Obavještenja za predmete - MAŠINSKI FAKULTET


MAŠINSTVO - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Rezultati ispita

05.07.2020


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Rezultati ispita

05.07.2020


MAŠINSTVO - OTPORNOST MATERIJALA I

Rezultati nakon četvrtog termina zavrsnog ispita

05.07.2020


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Mašinski materijali (II dio) - rezultati završnog ispita

03.07.2020


MAŠINSTVO - OTPORNOST MATERIJALA I

IV termin završnog ispita

03.07.2020


MAŠINSTVO - ENGLESKI JEZIK I - OPŠTI I

Rezultati ispita i ocjene iz predmeta Engleski jezik 1, Mašinstvo

02.07.2020


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ENGLESKI JEZIK I - OPŠTI I

Rezultati ispita i ocjene iz predmeta Engleski jezik 1, Drumski saobraćaj

02.07.2020


MAŠINSTVO - ENGLESKI JEZIK II - OPŠTI II

Rezultati ispita i ocjene iz predmeta Engleski jezik 2, Mašinstvo i Drumski saobraćaj

02.07.2020


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Mašinski materijali I dio - Rezultati sa ZAVRŠNOG ispita

02.07.2020


MAŠINSTVO - MATEMATIKA IV

Nova objava - 02.07.2020 21:19

02.07.2020


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA II

Rezultati nakon popravnog kolokvijuma

01.07.2020


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA II

Termin pregleda

01.07.2020


MAŠINSTVO - MODELIRANJE KOMPONENATA MAŠINA

Termin održavanja popravnog ispita iz Modeliranja komponenata mašina

30.06.2020


MAŠINSTVO - MATEMATIKA II

Nova objava - 30.06.2020 23:59

30.06.2020


MAŠINSTVO - OTPORNOST MATERIJALA I

Rezultati nakon treceg termina zavrsnog ispita

28.06.2020


MAŠINSTVO - ENGLESKI JEZIK I - OPŠTI I

Rezultati završnog ispita. Engleski jezik 1

27.06.2020


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ENGLESKI JEZIK I - OPŠTI I

Rezultati završnog ispita. Engleski jezik 1

27.06.2020


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Mašinski materijali (II dio) - rezultati poravnog kolokvijuma

26.06.2020


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Mašinski materijali I dio - REZULTATI sa I Kolokvijuma - POPRAVNOG

26.06.2020


MAŠINSTVO - PRIMIJENJENA MEHANIKA FLUIDA

Rezultati popravnih kolokvijuma

26.06.2020


MAŠINSTVO - ENGLESKI JEZIK II - OPŠTI II

Engleski jezik 2, rezultati završnog ispita

26.06.2020


MAŠINSTVO - OTPORNOST MATERIJALA I

III termin zavrsnog ispita

26.06.2020


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MAŠINSKI ELEMENTI II

Rezultati ispita iz Mašinskih elemenata II

26.06.2020


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MODELIRANJE KOMPONENATA MAŠINA

Rezultati ispita iz Modeliranja komponeneta mašina

26.06.2020


MAŠINSTVO - MODELIRANJE KOMPONENATA MAŠINA

Rezultati ispita iz Modeliranja komponeneta mašina

26.06.2020


MAŠINSTVO - MATEMATIKA II

Rezultati popravnog kolokvijuma

26.06.2020


MAŠINSTVO - MATEMATIKA IV

Rezultati završnog - oba smjera

25.06.2020


MAŠINSTVO - POUZDANOST

Rezultati ispita iz Pouzdanosti

25.06.2020


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE TELEKOMUNIKACIJA

Rezultati popravnog kolokvijuma

25.06.2020


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA II

Rezultati i pregled radova

25.06.2020


MEHATRONIKA - MAŠINSKI ELEMENTI II

Rezultati ispita iz Mašinskih elemenata II

25.06.2020


MAŠINSTVO - MAŠINSKI ELEMENTI II

Rezultati ispita iz Mašinskih elemenata II

25.06.2020


MAŠINSTVO - MODELIRANJE KOMPONENATA MAŠINA

Termin za polaganje ispit iz Modeliranja komponenata mašina

24.06.2020


MAŠINSTVO - PUMPE, VENTILATORI I TURBOKOMPRESORI

Rezultati popravnih kolokvijuma

24.06.2020


MAŠINSTVO - OTPORNOST MATERIJALA I

Rezultati nakon drugog termina zavrsnog ispita

21.06.2020


MAŠINSTVO - ENGLESKI JEZIK I - OPŠTI I

Rezultati kolokvijuma iz Engleskog jezika 1

21.06.2020


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ENGLESKI JEZIK I - OPŠTI I

Rezultati kolokvijuma iz Engleskog jezika 1

21.06.2020


MAŠINSTVO - ENGLESKI JEZIK II - OPŠTI II

Rezultati kolokvijuma iz Engleskog jezika 2

21.06.2020


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA II

Pregled radova i konsultacije

19.06.2020


MAŠINSTVO - PRIMIJENJENA MEHANIKA FLUIDA

Rezultati drugog kolokvijuma

19.06.2020


MAŠINSTVO - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Termin ispita

19.06.2020


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Termin ispita

19.06.2020


MAŠINSTVO - MATEMATIKA II

Nova objava - 19.06.2020 21:36

19.06.2020


MAŠINSTVO - MATEMATIKA IV

Rezultati kolokvijuma - oba smjera

18.06.2020


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Mašinski materijali II dio - rezultati kolokvijuma

18.06.2020


MAŠINSTVO - OTPORNOST MATERIJALA I

II termin zavrsnog ispita

18.06.2020


MAŠINSTVO - MATEMATIKA IV

Termini kolokvijuma i završnog ispita

17.06.2020


MAŠINSTVO - PUMPE, VENTILATORI I TURBOKOMPRESORI

Rezultati drugog kolokvijuma

17.06.2020


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE TELEKOMUNIKACIJA

Rezultati polaganja kolokvijuma

16.06.2020


MEHATRONIKA - MAŠINSKI ELEMENTI II

Rezultati ispita iz Mašinskih elemenata II

15.06.2020


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 27