Broj naučnih radova (SCI, SCIE, SSCI, A&HCI) po autorima


Autor Broj radova
(SCI, SCIE, SSCI, A&HCI)
Spalević Velibor 72
Latinović Nedeljko 37
Latinović Jelena 27
Hrnčić Snježana 22
Čurović Milić 20
Zindović Jelena 16
Marković Božidarka 15
Radonjić Sanja 15
Topalović Ana 13
Lazarević Jelena 12
Pajović Igor 11
Perović Tatjana 11
Knežević Mirko 9
Pajović-Šćepanović Radmila 9
Jovović Zoran 9
Adakalić Mirjana 9
Jaćimović Vučeta 8
Lazović Biljana 8
Marković Milan 7
Božović Đina 7
Raičević Danijela 6
Mirecki Slavko 5
Jovanović Miomir 5
Popović Tatjana 4
Radonjić Dušica 4
Šebek Gordana 4
Bojanić-Rašović Mirjana 4
Čizmović Miroslav 3
Balijagić Jasmina 2
Odalović Aleksandar 2
Stojanović Milena 2
Jovančević Miodrag 2
Joksimović Miljan 1
Dubljević Radisav 1
Nikolić Nikoleta 1
Veljić Miljan 1
Tiodorović Jelka 1
Prenkić Ranko 1
Malidžan Slavojka 1
Despotović Aleksandra 1