Vlada UCG: Za upis u prvu godinu 3.126 mjesta

Vlada Crne Gore je na jučeršnjem zasijedanju donijela Odluku o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2024/2025. godinu koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore. Odlukom je predviđen upis 3.126 studenata. Takođe, Vlada je usvojila Informaciju o utvrđivanju visine školarine na master studijskom programu na engleskom jeziku pod nazivom „Zaštita i upravljanje morskom sredinom“. Kako se navodi u Informaciji, utvrđen je broj studenata za upis i to najviše 20 na master akademskom interdisciplinarnom studijskom programu na engleskom jeziku „Zaštita i upravljanje morskom sredinom“ (Maritime environmental protection and menagement), obima 120 ECTS na kojem se stiče diploma o završenim master akademskim studijama i nivo obrazovanja master (Msc). Program će realizovati Pomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore u saradnji sa dva albanska univerziteta...