Univerzitet Crne Gore podstiče slobodu govora i sučeljavanje sa najaktuelnijim temama u društvu

Univerzitet Crne Gore je, u cilju podsticanja slobode govora i analize tema od interesa za crnogorsko društvo, organizovao pet javnih tribina sa eminentnim govornicima u prvoj polovini ove godine, uz namjeru da tu praksu nastavi i ubuduće. Time je na Univerzitetu Crne Gore stvoren prijatan i sadržajan ambijent za diskusiju o ključnim problemima sa kojima se suočava naše društvo, što može biti od posebne koristi i donosiocima odluka.  Prva javna tribina, Univerzitet Crne Gore između nauke, etike i politike, bila je poziv akademskoj zajednici da u javnoj diskusiji sagleda ulogu Univerziteta kroz institucionalno, ali i pojedinačno djelovanje u društveno-političkom životu Crne Gore. Cilj je bio da se podstaknu studenti i profesori, mimo uticaja dnevne politike, da iznesu svoje stavove i budu  pokretačka snaga za promjene, prijeko potrebne našem društvu. Sljedeća tema je bila Ukrajina – uzroci i posljedice, gdje...