Uspostavljena saradnja sa Fudbalskim savezom Crne Gore

U sjedištu Fudbalskog saveza Crne Gore održan je radni sastanak predstavnika Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore sa predstavnicima Fudbalskog saveza Crne Gore. Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Nikšić predstavljali su dekan prof. dr Rašid Hadžić kao i prodekani za nastavu i međunarodnu saradnju doc. dr Jovica Petković i doc. dr Kosta Goranović. Učesnici sastanka  u ime Fudbalskog saveza Crne Gore bili su predsjednik Dejan Savićević kao i generalni sekretar Momir Đurđevac. U prijateljskom i otvorenom razgovoru analizirali su se modaliteti moguće saradnje u budućnosti između ova dva sportska subjekta. - Izuzetno sam zadovoljan što smo bili gosti najviših zvaničnika Fudbalskog saveza Crne Gore, predsjednika i  legendarnog crnogorskog fudbalera Dejana Savićevića kao i generalnog sekretara Momira Đurđevca. U prijateljskoj i otvorenoj komunikaciji diskutovali smo  o mnogim temama iz...