Počelo prijavljivanje za prvi upisni rok

Prijave za prvi upisni rok na Univerzitetu Crne Gore (UCG) podnose se danas i sjutra, a na 19 organizacionih jedinica mjesta ima za 3.344 brucoša. U skladu sa programom Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, Univerzitet Crne Gore organizuje elektronsko prijavljivanje. Izuzetno, ukoliko prijavu nije moguće podnijeti elektronskim putem, kandidati podnose prijavu neposredno, preko studentske službe organizacione jedinice. Pravo prijave na konkurs za upis na osnovne studije ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju IV-1 podnivoa Nacionalnog okvira kvalifikacija. Prijava na konkurs se podnosi 4. i 5. jula 2022. godine do 16 h, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren, a ukoliko se prijava podnosi neposredno organizacionoj jedinici, podnosi se označenih dana u okviru radnog vremena studentskih službi. Testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nijesu imali...