Branislav Vučković


Branislav Vučković
Šifra: 290490
Prezime i ime: Branislav Vučković
Titula:
Zvanje: laborant
Org. jedinica: Biotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Norma: 22.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 10.256
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: -30.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Biotehnički fakultet Osnovne
Biljna proizvodnja
6 Bolesti i štetočine ukrasnih biljaka0.5x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Biljna proizvodnja
6 Fitofarmacija1x(2B+2S)
Biotehnički fakultet Osnovne
Biljna proizvodnja
6 Fitopatologija2x(2B+1S)
Biotehnički fakultet Specijalisticke
Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja
1 Bolesti voćaka i vinove loze2x1
Biotehnički fakultet Specijalisticke
Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja
1 Sredstva za zaštitu bilja2x1
Biotehnički fakultet Specijalisticke
Biljna proizvodnja, smjer Zaštita bilja
2 Tehnologija zaštite bilja2x1
Biotehnički fakultet Magistarske
Zaštita bilja
1 Anatomija i fiziologija bolesnih biljaka2x1S
Biotehnički fakultet Magistarske
Zaštita bilja
1 Karantinski štetni organizmi2x1S
Biotehnički fakultet Magistarske
Zaštita bilja
1 Metode istraživačkog rada u fitomedicini2x1S
Biotehnički fakultet Magistarske
Zaštita bilja
1 Poljoprivredna toksikologija2x1S
Biotehnički fakultet Magistarske
Zaštita bilja
2 Dijagnoza biljnih patogena2x1S
Biotehnički fakultet Magistarske
Zaštita bilja
2 Rezistentnost na pesticide2x1S
Biotehnički fakultet Osnovne
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017)
3 Proizvodnja sadnog materijala1x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje
4 Bolesti voćaka2
Biotehnički fakultet Osnovne
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017)
4 Bolesti voćaka1x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje
5 Sistemi uzgoja i rezidbe voćaka1x1S
Biotehnički fakultet Specijalisticke
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje
7 Podizanje voćnjaka1x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije