Sreten Simović


Sreten Simović
Šifra: 140351
Prezime i ime: Sreten Simović
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Mašinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Mašinski fakultet Osnovne
Drumski saobraćaj
6 Eksploataciona tehnicka svojstva drumskih vozila2x1
Mašinski fakultet Osnovne
Mehatronika
6 Modeliranje i simulacija mehatronickih sistema2x1S2x1S
Mašinski fakultet Osnovne
Drumski saobraćaj
6 Saobracajno projektovanje2x1
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo, smjer Mehanizacija
6 Teorija kretanja vozila2x1
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo, smjer Mehanizacija
6 Toplotne mašine2x1
Mašinski fakultet Specijalisticke
Drumski saobraćaj
7 Dijagnostika drumskih vozila2x12x1
Mašinski fakultet Specijalisticke
Mašinstvo, smjer Mehanizacija
7 Građevinske mašine3
Mašinski fakultet Specijalisticke
Mašinstvo, smjer Mehanizacija
7 Motori SUS2
Mašinski fakultet Specijalisticke
Drumski saobraćaj
7 Transport robe2x1
Mašinski fakultet Specijalisticke
Mašinstvo, smjer Mehanizacija
8 Dijagnostika i održavanje radnih mašina22
Mašinski fakultet Specijalisticke
Mašinstvo, smjer Mehanizacija
8 Odabrana poglavlja iz motora2
Mašinski fakultet Specijalisticke
Mašinstvo, smjer Mehanizacija
8 Odabrana poglavlja iz vozila1
Mašinski fakultet Specijalisticke
Mašinstvo, smjer Mehanizacija
8 Rudarske mašine22
Mašinski fakultet Magistarske
Drumski saobraćaj
1 Analiza saobraćajnih nezgoda3x1S2x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije