka

NADOKNADA U TERMINU EKOLOGIJE BILJAKA

09.12.2017


Matematika-Algebra 1

Rezultati prvog kolokvijuma

09.12.2017


Matematika i računarske nauke-Algebra 1

Rezultati prvog kolokvijuma

09.12.2017


Biologija-ekologija-Biocenologija

Rezultati testa - 08.12.2017 10:11

08.12.2017


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka I

Vjezbe

08.12.2017


Računarske nauke-Uvod u kompjuterske nauke

Prvi seminarski rad - bodovi

08.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Uvod u kompjuterske nauke

Prvi seminarski rad - bodovi

08.12.2017


Matematika-Analiza 3

Termin popravnog kolokvijuma

08.12.2017


Matematika i računarske nauke-Analiza 3

Termin popravnog kolokvijuma

08.12.2017


Matematika-Algebra 3

Kolokvijum

07.12.2017


Računarske nauke-Analiza 3

Termin vježbi

07.12.2017


Biologija-Alge, gljive i lišajevi

Informacije o testu I i predispitnim vježbama - vanredni termin

07.12.2017


Biologija-Sistematika algi

Termini za predispitne vježbe

07.12.2017


Računarske nauke-Bioinformatika

Nova termin - 06.12.2017 03:14

06.12.2017


Računarske nauke-Multimedija

Распоред семинарских и термин другог колоквијума

06.12.2017


Računarske nauke-Uvod u kompjuterske nauke

Popravni kolokvijum

06.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Uvod u kompjuterske nauke

Popravni kolokvijum

06.12.2017


Računarske nauke-Objektno orijentisano programiranje

Rezultati prvog kolokvijuma

06.12.2017


Matematika i računarske nauke-Objektno orjentisano programiranje

Rezultati prvog kolokvijuma

06.12.2017


Fizika-Metodika nastave fizike I

Poeni osvojeni na demonstracionim predavanjima

06.12.2017


Fizika-Fizička mehanika

Poeni osvojeni na domacim zadacima - 06.12.2017 12:44

06.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika I

Termin kolokvijuma

06.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Arhitektura računarskih sistema

Rezultati drugog kolokvijuma

06.12.2017


Matematika i računarske nauke-Baze podataka

Preliminarni rezultati prvog kolokvijuma

05.12.2017


Računarske nauke-Baze podataka

Preliminarni rezultati prvog kolokvijuma

05.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Baze podataka I

Preliminarni rezultati prvog kolokvijuma

05.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Arhitektura računarskih sistema

Materijal potreban za nastavu 6.12.2017.

05.12.2017


Računarske nauke-Diskretna matematika 1

Резултати поправног теста

05.12.2017


Računarske nauke-Uvod u informacione sisteme

Rezultati nakon drugog domaceg zadatka

05.12.2017


Matematika-Mjera i integral

Rezultati kolokvijuma

05.12.2017


Matematika i računarske nauke-Mjera i integral

Rezultati kolokvijuma

05.12.2017


Matematika i računarske nauke-Mjera i integral

Termin popravnog kolokvijuma

05.12.2017


Matematika-Mjera i integral

Termin popravnog kolokvijuma

05.12.2017


Biologija-Anatomija i morfologija biljaka

ANATOMIJA 15, 16

04.12.2017


Biologija-Fiziologija biljaka

FIZIOLOGIJA 8

04.12.2017


Biologija-Fiziologija biljaka

FIZIOLOGIJA 9, 10

04.12.2017


Biologija-Fiziologija biljaka

RASPORED ODBRANE SEMINARSKIH RADOVA

04.12.2017


Fizika-Atomska fizika

ЕВИДЕНЦИЈА ПОЕНА

04.12.2017


Matematika-Algebra 1

Prvi kolokvijum

04.12.2017


Matematika i računarske nauke-Algebra 1

Prvi kolokvijum

04.12.2017


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka I

Najava II kolokvijuma

04.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Algoritmi na grafovima

Резултати теста

04.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Algoritmi na grafovima

Колоквијум - вријеме и мјесто одржавања

04.12.2017


Matematika-Statistika

Rezultati kolokvijuma

04.12.2017


Računarske nauke-Bezbjednost računarskih sistema

Нови термин одржавања другог колоквијума из предмета Безбједност рачунарских система.

04.12.2017


Matematika-Uvod u matematičku logiku

Kolokvijum u ponedeljak

03.12.2017


Matematika i računarske nauke-Uvod u matemematičku logiku

Kolokvijum u ponedeljak

03.12.2017


Računarske nauke-Uvod u matematičku logiku

Kolokvijum u ponedeljak

03.12.2017


Matematika-Linearna algebra 1

Rezultati kolokvijuma

03.12.2017


Matematika i računarske nauke-Linearna algebra 1

Rezultati kolokvijuma

03.12.2017


Računarske nauke-Analitička geometrija

Rezultati prvog kolokvijuma

03.12.2017


Računarske nauke-Analitička geometrija

Termin kolokvijuma

03.12.2017


Računarske nauke-Analitička geometrija

Domaći zadatak

03.12.2017


Matematika-Analiza 3

Obavještenje

03.12.2017


Fizika-Teorijska fizika I

Rezultati prvog kolokvijuma iz Teorijske fizike I decembar 2017

03.12.2017


Matematika i računarske nauke-Operativni sistemi

Drugi test

03.12.2017


Računarske nauke-Uvod u informacione sisteme

Rezultati prvog kolokvijuma (teorija)

03.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Objektno-оrijentisano programiranje

Rezultati prvog kolokvijuma

03.12.2017


Računarske nauke-Operativni sistemi

Drugi test

03.12.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Operativni sistemi

Drugi test

03.12.2017


Biologija-Molekulska biologija I

Nova objava - 02.12.2017 00:51

02.12.2017


Računarske nauke-Analiza 1

Termin popravnog kolokvijuma

02.12.2017


Računarske nauke-Paralelni algoritmi

Rezultati I kol.

01.12.2017


Matematika-Statistika

Vježbe

01.12.2017


Računarske nauke-teorijske osnove računarstva

Trece predavanje- 01.12.2017 12:51

01.12.2017


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka I

Uputstva za pisanje seminarskog rada

30.11.2017


Matematika-Uvod u geometriju

Rezultati prvog kolokvijuma

30.11.2017


Matematika i računarske nauke-Mjera i integral

Rezultati kolokvijuma (zadaci)

30.11.2017


Matematika-Mjera i integral

Rezultati kolokvijuma (zadaci)

30.11.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Programski prevodioci

Popravni kolokvijum

30.11.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika III

Rezultati kolokvijuma

30.11.2017


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka I

Plan aktivnosti u dolazećoj radnoj sedmici

29.11.2017


Fizika-Elektromagnetizam

Rezultati prvog kolokvijuma

29.11.2017


Matematika-Analiza 3

Obavještenje za vježbe

29.11.2017


Matematika i računarske nauke-Analiza 3

Obavještenje za vježbe

29.11.2017


Računarske nauke-Bioinformatika

Raspored izlaganja 29.11.2017 14:12

29.11.2017


Računarske nauke-Analiza 1

Rezultati prvog kolokvijuma

29.11.2017


Matematika-Parcijalne jednačine

Termin kolokvijuma

29.11.2017


Matematika i računarske nauke-Parcijalne jednačine

Termin kolokvijuma

29.11.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Paralelno programiranje

Rezultati I kol.

29.11.2017


Matematika i računarske nauke-Objektno orjentisano programiranje

Termin održavanja prvog kolokvijuma

28.11.2017


Računarske nauke-Objektno orijentisano programiranje

Termini održavanja prvog kolokvijuma

28.11.2017


Računarske nauke-Uvod u kompjuterske nauke

Drugi seminarski rad, grupe za test, nizovi

28.11.2017


Računarske nauke-Vještačka inteligencija

Treći domaci zadatak, slajdovi

28.11.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Uvod u kompjuterske nauke

Drugi seminarski rad, grupe za test, nizovi

28.11.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Mašinsko učenje

Treći domaci zadatak, slajdovi

28.11.2017


Računarske nauke-Geografski informacioni sistem

Termin prvog kolokvijuma

28.11.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Realizacija baza podataka

Rezultati prvog kolokvijuma

28.11.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Projektovanje informacionih sistema

Rezultati prvog kolokvijuma

28.11.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika V

Kolokvijum

28.11.2017


Biologija-Fiziologija biljaka

REZULTATI I KOLOKVIJUMA

28.11.2017


Biologija-Anatomija i morfologija biljaka

ANATOMIJA I MORFOLOGIJA 14

28.11.2017


Matematika-Uvod u matematičku logiku

Kolokvijum i zadaci

27.11.2017


Računarske nauke-Uvod u matematičku logiku

Kolokvijum i zadaci

27.11.2017


Matematika i računarske nauke-Uvod u matemematičku logiku

Kolokvijum i zadaci

27.11.2017


Računarske nauke-Diskretna matematika 1

колоквијум и поправни тест

27.11.2017


Matematika-Diskretna matematika

Колоквијум и поправни тест

27.11.2017


Matematika i računarske nauke-Diskretna matematika

Колоквијум и поправни тест

27.11.2017


Matematika-Diskretna matematika

Konsultacije

27.11.2017


Biologija-Sistematika algi

Osma laboratorijska vježba - zelene alge (materijal)

27.11.2017


Matematika-Analiza 3

Rezultati prvog kolokvijuma

25.11.2017


Matematika i računarske nauke-Analiza 3

Rezultati prvog kolokvijuma

25.11.2017


Matematika i računarske nauke-Analiza 1

Rezultati prvog kolokvijuma

25.11.2017


Matematika-Analiza 1

Rezultati prvog kolokvijuma

25.11.2017


Matematika-Analiza 1

Termin popravnog kolokvijuma

25.11.2017


Matematika i računarske nauke-Analiza 1

Termin popravnog kolokvijuma

25.11.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Sistemi za elektronsko poslovanje

Seminarski radovi

25.11.2017


Matematika i računarske nauke-Mjera i integral

Nadoknada časova

24.11.2017


Matematika-Mjera i integral

Nadoknada časova

24.11.2017


Fizika-Matematika I

Termin kolokvijuma

24.11.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Periferije i interfejsi

Термини одржавања другог колоквијума и другог теста.

24.11.2017


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka I

Kolokvijum II

23.11.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Arhitektura računarskih sistema

Termin drugog kolokvijuma

23.11.2017


Fizika-Engleski jezik 1

Engleski jezik 1: kolokvijum

23.11.2017


Matematika-Engleski jezik 1

Kolokvijum

23.11.2017


Matematika i računarske nauke-Engleski jezik 1

Kolokvijum

23.11.2017


Matematika i računarske nauke-Paralelni algoritmi

Kolokvijum je sjutra 24.11. - 23.11.2017 16:20

23.11.2017


Računarske nauke-Paralelni algoritmi

Kolokvijum je sjutra 24.11. - 23.11.2017 16:23

23.11.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Paralelno programiranje

Kolokvijum je sjutra 24.11. - 23.11.2017 16:25

23.11.2017


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka I

Teren Skaline-Gorica

23.11.2017


Fizika-Elektromagnetizam

Prvi kolokvijum

23.11.2017


Biologija-Sistematika algi

Sedma laboratorijska vježba - zelene alge (materijal)

23.11.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika III

Termin kolokvijuma

22.11.2017


Matematika-Mjera i integral

Termin kolokvijuma

22.11.2017


Matematika i računarske nauke-Mjera i integral

Termin kolokvijuma

22.11.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Arhitektura računarskih sistema

Materijal potreban za cas 22.11.2017.

22.11.2017


Matematika i računarske nauke-Baze podataka

Termin održavanja prvog kolokvijuma

22.11.2017


Računarske nauke-Baze podataka

Termin održavanja prvog kolokvijuma

22.11.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Baze podataka I

Termin održavanja prvog kolokvijuma

22.11.2017


Biologija-Anatomija i morfologija biljaka

ANATOMIJA I MORFOLOGIJA 12,13

22.11.2017


Računarske nauke-Programski jezici

Rezultati kolokvijuma

21.11.2017


Biologija-Fiziologija biljaka

I KOLOKVIJUM - RASPORED GRUPA

21.11.2017


Računarske nauke-Analiza 3

Rezultati kolokvijuma

21.11.2017


Računarske nauke-Uvod u kompjuterske nauke

Rezultati kolokvijuma

21.11.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Uvod u kompjuterske nauke

Rezultati kolokvijuma

21.11.2017


Matematika i računarske nauke-Analiza 1

Termin testa

21.11.2017


Matematika-Analiza 1

Termin testa

21.11.2017


Računarske nauke-Analiza 1

Termin predavanja i vježbi

21.11.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Objektno-оrijentisano programiranje

Kolokvijum

21.11.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika I

Rezultati prvog kolokvijuma

21.11.2017


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka I

Raspored aktivnosti u tekućoj radnoj sedmici

21.11.2017


Fizika-Atomska fizika

ЕВИДЕНЦИЈА ПОЕНА

20.11.2017


Računarske nauke-Paralelni algoritmi

Kolokvijum - 20.11.2017 12:31

20.11.2017


Matematika i računarske nauke-Paralelni algoritmi

Kolokvijum - 20.11.2017 12:33

20.11.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Paralelno programiranje

Kolokvijum - 20.11.2017 12:34

20.11.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika V

Prvi domaći zadatak

20.11.2017


Matematika-Statistika

Prvi kolokvijum

20.11.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Programski prevodioci

Rezultati praktičnog dijela kolokvijuma

20.11.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Algoritmi na grafovima

Тест - вријеме и мјесто одржавања

20.11.2017


Matematika-Uvod u geometriju

Termin kolokvijuma

19.11.2017


Matematika-Kompleksna analiza 1

Rezultati prvog kolokvijuma

19.11.2017


Matematika i računarske nauke-Kompleksna analiza 1

Rezultati prvog kolokvijuma

19.11.2017


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka I

Najava drugog kolokvijuma (8.decembar 2017.godine)

19.11.2017


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka I

Slajdovi sa predavanja o grupama Psilotidae-Polypodiidae

19.11.2017


Fizika-Kvantna fizika I

Rezultati prvog kolokvijuma iz Kvantne fizike I održanog 15 Novembra 2017

19.11.2017


Biologija-Hidrobiologija

Vjezbe

19.11.2017


Biologija-ekologija-Biocenologija

Nastava

19.11.2017


Matematika i računarske nauke-Linearna algebra 1

Termin kolokvijuma

18.11.2017


Matematika-Linearna algebra 1

Termin kolokvijuma

18.11.2017


Računarske nauke-Analitička geometrija

Termin kolokvijuma

17.11.2017


Računarske nauke-Računarske mreže i komunikacije

Резултати из предмета Рачунарске мреже и комуникације, послије првог колоквијума.

16.11.2017


Matematika-Analiza 3

Termin prvog kolokvijuma

16.11.2017


Matematika i računarske nauke-Analiza 3

Termin prvog kolokvijuma

16.11.2017


Računarske nauke-Analiza 3

Termin kolokvijuma

16.11.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Programski prevodioci

Termin praktičnog dijela kolokvijuma

16.11.2017


Računarske nauke-Programski jezici

Framework Yii. Uvod.

16.11.2017


Računarske nauke-teorijske osnove računarstva

Drugo predavanje

16.11.2017


Računarske nauke-Uvod u informacione sisteme

Prvi kolokvijum

16.11.2017


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka I

Najava terena za petak

14.11.2017


Računarske nauke-Bioinformatika

Nova objava - 14.11.2017 16:09

14.11.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Programski prevodioci

Rezultati kolokvijuma

14.11.2017


Računarske nauke-Vještačka inteligencija

Rezultati kolokvijuma

14.11.2017


Računarske nauke-Uvod u kompjuterske nauke

Odlaganje vježbi

14.11.2017


Računarske nauke-Uvod u kompjuterske nauke

Grupe za kolokvijum

14.11.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Uvod u kompjuterske nauke

Grupe za kolokvijum

14.11.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Arhitektura računarskih sistema

Termin drugog kolokvijuma

13.11.2017


Računarske nauke-Uvod u informacione sisteme

Kolokvijum - 13.11.2017 10:30

13.11.2017


Biologija-Fiziologija biljaka

FIZIOLOGIJA BILJAKA 6, 7

13.11.2017


Biologija-Anatomija i morfologija biljaka

ANATOMIJA 10

13.11.2017


Biologija-Anatomija i morfologija biljaka

ANATOMIJA 11

13.11.2017


Računarske nauke-Diskretna matematika 1

Резултати теста

13.11.2017


Biologija-Sistematika algi

Šesta laboratorijska vježba - silikatne alge (materijal)

13.11.2017


Matematika i računarske nauke > modul: Matematičko modeliranje-Metode optimizacije

Prvi kolokvijum

12.11.2017


Matematika i računarske nauke > modul: Matematičko modeliranje-Metode optimizacije

Seminarski rad

12.11.2017


Matematika i računarske nauke-Operativni sistemi

Rezultati prvog testa

12.11.2017


Računarske nauke-Operativni sistemi

Rezultati prvog testa

12.11.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Operativni sistemi

Rezultati prvog testa

12.11.2017


Biologija-Ekologija biljaka I

RASPORED NASTAVE SA SLEDEĆU RADNU SEDMICU

12.11.2017


Matematika-Diskretna matematika

Резултати теста

12.11.2017


Matematika i računarske nauke-Diskretna matematika

Резултати теста

12.11.2017


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka I

Rezultati prvog kolokvijuma

11.11.2017


Biologija-Sistematika algi

Test I - osvojeni poeni

11.11.2017


Biologija-Anatomija i morfologija biljaka

REZULTATI I KOLOKVIJUMA

11.11.2017


Biologija-Hidrobiologija

Rezultati I kolokvijuma

10.11.2017


Matematika-Statistika

Materijali

10.11.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Programski prevodioci

Kodovi sa vježbi - MIPS

10.11.2017


Biologija-Sistematika algi

Rezultati I kolokvijuma

09.11.2017


Biologija-ekologija-Biocenologija

Rezultati I kolokvijuma

09.11.2017


Biologija-Fiziologija biljaka

Promijenjen termin odrzavanja nastave

09.11.2017


Matematika i računarske nauke-Diskretna matematika

Тест - вријеме и мјесто одржавања

09.11.2017


Matematika-Diskretna matematika

Тест - вријеме и мјесто одржавања

09.11.2017


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka I

Predavanje o prečicama i psilotidama

08.11.2017


Biologija-Sistematika algi

Izmijenjen termin praktične nastave za 13. novembar

08.11.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Programski prevodioci

Drugi domaći zadatak

08.11.2017


Računarske nauke-Multimedija

Rezultati I kolokvijuma iz Multimedijalnih sistema

07.11.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika I

Termin kolokvijuma

07.11.2017


Matematika-Analiza 1

Termin kolokvijuma

07.11.2017


Matematika i računarske nauke-Analiza 1

Termin kolokvijuma

07.11.2017


Računarske nauke-Analiza 1

Termin kolokvijuma

07.11.2017


Biologija-Ekologija biljaka I

rezultati kolokvijuma I (drugi dio)

07.11.2017


Računarske nauke-Programski jezici

Priprema za kolokvijum

07.11.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Uvod u kompjuterske nauke

Rezultati prvog testa

06.11.2017


Računarske nauke-Uvod u kompjuterske nauke

Rezultati prvog testa

06.11.2017


Biologija-Sistematika algi

Peta laboratorijska vježba - silikatne alge (materijal)

06.11.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Mašinsko učenje

Drugi domaćí zadatak.

05.11.2017


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka I

Rezultati kolokvijuma I

05.11.2017


Računarske nauke-Diskretna matematika 1

тест - термин и примјер теста

04.11.2017


Matematika i računarske nauke-Paralelni algoritmi

Kolokvijum

04.11.2017


Računarske nauke-Paralelni algoritmi

Kolokvijum

04.11.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Paralelno programiranje

Kolokvijum

04.11.2017


Računarske nauke-teorijske osnove računarstva

Prvi cas sjutra u 9h

03.11.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Periferije i interfejsi

Термин одржавања првог теоријског теста.

02.11.2017


Računarske nauke-teorijske osnove računarstva

Materijali

02.11.2017


Biologija-Anatomija i morfologija biljaka

I KOLOKVIJUM

02.11.2017


Biologija-Fiziologija biljaka

I KOLOKVIJUM

02.11.2017


Računarske nauke-Vještačka inteligencija

Vještačka inteligencije u igrama.

02.11.2017


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka I

Rezultati testa

02.11.2017


Računarske nauke-Bioinformatika

Izabrane teme

02.11.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Arhitektura računarskih sistema

Rezultati prvog kolokvijuma

01.11.2017


Računarske nauke-Matematičko modeliranje

Резултати колоквијума

01.11.2017


Računarske nauke-Uvod u kompjuterske nauke

Seminarski rad

31.10.2017


Računarske nauke-Vještačka inteligencija

Seminarski rad

31.10.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Uvod u kompjuterske nauke

Seminarski rad

31.10.2017


Računarske nauke-Računarske mreže i komunikacije

Prvi domaći zadatak

31.10.2017


Matematika i računarske nauke-Računarske mreže

Prvi domaći zadatak

31.10.2017


Računarske nauke-Uvod u informacione sisteme

Rezultati prvog domaćeg zadatka

31.10.2017


Računarske nauke-Vještačka inteligencija

Predikatski račun - primjeri

30.10.2017


Računarske nauke-Vještačka inteligencija

Zadaci (Traženje i CSP). Genetski algoritam.

30.10.2017


Matematika-Uvod u matematičku logiku

Spisak studenata

30.10.2017


Računarske nauke-Uvod u matematičku logiku

Spisak studenata

30.10.2017


Matematika i računarske nauke-Uvod u matemematičku logiku

Spisak studenata

30.10.2017


Fizika-Fizička mehanika

Promjena termina - 30.10.2017 17:51

30.10.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Periferije i interfejsi

Термин и мјесто одржавања првог колоквијума.

30.10.2017


Računarske nauke-Bezbjednost računarskih sistema

Предавање од 6.11. ће се одржати 13.11.

30.10.2017


Biologija-Sistematika algi

Test I - termini za polaganje

30.10.2017


Biologija-Fiziologija biljaka

FIZIOLOGIJA 4, 5

28.10.2017


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka I

Raspored polaganja test

28.10.2017


Matematika i računarske nauke-Operativni sistemi

Prvi test

28.10.2017


Računarske nauke-Operativni sistemi

Prvi test

28.10.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Operativni sistemi

Prvi test

28.10.2017


Računarske nauke-Bioinformatika

Izbor tema

28.10.2017


Računarske nauke-Vještačka inteligencija

Drugi domaći zadatak

27.10.2017


Računarske nauke-Programski jezici

Kolokvijum

27.10.2017


Biologija-Anatomija i morfologija biljaka

ANATOMIJA 8, 9

27.10.2017


Fizika-Fizička mehanika

Nova objava - 26.10.2017 11:15

26.10.2017


Biologija-Sistematika algi

Prva laboratorijska vježba - modrozelene alge (materijal)

25.10.2017


Biologija-Sistematika algi

Druga laboratorijska vjezba - crvene alge (materijal)

25.10.2017


Biologija-Sistematika algi

Treća laboratorijska vježba - crvene i vatrene alge (materijal)

25.10.2017


Biologija-Sistematika algi

Četvrta laboratorijska vježba - zlatne alge i euglenofita (materijal)

25.10.2017


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka I

Najava prvog kolokvijuma

24.10.2017


Računarske nauke-Bezbjednost računarskih sistema

Нови термин одржавања првог колоквијума из предмета Безбједност рачунарских система.

24.10.2017


Računarske nauke-Analitička geometrija

Termin časova vježbi

22.10.2017


Biologija-Hidrobiologija

Podjela studenata na grupe (vjezbe)

20.10.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Programski prevodioci

Prvi domaći zadatak

20.10.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Mašinsko učenje

Prvi domaći zadatak

20.10.2017


Biologija-Anatomija i morfologija biljaka

ANATOMIJA I MORFOLOGIJA 6, 7

19.10.2017


Biologija-Fiziologija biljaka

FIZIOLOGIJA BILJAKA 3

19.10.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Kompjuterska animacija

Nova objava - 19.10.2017 16:48

19.10.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Arhitektura računarskih sistema

Tacan termin prvog kolokvijuma

18.10.2017


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka I

Kolokvijum I

18.10.2017


Računarske nauke-Uvod u kompjuterske nauke

Java kontrolne strukture (ciklusi)

17.10.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Uvod u kompjuterske nauke

Java kontrolne strukture (ciklusi)

17.10.2017


Računarske nauke-Vještačka inteligencija

Prvi domaći zadatak

16.10.2017


Računarske nauke-Vještačka inteligencija

Novi termin vježbi

15.10.2017


Fizika-Fizička mehanika

Настава из Механике у понедјељак 16. октобра 2017.

14.10.2017


Biologija-Anatomija i morfologija biljaka

ANATOMIJA I MORFOLOGIJA 5

13.10.2017


Računarske nauke-Uvod u kompjuterske nauke

Java kontrolne strukture (IF)

12.10.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Uvod u kompjuterske nauke

Java kontrolne strukture (IF)

12.10.2017


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka I

Mahovine

12.10.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Arhitektura računarskih sistema

Termin prvog kolokvijuma

11.10.2017


Biologija-Anatomija i morfologija biljaka

ANATOMIJA I MORFOLOGIJA 3, 4

10.10.2017


Biologija-Alge, gljive i lišajevi

VAZNO - Sastanak sa studentima ponovcima koji su po starom sistemu slusali predmet

09.10.2017


Matematika-Uvod u geometriju

ECTS katalog

08.10.2017


Računarske nauke-Bezbjednost računarskih sistema

Термини одржавања колоквијума

07.10.2017


Računarske nauke-Računarske mreže i komunikacije

Термини одржавања колоквијума

07.10.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Mobilne i bežične komunikacije

Термини одржавања колоквијума

07.10.2017


Biologija-Hidrobiologija

PRAKTIKUM IZ HIDROBIOLOGIJE

05.10.2017


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka I

Materijali

05.10.2017


Fizika-Laboratorijski praktikum II (elektromagnetizam)

04.10.2017


Fizika-Laboratorijski praktikum II (elektromagnetizam)

Nova objava - 04.10.2017 09:50

04.10.2017


Fizika-Laboratorijski praktikum I (mehanika)

04.10.2017


Fizika-Laboratorijski praktikum I (mehanika)

04.10.2017


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka I

Nova objava - 04.10.2017 11:41

04.10.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Algoritmi na grafovima

literatura

04.10.2017


Računarske nauke-Uvod u kompjuterske nauke

Uvod u programski jezik Java.

04.10.2017


Računarske nauke-Vještačka inteligencija

Slajdovi (lekcije 1-4)

04.10.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Uvod u kompjuterske nauke

Uvod u programski jezik Java

04.10.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Fizičke i elektronske osnove računarskih sistema

Konačni rezultati iz FEOKS-a i predlog ocena

04.10.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Teorija složenosti algoritama

Nastava 2017/18

03.10.2017


Matematika-Uvod u matematičku logiku

Materijali za ispit

03.10.2017


Matematika i računarske nauke-Uvod u matemematičku logiku

Materijali za ispit

03.10.2017


Računarske nauke-Uvod u matematičku logiku

Materijali za ispit

03.10.2017


Računarske nauke-Uvod u kompjuterske nauke

Instrukcije za instaliranje alata

02.10.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Uvod u kompjuterske nauke

Instrukcije za instaliranje alata

02.10.2017


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka I

Nova objava - 30.09.2017 12:20

30.09.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Algoritmi na grafovima

Izmjena u rasporedu nastave

30.09.2017


Računarske nauke-Objektno orijentisano programiranje

Slajdovi

29.09.2017


Fizika-Fizika elementarnih čestica

Plan rada

28.09.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Arhitektura računarskih sistema

Vjezbe

28.09.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Arhitektura računarskih sistema

Materijali sa predavanja

28.09.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Arhitektura računarskih sistema

Primjeri kolokvijuma i zavrsnog ispita

28.09.2017


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka I

Otkazivanje terena planiranog za petak 29. septembar

28.09.2017


Računarske nauke-Bioinformatika

Novi termin održavanja vježbi

28.09.2017


Biologija-Anatomija i morfologija biljaka

ANATOMIJA I MORFOLOGIJA 1

28.09.2017


Biologija-Anatomija i morfologija biljaka

ANATOMIJA I MORFOLOGIJA 2

28.09.2017


Biologija-Fiziologija biljaka

Fiziologija biljaka 1

28.09.2017


Biologija-Fiziologija biljaka

Fiziologija biljaka 2

28.09.2017


Računarske nauke-Analiza 3

Termin održavanja prvih vježbi

27.09.2017


Fizika-Metodika nastave fizike I

Teme za predavanja iz metodike I - 27.09.2017 11:43

27.09.2017


Fizika-Metodika nastave fizike I

instrukcije za predavanja studenata- 27.09.2017 11:48

27.09.2017


Fizika-Metodika nastave fizike II

teme za predavanja studenata metodika II- 27.09.2017 11:51

27.09.2017


Fizika-Metodika nastave fizike II

instrukcije za predavanja studenata - 27.09.2017 11:55

27.09.2017


Matematika i računarske nauke > modul: Finansijska matematika-Aktuarska matematika

Izmjena rasporeda

27.09.2017


Matematika-Linearna algebra 1

Predavanja iz Linearne algebre 1 i 2

27.09.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Napredne programske tehnike

Nova objava - 26.09.2017 09:13

26.09.2017


Matematika > modul: Teorijska matematika-Jednačine matematičke fizike

Nova objava - 26.09.2017 09:25

26.09.2017


Fizika-Laboratorijski praktikum III (atomska fizika)

Nova objava - 26.09.2017 19:22

26.09.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Arhitektura računarskih sistema

ECTS katalog

25.09.2017


Matematika > modul: Teorijska matematika-Jednačine matematičke fizike

Nova objava - 25.09.2017 18:10

25.09.2017


Matematika-Engleski jezik 1

Nova objava - 25.09.2017 19:29

25.09.2017


Matematika i računarske nauke-Engleski jezik 1

Nova objava - 25.09.2017 19:30

25.09.2017


Fizika-Elektromagnetizam

Plan rada - 24.09.2017 22:00

24.09.2017


Biologija-Anatomija i morfologija biljaka

POCETAK NASTAVE U STUDIJSKOJ 2017/18 GODINI

22.09.2017


Biologija-Fiziologija biljaka

POCETAK NASTAVE U STUDIJSKOJ 2017/18 GODINI

22.09.2017


Matematika > modul: Teorijska matematika-Jednačine matematičke fizike

Nova objava - 20.09.2017 07:40

20.09.2017


Biologija-Fiziologija biljaka

EVIDENCIJA POENA I PREDLOG OCJENE NAKON DODATNOG AVGUSTOVSKOG ROKA

18.09.2017


Računarske nauke-Analiza 2

Rezultati polaganja u dodatnom ispitnom roku

17.09.2017


Biologija-Alge, gljive i lišajevi

Rezultati avgustovskog roka - 17.09.2017 19:38

17.09.2017


Računarske nauke-Distribuirani računarski sistemi

Резултати испита у додатном (августовском) року

17.09.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Distribuirani računarski sistemi

Резултати испита у додатном (августовском) року

16.09.2017


Matematika-Analiza 2

Dodatni rok

16.09.2017


Matematika i računarske nauke-Analiza 2

Dodatni rok

16.09.2017


Fizika-Matematika I

Rezultati dodatnog ispitnog roka

15.09.2017


Biologija-Organska hemija

Rezultati zavrsnog ispita i popravnih kolokvijuma iz Organske hemije za studente BIOLOGIJE (avgustovski rok)

15.09.2017


Matematika-Teorija vjerovatnoće

Evidencija, jun i septembar

15.09.2017


Matematika i računarske nauke-Teorija vjerovatnoće

Evidencija, jun i septembar

15.09.2017


Matematika-Statistika

Evidencija, septembar

15.09.2017


Matematika i računarske nauke-Statistika

Evidencija, septembar

15.09.2017


Matematika i računarske nauke-Mjera i integral

Dodatni rok

14.09.2017


Matematika-Mjera i integral

Dodatni rok

14.09.2017


Računarske nauke-Principi programiranja

Predlog ocjena

14.09.2017


Računarske nauke-Programski prevodioci

Preliminarni rezultati ispita (smjerovi B. C, D)

14.09.2017


Matematika-Diferencijalne jednačine

Rezultati u dodatnom roku i predlog ocjena

14.09.2017


Matematika i računarske nauke-Diferencijalne jednačine

Rezultati u dodatnom roku i predlog ocjena

14.09.2017


Računarske nauke-Diferencijalne jednačine

Rezultati u dodatnom roku i predlog ocjena

14.09.2017


Fizika-Diferencijalne jednačine

Rezultati u dodatnom roku i predlog ocjena

14.09.2017


Matematika-Uvod u geometriju

Konačni rezultati

14.09.2017


Fizika-Matematika I

Pregled radova

14.09.2017


Biologija-Anatomija i morfologija biljaka

EVIDENCIJA POENA I PREDLOG OCJENE NAKON DODATNOG AVGUSTOVSKOG ROKA

14.09.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Arhitektura računarskih sistema

Rezultati polaganja u avgustovskom roku

13.09.2017


Računarske nauke-Principi programiranja

Dopunski rok

13.09.2017


Matematika-Diferencijalne jednačine

Nova objava - 13.09.2017 10:58

13.09.2017


Fizika-Diferencijalne jednačine

Raspored polaganja u dodatnom roku

13.09.2017


Računarske nauke-Diferencijalne jednačine

Raspored polaganja u dodatnom roku

13.09.2017


Matematika i računarske nauke-Diferencijalne jednačine

Raspored polaganja u dodatnom roku

13.09.2017


Biologija-Fizika

Rezultati ispita iz fizike- 13.09.2017 12:08

13.09.2017


Fizika-Metodika nastave fizike I

13.09.2017


Matematika-Uvod u geometriju

Rezultati popravnih kolokvijuma

13.09.2017


Računarske nauke-Arhitektura računarskih sistema

Rezultati polaganja u avgustovskom roku

13.09.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika IV

Rezultati

13.09.2017


Matematika-Uvod u matematičku logiku

Rezultati popravnih kolokvijuma

13.09.2017


Matematika i računarske nauke-Uvod u matemematičku logiku

Rezultati

13.09.2017


Matematika-Algebra 1

Ocjene

13.09.2017


Matematika i računarske nauke-Algebra 1

Ocjene

13.09.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika II

Rezultati septembarskog roka

12.09.2017


Matematika-Analiza 2

Analitička geometrija- rezultati ispita u dodatnom roku

12.09.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika III

Rezultati u dodatnom roku

11.09.2017


Računarske nauke-Periferije i interfejsi

Резултати испита у додатном (августовском) року

11.09.2017


Matematika-Diskretna matematika

Rezultati ispita u dodatnom roku

11.09.2017


Računarske nauke-Analiza 2

Termini polaganja u dodatnom ispitnom roku

11.09.2017


Matematika i računarske nauke-Objektno orjentisano programiranje

Rezultati avg. roka

10.09.2017


Računarske nauke-Algebra

Nova objava - 10.09.2017 14:25

10.09.2017


Matematika-Algebra 2

Nova objava - 10.09.2017 14:31

10.09.2017


Matematika i računarske nauke-Algebra 2

Nova objava - 10.09.2017 14:33

10.09.2017


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka I

Rezultati avgustovskog roka - 10.09.2017 15:20

10.09.2017


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka II

Rezultati avgustovskog roka - 10.09.2017 15:22

10.09.2017


Matematika-Analiza 3

Nova objava - 10.09.2017 17:20

10.09.2017


Matematika-Analiza 4

Nova objava - 10.09.2017 17:22

10.09.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Strukture podataka

Preliminarni rezultati ispita

10.09.2017


Računarske nauke-Strukture podataka

Preliminarni rezultati ispita

10.09.2017


Matematika-Linearna algebra 2

Nova objava - 10.09.2017 20:26

10.09.2017


Matematika-Linearna algebra 1

Zbirni rezultati i ocjene

10.09.2017


Matematika-Analiza 1

Dodatnom roku

09.09.2017


Matematika i računarske nauke-Analiza 1

Rezultati popravnog roka

09.09.2017


Matematika-Analiza 2

Dodatni rok

09.09.2017


Matematika i računarske nauke-Analiza 2

Dodatni rok

09.09.2017


Biologija-ekologija-Biocenologija

Rezultati avgustovskog roka - 09.09.2017 15:54

09.09.2017


Biologija-Hidrobiologija

Rezultati avgustovskog roka - 09.09.2017 15:58

09.09.2017


Računarske nauke-Diskretna matematika 2

августовски рок - евиденција поена и предлог оцјена

09.09.2017


Biologija-ekologija-Ekofiziologija

Ekologija biljaka I i II - rezultati avgustovskog roka

09.09.2017


Računarske nauke-Algebra

Nova objava - 08.09.2017 11:17

08.09.2017


Računarske nauke-Analiza 1

Rezultati polaganja u dodatnom ispitnom roku

08.09.2017


Matematika-Uvod u geometriju

Datum završnog ispita - 07.09.2017 00:51

07.09.2017


Matematika-Analiza 4

Nova objava - 07.09.2017 11:16

07.09.2017


Matematika-Funkcionalna analiza

Dodatni rok

07.09.2017


Matematika i računarske nauke-Funkcionalna analiza

Dodatni rok

07.09.2017


Matematika-Statistika

Konsultacije

06.09.2017


Matematika-Analiza 3

Nova objava - 06.09.2017 11:29

06.09.2017


Matematika-Algebarska topologija

Nova objava - 06.09.2017 14:34

06.09.2017


Matematika-Uvod u diferencijalnu geometriju

Nova objava - 06.09.2017 14:38

06.09.2017


Matematika i računarske nauke-Uvod u diferencijalnu geometriju

Nova objava - 06.09.2017 14:41

06.09.2017


Računarske nauke-Računarske mreže i komunikacije

Резултати испита у додатном (августовском) року

06.09.2017


Matematika-Analiza 1

Dodatni rok

06.09.2017


Matematika i računarske nauke-Računarske mreže

Резултати испита у додатном (августовском) року

06.09.2017


Matematika i računarske nauke-Analiza 1

Dodatni rok

06.09.2017


Fizika-Fizička mehanika

Rezultati I i II kolokvijuma

05.09.2017


Biologija-Fizika

Ispit iz Fizike 5.09.2017 12:01

05.09.2017


Matematika-Parcijalne jednačine

Dodatni rok

05.09.2017


Matematika i računarske nauke-Parcijalne jednačine

Dodatni rok

05.09.2017


Matematika i računarske nauke-Funkcionalna analiza

Rezultati popravnog roka

05.09.2017


Matematika-Funkcionalna analiza

Rezultati popravnog roka

05.09.2017


Matematika-Algebra 1

Rezultati avgustovskog roka

05.09.2017


Matematika i računarske nauke-Algebra 1

Rezultati avgustovskog roka

05.09.2017


Matematika-Algebra 1

Termin pregleda

05.09.2017


Matematika i računarske nauke-Algebra 1

Termin pregleda

05.09.2017


Računarske nauke-Strukture podataka

Organizacija ispita

05.09.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Strukture podataka

Organizacija ispita

05.09.2017


Matematika-Uvod u kombinatoriku

Rezultati ispita u avgustovskom roku

04.09.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Mobilne i bežične komunikacije

Резултати испита у додатном (августовском) року

04.09.2017


Računarske nauke-Analiza 3

Rezultati polaganja u dodatnom ispitnim roku

04.09.2017


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka I

Nova objava - 03.09.2017 00:10

03.09.2017


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka II

Raspored polaganja u avgustovskom roku - 03.09.2017 00:26

03.09.2017


Računarske nauke-Vještačka inteligencija

Rezultati ispita

03.09.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Mašinsko učenje

Rezultati ispita

03.09.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Računarske mreže i komunikacije

Резултати испита у додатном (августовском) року

03.09.2017


Računarske nauke-Internet tehnologije

Novi termin ispita

02.09.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Distribuirani računarski sistemi

Додатни (августовски) испитни рок

02.09.2017


Računarske nauke-Distribuirani računarski sistemi

Додатни (августовски) испитни рок

02.09.2017


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka I

Rezultati ispita

02.09.2017


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Rezultati ispita

02.09.2017


Matematika-Mjera i integral

Dodatni rok

02.09.2017


Matematika i računarske nauke-Mjera i integral

Dodatni rok

02.09.2017


Računarske nauke-Analitička geometrija

Dodatni rok

02.09.2017


Matematika-Linearna algebra 1

Nova objava - 01.09.2017 00:50

01.09.2017


Matematika i računarske nauke-Linearna algebra 1

Nova objava - 01.09.2017 00:53

01.09.2017


Matematika-Linearna algebra 1

Nova objava - 01.09.2017 00:56

01.09.2017


Računarske nauke-Diskretna matematika 1

Nova objava - 01.09.2017 20:08

01.09.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika III

Dodatni rok

31.08.2017


Računarske nauke-Uvod u kompjuterske nauke

Preliminarni rezultati ispita - 31.08.2017 17:21

31.08.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Uvod u kompjuterske nauke

Preliminarni rezultati ispita - 31.08.2017 17:24

31.08.2017


Fizika-Fizička mehanika

Нови термин за полагање испита из Физичке механике

30.08.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Bezbjednost računarskih sistema

Резултати испита у додатном (августовском) року

30.08.2017


Računarske nauke-Bezbjednost računarskih sistema

Резултати испита у додатном (августовском) року

29.08.2017


Računarske nauke-Objektno orijentisano programiranje

Rezultati avg. roka

29.08.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Objektno-оrijentisano programiranje

Rezultati avg. roka

29.08.2017


Biologija-Alge, gljive i lišajevi

Avgustovski rok - 29.08.2017 14:17

29.08.2017


Biologija-Hidrobiologija

Avgustovski rok - 29.08.2017 14:41

29.08.2017


Biologija-ekologija-Biocenologija

Avgustovski rok - 29.08.2017 14:47

29.08.2017


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka I

Satnica polaganja ispita u dopunskom roku

28.08.2017


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Nova objava - 28.08.2017 08:00

28.08.2017


Fizika-Diferencijalne jednačine

Nova objava - 28.08.2017 15:38

28.08.2017


Matematika-Funkcionalna analiza

Dodatni rok

27.08.2017


Matematika i računarske nauke-Funkcionalna analiza

Dodatni rok

27.08.2017


Računarske nauke-Računarske mreže i komunikacije

Додатни (августовски) испитни рок

26.08.2017


Matematika i računarske nauke-Računarske mreže

Додатни (августовски) испитни рок

26.08.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Računarske mreže i komunikacije

Додатни (августовски) испитни рок

26.08.2017


Računarske nauke-Periferije i interfejsi

Додатни (августовски) испитни рок

26.08.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Periferije i interfejsi

Додатни (августовски) испитни рок

26.08.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika I

Dodatni rok

22.08.2017


Matematika i računarske nauke-Funkcionalna analiza

Dodatni rok

22.08.2017


Matematika-Funkcionalna analiza

Dodatni rok

22.08.2017


Računarske nauke-Multimedija

Materijal za kurs

21.08.2017


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka I

Avgustovski rok

16.08.2017


Biologija-Sistematika i uporedna anatomija kičmenjaka II

Avgustovski rok

16.08.2017


Biologija-Genetika

Nova objava - 23.07.2017 10:23

23.07.2017


Biologija-Molekulska biologija II

Nova objava - 23.07.2017 10:37

23.07.2017


Biologija-Anatomija i morfologija biljaka

DODATNI AVGUSTOVSKI ROK

20.07.2017


Biologija-Fiziologija biljaka

DODADTNI AVGUSTOVSKI ROK

20.07.2017


Fizika-Engleski jezik II

Termin ispita u septembarskom roku

18.07.2017


Matematika-Analiza 4

Konacni rezultati

07.07.2017


Računarske nauke-Principi programiranja

Konačne ocjene 2

04.07.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Programski jezici

Zaključne ocjene

04.07.2017


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Preuzimanje herbarskih zbirki

04.07.2017


Matematika-Analiza 2

Rezultati popravnog završnog ispita.

02.07.2017


Matematika i računarske nauke-Analiza 2

Rezultati popravnog završnog ispita.

02.07.2017


Matematika i računarske nauke-Analiza 2

Analitička geometrija - rezultati popravnog završnog ispita

02.07.2017


Matematika-Analiza 2

Analitička geometrija - rezultati popravnog završnog ispita

02.07.2017


Računarske nauke-Analiza 2

Rezultati popravnog završnog ispita

02.07.2017


Matematika i računarske nauke-Funkcionalna analiza

Rezultati popravnog završnog ispita

02.07.2017


Računarske nauke-Principi programiranja

Konačne ocjene

02.07.2017


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Evidencija poena

02.07.2017


Biologija-ekologija-Ekofiziologija

Rezultati popravnog kolokvijuma

01.07.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Završni projekat

Rezultati sa završnog ispita - 30.06.2017 16:59

30.06.2017


Računarske nauke-Računarska grafika i vizuelizacija

Rezultati - 30.06.2017 20:37

30.06.2017


Računarske nauke-Softver inženjering

Rezultati - 30.06.2017 21:40

30.06.2017


Biologija-ekologija-Biostatistika

Nova objava - 30.06.2017 14:13

30.06.2017


Eksperimentalna biologija i biotehnologija-Biostatistika

Nova objava - 30.06.2017 14:15

30.06.2017


Matematika-Diferencijalne jednačine

Konačni rezultati

30.06.2017


Matematika i računarske nauke-Diferencijalne jednačine

Konacni rezultati

30.06.2017


Računarske nauke-Diferencijalne jednačine

Konačni rezultati

30.06.2017


Fizika-Diferencijalne jednačine

Konačni rezultati

30.06.2017


Matematika-Analiza 4

Rezultati iz Analize IV

30.06.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Softver inženjering

Rezultati - 29.06.2017

29.06.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Vizuelizacija i računarska grafika

Rezultati - 29.06.2017

29.06.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Uvod u programski jezik C

Rezultati popravnog završnog ispita i predlog ocjena - 29.06.2017 12:29

29.06.2017


Matematika i računarske nauke > modul: Matematičko modeliranje-Matematički softverski paketi

Rezultati popravnog završnog ispita i predlog ocjena

29.06.2017


Računarske nauke-Napredne programske tehnike

Rezultati - 29.06.2017 22:01

29.06.2017


Računarske nauke-Principi programiranja

Termin za završni ispit

29.06.2017


Biologija-Alge, gljive i lišajevi

Konacni rezultati i predlog ocjene - 28.06.2017 00:39

28.06.2017


Računarske nauke-Programski prevodioci

Predlog ocjena - 28.06.2017 17:30

28.06.2017


Računarske nauke-Internet tehnologije

Predlog ocjena - 28.06.2017 17:33

28.06.2017


Matematika-Diferencijalne jednačine

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

28.06.2017


Matematika i računarske nauke-Diferencijalne jednačine

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

28.06.2017


Računarske nauke-Principi programiranja

Pregled radova

27.06.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Softver za mobilne platforme

Rezultati - 27.06.2017 22:08

27.06.2017


Matematika i računarske nauke-Vizuelizacija i računarska grafika

Rezultati - 27.06.2017 22:45

27.06.2017


Matematika i računarske nauke-Softver inženjering

Rezultati - 27.06.2017 23:06

27.06.2017


Računarske nauke-Računarska grafika i vizuelizacija

Dodatni rok - 27.06.2017 23:33

27.06.2017


Računarske nauke-Napredne programske tehnike

Dodatni rok - 27.06.2017 23:41

27.06.2017


Računarske nauke-Softver inženjering

Dodatni rok - 27.06.2017 23:42

27.06.2017


Računarske nauke-Programski prevodioci

Rezultati popravnog ispita - 26.06.2017 08:31

26.06.2017


Računarske nauke-Principi programiranja

Predlog ocjena

26.06.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika II

Konačni rezultati

26.06.2017


Biologija-Organska hemija

Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz ORGANSKE HEMIJE za studente BIOLOGIJE

26.06.2017


Biologija-Genetika

Nova objava - 25.06.2017 01:47

25.06.2017


Biologija-Molekulska biologija II

Nova objava - 25.06.2017 02:03

25.06.2017


Računarske nauke-Teorija složenosti algoritama

Predlog ocjena - 25.06.2017

25.06.2017


Matematika i računarske nauke > modul: Računarstvo-Teorija složenosti algoritama

Predlog ocjena - 25.06.2017

25.06.2017


Matematika > modul: Teorijska matematika- Teorija složenostI algoritama

Predlog ocjena - 25.06.2017

25.06.2017


Matematika-Algebra 2

konačni rezultati

24.06.2017


Matematika i računarske nauke-Algebra 2

konačni rezultati

24.06.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Matematika IV

konačni rezultati

24.06.2017


Računarske nauke-Algebra

konačni rezultati

24.06.2017


Računarske nauke-Principi programiranja

Bodovi sa vjezbi

22.06.2017


Računarske nauke-Principi programiranja

Zavrsni ispit

22.06.2017


Računarske nauke-Engleski jezik 2

Konačni rezultati poslije popravnog ispita

22.06.2017


Računarske nauke-Diferencijalne jednačine

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

22.06.2017


Matematika-Engleski jezik 4

Konačni rezultati poslije popravnog ispita

22.06.2017


Fizika-Diferencijalne jednačine

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

22.06.2017


Matematika i računarske nauke-Engleski jezik 4

Konačni rezultati poslije popravnog ispita

22.06.2017


Računarske nauke-Engleski jezik 4

Konačni rezultati poslije popravnog ispita

22.06.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Engleski jezik II

Konačni rezultati poslije popravnog ispita

22.06.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Engleski jezik IV

Konačni rezultati poslije popravnog ispita

22.06.2017


Matematika-Teorija vjerovatnoće

Popravni završni ispit

22.06.2017


Računarske nauke-Strukture podataka

Bodovi i predlozi ocjena - 22.06.2017 16:05

22.06.2017


Računarstvo i informacione tehnologije-Strukture podataka

Bodovi i predlog ocjena- 22.06.2017 16:11

22.06.2017


Matematika i računarske nauke-Funkcionalna analiza

Nova objava - 21.06.2017 14:37

21.06.2017


Matematika-Funkcionalna analiza

Nova objava - 21.06.2017 14:38

21.06.2017


Biologija-Organska hemija

Rezultati zavrsnog ispita iz ORGANSKE HEMIJE za studente ZASTITE ZIVOTNE SREDINE

21.06.2017


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Nova objava - 21.06.2017 18:55

21.06.2017


Matematika-Teorija vjerovatnoće

Nova objava - 21.06.2017 22:28

21.06.2017


Računarske nauke-Arhitektura računarskih sistema

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

20.06.2017