Vesna Rubežić

dr Vesna Rubežić

redovni profesor | Elektrotehnički fakultet

Prof. dr Vesna Rubežić je rođena u Podgorici 22.01.1971. godine, gdje je završila osnovnu i srednju školu sa odličnim uspjehom (usmjerenje: "Pomoćni istraživač u matematici"). Za postignute rezultate u učenju nagrađena je diplomom Luča. Studije na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici - smjer elektronika završila je 1994. godine sa prosječnom ocjenom 9.21 odbranom diplomskog rada pod nazivom „Supstancije u magnetnom polju“. Za vrijeme redovnih studija bila je korisnik stipendije Vlade Republike Crne Gore za talentovane studente. ...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2022SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Lazović, L., Jokanović, B., Rubežić, V., Radovanović, M. & Jovanović, A., Fractal Cardioid Slot Antenna for Super Wideband ApplicationsElectronics
2021SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Ćalasan, M., Aleem,H.E. Abdel , Bulatovic, M. , Rubežić, V., Aliv, Z.M. & Micev, M.Design of controllers for automatic frequency control of different interconnection structures composing of hybrid generator units using the chaotic optimization approachElectrical Power and Energy Systems
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Ćalasan, M., Jovanović, A., Rubežić, V., Mujičić, D. & Deriszadeh, A. Notes on parameter estimation for single-phase transformerIEEE Trans. on Industry Applications
2019SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Ćalasan, M., Mujičić, D., Rubežić, V. & Radulović, M.Estimation of Equivalent Circuit Parameters of Single-Phase Transformer by Using Chaotic Optimization ApproachEnergies
2019SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Ćalasan, M., Jovanović, D., Rubežić, V., Mujović, S. & Đukanović, S.Estimation of Single-Diode and Two-Diode Solar Cell Parameters by Using a Chaotic Optimization ApproachEnergies
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Rubežić, V., Lazović, L. & Jovanović, A.Parameter identification of Jiles-Atherton model using the chaotic optimization methodCOMPEL-The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Rubezic, V., Djurovic, I. & Sejdic, E.Average wavelet coefficient-based detection of chaos in oscillatory circuitsCOMPEL - The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jovanović, A., Lazović, L & Rubežić, V.Radiation pattern synthesis using a Chaotic beamforming algorithmCOMPEL-The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jovanović, A, Lazović, L & Rubežić, V.Adaptive array beamforming using a Chaotic beamforming algorithmInternational Journal of Antennas and Propagation
2014SCOPUS
Rubežic, V., Jovanovic, A. & Djurovic, I. Time-frequency representation-based identification of chaos in erbium-doped fiber ring laserProc. of 3rd Mediterranean Conference on Embedded Computing, MECO 2014
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Djurović, I., Rubežić, V. & Sejdić, E.A scaling exponent-based detector of chaos in oscillatory circuitsPhysica D
2008SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Djurović, I. & Rubežić, V.Chaos detection in chaotic systems with large number of components in spectral domainSignal Processing
2007SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Djurović, I. & Rubežić, V.Multiple STFT-based approach for chaos detection in oscillatory circuitsSignal Processing
2006SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Rubežić, V., Djurović, I. & Daković, M.Time-frequency representations based detector of chaos in oscillatory circuitsSignal Processing
2002SCOPUS
Rubežić, V., Lutovac, B. & Ostojić, R.Linear generalized synchronization of two chaotic colpitts oscillatorsProc. of the IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and Systems

Obavjestenja iz nastave

Konsultacije

Rezultati ispita

Uvid u radove

Primijenjeno računarstvo-Stono izdavaštvo

Termin drugog kolokvijuma sa rasporedom grupa

Popravni kolokvijum

Uvid u radove