Vesna Rubežić

dr Vesna Rubežić

redovni profesor | Elektrotehnički fakultet

Prof. dr Vesna Rubežić je rođena u Podgorici 22.01.1971. godine, gdje je završila osnovnu i srednju školu sa odličnim uspjehom (usmjerenje: "Pomoćni istraživač u matematici"). Za postignute rezultate u učenju nagrađena je diplomom Luča. Studije na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici - smjer elektronika završila je 1994. godine sa prosječnom ocjenom 9.21 odbranom diplomskog rada pod nazivom „Supstancije u magnetnom polju“. Za vrijeme redovnih studija bila je korisnik stipendije Vlade Republike Crne Gore za talentovane studente. ...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARISpecijalisticke1MIKROTALASNA TEHNIKA0 x 00 x 00 x 0
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARISpecijalisticke1NELINEARNA KOLA0 x 00 x 00 x 0
ETFSTUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVAOsnovne1OSNOVI ELEKTROTEHNIKE1.5 x 10 x 00 x 0
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAMagistarske1MIKROTALASNA ELEKTRONIKA0 x 00 x 00 x 0
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAMagistarske1NELINEARNA KOLA3 x 10 x 00 x 0
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIMagistarske1SOFTVERSKI ALATI ZA PROJEKT. PASIVNIH MIKROTAL.KOL1.5 x 1.5 x 10 x 0
ETFTELEKOMUNIKACIJEMaster1MIKROTALASNA TEHNIKA1.5 x 10 x 00 x 0
ETFTELEKOMUNIKACIJEMaster1NELINEARNA KOLA3 x 10 x 00 x 0
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIMagistarske1SOFTVERSKI ALATI ZA PROJEKTOVANJE PASIVNIH MIKROTA0 x 00 x 00 x 0
MFMEHATRONIKAOsnovne1OSNOVI ELEKTROTEHNIKE0 x 00 x 00 x 0
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIMagistarske1MIKROTALASNA ELEKTRONIKA3 x 10 x 00 x 0
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne2OSNOVI ELEKTROTEHNIKE II3 x 10 x 00 x 0
ETFSTUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVAOsnovne2APLIKATIVNI SOFTVER (TABELARNI I GRAFIČKI PRIKAZI)0 x 00 x 00 x 0
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARISpecijalisticke2MIKROTALASNA KOLA0 x 00 x 00 x 0
ETFTELEKOMUNIKACIJEMaster2MIKROTALASNA KOLA I MJERENJA1.5 x 10 x 00 x 0
ETFSTUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVAOsnovne2APLIKATIVNI SOFTVER (TABELARNI I GRAFIČKI PRIKAZI)0 x 00 x 00 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne3ELEKTROTEHNIKA2 x 10 x 00 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne3ELEKTROTEHNIKA2 x 10 x 00 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne4ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA0 x 00 x 00 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne4ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA0 x 00 x 00 x 0
ETFSTUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVAOsnovne4RAČUNARSKE VJEŠTINE2 x 10 x 00 x 0
ETFSTUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVAOsnovne6STONO IZDAVAŠTVO1.5 x 10 x 01 x 1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Ćalasan, M., Jovanović, A., Rubežić, V., Mujičić, D. & Deriszadeh, A. Notes on parameter estimation for single-phase transformerIEEE Trans. on Industry Applications
2019SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Ćalasan, M., Mujičić, D., Rubežić, V. & Radulović, M.Estimation of Equivalent Circuit Parameters of Single-Phase Transformer by Using Chaotic Optimization ApproachEnergies
2019SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Ćalasan, M., Jovanović, D., Rubežić, V., Mujović, S. & Đukanović, S.Estimation of Single-Diode and Two-Diode Solar Cell Parameters by Using a Chaotic Optimization ApproachEnergies
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Rubežić, V., Lazović, L. & Jovanović, A.Parameter identification of Jiles-Atherton model using the chaotic optimization methodCOMPEL-The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Rubezic, V., Djurovic, I. & Sejdic, E.Average wavelet coefficient-based detection of chaos in oscillatory circuitsCOMPEL - The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jovanović, A., Lazović, L & Rubežić, V.Radiation pattern synthesis using a Chaotic beamforming algorithmCOMPEL-The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jovanović, A, Lazović, L & Rubežić, V.Adaptive array beamforming using a Chaotic beamforming algorithmInternational Journal of Antennas and Propagation
2014SCOPUS
Rubežic, V., Jovanovic, A. & Djurovic, I. Time-frequency representation-based identification of chaos in erbium-doped fiber ring laserProc. of 3rd Mediterranean Conference on Embedded Computing, MECO 2014
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Djurović, I., Rubežić, V. & Sejdić, E.A scaling exponent-based detector of chaos in oscillatory circuitsPhysica D
2008SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Djurović, I. & Rubežić, V.Chaos detection in chaotic systems with large number of components in spectral domainSignal Processing
2007SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Djurović, I. & Rubežić, V.Multiple STFT-based approach for chaos detection in oscillatory circuitsSignal Processing
2006SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Rubežić, V., Djurović, I. & Daković, M.Time-frequency representations based detector of chaos in oscillatory circuitsSignal Processing
2002SCOPUS
Rubežić, V., Lutovac, B. & Ostojić, R.Linear generalized synchronization of two chaotic colpitts oscillatorsProc. of the IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and Systems

Obavjestenja iz nastave

Termin kolokvijuma

Primijenjeno računarstvo-Stono izdavaštvo

Nastava 26. 02. 2021.

Primijenjeno računarstvo-Računarske vještine

Nastava 26. 02. 2021.

Primijenjeno računarstvo-Stono izdavaštvo

Obavještenje u vezi sa nastavom predvidjenom za 19.02. 2021.

Primijenjeno računarstvo-Računarske vještine

Obavještenje u vezi sa nastavom predvidjenom za 19. 02. 2021.

Drumski saobraćaj (2017)-Elektrotehnika

Nastava 3. decembar 2020.

Nastava 26.11.2020.

Rezultati ispita