Milan Šekularac


Milan Šekularac
Šifra: 140465
Prezime i ime: Milan Šekularac
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Mašinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Pomorski fakultet Kotor Osnovne
Brodomašinstvo (2017)
2 Termodinamika i prenos toplote3x1
Pomorski fakultet Kotor Osnovne
Pomorska elektrotehnika (2017)
2 Termodinamika i prenos toplote3x1
Mašinski fakultet Osnovne
Drumski saobraćaj
5 Energetika u saobraćaju2x1
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo, smjer Mehanička prerada drveta
5 Hidrotermička obrada drveta2
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo, smjer Energetika
5 Kompjuterske metode u energetici2x1
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo, smjer Energetika
6 Primijenjena termodinamika2x1
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo, smjer Energetika
6 Transport cijevima3x1
Mašinski fakultet Specijalisticke
Mašinstvo, smjer Energetika
7 Prenos toplote i mase2x12x1
Mašinski fakultet Specijalisticke
Mašinstvo, smjer Energetika
7 Projektovanje energetskih postrojenja2x1
Mašinski fakultet Specijalisticke
Mašinstvo, smjer Energetika
8 Mjerenje i simulacija energetskih procesa2x12x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Šekularac M.B.Experimental Determination of Tunnel Ventilation Ducted Fan PerformanceThermal Science
Opširnije