Obavještenja za predmete - BIOTEHNIČKI FAKULTET


MEDITERANSKO VOĆARSTVO - BIOHEMIJA BILJAKA   28.09.2021
  Online predavanje br 1 je 29.09.2021
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - OPŠTE VINOGRADARSTVO   28.09.2021
  Online uvodno predavanje
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - PRAKTIČNA OBUKA IZ OBLASTI LJEKOVITOG BILJA   28.09.2021
  Dodatni rok / septembar 2
BILJNA PROIZVODNJA - FITOPATOLOGIJA   28.09.2021
  Korona rok
BILJNA PROIZVODNJA - FITOPATOLOGIJA   28.09.2021
  Početak nastave
BILJNA PROIZVODNJA - AGROMETEOROLOGIJA   27.09.2021
  Način izvođenja nastave za 27.09.2021
BILJNA PROIZVODNJA - HEMIJA   27.09.2021
  Raspored studenata za prvo predavanje iz Hemije
ANIMALNA PROIZVODNJA - HEMIJA   27.09.2021
  Raspored za prvo predavanje iz Hemije
BILJNA PROIZVODNJA - HEMIJA   27.09.2021
  Termin za kovid- i apsolventski- rok
ANIMALNA PROIZVODNJA - HEMIJA   27.09.2021
  Termin iz Hemije za kovid i apsolventski rok
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U KONT.VOĆARSTVU   27.09.2021
  1. predavanje studijske 2021-2022 - 27.09.2021 15:02
BILJNA PROIZVODNJA - ENTOMOLOGIJA   27.09.2021
  DODATNI I KORONA ROK
BILJNA PROIZVODNJA - BOTANIKA   27.09.2021
  Najava aktivnosti u prvoj radnoj sedmici
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - SAMONIKLO KONTINENTALNO LJEKOVITO BILJE   26.09.2021
  Nastava
BILJNA PROIZVODNJA - AGROHEMIJA   26.09.2021
  Uvodno predavanje - ZOOM
STOČARSTVO - ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI   26.09.2021
  Nova objava - 26.09.2021 21:23Obavjestenje o predavanjima
ANIMALNA PROIZVODNJA - ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI   26.09.2021
  Nova objava - 26.09.2021 21:26obavjestenje o predavanjima
BILJNA PROIZVODNJA - ENTOMOLOGIJA   25.09.2021
  Predavanja 27.09.
BILJNA PROIZVODNJA - BOTANIKA   25.09.2021
  Termin polaganja ispita iz Botanike u korona i apsolventskom roku
BILJNA PROIZVODNJA - MATEMATIKA SA INFORMATIKOM   24.09.2021
  Konačni rezultati za oba smjera
BILJNA PROIZVODNJA - FITOFARMACIJA   24.09.2021
  Rezultati u dopunskom roku
ANIMALNA PROIZVODNJA - ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA   24.09.2021
  Evidencija poena Anatomija i fiziologija - 24.09.2021 15:37
BILJNA PROIZVODNJA - STATISTIKA   24.09.2021
  organizacija predavanja
ANIMALNA PROIZVODNJA - STATISTIKA   24.09.2021
  predavanja 2021/22
ANIMALNA PROIZVODNJA - PROIZVODNJA KRMNOG BILJA   22.09.2021
  Rezultati i predlog ocjena u spetembarskom ispitnom roku
BILJNA PROIZVODNJA - KRMNO BILJE   22.09.2021
  Rezultati i predlog ocjena u spetembarskom ispitnom roku
ANIMALNA PROIZVODNJA - MIKROBIOLOGIJA   22.09.2021
  Nova objava - 22.09.2021 10:39evidencijapoenaseptembar
STOČARSTVO - MIKROBIOLOGIJA   22.09.2021
  Nova objava - 22.09.2021 10:40evidencijapoenaseptembar
STOČARSTVO - ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI   22.09.2021
  Nova objava - 22.09.2021 10:44evidencijapoenaseptemb
ANIMALNA PROIZVODNJA - OSNOVI AGROEKONOMIJE   22.09.2021
  Rezultati - septembarski nakon II termina
ANIMALNA PROIZVODNJA - ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI   22.09.2021
  Nova objava - 22.09.2021 10:46evidencijapoenasept
BEZBJEDNOST HRANE - DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA U PRERADI HRANE   22.09.2021
  Nova objava - 22.09.2021 10:48evidencijapoenaseptemb
STOČARSTVO - BEZBJEDNOST HRANE   22.09.2021
  Nova objava - 22.09.2021 10:49evidencijapoenaseptemb
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - FIZIOLOGIJA BILJAKA   22.09.2021
  konacna evidencija septembar
BILJNA PROIZVODNJA - STATISTIKA   21.09.2021
  Rezultati drugog septembarskog roka
STOČARSTVO - OVČARSTVO I KOZARSTVO   21.09.2021
  Rezultati drugog roka
ANIMALNA PROIZVODNJA - ANIMALNI GENETIČKI RESURSI   21.09.2021
  Rezultati drugog roka
STOČARSTVO - BIOTEHNOLOGIJA U STOČARSTVU   21.09.2021
  Rezultati drugog roka
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - TRŽIŠTE I MARKETING AGROBIZNISA   21.09.2021
  Rezultati - septembarski nakon II termina
BILJNA PROIZVODNJA - TRŽIŠTE I MARKETING POLJOPRIVREDNO-PREH. PROIZVODA   21.09.2021
  Rezultati - septembarski nakon II termina
BILJNA PROIZVODNJA - OSNOVI AGROEKONOMIJE   21.09.2021
  Rezultati - septembarski nakon II termina
STUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - MEDITERANSKO VOĆARSTVO - TRŽIŠTE I MARKETING   21.09.2021
  Rezultati - septembarski nakon II termina
MEDITERANSKO VOĆARSTVO - PLANIRANJE I UPRAVLJANJE U VOĆARSTVU   21.09.2021
  Nova objava - 21.09.2021 10:30
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - POLJOPRIVREDNA GENETIKA   20.09.2021
  Rezultati završnog ispita
BILJNA PROIZVODNJA - GENETIKA   20.09.2021
  Rezultati završnog ispita
BILJNA PROIZVODNJA - GENETIKA   20.09.2021
  Rezultati završnog ispita
MEDITERANSKO VOĆARSTVO - STATISTIKA U POLJOPRIVREDI   20.09.2021
  Rezultati ispita septembar drugi rok
RASADNIČARSTVO - EKONOMIKA I ORGANIZACIJA RASADNIČKE PROIZVODNJE   20.09.2021
  Rezultati ispita septembar drugi rok
ZAŠTITA BILJA - INSEKTI VEKTORI BILJNIH PATOGENA   20.09.2021
  Rezultati završnog ispita
KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - ŠTETOČINE VOĆAKA   20.09.2021
  Rezultati završnog ispita

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 121