Aleksandra Despotović


Šifra: 290121
Prezime i ime: Aleksandra Despotović
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Biotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Norma: 4.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 2.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 18.900
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 50.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Biotehnički fakultet Osnovne
Animalna proizvodnja (2017.)
1 Sociologija sela2x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Stočarstvo
2 Sociologija sela2x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Biljna proizvodnja
6 Menadžment u biljnoj proizvodnji3x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Biljna proizvodnja
6 Sociologija sela2x1
Biotehnički fakultet Specijalisticke
Biljna proizvodnja, smjer Ratarstvo i povrtarstvo
2 Troškovi i kalkulacije2x1
Biotehnički fakultet Specijalisticke
Stočarstvo
8 Troškovi i kalkulacije3x1
Biotehnički fakultet Magistarske
Ratarstvo i povrtarstvo
1 Biometrika i izvođenje ogleda u biljnoj proizvodnji2x1S1x1S
Biotehnički fakultet Doktorske
Biotehnika
1 Istorija poljoprivrede i sociologija ruralnog razvoja 2x1S1x1S
Biotehnički fakultet Osnovne
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje
1 Statistika u poljoprivredi2x1S
Biotehnički fakultet Osnovne
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017.)
1 Statistika u poljoprivredi2x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Mediteransko voćarstvo (2017.)
1 Statistika u poljoprivredi2x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Mediteransko voćarstvo, Bar
1 Statistika u poljoprivredi2x1S
Biotehnički fakultet Osnovne
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje
3 Agromenadžment3x1S
Biotehnički fakultet Osnovne
Mediteransko voćarstvo, Bar
3 Projektovanje u voćarstvu3x1S
Biotehnički fakultet Osnovne
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje
5 Menadžment u biljnoj proizvodnji3x1S
Biotehnički fakultet Osnovne
Mediteransko voćarstvo, Bar
6 Troškovi i kalkulacije3x1S
Biotehnički fakultet Specijalisticke
Rasadničarstvo, Bar
8 Ekonomika i organizacija rasadničke proizvodnje4x1S
Biotehnički fakultet Specijalisticke
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje
8 Troškovi i kalkulacije3x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jovanović M., Kašćelan LJ., Despotović A., Kašćelan V. The Impact of Agro-Economic Factors on GHG Emissions: Evidence from European Developing and Advanced EconomiesSustainability
Opširnije