Obavještenja za predmete - Biotehnički fakultet


MEDITERANSKO VOĆARSTVO - STATISTIKA U POLJOPRIVREDI

TERMINI DRUGOG I POPRAVNOG DRUGOG KOLOKVIJUMA

06.12.2019


MEDITERANSKO VOĆARSTVO - STATISTIKA U POLJOPRIVREDI

TERMINI ZAVRSNOG I POPRAVNOG ZAVRSNOG ISPITA

06.12.2019


BILJNA PROIZVODNJA - AGROMETEOROLOGIJA

Rezultati testa - popravni

06.12.2019


KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - HEMIJA

Rezultati II kolokvijuma

06.12.2019


KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U KONT.VOĆARSTVU

Rezultati IIa i Ib kolokvijuma - 06.12.2019 13:29

06.12.2019


BILJNA PROIZVODNJA - FITOFARMACIJA

Rezultati II kolokvijuma

06.12.2019


BILJNA PROIZVODNJA - FITOFARMACIJA

Termini za polaganje završnog ispita

06.12.2019


KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - JABUČASTE VOĆKE

Rezultat popravnog kolokvijuma 2

06.12.2019


KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - STATISTIKA U POLJOPRIVREDI

PRIPREMA ZA DRUGI KOLOKVIJUM

05.12.2019


KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - STATISTIKA U POLJOPRIVREDI

TERMINI DRUGOG KOLOKVIJUMA I POPRAVNOG DRUGOG KOLOKVIJUMA

05.12.2019


KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - STATISTIKA U POLJOPRIVREDI

TERMINI ZAVRSNOG I POPRAVNOG ZAVRSNOG ISPITA

05.12.2019


ANIMALNA PROIZVODNJA - SOCIOLOGIJA SELA

TERMINI DRUGOG KOLOKVIJUMA I POPRAVNOG DRUGOG KOLOKVIJUMA

05.12.2019


ANIMALNA PROIZVODNJA - SOCIOLOGIJA SELA

ZAVRSNI I POPRAVNI ZAVRSNI ISPIT

05.12.2019


STOČARSTVO - ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI

obavjestenje

05.12.2019


BILJNA PROIZVODNJA - AGROHEMIJA

Rezultati II kolokvijuma

05.12.2019


BILJNA PROIZVODNJA - TRŽIŠTE I MARKETING POLJOPRIVREDNO-PREH. PROIZVODA

Rezultati II kolokvijuma

04.12.2019


ZAŠTITA BILJA - SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA

Rezultati II kolokvijuma

04.12.2019


BILJNA PROIZVODNJA - BOTANIKA

Terenski čas

04.12.2019


VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO - BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE VOĆA I GROŽĐA

Rezultati I testa

04.12.2019


KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - ORGANSKA PROIZVODNJA VOĆA

izmena termina kolokvijuma 2

04.12.2019


MEDITERANSKO VOĆARSTVO - VINOGRADARSTVO

Termin II kolokvijuma

03.12.2019


VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO - ORGANSKA PROIZVODNJA GROŽĐA

Termin II kolokvijuma

03.12.2019


BILJNA PROIZVODNJA - POSEBNO VINOGRADARSTVO

Termin II kolokvijuma

03.12.2019


ANIMALNA PROIZVODNJA - SVINJARSTVO

Rezultati prvog kolokvijuma

03.12.2019


VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO - RASADNIČKA PROIZVODNJA

Obavještenje - Ako bude kišovito vrijeme u srijedu ( 4.12.2019 g.) neće biti terenskih vježbi u Baru, već će se održati redovna predavanja u Podgorici.

03.12.2019


BILJNA PROIZVODNJA - BOTANIKA

Materijal za vježbu o plodu

03.12.2019


BILJNA PROIZVODNJA - AGROMETEOROLOGIJA

Rezultati testa

03.12.2019


STOČARSTVO - KONJARSTVO

Terenske vježbe

03.12.2019


BILJNA PROIZVODNJA - EKONOMIKA I ORGANIZACIJA BILJNE PROIZVODNJE

TERMIN ZA PREDAJU SEMINARSKOG RADA

03.12.2019


BILJNA PROIZVODNJA - EKONOMIKA I ORGANIZACIJA BILJNE PROIZVODNJE

TERMINI DRUGOG KOLOKVIJUMA I POPRAVNOG DRUGOG KOLOKVIJUMA

03.12.2019


BILJNA PROIZVODNJA - EKONOMIKA I ORGANIZACIJA BILJNE PROIZVODNJE

TERMINI ZAVRSNOG I POPRAVNOG ZAVRSNOG ISPITA

03.12.2019


KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - FIZIOLOGIJA BILJAKA

Fiziologija biljaka -rezultati testa 2

03.12.2019


BILJNA PROIZVODNJA - HEMIJA

zamjena termina hemija - matematika

02.12.2019


VOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO I VINARSTVO - RASADNIČARSTVO

REZULTATI KOLOKVIJUMA BR 1 IZ RASADNICARSTVA

02.12.2019


BILJNA PROIZVODNJA - AGROHEMIJA

Razna obavjestenja

02.12.2019


KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - ORGANSKA PROIZVODNJA VOĆA

rezultat popravnog kolokvijuma 1 i testa

02.12.2019


ANIMALNA PROIZVODNJA - STOČARSTVO I ŽIVOTNA SREDINA

Nova objava - 02.12.2019 19:30

02.12.2019


STOČARSTVO - STOČARSTVO I ŽIVOTNA SREDINA

Nova objava - 02.12.2019 19:34

02.12.2019


STOČARSTVO - TEHNOLOGIJA PRERADE MLIJEKA

Nova objava - 02.12.2019 19:36

02.12.2019


BILJNA PROIZVODNJA - ENTOMOLOGIJA

REZULTATI POPRAVNOG PRVOG KOLOKVIJUMA

30.11.2019


BILJNA PROIZVODNJA - TRŽIŠTE I MARKETING POLJOPRIVREDNO-PREH. PROIZVODA

Termin održavanja drugog kolokvijuma

30.11.2019


MEDITERANSKO VOĆARSTVO - BIOHEMIJA BILJAKA

Rezultati popravnog kolokvijuma 1 i termin testa 2 i kolokvijuma 2

30.11.2019


KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - FIZIOLOGIJA BILJAKA

Termin testa 2

30.11.2019


KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - BIOHEMIJA BILJAKA

Termin testa 2

30.11.2019


ZAŠTITA BILJA - BOLESTI VOĆAKA I VINOVE LOZE

Termini polaganja drugog Kolokvijuma

29.11.2019


ZAŠTITA BILJA - BOLESTI VOĆAKA I VINOVE LOZE

Ispitna pitanja za II Kolokvijum

29.11.2019


RASADNIČARSTVO - SPECIJALNO RASADNIČARSTVO

Rezultati Popravnog I kolokvijuma

29.11.2019


BILJNA PROIZVODNJA - EKONOMIKA I ORGANIZACIJA BILJNE PROIZVODNJE

Ekonomika i organizacija biljne proizvodnje - Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

29.11.2019


BILJNA PROIZVODNJA - MATEMATIKA SA INFORMATIKOM

Termin predavanja iz Matematike sa informatikom

29.11.2019


STOČARSTVO - KONJARSTVO

Termin vježbi

29.11.2019


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 52