Miljan Joksimović


Miljan Joksimović
Šifra: 290328
Prezime i ime: Miljan Joksimović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Biotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
BTFAGROBIZNIS I RURALNI RAZVOJMaster1AGRARNA POLITIKA I RURALNI RAZVOJ0 x 02 x 10 x 0
BTFAGROBIZNIS I RURALNI RAZVOJMaster1AGRARNA I RURALNA EKONOMIJA0 x 02 x 10 x 0
BTFRATARSTVO i POVRTARSTVOMaster1TROŠKOVI I KALKULACIJE U RATARSKO-POVRTARSKOJ PRO.0 x 02 x 10 x 0
BTFKONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJEOsnovne1STATISTIKA U POLJOPRIVREDI0 x 02 x 10 x 0
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne1STATISTIKA U POLJOPRIVREDI0 x 02 x 10 x 0
BTFSTUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVOOsnovne1STATISTIKA U POLJOPRIVREDI0 x 00 x 00 x 0
BTFSTUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - MEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne1STATISTIKA U POLJOPRIVREDI0 x 00 x 00 x 0
BTFRATARSTVO I POVRTARSTVOSpecijalisticke1EVROPSKE INTEGRACIJE I POLJOPRIVREDA0 x 00 x 00 x 0
BTFSTOČARSTVOSpecijalisticke1AGRARNA POLITIKA I ZAKONODAVSTVO0 x 01 x 10 x 0
BTFRASADNIČARSTVOSpecijalisticke2EKONOMIKA I ORGANIZACIJA RASADNIČKE PROIZVODNJE0 x 02 x 00 x 0
BTFRASADNIČARSTVOMaster2EKONOMIKA I ORGANIZACIJA RASADNIČKE PROIZVODNJE0 x 02 x 10 x 0
BTFAGROBIZNIS I RURALNI RAZVOJMaster2EVALUACIJA INVESTICIJA U AGROBIZNISU0 x 02 x 10 x 0
BTFAGROBIZNIS I RURALNI RAZVOJMaster2MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA0 x 02 x 10 x 0
BTFAGROBIZNIS I RURALNI RAZVOJMaster2STRATEŠKO PLANIRANJE AGRARNOG I RURALNOG RAZVOJA0 x 00 x 00 x 0
BTFKONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJEMaster2TROŠKOVI I KALKULACIJE U VOĆARSTVU0 x 02 x 10 x 0
BTFTEHNOLOGIJE U ANIMALNOJ PROIZVODNJIMaster2TROŠKOVI I KALKULACIJE U STOČARSTVU0 x 02 x 10 x 0
BTFSTOČARSTVOSpecijalisticke2TROŠKOVI I KALKULACIJE0 x 02 x 10 x 0
BTFAGROBIZNIS I RURALNI RAZVOJMaster2FARM MENADŽEMNT0 x 00 x 00 x 0
BTFAGROBIZNIS I RURALNI RAZVOJMaster2RURALNO FINANSIRANJE0 x 00 x 00 x 0
BTFKONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJESpecijalisticke2TROŠKOVI I KALKULACIJE0 x 02 x 10 x 0
BTFRATARSTVO I POVRTARSTVOSpecijalisticke2TROŠKOVI I KALKULACIJE0 x 00 x 00 x 0
BTFSTOČARSTVOSpecijalisticke2AGROBIZNIS0 x 00 x 00 x 0
BTFSTUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVOOsnovne3AGROMENADŽMENT0 x 00 x 00 x 0
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne3PROJEKTOVANJE U VOĆARSTVU0 x 00 x 00 x 0
BTFKONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJEOsnovne4AGROMENADŽMENT0 x 02 x 10 x 0
BTFSTUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - MEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne4PLANIRANJE I UPRAVLJANJE U VOĆARSTVU0 x 02 x 00 x 0
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne4PLANIRANJE I UPRAVLJANJE U VOĆARSTVU0 x 02 x 10 x 0
BTFSTOČARSTVOOsnovne5TRŽIŠTE I MARKETING POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA0 x 01 x 10 x 0
BTFSTUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVOOsnovne5MENADŽMENT U BILJNOJ PROIZVODNJI0 x 02 x 10 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne5TRŽIŠTE I MARKETING POLJOPRIVREDNO-PREH. PROIZVODA0 x 01 x 10 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne5EKONOMIKA I ORGANIZACIJA BILJNE PROIZVODNJE0 x 01 x 10 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne6MENADŽMENT U BILJNOJ PROIZVODNJI0 x 02 x 10 x 0
BTFANIMALNA PROIZVODNJAOsnovne6TRŽIŠTE ANIMALNIH PROIZVODA0 x 01 x 10 x 0
BTFKONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJEOsnovne6TRŽIŠTE I MARKETING AGROBIZNISA0 x 00 x 00 x 0
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne6TROŠKOVI I KALKULACIJE U POLJOPRIVREDI0 x 00 x 00 x 0
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne6TRŽIŠTE I MARKETING POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA0 x 00 x 00 x 0
BTFKONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJEOsnovne6TRŽIŠTE I MARKETING AGROBIZNISA0 x 02 x 10 x 0
BTFANIMALNA PROIZVODNJAOsnovne6MENADŽMENT U STOČARSTVU0 x 02 x 10 x 0
BTFSTUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - MEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne6TRŽIŠTE I MARKETING0 x 02 x 10 x 0
BTFSTUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - MEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne6TROŠKOVI I KALKULACIJE0 x 02 x 10 x 0
BTFSTOČARSTVOOsnovne6MENADŽMENT U STOČARSTVU0 x 02 x 00 x 0
BTFANIMALNA PROIZVODNJAOsnovne6MENADŽMENT U STOČARSTVU0 x 00 x 00 x 0
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne6EKONOMSKI ASPEKTI EKOLOŠKE PROIZVODNJE0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jovanović M., Kašćelan LJ., Joksimović M., Kašćelan V. Decision tree analysis of wine consumers’ preferences: evidence from an emerging marketBritish Food Journal
Opširnije