Obavještenja za predmete - MAŠINSKI FAKULTET


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA II   06.05.2021
  Nova objava - 06.05.2021 20:19
MEHATRONIKA - ELEKTRIČNI AKTUATORI   05.05.2021
  Online nastava - 06.05.2021 u 18:00h
DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE PLANIRANJA SAOBRAĆAJA   04.05.2021
  Bodovi 2020/2021
MAŠINSTVO - MATEMATIKA IV   04.05.2021
  Термин колоквијума
DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA IV   04.05.2021
  Термин колоквијума
MAŠINSTVO - ENGLESKI JEZIK I - OPŠTI I   03.05.2021
  Rezultati kolokvijuma iz Engleskog jezika 1
DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ENGLESKI JEZIK I - OPŠTI I   03.05.2021
  Rezultati kolokvijuma iz Engleskog jezika 1
DRUMSKI SAOBRAĆAJ - PROGRAMIRANJE   01.05.2021
  Programiranje kolokvijumi i nastava
DRUMSKI SAOBRAĆAJ - UPRAVLJANJE RESURSIMA   01.05.2021
  Popravni I kolokvijuma - Upravljanje resursima
MAŠINSTVO - MEHANIKA LOMA I INTEGRITET KONSTRUKCIJA   29.04.2021
  Rezultati polaganja I kolokvijuma- popravni rok
MAŠINSTVO - OTPORNOST MATERIJALA I   26.04.2021
  Termin III kolokvijuma
DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA II   26.04.2021
  Vježbe - 26.04.2021
MAŠINSTVO - MATEMATIKA IV   26.04.2021
  Колоквијум
DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA IV   26.04.2021
  Колоквијум
MAŠINSTVO - ZAVARIVANJE   25.04.2021
  Rezultati polaganja I kolovijuma - popravni rok
MAŠINSTVO - POSTUPCI ZAVARIVANJA   25.04.2021
  Rezultati polaganja I kolovijuma - popravni rok
MAŠINSTVO - ENGLESKI JEZIK II - OPŠTI   24.04.2021
  Pomjeranje vremena početka kolokvijuma iz Engleskog jezika 2
DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ENGLESKI JEZIK II - OPŠTI   24.04.2021
  Pomjeranje vremena početka kolokvijuma iz Engleskog jezika 2
DRUMSKI SAOBRAĆAJ - PROGRAMIRANJE   23.04.2021
  Nastava iz Programiranja
MAŠINSTVO - PUMPE, VENTILATORI I TURBOKOMPRESORI   23.04.2021
  Резултати поправног првог колоквијума
DRUMSKI SAOBRAĆAJ - POLITIKA,STRATEGIJA I EKONO.ODRŽ. RAZV. TRANSPORTA   23.04.2021
  Bodovi 2020/2021
MAŠINSTVO - MATEMATIKA II   22.04.2021
  Rezultati prvog kolokvijuma
MEHATRONIKA - ELEKTRIČNI AKTUATORI   21.04.2021
  Online nastava - 22.04.2021 u 18:00h
DRUMSKI SAOBRAĆAJ - UPRAVLJANJE RESURSIMA   20.04.2021
  Upravljanje resursima 21.04.2021 u 8 i 15
DRUMSKI SAOBRAĆAJ - PROGRAMIRANJE   20.04.2021
  Programiranje - 23.04.2021 08:15
DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA II   19.04.2021
  VAŽNO
MAŠINSTVO - ENGLESKI JEZIK I - OPŠTI I   19.04.2021
  Odložen kolokvjum iz engleskog jezika
DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ENGLESKI JEZIK I - OPŠTI I   19.04.2021
  Odložen kolokvjum iz engleskog jezika
MAŠINSTVO - ENGLESKI JEZIK II - OPŠTI   19.04.2021
  Odložen kolokvjum iz engleskog jezika 2
DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ENGLESKI JEZIK II - OPŠTI   19.04.2021
  Odložen kolokvjum iz engleskog jezika 2
MAŠINSTVO - RUSKI JEZIK I - OPŠTI I   19.04.2021
  Konsultacije
DRUMSKI SAOBRAĆAJ - RUSKI JEZK I - OPŠTI   19.04.2021
  Консултације
MAŠINSTVO - RUSKI JEZIK II - OPŠTI   19.04.2021
  Консултације
MAŠINSTVO - TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE   16.04.2021
  Predavanje 19.04
MAŠINSTVO - PRIMIJENJENA MEHANIKA FLUIDA   16.04.2021
  Резултати првог колоквијума
DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA II   16.04.2021
  Nova objava - 16.04.2021 17:08
DRUMSKI SAOBRAĆAJ - RUSKI JEZK I - OPŠTI   15.04.2021
  Ruski jezik 1 -vježbe
MAŠINSTVO - RUSKI JEZIK I - OPŠTI I   15.04.2021
  Ruski jezik opšti I- vježbe
MAŠINSTVO - MEHANIKA LOMA I INTEGRITET KONSTRUKCIJA   15.04.2021
  I kolokvijum - popravni rok
MAŠINSTVO - PRIMIJENJENA MEHANIKA FLUIDA   15.04.2021
  Термин првог колоквијума
MAŠINSTVO - ENGLESKI JEZIK I - OPŠTI I   14.04.2021
  Kolokvijum iz Engleskog jezika 1
DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ENGLESKI JEZIK I - OPŠTI I   14.04.2021
  Kolokvijum iz Engleskog jezika 1
MAŠINSTVO - ENGLESKI JEZIK II - OPŠTI   14.04.2021
  Kolokvijum iz Engleskog jezika 2
DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ENGLESKI JEZIK II - OPŠTI   14.04.2021
  Kolokvijum iz Engleskog jezika 2
MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI   14.04.2021
  Poeni - Popravni KOLOKVIJUM
DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE BEZBIJEDNOSTI SAOBRAĆAJA   13.04.2021
  Pojasevi
DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MODELIRANJE KOMPONENATA MAŠINA   13.04.2021
  Informacija o I kolokvijumu iz Modeliranja komponenata mašina
MAŠINSTVO - MODELIRANJE KOMPONENATA MAŠINA   13.04.2021
  Informacija o I kolokvijumu iz Modeliranja komponenata mašina
MAŠINSTVO - MAŠINSKI ELEMENTI II   13.04.2021
  Termin održavanja I kolokvijuma iz Mašinskih elemenata 2
DRUMSKI SAOBRAĆAJ - UPRAVLJANJE RESURSIMA   13.04.2021
  Online nastava - 14.04.2021 u 8 : 15

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 34