Obavještenja za predmete - MAŠINSKI FAKULTET


- MAŠINSKI MATERIJALI   10.04.2024
  Poeni sa I Kolokvijuma - popravnog
- MATEMATIKA II   09.04.2024
  Prvi kolokvijum
- MODELIRANJE KOMPONENATA MAŠINA   08.04.2024
  Rezultati I Kolokvijuma iz Modeliranja komponenti masina
- MODELIRANJE KOMPONENATA MAŠINA   08.04.2024
  Rezultati I Kolokvijuma iz Modeliranja komponenti masina
- 3D MODELIRANJE   08.04.2024
  Rezultati I Kolokvijuma iz 3D Modeliranja
- SATISFAKCIJA POTROŠAČA   03.04.2024
  Rezultati kolokvijuma
- TERMODINAMIKA   02.04.2024
  Termodinamika I kolokvijum 1.04.2024
- SOFTVERSKI ALATI   29.03.2024
  Termin kolokvijuma
- MATEMATIKA II   29.03.2024
  Termin kolokvijuma
- MEHANIKA LOMA I INTEGRITET KONSTRUKCIJA   28.03.2024
  I kolokvijum - termin održavanja
- MAŠINSKI MATERIJALI   27.03.2024
  Poeni sa I Kolokvijuma
- AUTOMATIZACIJA   25.03.2024
  AUTOMATIZACIJA, termin prvog kolokvijuma
- PNEUMATIKA I ELEKTROPNEUMATIKA   25.03.2024
  PNEUMATIKA IELEKTROPNEUMATIKA, termin prvog kolokvijuma
- ELEKTRONIKA I DIGITALNA ELEKTRONIKA   29.02.2024
  Prva laboratorijska vježba
- AUTOMATIZACIJA   26.02.2024
  AUTOMATIZACIJA, promjena sale
- MAŠINSKI MATERIJALI   21.02.2024
  MAŠINSKI MATERIJALI I-DIO
- AUTOMATIZACIJA   21.02.2024
  AUTOMATIZACIJA, literatura
- PNEUMATIKA I ELEKTROPNEUMATIKA   21.02.2024
  PNEUMATIKA I ELEKTROPNEUMATIKA, literatura
- SATISFAKCIJA POTROŠAČA   20.02.2024
  Obavještenje o nastavi
- ENGLESKI JEZIK I - OPŠTI I   17.02.2024
  Engleski jezik 1
- ENGLESKI JEZIK I - OPŠTI I   17.02.2024
  Engleski jezik 1
- ENGLESKI JEZIK II - OPŠTI   17.02.2024
  Engleski jezik 2
- ENGLESKI JEZIK II - OPŠTI   17.02.2024
  Engleski jezik 2
- MEHANIKA LOMA I INTEGRITET KONSTRUKCIJA   15.02.2024
  Termin izvođenja nastave
- TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA   14.02.2024
  Rezultati nakon popravnog završnog ispita
- VJEROVATNOĆA I STATISTIKA   13.02.2024
  Rezultati popravnog završnog ispita
- TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA   09.02.2024
  Termin popravnog ispita
- MATEMATIKA I   05.02.2024
  Konačni rezultati
- MATEMATIKA I   05.02.2024
  Konačni rezultati
- MATEMATIKA I   05.02.2024
  Konačni rezultati
- VJEROVATNOĆA I STATISTIKA   05.02.2024
  Popravni završni ispit-izmijenjeno
- TEHNIČKI I POGONSKI MATERIJALI   02.02.2024
  Rezultati polaganja završnog ispita II rok (01.02.2024.)
- VJEROVATNOĆA I STATISTIKA   01.02.2024
  Rezultati završnog ispita
- ELEKTROTEHNIKA   31.01.2024
  Rezultati ispita
- ELEKTROTEHNIKA   31.01.2024
  Rezultati ispita
- ELEKTROTEHNIKA   31.01.2024
  Rezultati ispita
- INŽENJERSKO PROJEKTOVANJE   30.01.2024
  Rezultati pismenog dijela ispita održanog 29.01.2024.
- MATEMATIKA III   29.01.2024
  Termin popravnog završnog ispita
- MATEMATIKA III   29.01.2024
  Rezultati popravnog kolokvijuma
- VJEROVATNOĆA I STATISTIKA   28.01.2024
  Termin završnog ispita
- MATEMATIKA III   26.01.2024
  Termin popravnog kolokvijuma
- VJEROVATNOĆA I STATISTIKA   25.01.2024
  Odlaganje završnog ispita
- MATEMATIKA III   23.01.2024
  Preliminarni rezultati završnog ispita

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 50