Vidosava Vilotijević


Vidosava Vilotijević
Šifra: 900645
Prezime i ime: Vidosava Vilotijević
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi mr
Org. jedinica: Mašinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo, smjer Energetika
5 Mehanika fluida2x1
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo, smjer Mehanizacija
5 Mehanika fluida2
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo, smjer Energetika
6 Primijenjena mehanika fluida2x1
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo, smjer Energetika
6 Pumpe, ventilatori i turbokompresori2x1
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo, smjer Energetika
6 Transport cijevima2x1
Mašinski fakultet Specijalisticke
Mašinstvo, smjer Energetika
7 Rashladni uređaji2x1
Mašinski fakultet Specijalisticke
Mašinstvo, smjer Energetika
7 Turbine2x1
Mašinski fakultet Specijalisticke
Mašinstvo, smjer Energetika
8 Cijevni vodovi2
Mašinski fakultet Specijalisticke
Mašinstvo, smjer Energetika
8 Klimatizacija2x1
Mašinski fakultet Specijalisticke
Mašinstvo, smjer Energetika
8 Stručna i laboratorijska praksa E23x1
Mašinski fakultet Specijalisticke
Mašinstvo, smjer Energetika
8 Zaštita životne sredine1x1
Mašinski fakultet Magistarske
Mehatronika
1 Mehanika fluida2x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije