Obavještenja za predmete - Mašinski fakultet


MAŠINSTVO - INŽENJERSKA GRAFIKA

AutoCAD - skripta

15.10.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - UVOD U SAOBRAĆAJ I TRANSPORT

Bodovi - seminarski rad

14.10.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - TEHNIČKI I POGONSKI MATERIJALI

Treća sedmica predavanja

10.10.2019


MAŠINSTVO - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Konsultacije i provjere znanja

04.10.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Konsultacije i provjere znanja

04.10.2019


MAŠINSTVO - AUTOMATIZACIJA

AUOMATIZACIJA, termini održavanja nastave u šk.2019/20

03.10.2019


MEHATRONIKA - INDRUSTRIJSKA PNEUMATIKA

INDUSTRIJSKA PNEUMATIKA, termini održavanja nastave u šk. 2019/20

03.10.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - TEHNIČKI I POGONSKI MATERIJALI

Druga sedmica predavanja

03.10.2019


MAŠINSTVO - MEHANIKA FLUIDA

Pitanja za završni ispit iz Mehanike fluida

01.10.2019


MEHATRONIKA - MAŠINSKI MATERIJALI

Termini održavanja kolokvijuma u studijskoj 2019/2020

28.09.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA I

Nadoknada vježbi

28.09.2019


MAŠINSTVO - TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Sistem za online učenje

27.09.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - TEHNIČKI I POGONSKI MATERIJALI

Prva sedmica predavanja

26.09.2019


MAŠINSTVO - MATEMATIKA III

Ocjene

23.09.2019


MAŠINSTVO - MATEMATIKA IV

Ocjene

23.09.2019


MAŠINSTVO - FIZIKA

План рада Физика

23.09.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - FIZIKA

План рада Физика

23.09.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA II

Konačni rezultati

22.09.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA II

Rezultati

22.09.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - TEHNIČKI I POGONSKI MATERIJALI

Rezultati polaganja završnog ispita (dio Tehnički materijali)

21.09.2019


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Rezultati polaganja završnog ispita (mašinski dio) od 21.09.2018.

21.09.2019


MAŠINSTVO - MATEMATIKA II

Nova objava - 21.09.2019 14:29

21.09.2019


MAŠINSTVO - FIZIKA

РЕЗУЛТАТИ ЗАВРШНОГ ИСПИТА-СЕПТЕМБАР, СА ПРЕДЛОГОМ ОЦЈЕНА

21.09.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - FIZIKA

РЕЗУЛТАТИ ЗАВРШНОГ ИСПИТА-СЕПТЕМБАР, СА ПРЕДЛОГОМ ОЦЈЕНА

21.09.2019


MAŠINSTVO - MATEMATIKA II

Rzultati

20.09.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - TEHNIČKI I POGONSKI MATERIJALI

Rezultati polaganja I kolokvijuma (20.09.2019.)

20.09.2019


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Rezultati polaganja kolokvijuma (mašinski dio) od 20.09.2018.

20.09.2019


MAŠINSTVO - MODELIRANJE KOMPONENATA MAŠINA

Rezultati ispita iz Modeliranja komponenata mašina - Avgust 2019

20.09.2019


MAŠINSTVO - INŽENJERSKA GRAFIKA

Rezultati ispita iz Inženjerske grafike - Avgust 2019 (stari program)

20.09.2019


MAŠINSTVO - MATEMATIKA II

Nova objava - 20.09.2019 22:37

20.09.2019


MAŠINSTVO - MATEMATIKA IV

Rezultati prvog roka

19.09.2019


MAŠINSTVO - MATEMATIKA I

Rezultati ispita

19.09.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA II

Rezultati posle prvog dodatnog roka

18.09.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ELEKTROTEHNIKA

Rezultati kolokvijuma i ispita u drugom septembarskom ispitnom roku sa predlogom ocjena

18.09.2019


MAŠINSTVO -

Rezultati kolokvijuma i ispita u drugom septembarskom ispitnom roku sa predlogom ocjena

18.09.2019


MAŠINSTVO - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Rezultati kolokvijuma i ispita u drugom septembarskom ispitnom roku sa predlogom ocjena

18.09.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Rezultati kolokvijuma i ispita u drugom septembarskom ispitnom roku sa predlogom ocjena

18.09.2019


MEHATRONIKA - RAČUNARSKE PERIFERIJE I INTERFEJSI

Rezultati septembarskog ispitnog roka

17.09.2019


MAŠINSTVO - MATEMATIKA I

Rezultati ispita

16.09.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA I

Evidencija osvojenih bodova

15.09.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA III

Nova objava - 14.09.2019 19:47

14.09.2019


MAŠINSTVO - OTPORNOST MATERIJALA I

Septembar 2019 I rok

13.09.2019


MAŠINSTVO - MATEMATIKA I

Obavještenje

13.09.2019


MAŠINSTVO - INŽENJERSKA GRAFIKA

Rezultati ispita iz Inženjerske grafike - Avgust 2019

13.09.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - VJEROVATNOĆA I STATISTIKA

Konsultacije

12.09.2019


MEHATRONIKA - TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Rezultati nakon drugog septembarskog roka

11.09.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE TELEKOMUNIKACIJA

Rezultati nakon prvog termina septembarskog ispitnog roka

10.09.2019


MAŠINSTVO - MATEMATIKA II

Nova objava - 10.09.2019 21:46

10.09.2019


MEHATRONIKA - TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Termin ispita u drugom septembarskom roku

09.09.2019


MEHATRONIKA - OSNOVI ELEKTRONIKE

Termin popravnog ispita

09.09.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA I

Organizacija ispita u drugom terminu septembarskog roka

09.09.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ELEKTROTEHNIKA

Rezultati kolokvijuma i ispita u septembarskom ispitnom roku

09.09.2019


MAŠINSTVO -

Rezultati kolokvijuma i ispita u septembarskom ispitnom roku

09.09.2019


MAŠINSTVO - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Rezultati kolokvijuma i ispita u septembarskom ispitnom roku

09.09.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Rezultati kolokvijuma i ispita u septembarskom ispitnom roku

09.09.2019


MAŠINSTVO - FIZIKA

Резултати колоквијума-септембарски рок

07.09.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - FIZIKA

Резултати колоквијума-септембарски рок

07.09.2019


MAŠINSTVO - MATEMATIKA I

Rezultati

05.09.2019


MAŠINSTVO - PRIMIJENJENA MEHANIKA FLUIDA

Rezultati kolokvijuma

05.09.2019


MAŠINSTVO - MATEMATIKA II

Nova objava - 03.09.2019 11:36

03.09.2019


MAŠINSTVO - MATEMATIKA II

Nova objava - 03.09.2019 11:45

03.09.2019


MEHATRONIKA - MAŠINSKI MATERIJALI

Drugi rok polaganja ispita u septembarskom roku

02.09.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MAŠINSKI MATERIJALI

Drugi rok polaganja ispita u septembarskom roku

02.09.2019


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Drugi rok polaganja ispita u septembarskom roku

02.09.2019


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Drugi rok polaganja ispita u septembarskom roku

02.09.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - TEHNIČKI I POGONSKI MATERIJALI

Drugi rok polaganja ispita u septembarskom roku - dio Tehnički materijali

02.09.2019


MAŠINSTVO - INŽENJERSKA GRAFIKA

Rezultati ispita iz Inženjerske grafike - I termin

02.09.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA I

Rezultati popravnog kolokvijuma

01.09.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - VJEROVATNOĆA I STATISTIKA

Odlaganje konsultacija

28.08.2019


MAŠINSTVO - MEHANIKA FLUIDA

Rezultati prvog kolokvijuma

28.08.2019


MEHATRONIKA - OSNOVI ELEKTRONIKE

Termin ispita u septembarskom roku

27.08.2019


MEHATRONIKA - DIGITALNA ELEKTRONIKA

Termin ispita u septembarskom roku

27.08.2019


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Rezultati polaganja II kolokvijuma (27.08.2019.)

27.08.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - TEHNIČKI I POGONSKI MATERIJALI

Rezultati polaganja I kolokvijuma (27.08.2019.)

27.08.2019


MEHATRONIKA - OSNOVI ELEKTROTEHNIKE

Promjena termina ispita u septembarskom ispitnom roku

26.08.2019


MEHATRONIKA - OSNOVI ELEKTROTEHNIKE I ELEKTRONIKE

Promjena termina ispita u septembarskom ispitnom roku

26.08.2019


MAŠINSTVO - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Promjena termina ispita u septembarskom ispitnom roku

26.08.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Promjena termina ispita u septembarskom ispitnom roku

26.08.2019


MAŠINSTVO -

Promjena termina ispita u septembarskom ispitnom roku

26.08.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ELEKTROTEHNIKA

Promjena termina ispita u septembarskom ispitnom roku

26.08.2019


MAŠINSTVO - FIZIKA

ФИЗИКА-СЕПТЕМБАРСКИ РОК

26.08.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - FIZIKA

ФИЗИКА-СЕПТЕМБАРСКИ РОК

26.08.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - VJEROVATNOĆA I STATISTIKA

Termini polaganja u septembarskom roku

22.08.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE TELEKOMUNIKACIJA

Raspored polaganja ispita u septembarskom roku

19.07.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA IV

Skalirani bodovi

03.07.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA IV

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

02.07.2019


MAŠINSTVO - OTPORNOST MATERIJALA I

Rezulatati V i I popravnog kolokvijuma

30.06.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE TELEKOMUNIKACIJA

Rezultati popravnog završnog ispita

29.06.2019


MAŠINSTVO - PRIMIJENJENA MEHANIKA FLUIDA

Termin dodatnog završnog ispita

28.06.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA II

Rezultati popravnog završnog ispita i usmeni dio ispita

28.06.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Rezultati popravnog ispita sa predlogom ocjena

27.06.2019


MAŠINSTVO - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Rezultati popravnog ispita sa predlogom ocjena

27.06.2019


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Rezultati završnog ispita II rok

25.06.2019


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Konačni predlog ocjena

25.06.2019


MAŠINSTVO - MATEMATIKA IV

Bodovi prije popravnog zavrsnog ispita

23.06.2019


MAŠINSTVO - OTPORNOST MATERIJALA I

Rezulatati IV i V popravnog kolokvijuma

22.06.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA II

Rezultati zavrsnog ispita

21.06.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA IV

Rezultati završnog ispita

20.06.2019


MAŠINSTVO - PRIMIJENJENA MEHANIKA FLUIDA

Termin završnog i popravnog završnog ispita

20.06.2019


MEHATRONIKA - MEHATRONIČKI SISTEMI

Konacni rezulati ispita iz Mehatronickih sistema

19.06.2019


MEHATRONIKA - CAE

Konacni rezulati ispita iz CAE

19.06.2019


MAŠINSTVO - MODELIRANJE KOMPONENATA MAŠINA

Konacni rezulati ispita iz Modeliranja komponenata masina

19.06.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MODELIRANJE KOMPONENATA MAŠINA

Konacni rezulati ispita iz Modeliranja komponenata masina

19.06.2019


MAŠINSTVO - PRIMIJENJENA MEHANIKA FLUIDA

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma

18.06.2019


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Rezultati završnog ispita - I rok

17.06.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - INŽENJERSKA GRAFIKA I DOKUMENTACIJA

Rezultati JUN II

17.06.2019


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Termin II roka završnog ispita

17.06.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE TELEKOMUNIKACIJA

Rezultati završnog ispita

17.06.2019


MAŠINSTVO - PUMPE, VENTILATORI I TURBOKOMPRESORI

Termin završnog i popravnog završnog ispita

17.06.2019


MAŠINSTVO - PRIMIJENJENA MEHANIKA FLUIDA

Termin popravnog drugog kolokvijuma

17.06.2019


MAŠINSTVO - OTPORNOST MATERIJALA I

Rezultati III i IV popravnog kolokvijuma

15.06.2019


MAŠINSTVO - TRANSPORT CIJEVIMA

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma

14.06.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Rezultati ispita

13.06.2019


MAŠINSTVO - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Rezultati ispita

13.06.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Promjena termina popravnog ispita

13.06.2019


MAŠINSTVO - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Promjena termina popravnog ispita

13.06.2019


MAŠINSTVO - PUMPE, VENTILATORI I TURBOKOMPRESORI

Rezultati popravnog trećeg kolokvijuma

12.06.2019


MAŠINSTVO - MODELIRANJE KOMPONENATA MAŠINA

Rezultati ispita iz Modeliranja komponeneta mašina

12.06.2019


MAŠINSTVO - MODELIRANJE KOMPONENATA MAŠINA

Popravni termin za ispit

12.06.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MODELIRANJE KOMPONENATA MAŠINA

Rezultati ispita iz Modeliranja komponeneta mašina

12.06.2019


MEHATRONIKA - MEHATRONIČKI SISTEMI

Rezultati ispita iz Mehatroničkih sistema

12.06.2019


MEHATRONIKA - MEHATRONIČKI SISTEMI

Termin održavanja popravnog ipita iz Mehatroničkih sistema

12.06.2019


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Usmeni dio završnog ispita

12.06.2019


MEHATRONIKA - DIGITALNA ELEKTRONIKA

Rezultati nakon popravnog kolokvijuma

11.06.2019


MAŠINSTVO - PUMPE, VENTILATORI I TURBOKOMPRESORI

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma

11.06.2019


MEHATRONIKA - PRAKSA 1

Predaja izvještaja sa odrađene prakse

07.06.2019


MAŠINSTVO - PUMPE, VENTILATORI I TURBOKOMPRESORI

Termini popravnih kolokvijuma

06.06.2019


MAŠINSTVO - TRANSPORT CIJEVIMA

Termin popravnog drugog kolokvijuma

06.06.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - BUKA I VIBRACIJE

Rezultati nakon prvog ispitnog roka

06.06.2019


MAŠINSTVO - OTPORNOST MATERIJALA I

popravni II i III kolokvijuma

06.06.2019


MEHATRONIKA - PRAKTIKUM SOFTVERSKIH ALATA

Termini ZAVRŠNOG I POPRAVNOG ZAVRŠNOG ISPITA u junskom roku 2019 godine

05.06.2019


MAŠINSTVO - MATEMATIKA II

Nova objava - 04.06.2019 13:24

04.06.2019


MAŠINSTVO - TRANSPORT CIJEVIMA

Rezultati drugog kolokvijuma

04.06.2019


MEHATRONIKA - OSNOVI ELEKTRONIKE

Termin ispita

03.06.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - INŽENJERSKA GRAFIKA I DOKUMENTACIJA

Rezultati posle prvog ispitnog roka

03.06.2019


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Rezultati II kolokvijuma - popravni rok

03.06.2019


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Termin završnog ispita

03.06.2019


MAŠINSTVO - OTPORNOST MATERIJALA I

Rezultati I i II popravnog kolokvijuma

03.06.2019


MAŠINSTVO - MODELIRANJE KOMPONENATA MAŠINA

Rezultati ispita iz Modeliranja komponeneta mašina

31.05.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MODELIRANJE KOMPONENATA MAŠINA

Rezultati ispita iz Modeliranja komponeneta mašina

31.05.2019


MAŠINSTVO - PRIMIJENJENA MEHANIKA FLUIDA

Rezultati drugog kolokvijuma

30.05.2019


MAŠINSTVO - TRANSPORT CIJEVIMA

Termin drugog kolokvijuma

30.05.2019


MAŠINSTVO - MODELIRANJE KOMPONENATA MAŠINA

Termini za popravni II kolokvijum i predaju projekta

29.05.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MODELIRANJE KOMPONENATA MAŠINA

Termini za popravni II kolokvijum i predaju projekta

29.05.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MODELIRANJE KOMPONENATA MAŠINA

Predaja projekata - Rezultati

29.05.2019


MAŠINSTVO - MODELIRANJE KOMPONENATA MAŠINA

Predaja projekata - Rezultati

29.05.2019


MAŠINSTVO - MODELIRANJE KOMPONENATA MAŠINA

Promjena termina za popravni II kolokvijum

29.05.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MODELIRANJE KOMPONENATA MAŠINA

Promjena termina za popravni II kolokvijum

29.05.2019


MAŠINSTVO - MATEMATIKA II

Završni ispit

29.05.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA II

Rezultati popravnog kolokvijuma

28.05.2019


MAŠINSTVO - PUMPE, VENTILATORI I TURBOKOMPRESORI

Rezultati trećeg kolokvijuma

28.05.2019


MAŠINSTVO - PRIMIJENJENA MEHANIKA FLUIDA

Termin drugog kolokvijuma

28.05.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA II

Pregled radova

28.05.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Termin ispita i popravnog ispita

27.05.2019


MAŠINSTVO - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Termin ispita i popravnog ispita

27.05.2019


MAŠINSTVO - OTPORNOST MATERIJALA I

Popravni kolokvijumi

27.05.2019


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Termin održavanja usmenog dijela popravnog kolokvijuma

27.05.2019


MAŠINSTVO - OTPORNOST MATERIJALA I

Promjena termina polaganja popravnih kolokvijuma

27.05.2019


MAŠINSTVO - OTPORNOST MATERIJALA I

Rezultati 5. kolokvijuma

26.05.2019


MAŠINSTVO - MATEMATIKA II

Završni ispit

26.05.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Rezultati popravnog kolokvijuma

21.05.2019


MAŠINSTVO - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Rezultati popravnog kolokvijuma

21.05.2019


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

XV sedmica predavanja

20.05.2019


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Rezultati II kolokvijuma

20.05.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - PROGRAMIRANJE

II kolokvijum PROGRAMIRANJE - 24.05.2019. u 11h

19.05.2019


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Termin održavanja popravnog kolokvijuma

19.05.2019


MAŠINSTVO - MATEMATIKA II

Konsultacije

19.05.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE TELEKOMUNIKACIJA

Termin 13

17.05.2019


MAŠINSTVO - OTPORNOST MATERIJALA I

Termin odrzavanja 5. kolokvijuma

17.05.2019


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Neophodni materijali za izradu laboratorijskih izvještaja

16.05.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE TELEKOMUNIKACIJA

Termin lab. vjezbi

16.05.2019


MAŠINSTVO - TRANSPORT CIJEVIMA

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

15.05.2019


MAŠINSTVO - MODELIRANJE KOMPONENATA MAŠINA

Rezultati II kolokvijuma iz Modeliranja komponeneta mašina

15.05.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MODELIRANJE KOMPONENATA MAŠINA

Rezultati II kolokvijuma iz Modeliranja komponeneta mašina

15.05.2019


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Termin održavanja II kolokvijuma

14.05.2019


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Laboratorijska vježba - Ispitivanje tvrdoće materijala

13.05.2019


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

XIV sedmica predavanja

13.05.2019


MAŠINSTVO - OTPORNOST MATERIJALA I

Rezulatati IV kolokvijuma

12.05.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA II

Popravni prvi kolokvijum

12.05.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE TELEKOMUNIKACIJA

Termin 12

12.05.2019


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

XIII sedmica predavanja

09.05.2019


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Termin održavanja laboratorijske vježbe

09.05.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE TELEKOMUNIKACIJA

Zadaci - šum kod AM

09.05.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - BUKA I VIBRACIJE

Rezultati prvog i drugog kolokvijuma

08.05.2019


MAŠINSTVO - TRANSPORT CIJEVIMA

Termin popravnog prvog kolokvijuma

08.05.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE

Nova objava - 07.05.2019 09:28

07.05.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ELEKTROTEHNIKA

Termin popravnog kolokvijuma

07.05.2019


MAŠINSTVO -

Termin popravnog kolokvijuma

07.05.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Termin popravnog kolokvijuma

07.05.2019


MAŠINSTVO - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Termin popravnog kolokvijuma

07.05.2019


MAŠINSTVO - PUMPE, VENTILATORI I TURBOKOMPRESORI

Rezultati drugog kolokvijuma

07.05.2019


MAŠINSTVO - OTPORNOST MATERIJALA I

4. kolokvijum

06.05.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE TELEKOMUNIKACIJA

Rezultati popravnog kolokvijuma

06.05.2019


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

XII sedmica nastave

06.05.2019


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Predavanja - novi termin

06.05.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE TELEKOMUNIKACIJA

Termin 11

04.05.2019


MAŠINSTVO - MODELIRANJE KOMPONENATA MAŠINA

Konacni rezulati I kolokvijuma iz Modeliranja komponenata masina

02.05.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MODELIRANJE KOMPONENATA MAŠINA

Konacni rezulati I kolokvijuma iz Modeliranja komponenata masina

02.05.2019


MAŠINSTVO - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Rezultati kolokvijuma

29.04.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Rezultati kolokvijuma

29.04.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - PROGRAMIRANJE

Popravni I kolokvijuma iz PROGRAMIRANJA - 10.05.2019.

25.04.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Termin popravnog kolokvijuma

25.04.2019


MAŠINSTVO - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Termin popravnog kolokvijuma

25.04.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - PROGRAMIRANJE

Domaci zadatak PROGRAMIRANJE - 10.05.2019.

25.04.2019


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

XI sedmica nastave

23.04.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE TELEKOMUNIKACIJA

Termin popravnog kolokvijuma

23.04.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE TELEKOMUNIKACIJA

Termin predavanja u ponedeljak, 06. maja

23.04.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE TELEKOMUNIKACIJA

Termin 10

22.04.2019


MAŠINSTVO - OTPORNOST MATERIJALA I

Rezultati 3. kolokvijuma

21.04.2019


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

X sedmica nastave

19.04.2019


MAŠINSTVO - MODELIRANJE KOMPONENATA MAŠINA

Termin za popravni I kolokvijum

19.04.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MODELIRANJE KOMPONENATA MAŠINA

Termin za popravni I kolokvijum

19.04.2019


MEHATRONIKA - TEHNOLOGIJA MIKROSISTEMA 2

Vježbe 7

19.04.2019


MAŠINSTVO - PRIMIJENJENA MEHANIKA FLUIDA

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

18.04.2019


MAŠINSTVO - OTPORNOST MATERIJALA I

Promjena termina vjezbi

18.04.2019


MAŠINSTVO - MATEMATIKA II

Konsultacije

17.04.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE TELEKOMUNIKACIJA

Ugaone modulacije - zadaci

16.04.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE TELEKOMUNIKACIJA

Rezultati kolokvijuma

15.04.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA II

Rezultati prvog kolokvijuma

15.04.2019


MAŠINSTVO - PUMPE, VENTILATORI I TURBOKOMPRESORI

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

15.04.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE TELEKOMUNIKACIJA

Termin 9

13.04.2019


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Termin izvođenja predavanja

12.04.2019


MEHATRONIKA - TEHNOLOGIJA MIKROSISTEMA 2

Predavanje 6

12.04.2019


MEHATRONIKA - TEHNOLOGIJA MIKROSISTEMA 2

Vježbe 6

11.04.2019


MAŠINSTVO - TRANSPORT CIJEVIMA

Rezultati prvog kolokvijuma

11.04.2019


MAŠINSTVO - PRIMIJENJENA MEHANIKA FLUIDA

Termin popravnog prvog kolokvijuma

11.04.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE BEZBIJEDNOSTI SAOBRAĆAJA

Termin odbrane seminarskog rada

10.04.2019


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

IX sedmica nastave

09.04.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA II

Prvi kolokvijum

08.04.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE TELEKOMUNIKACIJA

Termin ponovljenog kolokvijuma

08.04.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE TELEKOMUNIKACIJA

Zadaci AM

08.04.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE TELEKOMUNIKACIJA

Termin 8

07.04.2019


MAŠINSTVO - OTPORNOST MATERIJALA I

III kolokvijum - novi termin

06.04.2019


MAŠINSTVO - PUMPE, VENTILATORI I TURBOKOMPRESORI

Termin popravnog prvog kolokvijuma

05.04.2019


MAŠINSTVO - PRIMIJENJENA MEHANIKA FLUIDA

Rezultati kolokvijuma - 04.04.2019 16:03

04.04.2019


MAŠINSTVO - OTPORNOST MATERIJALA I

III kolokvijum

04.04.2019


MAŠINSTVO - PRIMIJENJENA MEHANIKA FLUIDA

Termin kolokvijuma

02.04.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE TELEKOMUNIKACIJA

Termin 7

02.04.2019


MEHATRONIKA - OSNOVI ELEKTRONIKE

Termin kolokvijuma

02.04.2019


MAŠINSTVO - MATEMATIKA II

Rezultati kolokvijuma

01.04.2019


MAŠINSTVO - OTPORNOST MATERIJALA I

2. kolokvijum rezultati

30.03.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MODELIRANJE KOMPONENATA MAŠINA

Rezultati I kolokvijuma iz Modeliranja komponeneta mašina

30.03.2019


MAŠINSTVO - MODELIRANJE KOMPONENATA MAŠINA

Rezultati I kolokvijuma iz Modeliranja komponeneta mašina

30.03.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ELEKTROTEHNIKA

Termin kolokvijuma

29.03.2019


MAŠINSTVO -

Termin kolokvijuma

29.03.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Termin kolokvijuma

29.03.2019


MAŠINSTVO - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Termin kolokvijuma

29.03.2019


MEHATRONIKA - TEHNOLOGIJA MIKROSISTEMA 2

Vježbe 5

28.03.2019


MEHATRONIKA - TEHNOLOGIJA MIKROSISTEMA 2

Predavanje 5

28.03.2019


MAŠINSTVO - PUMPE, VENTILATORI I TURBOKOMPRESORI

Prvi kolokvijum-urađeni zadaci- 26.03.2019

27.03.2019


MAŠINSTVO - PUMPE, VENTILATORI I TURBOKOMPRESORI

Rezultati prvog kolokvijuma - 26.03.2019 16:05

26.03.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE TELEKOMUNIKACIJA

Termin prvog kolokvijuma

25.03.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE TELEKOMUNIKACIJA

Termin za nadoknadu predavanja

25.03.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE TELEKOMUNIKACIJA

Zadaci

25.03.2019


MAŠINSTVO - MATEMATIKA II

Kolokvijum

24.03.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE TELEKOMUNIKACIJA

Lab. vjezbe

22.03.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE TELEKOMUNIKACIJA

Raspored I i II lab. vjezbe

22.03.2019


MEHATRONIKA - TEHNOLOGIJA MIKROSISTEMA 2

Vježbe 4

21.03.2019


MEHATRONIKA - TEHNOLOGIJA MIKROSISTEMA 2

Predavanje 4

21.03.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE TELEKOMUNIKACIJA

Termin 6

18.03.2019


MAŠINSTVO - OTPORNOST MATERIJALA I

1. kolokvijum - rezultati

16.03.2019


MAŠINSTVO - OTPORNOST MATERIJALA I

2. kolokvijum

15.03.2019


MEHATRONIKA - TEHNOLOGIJA MIKROSISTEMA 2

Predavanje 3

14.03.2019


MEHATRONIKA - TEHNOLOGIJA MIKROSISTEMA 2

Vježbe 3

14.03.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE TELEKOMUNIKACIJA

Zadaci - Prenos signala kroz linearne sisteme

14.03.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - SAOBRAĆAJNO PROJEKTOVANJE

Termin vježbi

12.03.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE TELEKOMUNIKACIJA

Termin 5

11.03.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE TELEKOMUNIKACIJA

Zadaci - Harmonijska analiza aperiodičnih signala

11.03.2019


MAŠINSTVO - OTPORNOST MATERIJALA I

1. kolokvijum

08.03.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE TELEKOMUNIKACIJA

Termin 4

03.03.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE TELEKOMUNIKACIJA

Zadaci - Harmonijska analiza periodičnih signala

03.03.2019


MEHATRONIKA - TEHNOLOGIJA MIKROSISTEMA 2

Predavanja 2

28.02.2019


MEHATRONIKA - TEHNOLOGIJA MIKROSISTEMA 2

Vježbe 2

28.02.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE TELEKOMUNIKACIJA

Termin 3

25.02.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE BEZBIJEDNOSTI SAOBRAĆAJA

Template za seminarski rad

25.02.2019


MEHATRONIKA - PRAKTIKUM SOFTVERSKIH ALATA

Organizacija konsultacija i provjere znanja u školskoj 2018/2019 godini

22.02.2019


MEHATRONIKA - TEHNOLOGIJA MIKROSISTEMA 2

Predavanje 1

21.02.2019


MEHATRONIKA - TEHNOLOGIJA MIKROSISTEMA 2

Vježbe 1

21.02.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE TELEKOMUNIKACIJA

Termin 2

18.02.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE TELEKOMUNIKACIJA

ECTS katalog

11.02.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE TELEKOMUNIKACIJA

Termin 1

11.02.2019


MEHATRONIKA - ROBOTIKA

PROMEJNA TERMINA NASTAVE IZ ROBOTIKE I AUTOMOBILSKE MEHATRONIKE

08.02.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - TEHNIČKI I POGONSKI MATERIJALI

Predlog ocjena

07.02.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ -

OPERACIONA ISTRAŽIVANJA, rezultati I kol, III put

07.02.2019


MAŠINSTVO - MATEMATIKA III

Konačni rezultati

06.02.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - TEHNIČKI I POGONSKI MATERIJALI

Rezultati završnog ispita (II rok) 06.02.2019.

06.02.2019


MAŠINSTVO - ENGLESKI JEZIK I - OPŠTI I

Mašinski fakultet - materijali i obavještenja iz Engleskog jezika

05.02.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - VJEROVATNOĆA I STATISTIKA

Konsultacije

03.02.2019


MAŠINSTVO - MATEMATIKA I

Rezultati popravnog završnog ispita

02.02.2019


MAŠINSTVO - MEHANIKA FLUIDA

Pitanja za završni ispit iz Mehanike fluida - januar 2019

01.02.2019


MAŠINSTVO - MATEMATIKA III

Rezultati zavrsnog

01.02.2019


MEHATRONIKA - RAČUNARSKE PERIFERIJE I INTERFEJSI

Rezultati nakon popravnog završnog.

31.01.2019


MAŠINSTVO - FIZIKA

резултати поправног завршног испита са предлогом оцјене

30.01.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - FIZIKA

резултати поправног завршног испита са предлогом оцјене

30.01.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ELEKTROTEHNIKA

Rezultati popravnog ispita sa predlogom ocjena

30.01.2019


MAŠINSTVO -

Rezultati popravnog ispita sa predlogom ocjena

30.01.2019


MAŠINSTVO - INŽENJERSKA GRAFIKA

Rezultati ispita iz Inženjerske grafike

28.01.2019


MAŠINSTVO - INŽENJERSKA GRAFIKA

Termin održavanja popravnog ipita iz Inženjerske grafike

28.01.2019


MAŠINSTVO - KOMPJUTERSKE METODE U ENERGETICI

Rezultati II Kolokvijuma iz KME od 15.11.2018

28.01.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - TEHNIČKI I POGONSKI MATERIJALI

Rezultati završnog ispita (I rok) 23.01.2019.

26.01.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA I

Usmeni ispit

26.01.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ -

OPERACIONA ISTRAŽIVANJA, rezultati popravnog drugog kolokvijuma

25.01.2019


MAŠINSTVO - MEHANIKA FLUIDA

Termin završnog ispita i Mehanike fluida

25.01.2019


MAŠINSTVO - MEHANIKA FLUIDA

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma

25.01.2019


MEHATRONIKA - MEHANIKA FLUIDA

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma

25.01.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA I

Rezultati popravnog završnog ispita

24.01.2019


MAŠINSTVO - MEHANIKA FLUIDA

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma - 23.01.2019 09:58

23.01.2019


MEHATRONIKA - MEHANIKA FLUIDA

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma - 23.01.2019 10:01

23.01.2019


MAŠINSTVO - MATEMATIKA III

promjena termina popravnog završnog ispita

22.01.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ -

OPERACIONA ISTRAŽIVANJA, pomjereno vrijeme II kolokvijuma

22.01.2019


MEHATRONIKA - INDRUSTRIJSKA PNEUMATIKA

INDUSTRIJSKA PNEUMATIKA-rezultati II kolokvijuma

21.01.2019


MAŠINSTVO - AUTOMATIZACIJA

AUTOMATIZACIJA-rezltati II kolokvijuma u prvom roku

21.01.2019


MEHATRONIKA - INDRUSTRIJSKA PNEUMATIKA

INDUSTRIJSKA PNEUMATIKA-odbrana domaćih zadataka

21.01.2019


MAŠINSTVO - AUTOMATIZACIJA

AUTOMATIZACIJA, odbrana domaćih zadataka

21.01.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ -

OPERACIONA ISTRAŽIVANJA, uvid u II kolokvijum

21.01.2019


MAŠINSTVO - MATEMATIKA I

Termin popravnog završnog ispita

20.01.2019


MAŠINSTVO - MATEMATIKA III

Rezultati završnog ispita

19.01.2019


MAŠINSTVO - FIZIKA

Резултати завршног испита са предлогом оцјена

19.01.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - FIZIKA

Резултати завршног испита са предлогом оцјена

19.01.2019


MAŠINSTVO - MATEMATIKA I

Rezultati završnog ispita

16.01.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA I

Rezultati završnog ispita

16.01.2019


MAŠINSTVO -

Rezultati ispita sa predlogom ocjena

16.01.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ELEKTROTEHNIKA

Rezultati ispita sa predlogom ocjena

16.01.2019


MAŠINSTVO - INŽENJERSKA GRAFIKA

Rezultati ispita iz Inženjerske grafike

14.01.2019


MEHATRONIKA - RAČUNARSKE PERIFERIJE I INTERFEJSI

Bodovi prije završnog

14.01.2019


MAŠINSTVO - MEHANIKA FLUIDA

Termini popravnih kolokvijuma- 14.01.2019 15:53

14.01.2019


MAŠINSTVO - MEHANIKA FLUIDA

Rezultati drugog kolokvijuma - 14.01.2019 15:55

14.01.2019


MEHATRONIKA - MEHANIKA FLUIDA

Rezultati drugog kolokvijuma - 14.01.2019 15:58

14.01.2019


MAŠINSTVO - MEHANIKA FLUIDA

Drugi kolokvijum-urađeni zadaci - 14.01.2019 16:00

14.01.2019


MEHATRONIKA - PLC

PLC, trenutno stanje bodova

14.01.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA I

Termin završnog ispita

13.01.2019


MAŠINSTVO - MATEMATIKA I

Termin završnog ispita

12.01.2019


MEHATRONIKA - INDRUSTRIJSKA PNEUMATIKA

INDUSTRIJSKA PNEUMATIKA, pomjeren termin polaganja II kol.

11.01.2019


MAŠINSTVO - AUTOMATIZACIJA

AUTOMATIZACIJA, pomjeren termin polaganja II kol.

11.01.2019


MEHATRONIKA - PLC

PLC, odbrana zadataka sa kolokvijuma i domaćih zadataka

11.01.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - VJEROVATNOĆA I STATISTIKA

Bodovi prije završnog ispita

11.01.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ -

OPERACIONA ISTRAŽIVANJA, rezultati ispita od 09.01.2019.

10.01.2019


MAŠINSTVO - INŽENJERSKA GRAFIKA

Termin održavanja II i III popravnog kolokvijuma

10.01.2019


MAŠINSTVO - KOMPJUTERSKE METODE U ENERGETICI

Rezultati I popravnog Kolokvijuma iz KME od 10.01.2019

10.01.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ELEKTROTEHNIKA

Bodovi pred zavrsni ispit

10.01.2019


MAŠINSTVO -

Bodovi pred zavrsni ispit

10.01.2019


MAŠINSTVO - AUTOMATIZACIJA

AUTOMATIZACIJA, pripremni časovi za ispit

09.01.2019


MEHATRONIKA - INDRUSTRIJSKA PNEUMATIKA

INDUSTRIJSKA PNEUMATIKA,pripremni časovi za ispit

09.01.2019


MEHATRONIKA - PLC

PLC, rezultati i trenutno stanje bodova

05.01.2019


MAŠINSTVO - AUTOMATIZACIJA

Automatizacija, rezultati popravnog I kolokvijuma

05.01.2019


MEHATRONIKA - INDRUSTRIJSKA PNEUMATIKA

Industrijska pneumatika, rez. popravnog I kol.

05.01.2019


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - TEHNIČKI I POGONSKI MATERIJALI

Pregled osvojenih poena tokom semestra (dio Tehnički materijali)

03.01.2019


MAŠINSTVO - FIZIKA

резултати поправних колоквијума

31.12.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - FIZIKA

резултати поправних колоквијума

31.12.2018


MAŠINSTVO - MEHANIKA FLUIDA

Termin drugog kolokvijuma iz Mehanike fluida - 28.12.2018 11:24

28.12.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ELEKTROTEHNIKA

Rezultati popravnog kolokvijuma

27.12.2018


MAŠINSTVO -

Rezultati popravnog kolokvijuma

27.12.2018


MAŠINSTVO - MATEMATIKA I

Rezultati popravnog kolokvijuma

26.12.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ -

Operaciona istraživanja, trenutno stanje bodova

26.12.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ -

Operaciona istraživanja, priprema za kolokvijume

26.12.2018


MAŠINSTVO - FIZIKA

РЕЗУЛТАТ ДРУГОГ КОЛОКВИЈУМА

26.12.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - FIZIKA

РЕЗУЛТАТ ДРУГОГ КОЛОКВИЈУМА

26.12.2018


MEHATRONIKA - RAČUNARSKE PERIFERIJE I INTERFEJSI

WiFi

26.12.2018


MEHATRONIKA - RAČUNARSKE PERIFERIJE I INTERFEJSI

Modemi

26.12.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA I

Rezultati popravnog kolokvijuma

26.12.2018


MAŠINSTVO - MEHANIKA FLUIDA

Prvi kolokvijum - urađeni zadaci - 26.12.2018 16:50

26.12.2018


MAŠINSTVO - INŽENJERSKA GRAFIKA

Pregled osvojenih bodova sa kolkvijuma i domacih zadataka iz Inzenjerske grafike

25.12.2018


MAŠINSTVO - MATEMATIKA I

Termin popravnog kolokvijuma

23.12.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA I

Termin popravnog kolokvijuma

23.12.2018


MEHATRONIKA - PLC

PLC, odložen I popravni kolokvijum

20.12.2018


MAŠINSTVO - AUTOMATIZACIJA

AUTOMATIZACIJA, novi termin za kolokvijum

20.12.2018


MEHATRONIKA - INDRUSTRIJSKA PNEUMATIKA

INDUSTRIJSKA PNEUMATIKA, novi termin za kolokvijum

20.12.2018


MAŠINSTVO - MATEMATIKA I

Rezultati testa

20.12.2018


MAŠINSTVO - TURBINE

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma - 20.12.2018 19:01

20.12.2018


MAŠINSTVO - MATEMATIKA I

Rezultati i konsultacije

19.12.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ELEKTROTEHNIKA

Termin popravnog kolokvijuma

18.12.2018


MAŠINSTVO -

Termin popravnog kolokvijuma

18.12.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA I

Rezultati testa

18.12.2018


MAŠINSTVO - FIZIKA

Други колоквијум

17.12.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - FIZIKA

Други колоквијум

17.12.2018


MEHATRONIKA - AKTUATORI U MEHATRONICI

Rezultati popravnog kolokvijuma

17.12.2018


MEHATRONIKA - MAŠINSKI MATERIJALI

Rezulti polaganja II kolokvijuma 14.12.2018.

15.12.2018


MEHATRONIKA - MAŠINSKI MATERIJALI

Termin održavanja popravnog II kolokvijuma

15.12.2018


MAŠINSTVO - MATEMATIKA I

Termin testa

15.12.2018


MAŠINSTVO - TURBINE

Rezultati drugog kolokvijuma - 13.12.2018 15:20

13.12.2018


MEHATRONIKA - INDRUSTRIJSKA PNEUMATIKA

INDUSTRIJSKA PNEUMATIKA, popravni I kolokvijum

13.12.2018


MEHATRONIKA - INDRUSTRIJSKA PNEUMATIKA

INDUSTRIJSKA PNEUMATIKA, domaći zadaci

13.12.2018


MAŠINSTVO - AUTOMATIZACIJA

AUTOMATIZACIJA, domaći zadaci

13.12.2018


MEHATRONIKA - PLC

PLC, I kolikvijum, popravni

12.12.2018


MAŠINSTVO - AUTOMATIZACIJA

AUTOMATIZACIJA, popravni prvi kolokvijum

12.12.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ -

Operaciona istraživanja, čas 26.12.2018.

12.12.2018


MEHATRONIKA - RAČUNARSKE PERIFERIJE I INTERFEJSI

Prenos podataka - vjezba

12.12.2018


MAŠINSTVO - MEHANIKA FLUIDA

Rezultati prvog kolokvijuma- 10.12.2018 11:53

10.12.2018


MEHATRONIKA - MEHANIKA FLUIDA

rezultat prvog kolokvijuma - 10.12.2018 11:55

10.12.2018


MEHATRONIKA - INDRUSTRIJSKA PNEUMATIKA

Industrijska pneumatika - rezultati kolokvijuma

09.12.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ELEKTROTEHNIKA

Rezultati I kolokvijuma

07.12.2018


MAŠINSTVO -

Rezultati I kolokvijuma

07.12.2018


MAŠINSTVO - AUTOMATIZACIJA

Automatizacija, rezultati kolokvijuma

07.12.2018


MEHATRONIKA - MAŠINSKI MATERIJALI

Termin održavanja II kolokvijuma

06.12.2018


MAŠINSTVO - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Rezultati I kolokvijuma

06.12.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Rezultati I kolokvijuma

06.12.2018


MEHATRONIKA - RAČUNARSKE PERIFERIJE I INTERFEJSI

Servo motor

05.12.2018


MEHATRONIKA - RAČUNARSKE PERIFERIJE I INTERFEJSI

Remote control

05.12.2018


MEHATRONIKA - RAČUNARSKE PERIFERIJE I INTERFEJSI

Joystick i detektor zvuka

05.12.2018


MAŠINSTVO - AUTOMATIZACIJA

Nastava iz predmeta Automatizacija 06.12.2018.

05.12.2018


MEHATRONIKA - INDRUSTRIJSKA PNEUMATIKA

Časovi iz Industrijske pneumatike 06.12.2018.

05.12.2018


MAŠINSTVO - INŽENJERSKA GRAFIKA

Rezultati II kolokvijuma iz Inženjerske grafike

04.12.2018


MAŠINSTVO - INŽENJERSKA GRAFIKA

Termin održavanja II kolokvijuma iz Inženjerske grafike

29.11.2018


MAŠINSTVO - KOMPJUTERSKE METODE U ENERGETICI

Rezultati I Kolokvijuma iz KME od 15.11.2018

28.11.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ -

Popravni I kolokvijum iz Operacionih istraživanja

28.11.2018


MAŠINSTVO - AUTOMATIZACIJA

I kolokvijum iz Automatizacije

28.11.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - TEHNIČKI I POGONSKI MATERIJALI

Rezultati popravnog I kolokvijuma

25.11.2018


MEHATRONIKA - PLC

PLC, I kolokvijum

25.11.2018


MEHATRONIKA - INDRUSTRIJSKA PNEUMATIKA

I kolokvijum iz Industrijske pneumatike

25.11.2018


MAŠINSTVO - AUTOMATIZACIJA

Nadoknada časova iz Automatizacije

25.11.2018


MEHATRONIKA - PLC

PLC -Domaći zadaci za šk. 2018/19

25.11.2018


MAŠINSTVO - MATEMATIKA III

Kolokvijum

23.11.2018


MEHATRONIKA - TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Termin kolokvijuma

22.11.2018


MAŠINSTVO -

Termin kolokvijuma

22.11.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ELEKTROTEHNIKA

Termin kolokvijuma

22.11.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - PLANIRANJE SAOBRAĆAJA

Literatura

19.11.2018


MAŠINSTVO - FIZIKA

РЕЗУЛТАТИ ПРВОГ КОЛОКВИЈУМА

19.11.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - FIZIKA

РЕЗУЛТАТИ ПРВОГ КОЛОКВИЈУМА

19.11.2018


MEHATRONIKA - AKTUATORI U MEHATRONICI

Rezultati kolokvijuma

19.11.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - TEHNIČKI I POGONSKI MATERIJALI

VIII nedjelja predavanja

17.11.2018


MEHATRONIKA - RAČUNARSKE PERIFERIJE I INTERFEJSI

Izmjena termina nastave.

16.11.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - TEHNIČKI I POGONSKI MATERIJALI

Termin održavanja popravnog I kolokvijuma

16.11.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA I

Rezultati prvog kolokvijuma

16.11.2018


MAŠINSTVO - TURBINE

I kolokvijum iz Turbina

15.11.2018


MAŠINSTVO - MEHANIKA FLUIDA

I kolokvijum iz Mehanike fluida

15.11.2018


MAŠINSTVO - MATEMATIKA I

Rezultati kolokvijuma

15.11.2018


MAŠINSTVO - MATEMATIKA I

Rezultati kolokvijuma

14.11.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - PLANIRANJE SAOBRAĆAJA

Vježbe I

12.11.2018


MAŠINSTVO - MATEMATIKA I

Termin kolokvijuma

11.11.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - TEHNIČKI I POGONSKI MATERIJALI

Rezultati I kolokvijuma

10.11.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - TEHNIČKI I POGONSKI MATERIJALI

VII nedjelja predavanja

09.11.2018


MEHATRONIKA - MAŠINSKI MATERIJALI

Termin održavanja popravnog I kolokvijuma

08.11.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - TEORIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA

Termin kolokvijuma

07.11.2018


MEHATRONIKA - RAČUNARSKE PERIFERIJE I INTERFEJSI

Optički davači

07.11.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ -

Operaciona istraživanja, I kolokvijum, 07.11.2018.

06.11.2018


MEHATRONIKA - TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Termin nadoknade predavanja

05.11.2018


MEHATRONIKA - PLC

PLC, vježbe za šk. 2018/19.g.

05.11.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA

Zadaci - I kolokvijum

05.11.2018


MAŠINSTVO - FIZIKA

Први колоквијум

05.11.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - FIZIKA

Први колоквијум

05.11.2018


MAŠINSTVO - AUTOMATIZACIJA

Prvi domaći zadatak iz Automatizacije i Industrijske pneumatike (Mehatronika)

04.11.2018


MAŠINSTVO - INŽENJERSKA GRAFIKA

Termin održavanja I kolokvijuma iz Inženjerske grafike

02.11.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - UVOD U SAOBRAĆAJ I TRANSPORT

Seminarski rad

01.11.2018


MEHATRONIKA - RAČUNARSKE PERIFERIJE I INTERFEJSI

Koračni motor - vježbe

31.10.2018


MEHATRONIKA - MAŠINSKI MATERIJALI

Termin održavanja I kolokvijuma

25.10.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - TEHNIČKI I POGONSKI MATERIJALI

V nedjelja predavanja

25.10.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - TEHNIČKI I POGONSKI MATERIJALI

IV nedjelja predavanja

18.10.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - TEHNIČKI I POGONSKI MATERIJALI

Materijal sa predavanja

17.10.2018


MEHATRONIKA - MAŠINSKI MATERIJALI

Obavještenje o terminima kolokvijuma

06.10.2018


MEHATRONIKA - INDRUSTRIJSKA PNEUMATIKA

Nastava iz predmeta Industrijska pneumatika u šk. 2018/19

02.10.2018


MEHATRONIKA - INŽENJERSKA MATEMATIKA

Rezultati

25.09.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA III

Rezultati

25.09.2018


MAŠINSTVO - MATEMATIKA III

Rezultati

25.09.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA IV

Rezultati

25.09.2018


MAŠINSTVO - MATEMATIKA IV

Rezultati

25.09.2018


MAŠINSTVO - INŽENJERSKA GRAFIKA

Inženjerska grafika - Nastavni materijal

25.09.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - TRANSPORT PUTNIKA

Studija PG

25.09.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - TRANSPORT PUTNIKA

Vježbe

25.09.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Rezultati ispita u drugom septembarskom roku sa predlogom ocjena

24.09.2018


MAŠINSTVO - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Rezultati ispita u drugom septembarskom roku sa predlogom ocjena

24.09.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - FIZIKA

ЕЦТС КАТАЛОГ ИЗ ФИЗИКЕ

24.09.2018


MAŠINSTVO - FIZIKA

ЕЦТС КАТАЛОГ ИЗ ФИЗИКЕ

24.09.2018


MAŠINSTVO - MATEMATIKA I

Rezultati ispita

23.09.2018


MAŠINSTVO - OTPORNOST MATERIJALA I

Rezultati II septembarskog roka

23.09.2018


MAŠINSTVO - MATEMATIKA II

Rezultati

22.09.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA I

Rezultati septembarskog roka

22.09.2018


MAŠINSTVO - INŽENJERSKA GRAFIKA

Rezultati ispita iz Inženjerske grafike

21.09.2018


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Rezultati završnog ispita od 21.09.2018. godine

21.09.2018


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Rezultati završnog ispita od 21.09.2018. godine

21.09.2018


MEHATRONIKA - OSNOVI ELEKTRONIKE

Rezultati nakon popravnog ispita

21.09.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA II

Rezulati ispita iz Matematike 2

21.09.2018


MEHATRONIKA - MAŠINSKI MATERIJALI

Rezultati polaganja (mašinski dio) od 19.09.2018.

19.09.2018


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Rezultati polaganja (mašinski dio) od 19.09.2018.

19.09.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MAŠINSKI MATERIJALI

Rezultati polaganja (mašinski dio) od 19.09.2018.

19.09.2018


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Rezultati polaganja (mašinski dio) od 19.09.2018.

19.09.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - INŽENJERSKA GRAFIKA

Rezultati ispita iz Inženjerske grafike

18.09.2018


MEHATRONIKA - CAD I TEHNIČKO CRTANJE

Rezultati ispita iz CAD-a i tehničkog crtanja

18.09.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - FIZIKA

Rezultati završnog ispita

18.09.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - FIZIKA

РЕЗУЛТАТИ ЗАВРШНОГ ИСПИТА-СЕПТЕМБАР, СА ПРЕДЛОГОМ ОЦЈЕНА

18.09.2018


MAŠINSTVO - FIZIKA

РЕЗУЛТАТИ ЗАВРШНОГ ИСПИТА-СЕПТЕМБАР, СА ПРЕДЛОГОМ ОЦЈЕНА

18.09.2018


MAŠINSTVO - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Rezultati ispita u prvom septembarskom roku

12.09.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Rezultati ispita u prvom septembarskom roku

12.09.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA II

Rezultati kolokvijuma

08.09.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA II

Rezultati kolokvijuma

08.09.2018


MEHATRONIKA - TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Termin drugog septembarskog roka

07.09.2018


MEHATRONIKA - PROGRAMIRANJE C++

Popravak završnog ispita

07.09.2018


MEHATRONIKA - TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Termin septembarskog roka

06.09.2018


MAŠINSTVO - OTPORNOST MATERIJALA I

Rezultati I septembarskog roka

06.09.2018


MEHATRONIKA - PRAKTIKUM SOFTVERSKIH ALATA

Rezultati nakon prvog termina u septembarskom ispitnom roku 2018 godine

05.09.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - FIZIKA

Rezultati kolokvijuma

05.09.2018


MEHATRONIKA - MAŠINSKI MATERIJALI

Rezultat završnog ispita i predlog ocjene nakon I septembarskog roka

04.09.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MAŠINSKI MATERIJALI

Rezultat završnog ispita i predlog ocjene nakon I septembarskog roka

04.09.2018


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Rezultati završnog ispita i predlog ocjena nakon I septembarskog roka

04.09.2018


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Rezultati završnog ispita i predlog ocjena nakon I septembarskog roka

04.09.2018


MAŠINSTVO - MATEMATIKA I

Rezultati ispita

03.09.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA I

Rezultati septembarskog roka

03.09.2018


MAŠINSTVO - MATEMATIKA II

Rezultati septembarskog roka

03.09.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - FIZIKA

Резултати колоквијума-септембарски рок

31.08.2018


MAŠINSTVO - FIZIKA

Резултати колоквијума-септембарски рок

31.08.2018


MEHATRONIKA - INDRUSTRIJSKA PNEUMATIKA

Industrijska pneumatika, I termin ispita 07.09.2018.

29.08.2018


MEHATRONIKA - PLC

PLC, ispit 11.09.2018.

29.08.2018


MEHATRONIKA - DIGITALNA ELEKTRONIKA

Termin polaganja u septembarskom roku

29.08.2018


MEHATRONIKA - MAŠINSKI MATERIJALI

Rezultati polaganja od 29.08.2018.

29.08.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MAŠINSKI MATERIJALI

Rezultati polaganja od 29.08.2018.

29.08.2018


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Rezultati polaganja od 29.08.2018.

29.08.2018


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Rezultati polaganja od 29.08.2018.

29.08.2018


MAŠINSTVO - INŽENJERSKA GRAFIKA

Rezultati ispita iz Inženjerske grafike

28.08.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - INŽENJERSKA GRAFIKA

Rezultati ispita iz Inženjerske grafike

28.08.2018


MEHATRONIKA - DIGITALNA ELEKTRONIKA

Septembarski ispitni rok

28.08.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - FIZIKA

Septembarski ispitni rok

27.08.2018


MAŠINSTVO - MATEMATIKA I

Način polaganja

21.08.2018


MAŠINSTVO - FIZIKA

СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК

13.08.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - FIZIKA

СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК

13.08.2018


MEHATRONIKA - DIGITALNA ELEKTRONIKA

Rezultati nakon popravnog ispita

04.07.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA IV

Konacni rezultati

02.07.2018


MAŠINSTVO - MATEMATIKA IV

Konacni rezultati

02.07.2018


MEHATRONIKA - MAŠINSKI MATERIJALI

Rezultati završnog ispita i predlog ocjena

29.06.2018


MAŠINSTVO -

REZULTATI ZAVRSNOG ISPITA IZ PRIMIJENJENE TERMODINAMIKE JUN 2018

28.06.2018


MAŠINSTVO - FIZIKA

РЕЗУЛТАТИ ПОПРАВНОГ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

27.06.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - FIZIKA

РЕЗУЛТАТИ ПОПРАВНОГ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

27.06.2018


MAŠINSTVO - OTPORNOST MATERIJALA I

Rezulatati V i I popravnog kolokvijuma

27.06.2018


MEHATRONIKA - PRAKTIKUM SOFTVERSKIH ALATA

Konačni rezultati iz predmeta sa predlogom ocjena

26.06.2018


MEHATRONIKA - OSNOVI ELEKTRONIKE

Termin popravnog ispita

26.06.2018


MAŠINSTVO - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Rezultati popravnog ispita sa predlogom ocjena

26.06.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Rezultati popravnog ispita sa predlogom ocjena

26.06.2018


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Osvojeni poeni - KONAČNI REZULTATI (dio predmeta na MTF-u)

25.06.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA IV

Bodovi prije popravnog zavrsnog

25.06.2018


MAŠINSTVO - MATEMATIKA IV

Bodovi prije popravnog zavrsnog

25.06.2018


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Rezultati završnog ispita i predlog ocjena

25.06.2018


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Rezultati završnog ispita i predlog ocjena

25.06.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MAŠINSKI MATERIJALI

Rezultati završnog ispita i predlog ocjena

25.06.2018


MEHATRONIKA - MEHATRONIČKI SISTEMI

Konačni rezultati ispita iz Mehatroničkih sistema

24.06.2018


MEHATRONIKA - PROGRAMIRANJE C++

Ukupni rezultati nakon popravnog ispita

20.06.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - FIZIKA

РЕЗУЛТАТИ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

19.06.2018


MAŠINSTVO - FIZIKA

РЕЗУЛТАТИ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

19.06.2018


MAŠINSTVO - FIZIKA

ТЕРМИН ПОПРАВНОГ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

19.06.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - FIZIKA

ТЕРМИН ПОПРАВНОГ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

19.06.2018


MAŠINSTVO - OTPORNOST MATERIJALA I

Rezultati IV i V popravnog kolokvijuma

19.06.2018


MAŠINSTVO - OTPORNOST MATERIJALA I

Popravni V i I kolokvijuma

19.06.2018


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

OSVOJENI POENI - dio predmeta na MTF-u

18.06.2018


MEHATRONIKA - MAŠINSKI MATERIJALI

Rezultati završnog ispita

18.06.2018


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Pregled osvojenih poena

18.06.2018


MEHATRONIKA - OSNOVI ELEKTRONIKE

Termin ispita iz predmeta Osnovi elektronike

18.06.2018


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Rezultati završnog ispita i predlog ocjena

18.06.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA II

Rezultati završnog ispita i predlog ocjena

16.06.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA II

Rezultati završnog ispita i predlog ocjena

16.06.2018


MEHATRONIKA - MEHATRONIČKI SISTEMI

Rezultati ispita iz Mehatroničkih sistema

14.06.2018


MEHATRONIKA - MEHATRONIČKI SISTEMI

Promjena termina popravnog ispita iz predmeta Mehatronički sistemi

14.06.2018


MEHATRONIKA - CAE

Promjena termina popravnog ispita iz predmeta CAE

14.06.2018


MAŠINSTVO - MATEMATIKA II

Konačni rezultati

14.06.2018


MAŠINSTVO - MATEMATIKA II

Konačni rezultati

14.06.2018


MAŠINSTVO - PUMPE, VENTILATORI I TURBOKOMPRESORI

Rezultati III popravnog kolokvijuma iz Pumpi

13.06.2018


MAŠINSTVO - OTPORNOST MATERIJALA I

Rezultati III i IV popravnog kolokvijuma

12.06.2018


MAŠINSTVO - OTPORNOST MATERIJALA I

Popravni kolokvijumi IV i V

12.06.2018


MAŠINSTVO - PUMPE, VENTILATORI I TURBOKOMPRESORI

Rezultati II popravnog kolokvijuma iz Pumpi, ventilatora i turbokompresora

12.06.2018


MEHATRONIKA - CAE

Rezultati ispita iz CAE

11.06.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA II

Rezultati završnog ispita

09.06.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA II

Rezultati završnog ispita.

09.06.2018


MAŠINSTVO - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Rezultati zavrsnog ispita

09.06.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Rezultati zavrsnog ispita

09.06.2018


MAŠINSTVO - MATEMATIKA II

Rezultati

08.06.2018


MAŠINSTVO - FIZIKA

Резултати поправних колоквијума

06.06.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - FIZIKA

Резултати поправних колоквијума

06.06.2018


MAŠINSTVO - OTPORNOST MATERIJALA I

Popravni kolokvijumi III i IV

06.06.2018


MEHATRONIKA - MAŠINSKI MATERIJALI

Rezultati II popravnog kolokvijuma

05.06.2018


MEHATRONIKA - MAŠINSKI MATERIJALI

Završni ispit

05.06.2018


MAŠINSTVO - OTPORNOST MATERIJALA I

Rezultati II i III popravnog kolokvijuma

05.06.2018


MAŠINSTVO -

II Kolokvijum iz Primijenjene Termodinamike odzanog 25.05.2018

03.06.2018


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

OSVOJENI POENI - dio predmeta na MTF-u

03.06.2018


MEHATRONIKA - MEHATRONIČKI SISTEMI

Rezultati popravnih kolokvijuma i ispita iz Mehatroničkih sistema

01.06.2018


MAŠINSTVO - PUMPE, VENTILATORI I TURBOKOMPRESORI

Pitanja za završni ispit iz Pumpi, ventilatora i turbokompresora

01.06.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - INŽENJERSKA GRAFIKA I DOKUMENTACIJA

Obavještenje vezano za ispit

31.05.2018


MEHATRONIKA - CAE

Rezultati popravnih kolokvijuma iz CAE

31.05.2018


MEHATRONIKA - CAE

Promjena termina ispita iz predmeta CAE

31.05.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE

Nova objava - 31.05.2018 13:56

31.05.2018


MAŠINSTVO - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Rezultati popravnog kolokvijuma

31.05.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Rezultati popravnog kolokvijuma

31.05.2018


MAŠINSTVO - MATEMATIKA II

Rezultati

29.05.2018


MAŠINSTVO - OTPORNOST MATERIJALA I

Popravni II i III kolokvijum

29.05.2018


MAŠINSTVO - OTPORNOST MATERIJALA I

Rezultati I i II popravnog kolokvijuma

29.05.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - FIZIKA

Резултати II колоквијума из физике

29.05.2018


MAŠINSTVO - FIZIKA

Резултати II колоквијума из физике

29.05.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA II

Rezultati popravnog kolokvijuma

28.05.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA II

Rezultati popravnog kolokvijuma

28.05.2018


MAŠINSTVO - PUMPE, VENTILATORI I TURBOKOMPRESORI

Rezultati III kolokvijuma iz Pumpi, ventilatora i turbokompresota

27.05.2018


MAŠINSTVO - MATEMATIKA II

Završni ispit

26.05.2018


MEHATRONIKA - MAŠINSKI MATERIJALI

Rezultati II kolokvijuma

26.05.2018


MEHATRONIKA - MEHATRONIČKI SISTEMI

Rezultati II kolokvijuma iz Mehatroničkih sistema

25.05.2018


MEHATRONIKA - CAE

Rezultati kolokvijuma iz CAE

25.05.2018


MAŠINSTVO - OTPORNOST MATERIJALA I

Popravni I i II kolokvijuma

23.05.2018


MAŠINSTVO - OTPORNOST MATERIJALA I

Rezulatati V kolokvijuma

23.05.2018


MEHATRONIKA - OSNOVI ELEKTRONIKE

Termin popravnog kolokvijuma

23.05.2018


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Rezultati I popravnog kolokvijuma

22.05.2018


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Završni ispit

22.05.2018


MEHATRONIKA - MEHATRONIČKI SISTEMI

Rezultati popravnog I kolokvijuma iz Mehatroničkih sistema

21.05.2018


MAŠINSTVO - MATEMATIKA II

Rezultati testa

18.05.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Popravni kolokvijum

17.05.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Termin za nastavu

17.05.2018


MAŠINSTVO - OTPORNOST MATERIJALA I

Popravni kolokvijumi

17.05.2018


MEHATRONIKA - MAŠINSKI MATERIJALI

Drugi kolokvijum

16.05.2018


MAŠINSTVO - PUMPE, VENTILATORI I TURBOKOMPRESORI

Rezultati II kolokvijuma iz Pumpi, ventilatora i turbokompresora

16.05.2018


MEHATRONIKA - DIGITALNA ELEKTRONIKA

Lab vjezbe

15.05.2018


MEHATRONIKA - PROGRAMIRANJE C++

Termin popravke kolokvijuma

14.05.2018


MEHATRONIKA - PROGRAMIRANJE C++

Rezultati drugog kolokvijuma

14.05.2018


MAŠINSTVO - FIZIKA

Nova objava - 14.05.2018 11:39

14.05.2018


MAŠINSTVO - FIZIKA

Nova objava - 14.05.2018 11:39

14.05.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - FIZIKA

Nova objava - 14.05.2018 11:43

14.05.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - FIZIKA

Nova objava - 14.05.2018 11:46

14.05.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA II

Popravni kolokvijum

14.05.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA II

Popravni kolokvijum

14.05.2018


MAŠINSTVO - OTPORNOST MATERIJALA I

V kolokvijum grupe

14.05.2018


MAŠINSTVO - MATEMATIKA II

Test

13.05.2018


MAŠINSTVO - MATEMATIKA II

Test

13.05.2018


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Rezultati KOLOKVIJUMA i OBAVJEŠTENjE

13.05.2018


MAŠINSTVO - PUMPE, VENTILATORI I TURBOKOMPRESORI

Rezultati I popravnog kolokvijuma iz Pumpi, ventilatora i turbokompresora

11.05.2018


MEHATRONIKA - PRAKTIKUM SOFTVERSKIH ALATA

Termin izrade drugog kolokvijuma - 10.05.2018 08:50

10.05.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE

Nova objava - 09.05.2018 13:36

09.05.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE

Nova objava - 09.05.2018 13:38

09.05.2018


MEHATRONIKA - PRAKTIKUM SOFTVERSKIH ALATA

Rezultati prvog kolokvijuma - 08.05.2018 08:52

08.05.2018


MEHATRONIKA - PROGRAMIRANJE C++

Termin drugog kolokvijuma

08.05.2018


MEHATRONIKA - PROGRAMIRANJE C++

Priprema za drugi kolokvijum

08.05.2018


MEHATRONIKA - MEHATRONIČKI SISTEMI

Rezultati I kolokvijuma iz Mehatroničkih sistema

07.05.2018


MEHATRONIKA - PROGRAMIRANJE C++

Šesta prezentacija

06.05.2018


MAŠINSTVO - OTPORNOST MATERIJALA I

Rezultati IV kolokvijuma

04.05.2018


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Mašinski materijali - KOLOKVIJUM

03.05.2018


MAŠINSTVO - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Rezultati prvog kolokvijuma

01.05.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Rezultati prvog kolokvijuma

01.05.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA IV

Kolokvijum

27.04.2018


MAŠINSTVO - MATEMATIKA IV

Kolokvijum

27.04.2018


MAŠINSTVO - OTPORNOST MATERIJALA I

Rezultati III kolokvijuma

24.04.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA II

Nadoknada termina od 30.4.

24.04.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA II

Nadoknada termina od 30.4.

24.04.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE

Rezultati I kolokvijuma - 24.04.2018 11:12

24.04.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA II

Izmjena objave o nadoknadi

24.04.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA II

Izmjena objave o nadoknadi

24.04.2018


MAŠINSTVO - OTPORNOST MATERIJALA I

IV kolokvijum grupe

24.04.2018


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Vježbe iz Mašinskih materijala

23.04.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA II

Rezultati kolokvijuma

22.04.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA II

Rezultati kolokvijuma

22.04.2018


MEHATRONIKA - MAŠINSKI MATERIJALI

Materijali predavanja

20.04.2018


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

NOVI termin popravnog kolokvijuma

17.04.2018


MEHATRONIKA - OSNOVI ELEKTRONIKE

Termin kolokvijuma

17.04.2018


MAŠINSTVO - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Termin kolokvijuma

16.04.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Termin kolokvijuma

16.04.2018


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Rezultati I kolokvijuma

16.04.2018


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Termin održavanja popravnog kolokvijuma

16.04.2018


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Usmena odbrana predatih izvještaja laboratorijskih vježbi

16.04.2018


MAŠINSTVO - OTPORNOST MATERIJALA I

III kolokvijum grupe

16.04.2018


MEHATRONIKA - MAŠINSKI MATERIJALI

Časovi nastave

12.04.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - PROGRAMIRANJE

Kolokvijumi iz Programiranja (JAVA)

10.04.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA II

Kolokvijum

10.04.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA II

Kolokvijum

10.04.2018


MAŠINSTVO -

I Kolokvijum iz PRIMIJENJENE TERMODINAMIKE od 30.03.2018

09.04.2018


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Predaja izvještaja laboratorijskih vježbi

05.04.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - FIZIKA

Први колоквијум-резултати

04.04.2018


MAŠINSTVO - FIZIKA

Први колоквијум-резултати

04.04.2018


MEHATRONIKA - PROGRAMIRANJE C++

Domaći zadaci

04.04.2018


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Termin predavanja

03.04.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA II

Zadaci za vježbu (brojni i funkcionalni redovi)

01.04.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA II

Zadaci za vježbu (brojni i funkcionalni redovi)

01.04.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA II

Termin kolokvijuma

01.04.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA II

Termin kolokvijuma

01.04.2018


MAŠINSTVO - FIZIKA

I колоквијум-Физика

30.03.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - FIZIKA

I колоквијум-Физика

30.03.2018


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Predavanja VII sedmica

30.03.2018


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Predaja izvještaja laboratorijskih vježbi

30.03.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - INŽENJERSKA GRAFIKA I DOKUMENTACIJA

Prezentacije sa predavanja

29.03.2018


MAŠINSTVO - PUMPE, VENTILATORI I TURBOKOMPRESORI

Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Pumpe, ventilatori i turbokompresori

28.03.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE

Nova objava - 28.03.2018 12:47

28.03.2018


MAŠINSTVO - OTPORNOST MATERIJALA I

Rezultati I i II kolokvijuma

28.03.2018


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Predavanja VI sedmica

23.03.2018


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Predaja izvještaja laboratorijskih vježbi

23.03.2018


MEHATRONIKA - PROGRAMIRANJE C++

Rezultati kolokvijuma

22.03.2018


MAŠINSTVO - PROGRAMIRANJE

Kolokvijum iz Programiranja (Java)

22.03.2018


MEHATRONIKA - PROGRAMIRANJE C++

Termin kolokvijuma

21.03.2018


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Laboratorijske vježbe

19.03.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE

Nova objava - 19.03.2018 11:12

19.03.2018


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Prvi kolokvijum

19.03.2018


MEHATRONIKA - PROGRAMIRANJE C++

Priprema za prvi kolokvijum

19.03.2018


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Predavanja V sedmica

16.03.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - OSNOVE SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE

Nova objava - 16.03.2018 14:36

16.03.2018


MEHATRONIKA - PROGRAMIRANJE C++

Promjena termina vježbi

12.03.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - REGULISANJE SAOBRAĆAJNIH TOKOVA

Projektni zadatak

12.03.2018


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Predavanja IV sedmica

09.03.2018


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Auditorne vježbe

09.03.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA II

Zadaci za vježbu (neodređeni i određeni integrali)

09.03.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA II

Zadaci za vježbu (neodređeni i određeni integrali)

09.03.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - REGULISANJE SAOBRAĆAJNIH TOKOVA

Brojački obrazac

08.03.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - REGULISANJE SAOBRAĆAJNIH TOKOVA

Blokovi

08.03.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - SAOBRAĆAJNO PROJEKTOVANJE

Vježbe

02.03.2018


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Predavanja III sedmica

02.03.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - EKSPLOATACIONO TEHNIČKA SVOJSTVA DRUMSKIH VOZILA

Vježbe

01.03.2018


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Predavanja II sedmica

01.03.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - REGULISANJE SAOBRAĆAJNIH TOKOVA

Vježbe

27.02.2018


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Nadoknada časova

27.02.2018


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Nadoknada časova

27.02.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MAŠINSKI MATERIJALI

Nadoknada časova

27.02.2018


MEHATRONIKA - MAŠINSKI MATERIJALI

Nadoknada časova

27.02.2018


MEHATRONIKA - PROGRAMIRANJE C++

Materijal za vježbe

26.02.2018


MAŠINSTVO - MATEMATIKA II

Nova objava - 22.02.2018 14:19

22.02.2018


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Predavanja I sedmica

16.02.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA II

Promjena termina vježbi

14.02.2018


MEHATRONIKA - PROGRAMIRANJE C++

Prezentacije sa predavanja

12.02.2018


MAŠINSTVO - FIZIKA

ЕЦТС КАТАЛОГ ИЗ ФИЗИКЕ ЗА СТУДЕНТЕ СТАРИЈИХ ГОДИНА

12.02.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - FIZIKA

ЕЦТС КАТАЛОГ ИЗ ФИЗИКЕ ЗА СТУДЕНТЕ СТАРИЈИХ ГОДИНА

12.02.2018


MEHATRONIKA - PRAKTIKUM SOFTVERSKIH ALATA

Obavještenje studentima o načinu organizovanja ispita

10.02.2018


MAŠINSTVO - MAŠINSKI MATERIJALI

Obavještenje o rasporedu grupa

08.02.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - FIZIKA

Rezultati popravnog zavr[nog ispita

08.02.2018


MEHATRONIKA - INŽENJERSKA MATEMATIKA

Konačni rezultati

07.02.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA III

Konačni rezultati

07.02.2018


MAŠINSTVO - MATEMATIKA III

Konačni rezultati

07.02.2018


MAŠINSTVO - INŽENJERSKA GRAFIKA

Konačni rezultati ispita iz Inženjerske grafike (novi program)

06.02.2018


MEHATRONIKA - OSNOVI ELEKTROTEHNIKE

Rezultati popravnog ispita sa predlogom ocjena

04.02.2018


MAŠINSTVO - TERMODINAMIKA

Termodinamika, usmeni ispit II termin Januar 2018

03.02.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - FIZIKA

Popravni završni ispit iz Fizike

02.02.2018


MAŠINSTVO - STATIKA

Dopunski termin popravnog roka

02.02.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - TEHNIČKA MEHANIKA I

Dodatni termin popravnog roka

02.02.2018


MEHATRONIKA - TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Termin popravnog završnog ispita

01.02.2018


MAŠINSTVO - INŽENJERSKA GRAFIKA

Konačni rezultati ispita iz Inženjerske grafike (stari program)

31.01.2018


MEHATRONIKA - RAČUNARSKE PERIFERIJE I INTERFEJSI

Rezultati na dan 2018-01-31

31.01.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - FIZIKA

Rezultati popravnog završnog ispita

31.01.2018


MAŠINSTVO - STATIKA

rezultati 27.01

29.01.2018


MAŠINSTVO - TERMODINAMIKA

Usmeni ispit Termodinamika Mašinstvo I termin 2017/2018

25.01.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MARKETING U SAOBRAĆAJU

Termin za popravni zavrsnog ispita

25.01.2018


MEHATRONIKA - TERMODINAMIKA

Termodinamika usmeni dio ispita rezultati I termin Januar 2018

25.01.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - FIZIKA

Novi termin polaganja završnog ispita

25.01.2018


MAŠINSTVO - MATEMATIKA I

Nova objava - 24.01.2018 13:54

24.01.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - FIZIKA

Odlaganje popravnog završnog ispita

24.01.2018


MAŠINSTVO - STATIKA

rezultati zavrsnog ispita

23.01.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA III

Rezultati

22.01.2018


MAŠINSTVO - MATEMATIKA III

Rezultati

22.01.2018


MEHATRONIKA - INŽENJERSKA MATEMATIKA

Rezultati

22.01.2018


MAŠINSTVO - MEHANIKA FLUIDA

Rezultati II popravnog kolokvijuma iz Mehanike fluida

22.01.2018


MEHATRONIKA - MEHANIKA FLUIDA

Rezultati II popravnog kolokvijuma iz Mehanike fluida

22.01.2018


MAŠINSTVO - INŽENJERSKA GRAFIKA

Rezultati ispita iz Inženjerske grafike (novi program)

22.01.2018


MAŠINSTVO - INŽENJERSKA GRAFIKA

Rezultati ispita iz Inženjerske grafike (stari program)

22.01.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - INŽENJERSKA GRAFIKA

Rezultati ispita iz Inženjerske grafike (stari program)

22.01.2018


MAŠINSTVO - INŽENJERSKA GRAFIKA

Drugi termin za ispit iz Inženjerske grafike

22.01.2018


MAŠINSTVO - INŽENJERSKA GRAFIKA

Drugi termin za ispit iz Inženjerske grafike

22.01.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - INŽENJERSKA GRAFIKA

Drugi termin za ispit iz Inženjerske grafike

22.01.2018


MEHATRONIKA - TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Termin završnog ispita

18.01.2018


MEHATRONIKA - RAČUNARSKE PERIFERIJE I INTERFEJSI

Rezultati nakon završnog ispita

17.01.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - FIZIKA

Rezultati završnog ispita

16.01.2018


MAŠINSTVO - INŽENJERSKA GRAFIKA

Termini za ispit iz Inženjerske grafike

15.01.2018


MAŠINSTVO - INŽENJERSKA GRAFIKA

Termini za ispit iz Inženjerske grafike

15.01.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - INŽENJERSKA GRAFIKA

Termini za ispit iz Inženjerske grafike

15.01.2018


MEHATRONIKA - MEHANIKA FLUIDA

Rezultati popravnog I kolokvijuma iz Mehanike fluida

15.01.2018


MAŠINSTVO - MEHANIKA FLUIDA

Rezultati I popravnog kolokvijuma iz Mehanike fluida

15.01.2018


MAŠINSTVO - INŽENJERSKA GRAFIKA

Rezultati kolokvijuma iz Inženjerske grafike (novi program)

14.01.2018


MAŠINSTVO - INŽENJERSKA GRAFIKA

Rezultati kolokvijuma iz Inženjerske grafike (stari program)

14.01.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - INŽENJERSKA GRAFIKA

Kolokvijumi iz Inženjerske grafike - Rezultati (stari program)

14.01.2018


MAŠINSTVO - MATEMATIKA I

Nova objava - 11.01.2018 21:36

11.01.2018


MAŠINSTVO - STATIKA

Domaci zadaci

10.01.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - TEHNIČKA MEHANIKA I

Domaci zadaci

10.01.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA III

Termini završnih ispita

10.01.2018


MAŠINSTVO - MATEMATIKA III

Termini završnih ispita

10.01.2018


MAŠINSTVO - MEHANIKA FLUIDA

Rezultati II kolokvijuma iz Mehanike fluida

10.01.2018


MEHATRONIKA - MEHANIKA FLUIDA

Rezultati II kolokvijuma iz Mehanike fluida

10.01.2018


MAŠINSTVO - STATIKA

Termini konsultacija - januar

08.01.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - TEHNIČKA MEHANIKA I

Termini konsultacija - januar

08.01.2018


MAŠINSTVO - MATEMATIKA I

Nova objava - 07.01.2018 13:34

07.01.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA I

Nova objava - 06.01.2018 22:06

06.01.2018


MAŠINSTVO - INŽENJERSKA GRAFIKA

II popravni kolokvijum iz Inženjerske grafike - Termini

05.01.2018


MAŠINSTVO - INŽENJERSKA GRAFIKA

Popravni kolokvijumi iz Inženjerske grafike - Termini

05.01.2018


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - INŽENJERSKA GRAFIKA

Popravni kolokvijumi iz Inženjerske grafike - Termini

05.01.2018


MAŠINSTVO - INŽENJERSKA GRAFIKA

Rezultati II kolokvijuma iz Inženjerske grafike (novi program)

04.01.2018


MAŠINSTVO - INŽENJERSKA GRAFIKA

Rezultati II kolokvijuma iz Inženjerske grafike (stari program)

04.01.2018


MEHATRONIKA - OSNOVI ELEKTROTEHNIKE

Rezultati popravnog kolokvijuma

03.01.2018


MAŠINSTVO - MATEMATIKA I

Trenutno stanje

29.12.2017


MEHATRONIKA - TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Termin popravnog kolokvijuma

27.12.2017


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MATEMATIKA I

Nova objava - 27.12.2017 21:37

27.12.2017


MEHATRONIKA - OSNOVI ELEKTROTEHNIKE

Termin popravnog kolokvijuma

26.12.2017


MEHATRONIKA - TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Termin popravnog kolokvijuma

25.12.2017


MAŠINSTVO - STATIKA

rezultati II kolokvijuma

25.12.2017


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - FIZIKA

Rezultati drugog kolokvijuma iz fizike

23.12.2017


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - MARKETING U SAOBRAĆAJU

Dodatni termin za predaju i odbranu 1. seminarskog rada

22.12.2017


MEHATRONIKA - OSNOVI ELEKTROTEHNIKE

Rezultati kolokvijuma

21.12.2017


MAŠINSTVO - MATEMATIKA I

Pregled radova

20.12.2017


MAŠINSTVO - INŽENJERSKA GRAFIKA

II kolokvijum iz Inženjerske grafike - Termini

19.12.2017


MAŠINSTVO - INŽENJERSKA GRAFIKA

II kolokvijum iz Inženjerske grafike - Termini

19.12.2017


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - INŽENJERSKA GRAFIKA

II kolokvijum iz Inženjerske grafike - Termini

19.12.2017


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - FIZIKA

Termini kolokvijuma iz fizike

18.12.2017


MAŠINSTVO - KOMPJUTERSKE METODE U ENERGETICI

Rezultati II Kolokvijuma iz KME od 4.12.2017

18.12.2017


MAŠINSTVO - STATIKA

Materijali za II kolokvijum

17.12.2017


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - FIZIKA

Rezultati prvog kolokvijuma iz fizike

15.12.2017


MEHATRONIKA - TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Termin popravnog kolokvijuma

08.12.2017


MEHATRONIKA - MEHANIKA FLUIDA

Rezultati I kolokvijuma iz Mehanike fluida - Mehatronika

08.12.2017


MEHATRONIKA - OSNOVI ELEKTROTEHNIKE

Termin prvog kolokvijuma

07.12.2017


MEHATRONIKA - INDRUSTRIJSKA PNEUMATIKA

Domaći zadaci

05.12.2017


MAŠINSTVO - MEHANIKA FLUIDA

Rezultati I kolokvijuma iz Mehanike fluida - Mašinci

04.12.2017


MAŠINSTVO - STATIKA

REZULTATI I KOLOKVIJUMA

29.11.2017


MAŠINSTVO - STATIKA

I kolokvijum

24.11.2017


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - TEHNIČKA MEHANIKA I

I kolokvijum

24.11.2017


MAŠINSTVO - STATIKA

Casovi vjezbi 23.11

22.11.2017


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - TEHNIČKA MEHANIKA I

VJEŽBE 21.11.2017

20.11.2017


MAŠINSTVO - KOMPJUTERSKE METODE U ENERGETICI

Rezultati I Kolokvijuma iz Kompjuterskih Metoda u Energetici od 13. Novembar 2017

14.11.2017


MAŠINSTVO - STATIKA

Materijali - vjezbe

09.11.2017


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - INŽENJERSKA GRAFIKA

Rezultati I kolokvijuma iz Inženjerske grafike (stari program)

09.11.2017


MAŠINSTVO - INŽENJERSKA GRAFIKA

Rezultati I kolokvijuma iz Inženjerske grafike (stari program)

09.11.2017


MEHATRONIKA - RAČUNARSKE PERIFERIJE I INTERFEJSI

Koracni motori

08.11.2017


MAŠINSTVO - STATIKA

Termini za konsultacije

07.11.2017


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - TEHNIČKA MEHANIKA I

Termini za konsultacije

31.10.2017


MAŠINSTVO - INŽENJERSKA GRAFIKA

Rezultati I kolokvijuma iz Inženjerske grafike (novi program)

31.10.2017


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - INFORMATIKA

Prvi kolokvijum INFORMATIKA VJEZBE _ 2017/18

30.10.2017


MEHATRONIKA - PLC

PLC, domaći zadaci

29.10.2017


DRUMSKI SAOBRAĆAJ -

Operaciona istraživanja - datumi polaganja kolokvijuma

25.10.2017


MAŠINSTVO - INŽENJERSKA GRAFIKA

I kolokvijum iz Inženjerske grafike - Termini

25.10.2017


MAŠINSTVO - INŽENJERSKA GRAFIKA

I kolokvijum iz Inženjerske grafike - Termini

24.10.2017


MEHATRONIKA - INDRUSTRIJSKA PNEUMATIKA

Industrijska pneumatika - datumi polaganja kolokvijuma

23.10.2017


MEHATRONIKA - INDRUSTRIJSKA PNEUMATIKA

Industrijska pneumatika, nastavni materijal

23.10.2017


MEHATRONIKA - RAČUNARSKE PERIFERIJE I INTERFEJSI

Ulazni digitani portovi - vježbe

18.10.2017


MEHATRONIKA - TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Sistem za online učenje

16.10.2017


MEHATRONIKA - PLC

PLC - Termini polaganja i spisak pitanja za kolokvijume

12.10.2017


MEHATRONIKA - RAČUNARSKE PERIFERIJE I INTERFEJSI

Uvod

11.10.2017


MEHATRONIKA - TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Rezultati nakon septembarskog ispitnog roka i predlog ocjena

18.09.2017


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - KINEMATIKA

kinematika avgust zavrsni

17.09.2017


MAŠINSTVO - KINEMATIKA

kinematika avgust zavrsni

17.09.2017


MEHATRONIKA - KINEMATIKA

kinematika avgust zavrsni

17.09.2017


MEHATRONIKA - MAŠINSKI MATERIJALI

Rezultati završnog ispita

16.09.2017


MEHATRONIKA - DIGITALNA ELEKTRONIKA

Rezultati ispita u septembarskom roku

16.09.2017


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Rezultati popravnog ispita sa predlogom ocjena

16.09.2017


MAŠINSTVO - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Rezultati popravnog ispita sa predlogom ocjena

16.09.2017


MEHATRONIKA - OSNOVI ELEKTROTEHNIKE

Rezultati popravnog ispita sa predlogom ocjena

16.09.2017


MEHATRONIKA - OSNOVI ELEKTRONIKE

Rezultati popravnog ispita

13.09.2017


MEHATRONIKA - PRAKTIKUM SOFTVERSKIH ALATA

Rezultati ispita u poravnom avgustovskom roku

12.09.2017


MEHATRONIKA - MAŠINSKI MATERIJALI

Rezultati polaganja kolokvijuma - septembar 2017

11.09.2017


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - STATIKA

OTPORNOST MATERIJALA I AVGUSTOVSKI ROK

11.09.2017


MAŠINSTVO - STATIKA

OTPORNOST MATERIJALA I AVGUSTOVSKI ROK

11.09.2017


MEHATRONIKA - OTPORNOST MATERIJALA

REZULTATI IZ OTPORNOSTI MATERIJALA, SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK

11.09.2017


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - STATIKA

avgustovski zavrsni

08.09.2017


MAŠINSTVO - STATIKA

avgustovski zavrsni

08.09.2017


MEHATRONIKA - STATIKA

avgustovski zavrsni

08.09.2017


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - KINEMATIKA

kinemartika avgust kolokvijumi

08.09.2017


MAŠINSTVO - KINEMATIKA

kinematika avgust kolokvijumi

08.09.2017


MEHATRONIKA - KINEMATIKA

kinematika avgust kolokvijumi

08.09.2017


MAŠINSTVO - KOMPJUTERSKE METODE U ENERGETICI

Nova objava - 08.09.2017 10:03

08.09.2017


MEHATRONIKA - TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Termin dodatnog ispitnog roka iz TSAU-a

05.09.2017


MEHATRONIKA - OSNOVI ELEKTRONIKE

Termin popravnog kolokvijuma i ispita

04.09.2017


MAŠINSTVO - STATIKA

avgustovski rok kolokvijumi

30.08.2017


MEHATRONIKA - PRAKTIKUM SOFTVERSKIH ALATA

Termin i sala održavanja ispita u avgustovskom roku 2017

29.08.2017


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - STATIKA

avgustovski rok kolokvijumi

29.08.2017


DRUMSKI SAOBRAĆAJ -

Septembarski rok

28.08.2017


MAŠINSTVO -

Septembarski rok

28.08.2017


DRUMSKI SAOBRAĆAJ -

Septembarski rok

28.08.2017


MAŠINSTVO -

Septembarski rok

28.08.2017


MEHATRONIKA - OSNOVI ELEKTROTEHNIKE

Ispit iz Osnova elektrotehnike

28.08.2017


MAŠINSTVO - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Ispit iz Elektrotehnike i elektronike

28.08.2017


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Rezultati nakon popravnog završnog ispita sa predlogom ocjena

04.07.2017


MAŠINSTVO - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Rezultati nakon popravnog završnog ispita sa predlogom ocjena

04.07.2017


MEHATRONIKA - OSNOVI ELEKTRONIKE

Rezultati popravnog ispita

04.07.2017


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - KINEMATIKA

Otpornost materijala, rezultati, 27.06.2017

29.06.2017


MAŠINSTVO - KINEMATIKA

Otpornost materijala, rezultati, 27.06.2017

29.06.2017


MEHATRONIKA - OTPORNOST MATERIJALA

Otpornost materijala, rezultati, 27.06.2017

29.06.2017


MAŠINSTVO - KINEMATIKA

Kinematika, popravni zavrsnog

27.06.2017


MEHATRONIKA - KINEMATIKA

Kinematika, popravni zavrsnog

27.06.2017


MEHATRONIKA - PRAKTIKUM SOFTVERSKIH ALATA

Rezultati i predlog ocjena iz predmeta Softverski paketi nakon popravnog završnog ispita -studijski program Mehatronika -

27.06.2017


MEHATRONIKA - OSNOVI ELEKTRONIKE

Obavjestenje

27.06.2017


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - KINEMATIKA

Kinematika, popravni zavrsnog

24.06.2017


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - KINEMATIKA

REZULTATI OTPORNOST MATERIJALA I

24.06.2017


MAŠINSTVO - KINEMATIKA

REZULTATI OTPORNOST MATERIJALA I

24.06.2017


MEHATRONIKA - OTPORNOST MATERIJALA

Otpornost materijala, rezultati 19.06.2017

22.06.2017


MEHATRONIKA - OTPORNOST MATERIJALA

Nova objava - 22.06.2017 15:37

22.06.2017


MAŠINSTVO - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Rezultati nakon završnog ispita sa predlogom ocjena

22.06.2017


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Rezultati nakon završnog ispita sa predlogom ocjena

22.06.2017


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

PROMJENA TERMINA ODRŽAVANJA POPRAVNOG ZAVRŠNOG ISPITA IZ ELEKTROTEHNIKE I ELEKTRONIKE

20.06.2017


MAŠINSTVO - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

PROMJENA TERMINA ODRŽAVANJA POPRAVNOG ZAVRŠNOG ISPITA IZ ELEKTROTEHNIKE I ELEKTRONIKE

20.06.2017


MEHATRONIKA - PRAKTIKUM SOFTVERSKIH ALATA

Rezultati i predlog ocjena iz predmeta Softverski paketi nakon završnog ispita -smjer Mehatronika - 19.06.2017 10:15

19.06.2017


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - KINEMATIKA

Rezultati popravnih kolokvijuma

19.06.2017


MAŠINSTVO - KINEMATIKA

Rezultati popravnih kolokvijuma

19.06.2017


MEHATRONIKA - KINEMATIKA

Rezultati nakon popravnih kolokvijuma

19.06.2017


MEHATRONIKA - KINEMATIKA

Zavrsni ispit

19.06.2017


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - KINEMATIKA

Zavrsni ispit

19.06.2017


MAŠINSTVO - KINEMATIKA

Zavrsni ispit

19.06.2017


MAŠINSTVO -

Rezultati završnog ispita održanog 13. Juna

16.06.2017


MEHATRONIKA - PROJEKAT 1

Završne ocjene iz predmeta PROJEKAT 1, VI semestar, šk. 2016/17

06.06.2017


MAŠINSTVO - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Rezultati popravnog kolokvijuma

28.05.2017


MAŠINSTVO - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Rezultati popravnog kolokvijuma

27.05.2017


MAŠINSTVO - KOMPJUTERSKE METODE U ENERGETICI

Rezultati Kolokvijuma

14.05.2017


MAŠINSTVO -

Rezultati II Kolokvijuma od 10.05.2017

14.05.2017


MAŠINSTVO - MJERENJE I SIMULACIJE ENERGETSKIH PROCESA

Literatura

14.05.2017


MAŠINSTVO - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Popravni kolokvijum

11.05.2017


MAŠINSTVO - KOMPJUTERSKE METODE U ENERGETICI

Literatura

10.05.2017


MAŠINSTVO - TERMODINAMIKA

Predavanja i knjige

10.05.2017


MAŠINSTVO - RASHLADNI UREĐAJI

Predavanja i knjige

10.05.2017


MAŠINSTVO - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Rezultati kolokvijuma

21.04.2017


DRUMSKI SAOBRAĆAJ - ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA

Rezultati kolokvijuma

21.04.2017