Obavještenja za predmete - BIOTEHNIČKI FAKULTET


BILJNA PROIZVODNJA - OPŠTE POVRTARSTVO

Pravila polaganja

13.02.2020


BILJNA PROIZVODNJA - OPŠTE POVRTARSTVO

Seminarski radovi

13.02.2020


BILJNA PROIZVODNJA - POVRTARSTVO

Nastava i vjezbe

13.02.2020


BILJNA PROIZVODNJA - KONTINENTALNO VOĆARSTVO

Termin održavanja vježbi

11.02.2020


ZAŠTITA BILJA - NEMATOLOGIJA

dopunska literatura - 11.02.2020 09:16

11.02.2020


BILJNA PROIZVODNJA - MIKROBIOLOGIJA

Skripta - vježbe - 11.02.2020 19:10

11.02.2020


BILJNA PROIZVODNJA - EKONOMIKA I ORGANIZACIJA BILJNE PROIZVODNJE

Rezultati popravnog zavrsnog ispita i prijedlog ocjena

06.02.2020


RATARSTVO I POVRTARSTVO - BIOMETRIKA I IZVOĐENJE OGLEDA U BILJ. PROIZVODNJI

Rezultati zavrsnog ispita i prijedlog ocjena

06.02.2020


VOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO I VINARSTVO - POMOLOGIJA

Evidencija osvojenih poena i prijedlog ocjene

06.02.2020


STOČARSTVO - HEMIJA

predlog ocjena

06.02.2020


STOČARSTVO - ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI

evidencija poena i predlog ocjena

06.02.2020


ANIMALNA PROIZVODNJA - ZOOHIGIJENA I PREVENTIVA BOLESTI

evidencija poena i predlog ocjena

06.02.2020


VOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO I VINARSTVO - RASADNIČARSTVO

POPOVIĆ: KONAČNA TABELA IZ RASADNIČARSTVA

05.02.2020


STOČARSTVO - DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA U STOČARSTVU

evidencija poena

05.02.2020


BILJNA PROIZVODNJA - HEMIJA

Rezultati ispita

05.02.2020


ANIMALNA PROIZVODNJA - HEMIJA

Rezultati ispita

05.02.2020


KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - POLJOPRIVREDNA BOTANIKA

Rezultati popravnog zavrsnog ispita i predlog ocjena

05.02.2020


MEDITERANSKO VOĆARSTVO - FIZIOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 05.02.2020 12:21

05.02.2020


BILJNA PROIZVODNJA - FITOPATOLOGIJA

Rezultati popravnog završnog ispita, osvojeni poeni i predlog ocjena

05.02.2020


BILJNA PROIZVODNJA - OPŠTE RATARSTVO

Završni ispit_popravni

05.02.2020


BILJNA PROIZVODNJA - OPŠTE RATARSTVO

Zavrsni ispit_popravni

05.02.2020


BILJNA PROIZVODNJA - OSNOVI GAJENJA NJIVSKOG BILJA

Zavrsni ispit_popravni

05.02.2020


BILJNA PROIZVODNJA - OSNOVI GAJENJA NJIVSKOG BILJA

Zakljucne ocjene

05.02.2020


BILJNA PROIZVODNJA - OSNOVI GAJENJA NJIVSKOG BILJA

Zakljucne ocjene

05.02.2020


BILJNA PROIZVODNJA - OPŠTE RATARSTVO

Zakljucne ocjene

05.02.2020


RATARSTVO I POVRTARSTVO - HERBOLOGIJA

Zakljucne ocjene

05.02.2020


BILJNA PROIZVODNJA - ENTOMOLOGIJA

EVIDENCIJA OSVOJENIH POENA I PREDLOG OCJENE - KONAČNO

04.02.2020


STOČARSTVO - OSNOVI AGROEKONOMIJE

Konacni rezultati

04.02.2020


BILJNA PROIZVODNJA - OSNOVI AGROEKONOMIJE

Rezultati u januarskom ispitnom roku

04.02.2020


BILJNA PROIZVODNJA - MATEMATIKA SA INFORMATIKOM

Konacni rezultati ispita(SVI SMJEROVI)

04.02.2020


ANIMALNA PROIZVODNJA - MATEMATIKA SA INFORMATIKOM

Konacni rezultati ispita(SVI SMJEROVI)

04.02.2020


KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - POLJOPRIVREDNA BOTANIKA

Rezultatti ispita i predlog ocjena

03.02.2020


BILJNA PROIZVODNJA - FITOFARMACIJA

Rezultati i predlog ocjena

03.02.2020


BIOTEHNIKA - METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA

Nova objava - 03.02.2020 15:51

03.02.2020


BIOTEHNIKA - ISTORIJA POLJOPRIVREDE I SOCIOLOGIJA RURALNOG RAZV

Nova objava - 03.02.2020 15:53

03.02.2020


VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO - PRAKTIČNA NASTAVA I

pOPOVIĆ- REZULTATI IZ PRAKTIČNE NASTAVE

03.02.2020


VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO - RASADNIČKA PROIZVODNJA

POPOVIĆ : KONAČNA TABELA IZ RASAD. PROIZ.

03.02.2020


KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - SAMONIKLO KONTINENTALNO LJEKOVITO BILJE

Rezultati ispita i predlog ocjena

01.02.2020


STUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVO - SAMONIKLO KONTINENTALNO LJEKOVITO BILJE

Rezultati ispita i pedlog ocjena

01.02.2020


ANIMALNA PROIZVODNJA - SOCIOLOGIJA SELA

Rezultati popravnog zavrsnog ispita i prijedlog ocjena

01.02.2020


BILJNA PROIZVODNJA - MATEMATIKA SA INFORMATIKOM

Konačni rezultati - SVI SMJEROVI (nakon popravnog završnog ispita)

01.02.2020


BILJNA PROIZVODNJA - OPŠTE RATARSTVO

Test 2 popravni

31.01.2020


BILJNA PROIZVODNJA - KONTINENTALNO VOĆARSTVO

Evidencija poena i prijedlog ocjene na predmetu Kontinentalno voćarstvo

31.01.2020


KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - HEMIJA

Rezultati zavrsnog ispita (popravni termin)

31.01.2020


KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE - ODRŽIVI RAZVOJ PRIR. RESURSA LJEK. I AROM. BILJA

Rezultati ispita i predlog ocjena

31.01.2020


MEDITERANSKO VOĆARSTVO - FIZIOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 31.01.2020 12:05

31.01.2020


RASADNIČARSTVO - KULTURA TKIVA

Nova objava - 31.01.2020 12:27

31.01.2020


STOČARSTVO - AGRARNA POLITIKA I ZAKONODAVSTVO

Konačni rezultati

31.01.2020


BILJNA PROIZVODNJA - OSNOVI AGROEKONOMIJE

Konačni rezultati

31.01.2020


ANIMALNA PROIZVODNJA - OSNOVI AGROEKONOMIJE

Konačni rezultati

31.01.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 58