Broj naučnih radova (SCI, SCIE, SSCI, A&HCI) po autorima


Autor Broj radova
(SCI, SCIE, SSCI, A&HCI)
Spalević Velibor 85
Latinović Nedeljko 37
Latinović Jelena 27
Hrnčić Snježana 23
Čurović Milić 21
Marković Božidarka 19
Radonjić Sanja 16
Zindović Jelena 16
Lazarević Jelena 14
Topalović Ana 13
Pajović Igor 12
Perović Tatjana 12
Pajović-Šćepanović Radmila 10
Adakalić Mirjana 10
Jovović Zoran 9
Lazović Biljana 9
Knežević Mirko 9
Jaćimović Vučeta 8
Marković Milan 8
Raičević Danijela 7
Božović Đina 7
Mirecki Slavko 6
Radonjić Dušica 5
Jovanović Miomir 5
Popović Tatjana 5
Bojanić-Rašović Mirjana 4
Šebek Gordana 4
Balijagić Jasmina 3
Čizmović Miroslav 3
Veljić Miljan 2
Odalović Aleksandar 2
Stojanović Milena 2
Jovančević Miodrag 2
Đokić Milena 2
Joksimović Miljan 1
Despotović Aleksandra 1
Nikolić Nikoleta 1
Malidžan Slavojka 1
Dubljević Radisav 1
Tiodorović Jelka 1
Prenkić Ranko 1