Obavještenja za predmete - MAŠINSKI FAKULTET


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE TELEKOMUNIKACIJA

Lab. vježba 1 (2020)

22.02.2020


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE TELEKOMUNIKACIJA

Obavještenje

16.02.2020


MAŠINSTVO - MATEMATIKA II

ECTS katalog iz predmeta Matematika II za stud.god.2019/2020

10.02.2020


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE TELEKOMUNIKACIJA

Obavještenje

09.02.2020


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE TELEKOMUNIKACIJA

Uvod

09.02.2020


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE TELEKOMUNIKACIJA

Signali, spektralna analiza signala i sistemi prenosa

09.02.2020


MEHATRONIKA - INDRUSTRIJSKA PNEUMATIKA

INDUSTRIJSKA PNEUMATIKA, konačne ocjene

07.02.2020


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OPERACIONA ISTRAŽIVANJA

OPERACIONA ISTRAŽIVANJA, konačne ocjene

07.02.2020


MEHATRONIKA - PLC

PLC, ocjene

07.02.2020


MAŠINSTVO - TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Rezultati nakon popravnog ispita

06.02.2020


MAŠINSTVO - INŽENJERSKA GRAFIKA

Konacni rezultati ispita iz Inženjerske grafike

06.02.2020


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - TEHNIČKI I POGONSKI MATERIJALI

Konačni predlog ocjena

05.02.2020


MAŠINSTVO - MATEMATIKA III

Konačni rezultati i predlog ocjena - svi smjerovi

05.02.2020


MAŠINSTVO - TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Termin popravnog ispita

04.02.2020


MAŠINSTVO - ENGLESKI JEZIK I - OPŠTI I

Link za preuzimanje udžbenika i ostalog materijala za pripremu ispita

04.02.2020


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ENGLESKI JEZIK I - OPŠTI I

Link za preuzimanje udžbenika i ostalog materijala za pripremu ispita

04.02.2020


MAŠINSTVO - ENGLESKI JEZIK II - OPŠTI II

Link za preuzimanje udžbenika i ostalog materijala za pripremu ispita

04.02.2020


MAŠINSTVO - STRUČNA PRAKSA

Konačne ocjene

04.02.2020


MEHATRONIKA - RAČUNARSKE PERIFERIJE I INTERFEJSI

Rezultati nakon završnog ispita.

04.02.2020


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - TEHNIČKI I POGONSKI MATERIJALI

Rezultati završnog ispita (04.02.2020.)

04.02.2020


MAŠINSTVO - ELEKTROTEHNIKA

Rezultati popravnog ispita sa predlogom ocjena

02.02.2020


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ELEKTROTEHNIKA

Rezultati popravnog ispita sa predlogom ocjena

02.02.2020


MAŠINSTVO - INŽENJERSKA GRAFIKA

Rezultati ispita iz Inženjerske grafike

02.02.2020


MAŠINSTVO - INŽENJERSKA GRAFIKA

Termin održavanja popravnog ipita iz Inženjerske grafike

02.02.2020


MAŠINSTVO - MATEMATIKA III

Rezultati popravnog završnog - svi smjerovi

01.02.2020


MAŠINSTVO - STRUČNA PRAKSA

STRUČNA PRAKSA, ocjene, korekcija datuma za primjedbe

30.01.2020


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OPERACIONA ISTRAŽIVANJA

OPERACIONA ISTRAŽIVANJA, rezultati II popravnog kolokvijuma

30.01.2020


MAŠINSTVO - FIZIKA

РЕЗУЛТАТИ ПОПРАВНОГ ЗАВРШНОГ ИСПИТА СА ПРЕДЛОГОМ ОЦЈЕНЕ

29.01.2020


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - FIZIKA

РЕЗУЛТАТИ ПОПРАВНОГ ЗАВРШНОГ ИСПИТА СА ПРЕДЛОГОМ ОЦЈЕНЕ

29.01.2020


MAŠINSTVO - MEHANIKA FLUIDA

Termini završnog i popravnog zavšnog ispita

28.01.2020


MAŠINSTVO - MATEMATIKA III

Rezultati završnog - svi smjerovi

27.01.2020


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - VJEROVATNOĆA I STATISTIKA

Konsultacije

27.01.2020


MAŠINSTVO - INŽENJERSKA GRAFIKA

Termini za ispit iz Inzenjerske grafike

26.01.2020


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OPERACIONA ISTRAŽIVANJA

OPERACIONA ISTRAŽIVANJA, rezultati II kolokvijuma

26.01.2020


MAŠINSTVO - MEHANIKA FLUIDA

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma

24.01.2020


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - TEHNIČKI I POGONSKI MATERIJALI

Rezultati završnog ispita (21.01.2020.)

23.01.2020


MAŠINSTVO - MATEMATIKA I

Konačni rezultati.

23.01.2020


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA I

Konačni rezultati

23.01.2020


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - UVOD U SAOBRAĆAJ I TRANSPORT

Rezultati zavrsnog ispita

23.01.2020


MEHATRONIKA - PLC

PLC - datumi polaganja kolokvijuma, dogovor

23.01.2020


MEHATRONIKA - MAŠINSKI MATERIJALI

Rezultati završnog ispita (20.01.2020.)

22.01.2020


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA I

Rezultati popravnog završnog ispita

22.01.2020


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - VJEROVATNOĆA I STATISTIKA

Konsultacije

22.01.2020


MAŠINSTVO - MEHANIKA FLUIDA

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

21.01.2020


MAŠINSTVO - INŽENJERSKA GRAFIKA

Rezultati ispita iz Inženjerske grafike

21.01.2020


MAŠINSTVO - INŽENJERSKA GRAFIKA

Dodatni termin za izradu 4. domaceg zadatka

21.01.2020


MAŠINSTVO - MATEMATIKA I

Rezultati ispita

21.01.2020


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA I

Termin popravnog završnog ispita

19.01.2020


MAŠINSTVO - MATEMATIKA I

Popravni završni ispit

19.01.2020


MAŠINSTVO - ELEKTROTEHNIKA

Rezultati ispita sa predlogom ocjena

17.01.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 21