Miljan Joksimović


Miljan Joksimović
Šifra: 290328
Prezime i ime: Miljan Joksimović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Biotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Biotehnički fakultet Osnovne
Stočarstvo
5 Tržište i marketing poljoprivrednih proizvoda1x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Biljna proizvodnja
5 Tržište i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda1x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Biljna proizvodnja
6 Menadžment u biljnoj proizvodnji2x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Stočarstvo
6 Menadžment u stočarstvu2x1
Biotehnički fakultet Specijalisticke
Biljna proizvodnja, smjer Ratarstvo i povrtarstvo
1 Evropske integracije i poljoprivreda2x1
Biotehnički fakultet Specijalisticke
Biljna proizvodnja, smjer Voćarstvo i vinogradarstvo
1 Projektovanje u voćarstvu i vinogradarstvu2
Biotehnički fakultet Specijalisticke
Biljna proizvodnja, smjer Ratarstvo i povrtarstvo
2 Troškovi i kalkulacije2x1
Biotehnički fakultet Specijalisticke
Stočarstvo
7 Agrarna politika i zakonodavstvo1x1
Biotehnički fakultet Specijalisticke
Stočarstvo
8 Agrobiznis1x1
Biotehnički fakultet Specijalisticke
Stočarstvo
8 Troškovi i kalkulacije2x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje
1 Statistika u poljoprivredi2
Biotehnički fakultet Osnovne
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017)
1 Statistika u poljoprivredi2x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Mediteransko voćarstvo (2017)
1 Statistika u poljoprivredi2x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Mediteransko voćarstvo, Bar
1 Statistika u poljoprivredi2
Biotehnički fakultet Osnovne
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje
3 Agromenadžment2x1S
Biotehnički fakultet Osnovne
Mediteransko voćarstvo (2017)
3 Projektovanje u voćarstvu1x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Mediteransko voćarstvo, Bar
3 Projektovanje u voćarstvu2
Biotehnički fakultet Osnovne
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017)
4 Agromenadžment2x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Mediteransko voćarstvo (2017)
4 Planiranje i upravljanje u voćarstvu2x1
Biotehnički fakultet Osnovne
Mediteransko voćarstvo, Bar
4 Planiranje i upravljanje u voćarstvu2
Biotehnički fakultet Osnovne
Kontinentalno voćarstvo, Bijelo Polje
5 Menadžment u biljnoj proizvodnji2x1S
Biotehnički fakultet Osnovne
Mediteransko voćarstvo, Bar
6 Troškovi i kalkulacije2x1S
Biotehnički fakultet Osnovne
Mediteransko voćarstvo, Bar
6 Tržište i marketing2x1S
Biotehnički fakultet Specijalisticke
Rasadničarstvo, Bar
8 Ekonomika i organizacija rasadničke proizvodnje2x1S
Biotehnički fakultet Specijalisticke
Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje
8 Troškovi i kalkulacije2x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jovanović M., Kašćelan LJ., Joksimović M., Kašćelan V. Decision tree analysis of wine consumers’ preferences: evidence from an emerging marketBritish Food Journal
Opširnije