Miomir Jovanović BTF


Miomir Jovanović BTF
Šifra: 290063
Prezime i ime: Miomir Jovanović BTF
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Biotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Norma: 4.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 14.465
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 50.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Osnovne
Sportski novinari i treneri (2017)
1 Sportski menadžment2x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Animalna proizvodnja (2017)
3 Osnovi agroekonomije3x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Biljna proizvodnja
3 Osnovi agroekonomije3
Biotehnički fakultet Osnovne
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017)
3 Osnovi agroekonomije3x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Stočarstvo
3 Osnovi agroekonomije3x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Stočarstvo
5 Tržište i marketing poljoprivrednih proizvoda3x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Biljna proizvodnja
5 Tržište i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda3x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Stočarstvo
6 Menadžment u stočarstvu3x1
Biotehnički fakultet Specijalisticke
Biljna proizvodnja, smjer Ratarstvo i povrtarstvo
1 Evropske integracije i poljoprivreda2x1
Biotehnički fakultet Specijalisticke
Stočarstvo
7 Agrarna politika i zakonodavstvo3x1
Biotehnički fakultet Specijalisticke
Stočarstvo
8 Agrobiznis3x1
Biotehnički fakultet Doktorske
Biotehnika
1 Istorija poljoprivrede i sociologija ruralnog razvoja 2x1S1x1S
Biotehnički fakultet Doktorske
Biotehnika
1 Metologija naučno istraživačkog rada2x1S1x1S
Biotehnički fakultet Osnovne
Mediteransko voćarstvo (2017)
4 Planiranje i upravljanje u voćarstvu2x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Mediteransko voćarstvo, Bar
4 Planiranje i upravljanje u voćarstvu2
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Osnovne
Obrazovanje sportskih trenera
5 Sportski menadžment0.2x1S
Biotehnički fakultet Osnovne
Mediteransko voćarstvo, Bar
6 Tržište i marketing3x1S
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Specijalisticke
Sportski menadžment
2 Marketing u sportu0.2x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jovanović M., Kašćelan LJ., Joksimović M., Kašćelan V. Decision tree analysis of wine consumers’ preferences: evidence from an emerging marketBritish Food Journal
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jovanović M., Kašćelan LJ., Despotović A., Kašćelan V. The Impact of Agro-Economic Factors on GHG Emissions: Evidence from European Developing and Advanced EconomiesSustainability
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Kašćelan Lj, Kašćelan V, Jovanović MHybrid Support Vector Machine Rule Extraction Method for Discovering the Preferences of Stock Market Investors: Evidence from MontenegroIntelligent Automation & Soft Computing, Taylor&Francis
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Kašćelan Lj, Kašćelan V, Jovanovic MAnalysis of Investors’ Preferences in the Montenegro Stock Market Using Data Mining TechniquesEconomic Research, Taylor&Francis
Opširnije